Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
5 беттен 1 1 2 3 ... >>
  
114 документ табылды
"Авиация персоналына зарыл болгон мамлекеттик, расмий, чет тилдерди, компьютердик техниканы үйрөнүү боюнча курстар" МАМЛЕКЕТТИК КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮНҮН АДМИНИСТРАТИВДИК РЕГЛАМЕНТИ (Кыргыз Республикасынын Транспорт жана жол министрлигинин 2020-ж. “4” декабрындагы № 4 буйругу менен бекитилген)
"Авиация персоналын баштапкы даярдоо, кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу боюнча кошумча кесиптик билим берүү" МАМЛЕКЕТТИК КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮНҮН АДМИНИСТРАТИВДИК РЕГЛАМЕНТИ (Кыргыз Республикасынын Транспорт жана жол министрлигинин 2020-ж. “4” декабрындагы № 4 буйругу менен бекитилген)
«Жарандык, каттоо, калкты документтештирүү жана жарандык абалдын актылары жөнүндө маалыматтарды тез арада ырастоо» МАМЛЕКЕТТИК КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮЛӨРДҮН АДМИНИСТРАТИВДИК РЕГЛАМЕНТИ (Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу мамлекетик каттоо кызматынын төрагасы А.М. Мамбеталиевтин 2020-жылдын 4-августундагы №2-д буйругу менен бекитилген)
«Кыргыз Республикасынын жарандарынын улуттук паспортторунун мамлекеттик реестринен банктарга, банктык эмес финансы-кредиттик уюмдарга, нотариалдык контораларга жана жеке нотариустарга, мобилдүү уюлдук байланыш операторлоруна Кыргыз Республикасынын жарандарынын улуттук паспортторунун жарактуулугу жана жараксыздыгы жөнүндө маалымат берүү» МАМЛЕКЕТТИК КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮНҮН АДМИНИСТРАТИВДИК РЕГЛАМЕНТИ (Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу мамлекетик каттоо кызматынын төрагасы А.М. Мамбеталиевтин 2020-жылдын 4-августундагы №2-д буйругу менен бекитилген)
«Улуттук паспортторду жана жарандык абалдын актыларын мамлекеттик каттоо жөнүндө күбөлүктөрдү жеринде документтештирүү» МАМЛЕКЕТТИК КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮНҮН АДМИНИСТРАТИВДИК РЕГЛАМЕНТИ (Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу мамлекетик каттоо кызматынын төрагасы А.М. Мамбеталиевтин 2020-жылдын 4-августундагы №2-д буйругу менен бекитилген)
«Жарандык, каттоо, калкты документтештирүү жана жарандык абалдын актылары жөнүндө маалыматтарды ырастоо» МАМЛЕКЕТТИК КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮЛӨРДҮН АДМИНИСТРАТИВДИК РЕГЛАМЕНТИ (Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу мамлекетик каттоо кызматынын төрагасы А.М. Мамбеталиевтин 2020-жылдын 4-августундагы №2-д буйругу менен бекитилген)
Кыргыз Республикасынын Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетине караштуу Мамлекеттик байланыш агенттигинин «Бөлүп берүүгө жеткиликтүү болгон радио жыштыктарды тандоо боюнча маалымат берүү» мамлекеттик кызмат көрсөтүүсү боюнча АДМИНИСТРАТИВДИК РЕГЛАМЕНТИ (Кыргыз Республикасынын Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин 2020-жылдын 29 июлундагы №1 буйругу менен бекитилди)
"Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген I топтогу майыптарга 5 жылда бир жолу ден соолугун чыңдоого санаториялык-курорттук жолдомолорду берүү жөнүндө" Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн АДМИНИСТРАТИВДИК РЕГЛАМЕНТИ ( Кыргыз Республикасынын эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин 2020-жылдын “1” июнундагы № 1 буйругуна тиркеме)
“Жалгыз бой жашаган улгайган жарандарды жана ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды үйүндө социалдык тейлөө” жөнүндө Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн АДМИНИСТРАТИВДИК РЕГЛАМЕНТИ (Кыргыз Республикасынын эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин 2020-жылдын “1” июнундагы №1 буйругуна тиркеме)
"Социалдык өнүктүрүү чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын социалдык стационардык мекемелерине жана социалдык тейлөөгө жолдомолорду берүү" жөнүндө Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн АДМИНИСТРАТИВДИК РЕГЛАМЕНТИ
"Социалдык стационардык мекемелерде стационардык тейлөө» Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн АДМИНИСТРАТИВДИК РЕГЛАМЕНТИ (тиркеме Кыргыз Республикасынын эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин 2020-жылдын “1” июнундагы №1 буйругу)
"Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын кыймылдоого жардамчы каражаттарга болгон керектөөлөрүн аныктоо, ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн протездик-ортопедиялык буюмдарды, майыптык кресло-коляскаларды, тиричиликке ыңгайлашкан жабдыктарды (таяк жана балдактарды) даярдоо жана берүү (буюмдардын белгиленген тизмегине ылайык) " жөнүндө Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн АДМИНИСТРАТИВДИК РЕГЛАМЕНТИ (Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүүгү министрлигинин 2020-жылдын 1-июнундагы № 1 буйругуна тиркеме)
«Врачтын жолдомосу боюнча майыптуулук тобу жок муктаж болгон жарандарга, белгиленген тизмектен сырткары протездик-ортопедиялык буюмдарды даярдоо жана берүү» жөнүндө Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн АДМИНИСТРАТИВДИК РЕГЛАМЕНТИ (Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүүгү министрлигинин 2020-жылдын “1” июнундагы № 1 буйругуна тиркеме)
«Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдар үчүн реабилитациялоонун жекече программасын иштеп чыгуу» Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн АДМИНИСТРАТИВДИК РЕГЛАМЕНТИ (тиркеме Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүүгү министрлигинин 2020-жылдын “1” июнундагы № 1 буйругуна)
«Таяныч-кыймыл аппараты бузулган ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар үчүн реабилитациялоонун жеке программасы боюнча реабилитациялоо» мамлекеттик кызмат көрсөтүүсүнүн административдик регламенти (Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрилинин 2020-жылдын «1» июнундагы №1 буйругуна тиркеме)
"Ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн протездик-ортопедиялык буюмдарды, тиричиликке ыңгайлашкан жабдыктарды оңдоо (буюмдардын белгиленген тизмегине ылайык)" Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн АДМИНИСТРАТИВДИК РЕГЛАМЕНТИ (Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүүгү министрлигинин 2020-жылдын 1-июнундагы №1 буйругуна тиркеме)
«Майыптыгы болгон фактысын белгилөө боюнча күбөлөндүрүү/кайра күбөлөндүрүү, майыптуулуктун группасын, болгон себебин, мөөнөтүн аныктоо жөнүндө» Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн АДМИНИСТРАТИВДИК РЕГЛАМЕНТИ (Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүүгү министрлигинин 2020-жылдын 1-июнундагы № 1 буйругуна тиркеме)
"Майыптык белгилеринин болушуна сырттан жана каза болгондон кийин экспертиза жүргүзүү жана майыптык боюнча жөлөк пул дайындоо жана төлөп берүү жөнүндө" Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн АДМИНИСТРАТИВДИК РЕГЛАМЕНТИ (Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүүгү министрлигинин 2020-жылдын “1” июнундагы № 1 буйругуна тиркеме)
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы тарабынан көрсөтүлүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн "Жылдык пландан тышкары басма (профилдик) продукцияны басуу, Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестринин (тизмегинин) 7-бабынын 3-пункту"жөнүндө административдик регламенти (Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын 2020-жылдын 27-майындагы №96 буйругу менен бекитилген)
Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн административдик регламенти "Тез от алуучу, катуу таасир этүүчү, уулуу, радиоактивдүү заттарды жана материалдарды коштоо" (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын (КР ИИМдин "28.04. 2020-ж. " № 306 буйругуна)
КР Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 119 "Кыргыз Республикасыиын Өкмөтүнүн 2014-жылдын З-июнундагы № 303 "Мамлекеттик органдары, алардын түзүмдүк бөлүнүштөрү жана ведомстволук мекемелери тарабынан жеке жана юридикалык жактарга берилүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттарын бекитүү жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому
Бажылык коштоо жөнүндө жобо (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 13-евралындагы № 79 токтомуна)
КР Өкмөтүнүн 2020-жылдын 10-февралындагы № 75 "Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Мамлекеттик адистештирилген күзөт кызматынын башкы башкармалыгын Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Күзөт кызматы деп өзгөртүп атоо жөнүндө" токтому
Кыргыз Республикасынын аймагындагы карантинге алынган объекттерди карантиндик фитосанитардык текшерүү тартиби(КыргызРеспубликасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин буйругуна 2-тиркеме)
“Табылган буюмдар бюросунун маалымкатын берүү” МАМЛЕКЕТТИК КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮЛӨРДҮН АДМИНИСТРАТИВДИК РЕГЛАМЕНТИ (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын 2020-жылдын “21” январындагы № 1-д буйругу менен бекитилген)
5 беттен 1 1 2 3 ... >>