Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
1 беттен 1
  
17 документ табылды
КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 27-декабрындагы № 704 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 18-февралындагы № 73 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 29-сентябрындагы № 550 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерин күчүн жоготту деп табуу жөнүндө" токтомуна толуктоо киргизүү тууралуу" токтому
КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 1-июлу № 395 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 6-мартындагы № 122 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2005-жылдын 30-декабрындагы № 639 "Продукциянын милдеттүү түрдө шайкештигин тастыктоо жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" токтому
КР Өкмөтүнүн 2010-жылдын 25-мартындагы №178 "Шайкештик сертификатынын жана шайкештик жөнүндө декларациянын бланктарынын жаңы үлгүлөрүн бекитүү жөнүндө" токтому
Постановление Правительства КР от 18 февраля 2009 года №128 "О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики"
КР Өкмөтүнүн 2009-жылдын 7-февралындагы №88 "Кыргыз Республикасынын техникалык регламенттерине шайкештик белгисинин графикалык сүрөттөлүшүнүн эскизин бекитүү жөнүндө" токтому
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2008-жылдын 2-июнундагы № 267 " Шайкештиктин милдеттүү тастыктоосунан өткөн продукцияга шайкештиги жөнүндө берилген шайкештик сертификаттарынын жана катталган декларациялардын Бирдиктүү мамлекеттик реестрин жүргүзүү тартиби тууралуу Жобону бекитүү жөнүндө" токтому
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2008-жылдын 2-июнундагы № 267 токтому менен бекитилген Шайкештиктин милдеттүү тастыктоосунан өткөн продукцияга шайкештиги жөнүндө берилген шайкештик сертификаттарынын жана катталган декларациялардын Бирдиктүү мамлекеттик реестрин жүргүзүү тартиби тууралуу жобосу
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2007-жылдын 23-октябрындагы № 512 "Шайкештик жөнүндө декларацияны кабыл алуу түрүндө продукциянын шайкештигин милдеттүү түрдө тастыктоо жөнүндө" токтому
"Шайкештик жөнүндө декларацияны кабыл алуу жана аны каттоо тартиби жөнүндө ЖОБО" Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2007-жылдын 22-октябрындагы № 512 токтому менен бекитилген
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2007-жылдын 27-августундагы № 377 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жана күчүн жоготту деп табуу жөнүндө" токтому
Постановление Правительства КР от 5 июля 2006 года № 495 "О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики"
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2005-жылдын 30-декабрындагы № 639 " Продукциянын милдеттүү түрдө шайкештигин тастыктоо жөнүндө" токтому
Положение о правилах и порядке проведения обязательной сертификации продукции (утверждено постановлением Правительства Кыргызской Республики от 30 декабря 2005 года № 639)
Шайкештиги милдеттүү түрдө тастыкталуучу продукциялардын тизмеги (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2005-жылдын 30-декабрындагы № 639 токтомуна № 2 тиркеме)
КР Өкмөтүнүн 2004-жылдын 28-декабрындагы № 961 "Кыргыз Республикасынын Бажы кодексинин талаптарын ишке ашыруу боюнча чаралар жөнүндө" токтому
1 беттен 1