Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
1 беттен 1
  
11 документ табылды
КР Өкмөтүнүн 2020-жылдын 27-январындагы № 31 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 3-ноябрындагы № 694 "Бюджеттик мекемелерди финансылоодо Жылдык отчеттор боюнча эсептөөлөрдө товардык-материалдык баалуулуктардын нормативден ашыкча запастарын жана каражаттар калдыктарын эсепке алууну жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө нускаманы бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 30-сентябрындагы № 510 "Кыргыз Республикасынын 2018-жыл үчүн республикалык бюджетинин аткарылышына аудит жөнүндө Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын отчетунда көрсөтүлгөн бузууларды жана кемчиликтерди жоюу боюнча иш-чаралардын планын бекитүү тууралуу" токтому
"ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ фискальной политики Кыргызской Республики на 2020-2022 годы" к постановлению Правительства Кыргызской Республики от 12 сентября 2019 года № 469
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 6-декабрындагы № 565 "Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу органдын ишин жөнгө салган, ошондой эле товарларды, жумуштарды, кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу жана товардык-материалдык баалуулуктардын ченемден ашкан запастарын эсепке алуу менен байланышкан Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 31-октябрындагы № 511 "Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын 2017-жылдын бюджетинин аткарылышына аудит жөнүндө отчетунда көрсөтүлгөн кемчиликтерди жоюу боюнча иш-чаралардын планын бекитүү жөнүндө" токтому
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 24-сентябры № 444 "Кыргыз Республикасынын 2017-жылга республикалык бюджетин аткаруу жөнүндө отчетуна Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын аудитинин жыйынтыктары тууралуу" токтому
КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 8-июнундагы № 351 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 3-ноябрындагы № 694 "Бюджеттик мекемелерди финансылоодо Жылдык отчеттор боюнча эсептөөлөрдө товардык-материалдык баалуулуктардын нормативден ашыкча запастарын жана каражаттар калдыктарын эсепке алууну жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө нускаманы бекитүү тууралуу" токтомуна толуктоо киргизүү жөнүндө" токтому
Теплоключенка айылдык кеңешинин 2016-жылдын 17-августундагы № 50 "Жылдык отчеттор боюнча эсептөөлөрдө товардык-материалдык баалуулуктардын нормативдик ашыкча запастарын 2016-жылдын бюджетине калтыруу жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 9-сентябрындагы № 492 ""Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 3-ноябрындагы № 694 "Бюджеттик мекемелерди финансылоодо жылдык отчеттор боюнча эсептөөлөрдө товардык-материалдык баалуулуктардын нормативден ашыкча запастарын жана каражаттар калдыктарын эсепке алууну жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө нускаманы бекитүү тууралуу" токтомуна толуктоо киргизүү жөнүндө" токтому
"Отчет о результатах аудита составления и исполнения республиканского бюджета Кыргызской Республики за 2011 год" (утвержден постановлением Правительства КР от 15 апреля 2013 года № 197)
Бюджеттик мекемелерди финансылоодо жылдык отчеттор боюнча эсептөөлөрдө товардык-материалдык баалуулуктардын нормативден ашыкча запастарын жана каражатта калдыктарын эсепке алууну жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө НУСКАМА ( Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 3-ноябрындагы № 694 токтому менен бекитилген)
1 беттен 1