Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

КР Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 6-августундагы № 116 токтомуна ылайык
КҮЧҮН ЖОГОТТУ

1-тиркеме

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2017-жылдын 4-июлундагы
№ 420 токтому менен
бекитилген

Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин Айыл чарбасын механизациялоо жана энергия менен камсыздоо департаменти жөнүндө
ЖОБО

1. Жалпы жоболор

1. Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин (мындан ары - Министрлик) Айыл чарбасын механизациялоо жана энергия менен камсыздоо департаменти (мындан ары - Департамент) Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин машина-трактордук паркты модернизациялоо жана жаңылоо, айыл чарба өндүрүшүн жана айыл чарбасынын кайра иштетүү тармагынын механизациялоо деңгээлин жогорулатуу, агрардык тармактын бардык секторлору боюнча энергиянын ресурстарды үнөмдөөчү жаңы булактарын жана инновациялык технологияларды киргизүү, ошондой эле айылдык товар өндүрүүчүлөргө техникаларды берүү боюнча лизингдик кызматтарды көрсөтүү боюнча иштерди уюштуруу жаатындагы иштерди аткаруучу ведомстволук бөлүнүшү болуп саналат.

2. Департамент өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, ченемдик укуктук актыларын, Кыргыз Республикасы катышкан, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерди, Министрликтин буйруктарын, ошондой эле ушул Жобону жетекчиликке алат.

3. Департамент юридикалык жак болуп саналат, республикалык бюджеттен каржыланат, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик герби түшүрүлгөн мөөрү, штампы, мамлекеттик жана расмий тилдердеги фирмалык бланктары, Казыналык системасында атайын жана башка эсептери бар.

4. Департаменттин расмий аталышы:

- мамлекеттик тилде: "Кыргыз Республикасынын Айыл чарба тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин Айыл чарбасын механизациялоо жана энергия менен камсыздоо департаменти";

- расмий тилде: "Департамент механизации и энергообеспечения сельского хозяйства Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики".

5. Департаменттин юридикалык дареги: 720040, Бишкек шаары, Киев көчөсү, 96 А.

2. Департаменттин ишинин максаттары

6. Департаменттин ишинин максаттары болуп айыл чарбасын механизациялоо, энергия менен камсыздоо, жаңы инновациялык технологияларды киргизүү боюнча мамлекеттик саясатты ишке ашыруу, ошондой эле айыл чарба техникасынын, тамак-аш өнөр жайы үчүн машиналардын жана жабдуулардын лизингин өнүктүрүү болуп саналат.

3. Департаменттин милдеттери

7. Департаменттин милдеттери болуп төмөнкүлөр саналат:

- республиканын айыл чарбасынын жана кайра иштетүү өнөр жайынын техникалык потенциалын жогорулатуу жана негизги каражаттар (айыл чарба техникасы, машиналар жана жабдуулар) менен жаңылоо боюнча иштерди уюштуруу;

- ата мекендик айылдык товар өндүрүүчүлөрдүн айыл чарба техникасы жана инновациялык технологиялар жаатындагы илимдин жана техниканын жаңы жетишкендиктерине жетүүсүн камсыз кылуу;

- лизингдик жеткирүүлөрдү киргизүү жана колдонуу менен айыл чарба субъекттеринин зарыл болгон айыл чарба техникасына керектөөлөрүн канааттандырууну уюштуруу максатында тышкы жана ички инвестицияларды тартуу жана натыйжалуу пайдаланууну камсыз кылуу;

- айыл чарба субъекттерин айыл чарба техникасы, айыл чарбасын энергия менен камсыз кылуу жаатындагы жаңы иштеп чыгуулар жана айыл чарбасында колдонулуучу заманбап инновациялык технологиялар жөнүндө маалыматтар жана консультациялар менен камсыз кылуу;

- региондордо машина-трактордук станцияларды жана техникалык сервистик кызмат көрсөтүү субъекттерин түзүү боюнча иштерди уюштуруу;

- техниканы пайдалануу жана башкаруу боюнча инженердик-техникалык жана механизатордук адистерди даярдоо боюнча иш-чараларды уюштуруу.

4. Департаменттин функциялары

8. Департаменттин функциялары болуп төмөнкүлөр саналат:

1) тармактык саясатты ишке ашыруу функциялары:

- айыл чарба өндүрүшүнүн механизациялоо деңгээлин, машина-трактордук парктын абалын, кайра иштетүү тармагынын технологиялык машиналар жана жабдуулар менен жабдылуусунун деңгээлин изилдейт жана Министрликке тармакты өнүктүрүү боюнча сунуштарды киргизет;

- төмөнкүлөр боюнча белгиленген тартипте сунуштарды киргизет:

мамлекеттик лизингдик программаларды, лизингдик кызмат көрсөтүүлөрдү уюштуруу боюнча долбоорлорду өнүктүрүүгө карата мыйзамдык базаларды, ченемдик укуктук актыларды өркүндөтүү боюнча жана айылдык товар өндүрүүчүлөрдү тейлөөчү техникалык сервистик кызмат көрсөтүү субъекттерин жана машина-трактордук станцияларды түзүү боюнча иштерди уюштурат;

айыл чарба субъекттерин айыл чарба техникасы жана кайра иштетүү ишканаларын машиналар жана жабдуулар менен камсыз кылууну колдоо боюнча мамлекеттик программалардын системасын иштеп чыгуу жана киргизүү боюнча;

айыл чарба субъекттеринин зарыл болгон техникага керектөөлөрүн аныктоо боюнча, айыл чарба техникасын, машиналарды, жабдууларды жана алардын тетиктерин жана запастык бөлүктөрүн чыгарууга жана жеткирүүгө көмөк көрсөтөт;

жаңы сериядагы же кайра жабдылган жана жаңы кураштырылган айыл чарба машиналарын, чиркегичтерди жана жабдууларды жасоого жана чыгарууга даярдык көрүүдөгү техникалык регламенттерди, стандарттарды жана эрежелер жыйнагын иштеп чыгуу жана киргизүү боюнча;

машиналардын конструкцияларын, коргоочу түзүлүштөрүн, механизмдерин жана агрегаттарын өркүндөтүү жана өзгөртүү боюнча;

Департаменттин компетенциясына кирген маселелер боюнча эл аралык келишимдердин долбоорлорун иштеп чыгуу жана даярдоо боюнча;

2) мониторинг функциялары:

- айыл чарбасынын машина-трактордук паркынын, кайра иштетүү ишканаларынын машиналарынын жана жабдууларынын техникалык абалына, пайдаланылышына жана керектөөлөрүнө мониторинг жүргүзөт, сунуштарды киргизет жана зарыл болгон иш-чараларды уюштурат;

3) кызматтарды көрсөтүү функциялары:

- тракторлорду жана атайын технологиялык машиналарды башкаруу жана пайдалануу боюнча тиешелүү окуудан өткөн адамдардан квалификациялык экзамендерди алат;

4) колдоо функциялары:

- лизингдик кызматтарды көрсөтүү жана айыл чарбасын материалдык-техникалык камсыз кылуу боюнча жүктөлгөн милдеттерди ишке ашыруу боюнча иштерди уюштурат, талдоо жүргүзөт, айыл чарба техникасын пайдалануу, тейлөө, оңдоо жана сактоо боюнча жаңы инновациялык технологияларды киргизет;

- механизатордук жана инженер-техникалык кадрларды даярдоонун сапатынын деңгээлин жогорулатуу боюнча иштерди уюштурат;

- республикада айыл чарба өсүмдүктөрүн багып өстүрүүнүн бирдиктүү технологиялык системасы боюнча республиканын машина-трактордук паркын жаңылоону, анын ичинде заманбап тракторлорду, комбайндарды, кыртышты иштетүүчү жана себүүчү машиналарды жеткирүүнү уюштурат;

- айыл чарбасын механизациялоо маселелерин чечүү, техникалык сервистик субъекттерди түзүү жана техниканын лизингин өнүктүрүү боюнча мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, коммерциялык түзүмдөрдүн жана айылдык товар өндүрүүчүлөрдүн өкүлдөрүнүн катышуусу менен иш-чараларды уюштурат;

- машиналарды жана жабдууларды техникалык пайдаланууда, оңдоодо, сактоодо жана техникалык тейлөөдө, запастык бөлүктөрдү чыгарууда инновациялык технологияларды жайылтууга көмөктөшөт;

- семинарларды, тренингдерди, айыл чарба техникаларынын, кайра иштетүүчү машиналардын жана жабдуулардын көргөзмөлөрүн уюштурат.

5. Департаменттин укуктары

9. Департамент төмөнкүлөргө укуктуу:

- ЕАЭБге мүчө мамлекеттердин, КМШга катышуучу мамлекеттердин жана алыскы чет өлкөлөрдүн юридикалык жактары, техника чыгаруучулары менен республикага техниканы, машиналарды жана жабдууларды жеткирүү жөнүндө изилдөөлөрдү жана сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө;

- эксперттик комиссиялардын курамында окуу мекемелеринин билим берүү процессин камсыз кылуучу технологиялык жабдуу, адабият, методикалык куралдар, техника менен жабдылышынын деңгээлин текшерүүгө катышууга;

- комиссиялардын курамында машиналарды жана жабдууларды пайдаланууга жана алардын техникалык абалына карата талаптарды камтыган техникалык регламенттерди жана башка ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгууга катышууга;

- Департаменттин түзүмдүк бөлүнүштөрүнүн аткаруусу үчүн милдеттүү болгон буйруктарды белгиленген тартипте чыгарууга, көрсөтмөлөрдү берүүгө;

- Департаменттин максаттарына жана милдеттерине ылайык юридикалык жана жеке жактар менен өз ара келишимдерди жана макулдашууларды түзүүгө;

- менчигинин түрүнө карабастан чарбакер субъекттерден айыл чарба техникасынын болушу тууралуу зарыл болгон маалыматтарды белгиленген тартипте суроого;

- жаңы, кайра жабдылган же өз алдынча жасалган машиналарды жана жабдууларды кабыл алуу жана сыноо боюнча мамлекеттик жана жумушчу комиссиялардын ишине катышууга;

- айыл чарба техникасын пайдалануу, жөнгө салуу жана оңдоо маселелери боюнча маалыматтык бюллетендерди, методикалык сунуштарды жана башка материалдарды чыгарууга;

- жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу илимдин жана техниканын жетишкендиктерин чагылдыруу, пайдалануу эрежелерин бузуулар, жол-транспорттук кырсыктар жана башка маселелер жөнүндө маалыматтарды өзүнүн ыйгарым укуктарынын чегинде жарыялоого.

6. Департаменттин ишин уюштуруу

10. Департаментти Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министринин сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Премьер-министри тарабынан кызматка дайындалуучу жана кызматтан бошотулуучу директор башкарат.

11. Департаментте директордун орун басары кызмат орду каралган, ал Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министри тарабынан кызматка дайындалат.

12. Департаменттин борбордук аппаратынын жана түзүмдүк бөлүнүштөрүнүн кызматкерлери Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык кызматка дайындалат жана кызматынан бошотулат.

13. Департаменттин директору жүктөлгөн милдеттерге ылайык:

- мыйзамдарда белгиленген тартипте Департаментти жетектейт;

- борбордук аппараттын ишин координациялайт жана түзүмдүк бөлүнүштөрдүн ишин контролдойт;

- Департаменттин кызматкерлеринин кызматтык милдеттерин белгилейт, бөлүштүрөт жана бекитет;

- Департаментке жүктөлгөн милдеттердин жана функциялардын аткарылышы үчүн жеке жоопкерчилик тартат;

- компетенциясынын чегинде буйруктарды чыгарат, Департаменттин кызматкерлерине көрсөтмөлөрдү берет жана алардын аткарылышын текшерет;

- Департаменттин түзүмдүк бөлүнүштөрүнүн чечимдерин контролдойт жана алар тарабынан ченемдик укуктук актылардын, нускамалардын жана иштөө эрежелеринин бузулгандыгы аныкталса аларды жокко чыгарат;

- Департаменттин компетенциясына кирген маселелер боюнча бардык уюмдарда жана мекемелерде Департаменттин атынан чыгат;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Департаменттин бекитилген түзүмүнүн, эмгек акы төлөө фондусунун жана санынын чегинде чыгымдардын сметасын жана штаттык ырааттамасын Министрликке бекитүүгө берет;

- мыйзамдарда белгиленген тартипте Департаменттин финансы, жүгүртүүлүүчү жана негизги каражаттарын тескейт;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык башка ыйгарым укуктарды ишке ашырат.

7. Департаментти каржылоо

17. Департаменттин каржылоо булактары болуп төмөнкүлөр саналат:

- Кыргыз Республикасынын республикалык бюджетинен түшүүчү каражаттар;

- атайын эсептеги каражаттар жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында тыюу салынбаган башка каржылоо булактары.

8. Департаментти кайра уюштуруу жана жоюу

18. Департаментти кайра уюштуруу жана жоюу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүргүзүлөт.

Департаменттин иши токтотулган учурда документтер "Кыргыз Республикасынын улуттук архив фонду жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамында белгиленген тартипте сакталат.