Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
2 беттен 1 1 2 >>
  
38 документ табылды
КР 2019-жылдын 17-майындагы № 63 "Кыргыз Республикасынын Жарандык процесстик кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" мыйзамы
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 15-ноябрындагы № 743 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-2020-жылдарга Кыргыз Республикасында адамдарды сатууга каршы күрөшүү боюнча программасы жөнүндө" токтому
КР 2017-жылдын 2-мартындагы № 41 "Алименттик милдеттенмелерди жөнгө салуу чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" Мыйзамы
КР 2017-жылдын 20-январындагы № 6 "Кыргыз Республикасынын Жарандык процесстик кодексин, Кыргыз Республикасынын Административдик-процесстик кодексин, "Сот аткаруучулардын статусу жөнүндө жана аткаруу өндүрүшү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамын колдонууга киргизүү жөнүндө" Мыйзамы
КР 2016-жылдын 16-декабрындагы № 207 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамын колдонууга киргизүү жөнүндө" Мыйзамы
КР Жогорку Кеңешинин 2016-жылдын 3-ноябрындагы № 1044-VI "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына (Кыргыз Республикасынын Үй-бүлө кодексине, "Кыргыз Республикасындагы аткаруу өндүрүшү жөнүндө жана соттук аткаруучулардын статусу тууралу", "Насыялык маалымат алмашуу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына) өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун биринчи окууда кабыл алуу тууралуу" токтому
КР 2016-жылдын 22-июну № 84 "Тооруктарды, аукциондорду өткөрүү маселелери боюнча айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" Мыйзамы
КР Жогорку кеңешинин 2016-жылдын 28-апрелиндеги № 495-VI "2015-жылы Кыргыз Республикасында адамдын жана жарандын укуктары менен эркиндигинин сакталышы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын (Омбудсменинин) баяндамасы тууралуу" токтому
КР Премьер-министринин 2015-жылдын 29-июнундагы № 273 (Сот реформасын жүргүзүүгө багытталган ченемдик укуктук актыларды натыйжалуу ишке ашыруу боюнча иш-чаралар планын иштеп чыгуу үчүн Координациялык кеңеш курамы түзүү жөнүндө) буйругу
КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 9-июлундагы № 471 "Кыргыз Республикасындагы аткаруу өндүрүшү жөнүндө жана соттук аткаруучулардын статусу тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу жөнүндө" токтому
КР 2015-жылдын 13-мартындагы № 57 "Кыргыз Республикасындагы аткаруу өндүрүшү жөнүндө жана соттук аткаруучулардын статусу тууралу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" Мыйзамы
КР Жогорку Кеңешинин 2015-жылдын 5-февралындагы № 4765-V "Кыргыз Республикасындагы аткаруу өндүрүшү жөнүндө жана соттук аткаруучулардын статусу тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамын кабыл алуу тууралуу" токтому
КРЖогорку Кеңешинин 2014-жылдын 25-декабрындагы № 4643-V "Кыргыз Республикасындагы аткаруу өндүрүшү жөнүндө жана соттук аткаруучулардын статусу тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун экинчи окууда кабыл алуу тууралуу" токтому
КР 2014-жылдын 25-октябрындагы № 148 "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" Мыйзамы
КР Жогорку Кеңешинин 2014-жылдын 23-октябрындагы № 4408-V "Кыргыз Республикасындагы аткаруу өндүрүшү жөнүндө жана соттук аткаруучулардын статусу тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору тууралуу" токтому
КР Жогорку Кеңешинин 2014-жылдын 2-октябрындагы № 4352-V ""Кыргыз Республикасындагы аткаруу өндүрүшү жөнүндө жана соттук аткаруучулардын статусу тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун биринчи окууда кабыл алуу тууралуу" токтому
КР Жогорку Кеңешинин 2014-жылдын 25-сентябрындагы № 4332-V "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" (Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодексине, Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексине, "Кыргыз Республикасындагы аткаруу өндүрүшү жөнүндө жана соттук аткаруучулардын статусу тууралу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына) Кыргыз Республикасынын Мыйзамын кабыл алуу жөнүндө" токтому
КР Жогорку Кеңешинин 2014-жылдын 11-сентябрындагы № 4307-V "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" (Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодексине, Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексине, "Кыргыз Республикасындагы аткаруу өндүрүшү жөнүндө жана соттук аткаруучулардын статусу тууралу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына) Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун экинчи окууда кабыл алуу тууралуу" токтому
2014-жылдын 7-майындагы № 28-р "жаран Евгений Владимирович Осинцевдин кайрылуусунун негизинде Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексинин 338-беренесинин конституциялуулугун текшерүү жөнүндөгү иш боюнча" чечими
КР Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын 2013-жылдын 23-декабрындагы № 16-р "жаран Евгений Владимирович Осинцевдин кайрылуусунун негизинде Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексинин 282-беренесинин жана Жарандык процесстик кодексинин 209-беренесинин конституциялуулугун текшерүү жөнүндө иш боюнча"чечими
КР Өкмөтүнүн 2011-жылдын 20-апрелиндеги №179 токтому менен бекитилген "Кыргыз Республикасынын нотариустары тарабынан нотариалдык иш аракеттерди жасоонун тартиби жөнүндө" НУСКАМА
КР Өкмөтүнүн 2010-жылдын 29-июлундагы №136 "Милдеттүү мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөчүлөрдү каттоонун, аларды төлөөнүн жана эсепке алуунун тартиби жөнүндө нускаманы бекитүү тууралуу" токтому
КР 2009-жылдын 24-декабрындагы №314 "Кыргыз Республикасындагы аткаруу ондурушу жонундо жана соттук аткаруучулардын статусу тууралу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоолор киргизүү жөнүндө" Мыйзамы
Кыргыз Республикасынын ЖК 2009-жылдын 12-ноябрындагы №1490-IV "Кыргыз Республикасындагы аткаруу ондурушу жонундо жана соттук аткаруучулардын статусу тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоолор киргизуу жонундо" Кыргыз Республикасынын Мыйзамын кабыл алуу тууралуу"мыйзамы
КР ЖК 2009-жылдын 9-сентябрындагы №1375-IV "Финансылык ижара (лизинг) жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизүү тууралу", "Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексине толуктоо жана өзгөртүү киргизүү жөнүндө", "Нотариат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизүү тууралу" жана "Кыргыз Республикасындагы аткаруу өндүрүшү жөнүндө жана соттук аткаруучулардын статусу тууралу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоо жана өзгөртүү киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына карата Кыргыз Республикасынын Президентинин каршы пикирлери тууралу" токтом
2 беттен 1 1 2 >>