Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\user\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\70e3d1d2-48e2-4f4e-8c6a-cc862b776a4a\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ

ТОКТОМ

2017-жылдын 22-июну № 398

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чечимдерин "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамын колдонууга киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына жана "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына шайкеш келтирүү максатында, "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1996-жылдын 15-апрелиндеги № 170 "Улуу Ата Мекендик согуштун жана эмгектин ардагерлерине 9-майга карата ар жылкы бир жолку акчалай жөлөкпул төлөө жөнүндө жобону бекитүү тууралуу" токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

- 3-пункту күчүн жоготту деп таанылсын.

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2002-жылдын 22-августундагы № 584 "Банкроттук жөнүндө иштер боюнча мамлекеттик орган тарабынан администратор дайындоо тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу" токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Банкроттук жөнүндө иштер боюнча мамлекеттик орган тарабынан администраторду дайындоо тартиби жөнүндө жободо:

- 1-пунктунун экинчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Ушул Жобо, ошондой эле кредиторлор жыйынында соттон тышкары тартипте администраторлорду дайындоого, четтетүүгө жана бошотууга карата да колдонулушу мүмкүн. Депозиттерди тартпаган финансы-кредит уюмдарын кошпогондо, банктар жана башка финансы-кредит уюмдары банкрот болгон учурларда Убактылуу администраторлорду жана жоюучуларды дайындоо жана алардын ыйгарым укуктарын токтотуу тартиби "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик укуктук актыларына ылайык белгиленет.".

3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2006-жылдын 20-январындагы № 34 "Министрликтердин, мамлекеттик комитеттердин, администрациялык ведомстволордун, жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын жана өз алдынча башкаруу органдарынын, мекемелердин жана ишканалардын Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек арасын коргоону жана кайтарууну ишке ашыруучу ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен байланыштарын чыңдоо боюнча чаралар жөнүндө" токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек арасын коргоону жана кайтарууну ишке ашыруучу ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын бөлүнүштөрүн шефке алган министрликтердин, мамлекеттик комитеттердин, администрациялык ведомстволордун, жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, мекемелердин жана ишканалардын тизмесинде:

"2024-аскер бөлүгү" бөлүмүндө:

- бешинчи абзацы күчүн жоготту деп таанылсын.

4. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2008-жылдын 23-апрелиндеги № 182 "Юридикалык жактарды, филиалдарды жана өкүлчүлүктөрдү "бирдиктүү терезе" принциби боюнча мамлекеттик каттоодо (кайра каттоодо) мамлекеттик органдар ортосунда өз ара аракеттенүү тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу" токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Юридикалык жактарды, филиалдарды жана өкүлчүлүктөрдү "бирдиктүү терезе" принциби боюнча мамлекеттик каттоодо (кайра каттоодо) мамлекеттик органдар ортосунда өз ара аракеттенүү тартиби жөнүндө жободо:

- 12-пунктунун биринчи-үчүнчү абзацтарындагы түрдүү жөндөмөдөгү "башка финансы-кредит мекемелери" деген сөздөр тиешелүү жөндөмөдө "башка банктык эмес финансы-кредит уюмдары жана мекемелери" деген сөздөр менен алмаштырылсын.

5. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 1-мартындагы № 81 "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бюджетинин, Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун жана мамлекеттик ишканалардын финансылык агымын тейлөө боюнча коммерциялык банктарды тандоонун критерийлери жөнүндө" токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

- расмий тилдеги текстинин 1-пунктунун бешинчи абзацындагы "О Национальном банке Кыргызской Республики", "О банках и банковской деятельности в Кыргызской Республике" и "О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" деген сөздөр "О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности" и "О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

- мамлекеттик тилдеги текстинин 1-пункту төмөнкү мазмундагы бешинчи абзац менен толукталсын:

"Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө" жана "Кылмыштуу кирешелерди легализациялоого (адалдоого) жана террористтик же экстремисттик ишти каржылоого каршы аракеттенүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган таасир берүү чараларынын жана айыптык санкциялардын жоктугу, тендер өткөрүлгөндөн мурунку отчеттук жылдын ичинде;".

6. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 20-апрелиндеги № 179 "Нотариалдык иш жүргүзүү маселелери жөнүндө" токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын нотариустары тарабынан нотариалдык иш-аракеттерди жасоонун тартиби жөнүндө нускамада:

39-пунктунда:

- үчүнчү абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Эгерде атайын администратор, Убактылуу администратор же банктын жоюучусу өкүл катары чыкса, нотариус анын ким экендигин ырастаган документтерден тышкары, банкроттук процесс козголгондугу жөнүндө соттун чечимин (кредиторлор/акционерлер жыйынынын, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын чечимдерин), банкроттук жөнүндө иштер боюнча мамлекеттик органдын администраторду дайындоо жөнүндө чечимин, банкты мажбурлап жоюу учурда жоюучуну дайындоо жөнүндө соттун чечимин, банкроттук процессинин жол-жоболорун ишке ашыруучу администраторлорго иш жүргүзүүгө берилген лицензияларды, юридикалык жакты каттоо жөнүндө күбөлүктү, банкрот болгон юридикалык жактын уюштуруу документтерин, бүтүм жасоого тиешелүү макулдукту да талап кылат.";

- төмөнкү мазмундагы төртүнчү абзац менен толукталсын:

"Убактылуу администратор же банктын жоюучусу үчүн ишеним кат талап кылынбайт.".

7. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 22-августундагы № 473 "Кыргыз Республикасынын министрликтеринин, администрациялык ведомстволорунун жана башка мамлекеттик органдарынын штаттык санынын чеги жөнүндө" токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

- жогоруда аталган токтомдун 2-тиркемесинде:

2-пункту күчүн жоготту деп таанылсын;

- жогоруда аталган токтомдун 5-тиркемесинде:

6-пунктундагы ", Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы" деген сөздөр алып салынсын.

8. Ушул токтом 2017-жылдын 22-июнунан тартып күчүнө кирет.

9. Ушул токтом расмий жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыялансын.

 

Премьер-министр

С.Ш.Жээнбеков