Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Страница 1 из 1
  
Найдено 12 документов
Ак Сай айылдык кеңешинин 2019-жылдын 19-августундагы № 20 "Ак-Сай айыл өкмөтүнүн Көк-Таш айылындагы 0,40га КБФнун эсебиндеги жер тилкесин, футбол аянтчасын курууга “айыл чарба багытындагы жерлер” категориясынан “калктуу конуштун жерлери” категориясына которуу (трансформациялоо) жөнүндө" токтому
Ак-Сай айылдык кеңешинин 2018-жылдын 8-декабрындагы № 5 "Ак-Сай айыл өкмөтүнүн аймагындагы жайыт жерлериди, өнөр жай, транспорт, байланыш, коргонуу жана башка багытындагы жерлер категориясына которуу (трансформациялоо) жөнүндө" токтому
Постановление Правительства КР от 30 октября 2017 года № 713 "О заключении Правительства Кыргызской Республики на проект Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в Гражданский кодекс Кыргызской Республики, Земельный кодекс Кыргызской Республики, Кодекс Кыргызской Республики об административной ответственности, Налоговый кодекс Кыргызской Республики)"
Ак Сай айылдык кеңешинин 2017-жылдын 29-сентябрындагы №4 "Ак-Сай айыл өкмөтүнүн аймагындагы асылдуулугу төмөн жерди, өнөр жай, транспорт, байланыш, коргонуу жана башка багытындагы жерлер категориясына которуу (трансформациялоо) жөнүндө" токтому
Ак Сай айылдык кеңешинин 2017-жылдын 29-сентябрындагы №7 "Ак-Сай айыл өкмөтүнүн аймагындагы асылдуулугу төмөн жерди, өнөр жай, транспорт, байланыш, коргонуу жана башка багытындагы жерлер категориясына которуу (трансформациялоо) жөнүндө" токтому
Постановление Жогорку Кенеша КР от 26 апреля 2017 года № 1547-VI "О принятии Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере землепользования"
Закон КР от 12 декабря 2013 года № 218 "О статусе столицы"
Закон КР от 12 декабря 2013 года № 219 "О статусе города Ош"
Закон КР от 15 июля 2013 года № 145 "О переводе (трансформации) земельных участков"
Закон КР от 15 июля 2011 года № 101 "О местном самоуправлении"
Лесной кодекс Кыргызской Республики от 8 июля 1999 года № 66
Земельный кодекс Кыргызской Республики от 2 июня 1999 года № 45
Страница 1 из 1