Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
1 беттен 1
  
16 документ табылды
КР 2017-жылдын 24-январындагы № 10 "Кыргыз Республикасынын Жазык кодексин, Кыргыз Республикасынын Жоруктар жөнүндө кодексин, Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексин, Кыргыз Республикасынын Жазык-аткаруу кодексин, "Мунапыс берүү негиздери жана аны колдонуу тартиби жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамын колдонууга киргизүү тууралуу" Мыйзамы
КР 2015-жылдын 3-августундагы № 214 "Калкты иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү жөнүндө" Мыйзамы
КР 2009-жылдын 9-февралындагы № 43 "Кыргыз Республикасынын жарандарынын жалпыга бирдей аскердик милдети жөнүндө, аскердик жана альтернативдик кызматтар жөнүндө" Мыйзамы
КР 2008-жылдын 17-октябрындагы №231 "Кыргыз Республикасынын Салык кодексин колдонууга киргизүү жөнүндө" Мыйзамы
Постановление Правительства КР от 20 августа 2002 года №572 "О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики"
Постановление Правительства КР от 20 июня 2002 года №391 "О передаче уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Кыргызской Республики в ведение Министерства юстиции Кыргызской Республики"
КР 1999-жылдын 13-декабрындагы № 142 "Жазык-аткаруу" кодекси
Кыргыз Республикасынын 1999-жылдын 30-июну № 62 " ЖАЗЫК-ПРОЦЕССТИК КОДЕКСИ"
КР 1999-жылдын 17-июнундагы № 60 "Психиатриялык жардам жана аны көрсөтүүдөгү жарандардын укуктарынын кепилдиктери жөнүндө" Мыйзамы
КР 1999-жылдын 9-июнундагы № 49 "Курал жөнүндө" Мыйзамы
КР 1998-жылдын 16-октябрындагы № 131 "Изин суутпай издөө иши жөнүндө"Мыйзамы
Закон КР от 27 июля 1998 года №113 "О содействии занятости населения"
Налоговый кодекс КР от 26 июня 1996 года № 25
КР 2008-жылдын 20-мартындагы № 20 "Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу жөнүндө" Мыйзамы
Кыргыз Республикасынын 1993-жылдын 7-майындагы № 1194-XII " Аскер кызматкерлерин пенсия менен камсыз кылуу жөнүндө" Мыйзамы
КР 1992-жылдын 16-декабрындагы №1068 -XII "Кыргыз Республикасынын граждандарынын жалпыга тиешелүү аскердик милдети жөнүндө" Мыйзамы
1 беттен 1