Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
1 беттен 1
  
21 документ табылды
КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 17-июнундагы № 329 "Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын, Бишкек, Ош шаарларынын мэрияларынын жана алардын жетекчилеринин, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн ишин баалоо жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 14-сентябрындагы № 633 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 17-февралындагы № 105 “Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишинин натыйжалуулугун баалоо жөнүндө” токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" токтому
КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 27-майындагы № 328 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 24-февралындагы № 81 "Кыргыз Республикасынын ички иштер органдарынын ишин комплекстүү баалоонун негиздери жөнүндө жобону бекитүү тууралуу" токтому
КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 28-ноябрындагы № 680 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 17-февралындагы № 105 "Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишинин натыйжалуулугун баалоо жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" токтому
КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 18-апрелиндеги № 223 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 17-февралындагы № 105 "Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишинин натыйжалуулугун баалоо жөнүндө" токтомуна толуктоо жана өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" токтому
КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 2-октябрындагы № 542 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 17-февралындагы № 105 «Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишинин натыйжалуулугун баалоо жөнүндө» токтомуна өзгөртүү киргизүү тууралуу" токтому
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 9-апрели № 180 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 17-февралындагы № 105 "Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишинин натыйжалуулугун баалоо жөнүндө" токтомуна өзгөртүү киргизүү тууралуу" токтому
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 9-апрелиндеги № 181 "Эң мыкты айыл өкмөтү" наамына жалпы мамлекеттик сынак өткөрүү тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу" токтому
КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 28-мартындагы № 103-б (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 30-августундагы № 596 токтому менен бекитилген 2012-2014-жылдарга коррупцияга каршы туруу боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн программасын жана иш-чараларынын планын аткаруунун жүрүшү жөнүндө Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигинин жалпыланган отчёту көңүлгө алынуусубоюнча) буйругу
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 25-мартындагы № 147 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 17-февралындагы № 105 "Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишинин натыйжалуулугун баалоо жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу" токтому.
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 12-октябрындагы № 712 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 17-февралындагы № 105 "Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишинин натыйжалуулугун баалоо тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 1-октябрындагы № 474-б (2012-жылга карата аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн аппараттарынын, Бишкек жана Ош шаарларынын мэрияларынын ишинин натыйжалуулугун баалоо үчүн базалык көрсөткүчтөрдүн салмагынын жана сандык маанисинин тизмесин бекитүү) буйругу
"2012-2014-жылдарга Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча" ПРОГРАММАСЫ (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 30-августундагы № 596 токтому менен бекитилген)
КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 9-августундагы № 399-б (Эл аралык рейтингде Кыргыз Республикасынын абалын жакшыртуу боюнча ведомстволор аралык жумушчу топ курамын түзүү) буйругу
КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 18-июлундагы № 507 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 17-февралындагы № 105 "Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишинин натыйжалуулугун баалоо жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" токтому
КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 18-майындагы № 201-б (Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишинин натыйжалуулугу жөнүндө отчеттуулуктун бир түргө келтирилген формалары бекитүү боюнча) буйругу
"Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишине "Калктын ишеним индекси" жөнүндө" жобо
"Аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишинин натыйжалуулугун баалоо үчүн базалык көрсөткүчтөрдүн тизмеси"
"Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишин баалоонун методикасы" (КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 17-февралындагы №105 токтому менен бекитилген)
КР Окмотунун 2009-жылдын 20 -майындагы № 312 "Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин органдарынын иштеринин натыйжалуулугуна баалоо жүргүзүү жөнүндө"токтому
1 беттен 1