Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Страница 1 из 28 1 2 3 ... 10 20 >>
  
Найдено 692 документов
Постановление Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики от 15 июля 2020 года № 131 "Об утверждении решения Джалал-Абадской территориальной избирательной комиссии о досрочном прекращении полномочий некоторых депутатов Джалал-Абадского городского кенеша и о передаче вакантных депутатских мандатов следующим за избранными депутатами кандидатам"
Постановление Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики от 26 июня 2020 года № 109 "Об утверждении решений Ак-Суйской, Тюпской, Тонской, Бакай-Атинской, Кадамжайской и Ала-Букинской территориальных избирательных комиссий о досрочном прекращении полномочий некоторых депутатов местных кенешей, об исключении из списка зарегистрированных кандидатов и о передаче вакантных депутатских мандатов следующим за избранными депутатами кандидатам в депутаты местных кенешей Кыргызской Республики"
Постановление Жогорку Кенеша КР от 24 июня 2020 года № 3963-VI "О принятии в первом чтении проекта Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в законы Кыргызской Республики "О Регламенте Жогорку Кенеша Кыргызской Республики", "О статусе депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики")"
Закон КР от 20 июня 2020 года № 62 "О внесении изменения в Закон Кыргызской Республики "О статусе депутатов местных кенешей"
Постановление Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики от 9 июня 2020 года № 104 "Об утверждении решений Чон-Алайской, Чаткальской, Тонской, Кадамжайской и Лейлекской территориальных избирательных комиссий о досрочном прекращении полномочий некоторых депутатов местных кенешей, об исключении из списка зарегистрированных кандидатов и о передаче вакантных депутатских мандатов следующим за избранными депутатами кандидатам в депутаты местных кенешей Кыргызской Республики"
Постановление Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики от 26 мая 2020 года № 98 "Об утверждении решений Араванской, Ноокатской, Иссык-Кульской, Кеминской и Чаткальской территориальных избирательных комиссий о досрочном прекращении полномочий некоторых депутатов местных кенешей и о передаче вакантных депутатских мандатов следующим за избранными депутатами кандидатам в депутаты местных кенешей Кыргызской Республики"
Постановление Жогорку Кенеша КР от 21 мая 2020 года № 3739-VI "Об утверждении повестки дня заседания Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 21 мая 2020 года" токтому
Постановление Жогорку Кенеша КР от 21 мая 2020 года № 3749-VI "О принятии Закона Кыргызской Республики "О внесении изменения в Закон Кыргызской Республики "О статусе депутатов местных кенешей"
Постановление Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики от 13 мая 2020 года № 94 "Об утверждении решений Таласской, Кара-Кулжинской, Нарынской городской, Нарынской, Жумгальской, Ат-Башинской, Тонской, Аксыйской, Ала-Букинской и Кеминской территориальных избирательных комиссий о досрочном прекращении полномочий некоторых депутатов местных кенешей, об исключении из списка зарегистрированных кандидатов и о передаче вакантных депутатских мандатов следующим за избранными депутатами кандидатам в депутаты местных кенешей Кыргызской Республики"
Орток айылдык кенешинин 2020-жылдын 4 апрелиндеги №1 "Орток айыл аймагында спирт ичимдиктрин сатууга чектөө киргизүү жөнүндө" токтому
Орток айылдык кеңешинин 2020-жылдын 4 апрелиндеги №2 "Орток айыл аймагында талаачылык иштерин иштөөдөгү техникалардын жана малчылардын жайкы бакчу малдаррынын бааларын бекитүү жөнүндө" токтому
Токтогул шаардык кенешинин 2020-жылдын 28 мартындагы № 18 (Туруктуу комиссиялардын төрагаларын шайлоо, алардын курамдарына өзгөртүү жана толуктоо киргизүү жөнүндө) токтому
Постановление Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики от 23 марта 2020 года № 86 "Об утверждении решений Кара-Суйской, Нарынской городской и Кочкорской территориальных избирательных комиссий о досрочном прекращении полномочий некоторых депутатов местных кенешей, об исключении из списка зарегистрированных кандидатов и о передаче вакантных депутатских мандатов следующим за избранными депутатами кандидатам в депутаты местных кенешей Кыргызской Республики"
Постановление Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики от 18 марта 2020 года № 78 "Об утверждении решений Ат-Башинской, Токтогульской территориальных избирательных комиссий о досрочном прекращении полномочий некоторых депутатов местных кенешей, об исключении из зарегистрированного списка кандидатов и о передаче вакантных депутатских мандатов следующим за избранными депутатами кандидатам в депутаты местных кенешей Кыргызской Республики"
Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын Кыргыз Республикасынын 2020-жылдын 12-мартындагы №73 "Кыргыз Республикасынын жергиликтүү кеңештеринин кээ бир депутаттарынын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу жана бош калган депутаттык мандаттарды жергиликтүү кеңештердин депутаттыгына талапкерлерге өткөрүп берүү жөнүндөгү Ноокен, Бакай-Ата, Кара-Суу, Жумгал аймактык шайлоо комиссияларынын чечимдерин бекитүү тууралуу" токтому
Постановление Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики от 29 февраля 2020 года № 64 "Об утверждений решений Кара-Кулжинской, Манасской, Токтогульской, Сузакской, Каракольской, Тюпской, Кадамжайской территориальных избирательных комиссий о досрочном прекращении полномочий некоторых депутатов местных кенешей, об исключении из зарегистрированного списка кандидатов и о передаче вакантных депутатских мандатов следующим за избранными депутатами кандидатам в депутаты местных кенешей Кыргызской Республики"
Постановление Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики от 18 февраля 2020 года № 51 "Об утверждении решений Жети-Огузской, Баткенской, Жалал-Абадской, Токтогульской, Ала-Букинской и Кара-Кульской территориальных избирательных комиссий о досрочном прекращении полномочий некоторых депутатов местных кенешей, об исключении из зарегистрированного списка кандидатов и о передаче вакантных депутатских мандатов следующим за избранными депутатами кандидатам в депутаты местных кенешей Кыргызской Республики"
Постановление Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики от 11 февраля 2020 года № 36 "О Положении «О порядке выхода из списка кандидатов в депутаты, изменения очередности кандидатов в депутаты городских кенешей, досрочного прекращения полномочий депутата и замещения вакантного мандата депутата»
Положение "О порядке выхода из списка кандидатов в депутаты, изменения очередности кандидатов в депутаты городских кенешей, досрочного прекращения полномочий депутата и замещения вакантного мандата депутата" (утверждено постановлением Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республикиот 11 февраля 2020 года №36)
Постановление Токмокского городского от 4 февраля 2020 года № 254/32-4 "Об итогах социально-экономического развития г.Токмок за 2019 год и об утверждении Программы социально-экономического развития г.Токмок на 2020 год"
Постановление Токмокского городского кенеша от 4 февраля 2020 года № 256/32-4 "О бюджете г.Токмок на 2020 год и прогнозе на 2021-2022 годы"
Постановление Токмокского городского кенеша от 4 февраля 2020 года №257/32-4 "О даче согласия на выделение денежных средств из местного бюджета г.Токмок за счет свободных остатков на 01.01.2020 года в сумме 32 116,1 тыс. сом"
Постановление Токмакского городского кенеша от 4 февраля 2020 года №259/32-4 г "«О переводе земельного участка из зоны Р-2 на зону Ж-1А, общей полезной площадью 4200 кв. м., находящегося по адресу г. Токмок ул. Ленина -105, и о внесении соответствующего изменения в статью 25 «Правил застройки и землепользования г. Токмок»
Постановлеение Токмакского городского кенеша от 4 февраля 2020 года №260/32-4 г.Токмок "О внесении изменений в постановление Токмокского городского кенеша от 26 декабря 2019 года №242/31-4 “Об утверждении структуры Управления муниципальной собственности города Токмок”
Постановление Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов КР от 30 января 2020 года №24 "Об утверждении решений Аламудунской, Сокулукской, Кадамжайской, Кара-Кульской, Таш-Кумырской, Нарынской городской, Кочкорской, Кара-Суйской и Тюпской территориальных избирательных комиссий о досрочном прекращении полномочий некоторых депутатов местных кенешей и о передаче вакантных депутатских мандатов следующим за избранными депутатами кандидатам в депутаты местных кенешей Кыргызской Республики"
Страница 1 из 28 1 2 3 ... 10 20 >>