Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Страница 1 из 308 1 2 3 ... 10 20 >>
  
Найдено 7678 документов
Постановление Красновосточного айылного кенеша Жайылского района от 28 мая 2020 года № 18/1 (О признании утратившим силу некоторых актов Красновосточного айылного кенеша)
Постановление Красновосточного айылного кенеша Жайылского района от 28 мая 2020г. № 18/2 (О внесении изменений в постановление Красновосточного айылного кенеша «О дачи согласия на перевод земельного участка под строительство ипподрома» от 21 апреля 2015 года №14/3)
Ноокат шаардык кеңешинин 2020-жылдын 13-майындагы № XXXIII-5 (Ноокат шаарынын көрктөндүрүү жана жашылдандыруу үчүн “Ноокат Коммунальщик” АК ишканасына акча каражатын ажыратып берүү жөнүндө токтому)
Кетмен – Дөбө айылдык кеңешинин 2020-жылдын 24-апрелиндеги № 23-2 "Кетмен -Дөбө айыл аймагында ыктыярдуу элдик кошуун жөнүндө Жобону бекитүү жөнүндө" токтому
Кетмен – Дөбө айылдык кеңешинин 2020-жылдын 24-апрелиндеги № 23-3 "Кетмен-Дөбө айыл аймагында ыктыярдуу элдик кошуундун Жобосунун негизинде штабды түзүү жана штабдын курамын бекитүү жөнүндө" токтому
Токтогул шаардык кеңешинин 2020-жылдын 24-апрелиндеги № 20 "Ыктыярдуу элдик кошуун жөнүндө Жобону, элдик кошуундун курамын бекитүү жөнүндө" токтому
Токтогул шаардык кеңешинин 2020-жылдын 24-апрелиндеги № 21 "Муниципалдык менчиктеги кызматтык автоунааны сатууга макулдук берүү жөнүндө" токтому
Жаңы-Жол айылдык кеңешинин 2020-жылдын 21-апрелиндеги № 1 "Жаңы-Жол айыл аймагында ыктыярдуу элдик кошуун жөнүндө Жобону бекитүү жөнүндө" токтому
Кочкор-Ата шаардык кеңешинин 2020-жылдын 15-апрелиндеги № 01-5/233 "Кочкор-Ата шаарынын базарындагы дүкөндөрүнүн өзгөчө кырдаал бүткөнгө чейин иштөө режимин чектөө жөнүндө" токтому
Кочкор-Ата шаардык кеңешинин 2020-жылдын 15-апрелиндеги № 01-5/228 "Шаар мэриясынын №01-36/666 сандуу кайрылуусун кароо жөнүндө" токтому
Кочкор-Ата шаардык кеңешинин 2020-жылдын 15-апрелиндеги № 01-5/229 "Кочкр-Ата шаар мэриясынын кайрылуусун кароо жөнүндө" токтому
Кочкор-Ата шаардык кеңешинин 2020-жылдын 15-апрелиндеги № 01-5/230 "Кочкор-Ата шаар мэриясынын №01-36/650 сандуу кайрылуусун кароо жөнүндө" токтому
Кочкор-Ата шаардык кеңешинин 2020-жылдын 15-апрелиндеги № 01-5/231 "2020-жылга сууга болгон тарифтерин өзгөртүү жөнүндө" токтому
Кочкор-Ата шаардык кеңешинин 2020-жылдын 15-апрелиндеги № 01-5/232 "Санитардык тазалоо, жашылдандыруу жана көрктөндүрүү муниципалдык ишканасынын кайрылуусун кароо жөнүндө" токтому
Кочкор-Ата шаардык кеңешинин 2020-жылдын 15-апрелиндеги № 01-5/234 "Кочкор-Ата ҮМБнун кайрылуусун кароо жөнүндө" токтому
Кочкор-Ата шаардык кеңешинин 2020-жылдын 15-апрелиндеги № 01-5/235 "Элдик кошуунду уюштуруу жөнүндө" токтому
Постановление Аламудунского айылного кенеша от 23 марта 2020 года № 154-27 (Об утверждении Правила об организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов и мусора на территории Аламудунского айылного аймака)
Постановление Аламудунский айылный кенеш от 23 марта 2020 года № 155-27 (Об утверждении Положения о квартальных и домовых комитетов на территории Аламудунского айылного аймака)
Постановление Аламудунского айылного кенеша 23 марта 2020 года № 156-27 (Об утверждении Положения о предоставлении материальной помощи гражданам Аламудунского айылного аймака)
Постановление Аламудунского айылного кенеша 2020 года 23 марта № 157-27 (Об утверждении положения о ДНД на территории Аламудунского айылного аймака)
Постановление Красновосточного айылного кенеша от 13 марта 2020 года № 17/2 "Об отмене постановления Красновосточного айылного кенеша от 21.04.2015года №14/4 «О заключении договора аренды ОсОО «Кара-Балтажолкурулуш»
Кок-Арт айылдык кеңешинин 2020-жылдын 24-январындагы № 3 (Көк-Арт айыл өкмөтүнүн башчысы Э.М Кулматовдун 2019-жылы аткарган иштери жөнүндө) токтому
Көк-Арт айылдык кеңешинин 2020-жылдын 24-январындагы № 8 (“Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүүнүн тартиби жөнүндө”) токтому
Көк-Арт айылдык кеңешинин 2020-жылдын 24-январындагы № 9 (Көк-Арт айыл өкмөтүнө караштуу Үч-Малай айылындагы Ш.Кенжекулов атындагы негизги мектебине кошумча класс (мектеп) курууга жергиликтүү бюджеттен акча каражатын бөлүп берүү жөнүндө токтому)
Жаӊы-Жол айылдык кеӊешинин 2020-жылдын 6-мартындагы № 25-4 "Жаӊы-Жол айылдык Кеӊешинин 2020-жылга иш планын, туруктуу комиссиялардын иш пландарын бекитүү жѳнүндѳ" токтому
Страница 1 из 308 1 2 3 ... 10 20 >>