Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Страница 1 из 18 1 2 3 ... 10 >>
  
Найдено 450 документов
Постановление Жогорку Кенеша КР от 8 декабря 2021 года № 5018-VI "Об утверждении повестки дня заседания Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 8 декабря 2021 года"
Закон Кыргызской Республики от 20 октября 2021 года № 123 "О местной государственной администрации и органах местного самоуправления"
Суу-Башы айылдык кеңешинин 2021-жылдын 16-июлундагы № 11 "Суу-Башы айыл аймагынын айылдык Кеңешинин VII чакырылышындагы кезексиз IV сессиясынын №10 токтомуна өзгөртүүлөрдү жөнүндө" токтому
Суу-Башы айылдык кеңешинин 2021-жылдын 26-июнундагы № 10 "Суу-Башы айыл аймагынын айылдык Кеңешинин жайыт боюнча комиссияларын түзүү жөнүндө" токтому
Суу-Башы айылдык кеңешинин 2021-жылдын 26-июнундагы № 8 "Суу-Башы айыл өкмөтүнүн жайыт пайдалануучулардын 2021-жылга карата акы төлөө өлчөмдөрүн бекитүү жөнүндө" токтому
Самаркандек айылдык кеңешинин 2021-жылдын 14-майындагы № 20 "Самаркандек айыл аймагындагы жайыт комитетинин жайыттарга чыгуучу малдар үчүн 2021-жылга түзүлгөн иш планын жана жайыт акысынын төлөмүн бекитүү жөнүндө" токтому
Постановление Жогорку Кенеша КР 31 марта 2021 года №4494- VI "О возражении исполняющего обязанности Президента Кыргызской Республики к Закону Кыргызской Республики "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в Земельный кодекс Кыргызской Республики, законы Кыргызской Республики "О пастбищах", "О переводе (трансформации) земельных участков")"
Нурманбет айылдык кенешинин 2021-жылдын 17-мартындагы №123/ XXVIII-27 "Нурманбет айыл аймагынын жайыт колдонуучуларынын бюджетин бекитүү жөнүндө" токтому
Нарын шаардык кеӊешинин 2021-жылдын 10-мартындагы № 6 "Нарын шаардык мэриясынын алдында жайыт комитетин түзүү жөнүндө" токтому
Чон-Сары-Ой айылдык кеңешинин 2021-жылдын 3-мартындагы № 259 "Жайлоого чыккан малдын багуудагы тарифин (баасын) бекитүү жөнүндө" токтому
Керме-Тоо айылдык кеңешинин 2021-жылдын 22-февралындагы № 26/1 «Керме-Тоо айылдык аймагынын жергиликтүү жамаатынын Уставын» бекитүү жөнүндө" токтому
Алля Анаров айылдык кеңешинин 2021-жылдын 22-февралындагы № 1 «Алля Анаров айылдык аймагынын жергиликтүү жамаатынын Уставын» бекитүү жөнүндө" токтому
Баткен шаардык Кенешинин 2021-жылдын 22-февралындагы № 7 "Баткен шаар аймагындагы жайыт комитетинин 2020-жылга аткарган иштери, жайыттарга чыгуучу малдар учун 2021-жылга жайыт акысынын төлөм өлчөмүн бекитүү жөнүндө" токтому
Постановление Правительства КР от 10 февраля 2021 № 36 "Об утверждении Положения о порядке определения норм нагрузки скота на пастбищные угодья Кыргызской Республики"
Кара-Бак айылдык кенешинин 2020-жылдын 30-декабрындагы № 69 "Жайыт жерлерди башка багытта пайдалангандыгы үчүн тарифин бекитүү жөнүндө" токтому
Халмион айылдык кенешинин 2020-жылдын 24-декабрындагы № 117 "Халмион айыл аймагынын Жайыттан пайдалануучулар бирикмесинин 2021-жылга карата бюджетин бекитүү жөнүндө" токтому
Постановление Жогорку Кенеша КР от 9 декабря 2020 года № 4213-VI "Об утверждении повестки дня заседания Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 9 декабря 2020 года"
Постановление Жогорку Кенеша КР от 9 декабря 2020 года № 4237-VI "О принятии согласованного варианта Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в Земельный кодекс Кыргызской Республики, законы Кыргызской Республики "О пастбищах", "О переводе (трансформации) земельных участков")", выработанного согласительной группой, образованной постановлением Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 11 сентября 2019 года № 3234-VI"
Постановление Чуйского айылного кенеша от 9-декабря 2020 года № 35/10 "О внесении изменения и дополнения в постановления Чуйского айылного кенеша от 04.02.2020 года за № 26/4"
Кара-Көл шаардык кеңешинин 2020-жылдын 22-сентябрындагы №211/42-7 «Жазы-Кечүү аймактык башкармалыгынынжайыт пайдалануучулар бирикмесинин 2020-жылга иш планы жана бюджети жөнүндө» токтому
Курманбек айылдык кеңешинин 2020-жылдын 15-сентябрындагы № 2 “Жайыт ресурстарын мал жаюудан тышкары башкамаксаттарга пайдалануу боюнча Жайыт ресурстарынмал жаюу менен байланышпаган башка максаттаргапайдалануу тарифин бекитүү жөнүндө” токтому
Инструкция о порядке начисления и уплаты страховых взносов по государственному социальному страхованию (к постановлению Правительства Кыргызской Республики от 17 июля 2020 года № 385)
Закон КР от 10 июля 2020 года № 76 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в Земельный кодекс Кыргызской Республики, Закон Кыргызской Республики "О пастбищах")"
Курманбек айылдык кеңешинин 2020-жылдын 3-июлундагы № 7 “Жайыт ресурстарын мал жаюудан тышкары башкамаксаттарга пайдалануу боюнча Жайыт ресурстарынмал жаюу менен байланышпаган башка максаттаргапайдалануу тарифин бекитүү жөнүндө” токтому
К.Белекбаев айылдык кеңешинин 2020-жылдын 9-июнундагы №33/1 "К.Белекбаев атындагы Алай айыл өкмөтүнүн “Сопу-Коргон” жайыт комитетинин 2020-жылга карата бюджетин жайыт мыйзамына ылайык пайдалануу жана жайыт акы баасын бекитүү жөнүндө" токтому
Страница 1 из 18 1 2 3 ... 10 >>