Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

 

 

1-тиркеме

 

 

(Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2017-жылдын 13-июлундагы
№ 430
токтомуна)

 

"Кыргызтест" мамлекеттик тилди билүү деңгээлин аныктоо системасы жөнүндө
ЖОБО

(КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 28-июнундагы № 331 токтомунун редакциясына ылайык)

1-глава. Жалпы жоболор

1. Ушул "Кыргызтест" мамлекеттик тилди билүү деңгээлин аныктоо системасы жөнүндө жобо (мындан ары - Жобо) "Кыргызтест" мамлекеттик тилди билүү деңгээлин аныктоонун бирдиктүү системасынын (мындан ары - "Кыргызтест" системасы) негизги максаттарын, милдеттерин, эрежелерин жана принциптерин аныктайт.

2. "Кыргызтест" системасы боюнча Кыргыз Республикасынын жарандарынын, чет элдик жарандардын жана жарандыгы жок адамдардын мамлекеттик тилди билүү деңгээлин аныктоо Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тилин милдеттүү түрдө билүү деңгээлдерине жана көлөмүнө ылайык элементардык (А1), базалык (А2), ортоңку (В1), ортодон жогору (В2) жана жогорку (С1) деңгээлдери боюнча жүргүзүлөт.

3. Тест тапшырмалары "Кыргызтест" мамлекеттик мекемеси аныктаган тартипте квалификациялуу филолог-адистер тарабынан иштелип чыгат.

4. Тестирлөө жыйынтыгынын протоколдору "Кыргызтест" мамлекеттик мекемесинин архивинде электрондук түрдө жана кагаз вариантында "Кыргыз Республикасынын Улуттук архив фонду жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык сакталат.

2-глава. Максаты жана милдеттери

5. Тестирлөөнүн максаты болуп тестке катышуучулардын мамлекеттик тилди билүү деңгээлин калыс жана ачык аныктоо саналат.

6. "Кыргызтест" системасынын милдеттери төмөнкүлөр:

- мамлекеттик тилди билүү деңгээлин аныктоо жагында "Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын, "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө", "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларынын ишке ашырылышын камсыздоо;

- "Кыргызтест" системасын кыргыз тилинин мамлекеттик тил катары иштөөсүнө жана өнүгүүсүнө мүмкүндүк берүүчү бирдиктүү инструмент катары түзүү жана ишке киргизүү;

- тестирлөө процессин заманбап маалыматтык-техникалык каражаттар менен камсыздоо жана методикалык окуу куралдары, иштелмелер менен коштоо.

3-глава. Тестирлөөнүн принциптери

7. Тестирлөөдө "Кыргызтест" мамлекеттик мекемесинин кызматкерлери төмөнкү принциптерди жетекчиликке алат:

- баалоонун илимий негизделген, стандартташтырылган жана технологиялык жактан өнүккөн каражаттарын колдонуу;

- тест тапшырмаларынын жашыруундугун бекем сактоону камсыздоо;

- тестирлөө процессинде ачык-айкындуулукту, системалуулукту, объективдүүлүктү жана тартипти камсыздоо;

- тестирлөө жүргүзүлгөн жерлерде тиешелүү шарттарды камсыздоо;

- тест тапшыруучуга тестирлөөнүн шарттары жөнүндө толук маалымат берүү.

4-глава. Тестирлөөнүн тартиби

8. Кыргыз Республикасынын жарандарынын, чет өлкөлүк жарандардын жана жарандыгы жок адамдардын мамлекеттик тилди билүү деңгээлин "Кыргызтест" мамлекеттик мекемеси "Кыргызтест" системасы боюнча төмөнкүдөй ыкмалар менен аныктайт:

- компьютердик тест;

- интернет-ресурс аркылуу онлайн режиминдеги тест;

- компьютер (интернет-ресурс) менен тестирлөө мүмкүндүгү болбогон учурда бланктык (кагаз түрүндө) тест.

9. "Кыргызтест" системасы боюнча мамлекеттик тилди билүү деңгээли төмөнкүдөй субтесттер аркылуу аныкталат:

1) "Лексика. Грамматика";

2) "Угуу";

3) "Окуу";

4) "Жазуу";

5) "Сүйлөө".

10. "Лексика. Грамматика", "Угуу" жана "Окуу" субтесттеринин жыйынтыктары компьютер программасы аркылуу бааланат.

"Жазуу" жана "Сүйлөө" субтесттери квалификациялуу филолог-адистер тарабынан бааланат.

11. Тестирлөө 2 этап менен өткөрүлөт:

- 1-этап: каттоо, идентификациялык код алуу, видеонускаманы көрүү жана тестирлөөдөн өтүү эрежелери менен таанышуу;

- 2-этап: тесттен өтүү жана жыйынтыгын алуу.

12. "Кыргызтест" системасы боюнча тестирлөөнүн жыйынтыгы төмөнкүдөй чыгарылат:

- тест тапшыруучу ушул Жобонун 9-пунктунда аталган субтесттердин ар бири боюнча 60 пайыз жана андан жогору балл топтосо, мамлекеттик тилди билүү деңгээли жөнүндө белгиленген үлгүдөгү сертификат (А1, А2, В1, В2 же С1) берилет;

- тест тапшыруучу ушул Жобонун 9-пунктунда аталган субтесттердин биринен 60 пайыздан төмөн балл топтосо, субтесттер боюнча топтолгон баллды көрсөтүү менен маалым кат берилет;

- кагаз түрүндө берилген жыйынтык "Кыргызтест" мамлекеттик мекемесинин гербдүү мөөрү менен күбөлөндүрүлөт;

- тестирлөөнүн жыйынтыгы "Кыргызтест" мамлекеттик мекемесинин www.kyrgyztest.gov.kg. веб-сайтына жайгаштырылат.

13. Белгиленген үлгүдөгү сертификат жана тесттин жыйынтыгы жазылган маалым кат "Кыргызтест" мамлекеттик мекемеси тарабынан берилет.

14. Сертификаттын үлгүсүн "Кыргызтест" мамлекеттик мекемеси бекитет.

Сертификаттын жарактуулугу - мөөнөтсүз.

Маалым кат 2 жылга жарактуу жана тестти кайра тапшырууда көрсөтүлүшү мүмкүн.

15. Эгерде тест тапшыруучу тестирлөөнүн жыйынтыгы менен макул болбосо, ал тесттен өткөндүгү жөнүндө маалым кат алган күндөн тартып үч жумуш күндүн ичинде тесттин жыйынтыгын кайра кароо үчүн апелляциялык комиссияга кайрылууга укуктуу.

Аппеляциялык комиссиянын курамы жана иштөө тартиби "Кыргызтест" мамлекеттик мекемесинин чечими менен аныкталат. Мында комиссиянын курамына Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын бир өкүлү киргизилет.

Апелляциялык комиссия тест тапшыруучунун арызын аны берген күндөн тартып үч жумуш күндүн ичинде карайт.

Эгерде апелляциялык комиссия тестирлөөнүн жыйынтыгын карагандан кийин оң чечим чыгарса, тест тапшыруучуга "Кыргызтест" мамлекеттик мекемесинин белгиленген үлгүдөгү сертификаты берилет.

Эгерде апелляциялык комиссия тестирлөөнүн жыйынтыгын карагандан кийин терс чечим чыгарса, тест тапшыруучуга тестирлөөнүн жыйынтыгы менен "Кыргызтест" мамлекеттик мекемесинин маалым каты берилет.

16. "Кыргызтест" системасынын кийинки деңгээлине өтүү үчүн тест тапшыруу укугуна чек коюлбайт.

17. Тестирлөөнүн эрежелери "Кыргызтест" мамлекеттик мекемеси тарабынан белгиленет.

Тест тапшыруучу тестирлөөнүн эрежелерин бузса, "Кыргызтест" мамлекеттик мекемесинин кызматкерлери тарабынан тестирлөөнүн эрежелерин бузгандыгы жөнүндө акт түзүлүп, аны тест тапшыруудан четтетүү жана тесттин жыйынтыгын жокко чыгаруу боюнча чаралар көрүлөт.

"Кыргызтест" мамлекеттик мекемеси тарабынан аныкталган тестирлөө эрежелерин бузуу тест тапшыруучуну тестирлөөдөн четтетүүгө жана тесттин жыйынтыгын жокко чыгарууга себеп болуп саналат.

18. Ушул Жобо менен жөнгө салынбаган айрым маселелер "Кыргызтест" мамлекеттик мекемесинин актылары аркылуу жөнгө салынат.

5-глава. "Кыргызтест" системасын каржылоо

19. "Кыргызтест" системасы төмөнкүлөрдүн эсебинен каржыланат:

- республикалык бюджеттин;

- тартылган гранттык каражаттардын;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбеген башка булактардын.