Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
1 беттен 1
  
24 документ табылды
2019-жылдын 30-декабрындагы № 730 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 14-ноябрындагы № 650 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Отун-энергетикалык комплексин жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттиктин маселелери жөнүндө" токтомуна өзгөртүү киргизүү тууралуу" токтому
КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 24-августундагы № 533 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 12-декабрындагы № 653 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 10-августундагы № 438 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 14-ноябрындагы № 650 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Отун-энергетикалык комплексин жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттиктин маселелери жөнүндө" токтомуна толуктоолорду киргизүү тууралуу" токтому
КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 13-июлундагы № 393 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Отун-энергетикалык комплексин жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттиктин мамлекеттик кызматкерлерине эмгек акы төлөөнүн шарттары жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 17-майындагы № 262 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 10-декабрындагы № 851 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 20-февралындагы № 117 "Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигинин маселелери жөнүндө" токтомуна толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" токтому
КР Премьер-министринин 2015-жылдын 14-июлундагы № 313 (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Отун-энергетикалык комплексти жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттиктин коллегия мүчөлөрү болуп төмөнкү адамдар бекитүү жөнүндө) буйругу
КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 23-апрелиндеги № 240 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине толуктоолорду жана өзгөртүү киргизүү жөнүндө" токтому
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Отун-энергетикалык комплексти жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттик жөнүндө жобо (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 14-ноябрындагы № 650 токтому менен бекитилген)
КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 17-мартындагы № 133 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 28-июнундагы № 384 "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларына эмгек акы төлөөнүн шарттары жөнүндө" токтому
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттиги жөнүндө Жобо (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 17-майындагы № 271 токтому менен бекитилген)
КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 5-мартындагы № 109 "Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдар тутумундагы функциялык жана түзүмдүк өзгөртүүлөр жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 28-январындагы № 22-б (Кыргыз Республикасынын Энергетика жана өнөр жай министрлигинин алдындагы Отун-энергетикалык комплексти жөнгө салуу боюнча мамлекеттик департаменттин Аткаруу кеңешинин курамын бекитүү боюнча) буйругу
КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 25-декабрындагы № 851 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому
КР Ɵкмɵтүнүн 2012-жылдын 20-февралындагы №116 "Кыргыз Республикасынын Энергетика жана өнөр жай министрлигинин маселелери жөнүндө" токтому
"Кыргыз Республикасынын Энергетика жана өнөр жай министрлиги жөнүндө" жобо (КР Ɵкмөтүнүн 2012-жылдын 20-февралындагы № 116 токтому менен бекитилген)
КР Ɵкмɵтүнүн 2012-жылдын 10-февралындагы №87 "Кыргыз Республикасынын аткаруучу бийлик органдарын реформалоого байланыштуу уюштуруу чаралары жөнүндө" токтому
КР Ɵкмɵтүнүн 2012-жылдын 12-январындагы №12 "Кыргыз республикасынын Өкмөтүнө караштуу мамлекеттик башкаруу органдары жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн карамагындагы башка уюмдар жөнүндө" токтому
КР Ɵкмɵтүнүн 2011-жылдын 22-августундагы № 473 "Кыргыз Республикасынын министрликтеринин, администрациялык ведомстволорунун жана башка мамлекеттик органдарынын штаттык санынын чеги жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 26-июлундагы №415 "Кыргыз Республикасынын Энергетика министрлигинин атайын эсеби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу" токтому
КР Өкмөтүнүн 2011-жылдын 9-июнундагы №295 "Кыргыз Республикасынын Энергетика министрлигинин алдындагы Отун-энергетикалык комплексти жөнгө салуу боюнча мамлекеттик департаменттин атайын эсеби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу" токтому
КР Өкмөтүнүн 2009-жылдын 26-ноябрындагы №722 "Кыргыз Республикасынын Энергетика министрлигине караштуу Отун-энергетика комплексин жөнгө салуу боюнча мамлекеттик департамент жөнүндө" токтому
1 беттен 1