Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
1 беттен 1
  
15 документ табылды
Постановление Правительства КР от 31 декабря 2019 года № 734 "О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Инструкции о порядке оформления и выдачи виз Кыргызской Республики" от 15 марта 2017 года № 155
КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 28-июнундагы № 330 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 15-мартындагы № 155 "Кыргыз Республикасынын визаларын тариздөө жана берүү тартиби жөнүндө нускаманы бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 21-сентябрындагы № 439 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 15-мартындагы № 155 "Кыргыз Республикасынын визаларын тариздөө жана берүү тартиби жөнүндө нускаманы бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 23-майындагы № 250 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому
Кыргыз Республикасынын визаларын тариздөө жана берүү тартиби жөнүндө НУСКАМА (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 15-мартындагы № 155 токтому менен бекитилген)
КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 20-мартындагы № 132 "Америка Кошмо Штаттарынын жарандарына 5 жылга чейинки мөөнөткө Кыргыз Республикасынын көп жолку визаларын тариздөөнүн өзгөчөлүктөрү жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 29-декабрындагы № 750 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 10-мартындагы № 156 "Кыргыз Республикасынын визасын тариздөө жана берүү тартибин бекитүү жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" токтому
КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 17-декабрындагы № 710 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 1-октябрындагы № 541 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдеринен «КПҮ» грифин алып салуу тууралуу" токтому
Консулдук жыйымдар жана иш жүзүндөгү чыгымдар үчүн жыйымдар жөнүндө ЖОБО (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 18-декабрындагы № 839 токтому менен бекитилген)
КР Өкмөтүнүн 2009-жылдын 10-мартындагы N 156 "Кыргыз Республикасынын визасын тариздөө жана берүү тартибин бекитүү жөнүндө" токтому
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2008-жылдын 28-мартындагы № 112 " Жарандардын өз ара катташуу режимин тартипке салуу жана Борбордук жана Чыгыш Европа өлкөлөрү менен визалык режимди белгилөө жөнүндө" токтому
Постановление Правительства КР от 13 августа 2003 года №509 "Об открытии консульских пунктов Министерства иностранных дел Кыргызской Республики в селах Ак-Жол Аламудунского района и Чалдовар Панфиловского района Чуйской области"
Постановление Правительства КР от 21 июня 1995 года N 239 "Об утверждении Правил транзитного проезда иностранных граждан через территорию Кыргызской Республики"
Правила транзитного проезда иностранных граждан через территорию Кыргызской Республики ( Утверждены постановлением Правительства Кыргызской Республики от 21 июня 1995 года N 239)
1 беттен 1