Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

1-тиркеме

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2017-жылдын 23-июнундагы
№ 407 токтому менен
бекитилген

Транспорт каражаттарын, түзүлүштөрдү жана жабдууларды, ошондой эле аларга карата менчик укуктарын мамлекеттик каттоо, кайра каттоо
ЭРЕЖЕЛЕРИ

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 26-июнундагы № 302, 2018-жылдын 18-сентябрындагы № 436 , 2018-жылдын 19-декабрындагы № 592 , 2019-жылдын 17-июнундагы № 293 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

1. Жалпы жоболор

1. Ушул Эрежелер Кыргыз Республикасынын бардык аймагында бирдей болгон автомототранспорт каражаттарын, өзү жүрүүчү технологиялык машиналарды, тракторлорду (мындан ары - транспорт каражаттарын), стационардык технологиялык түзүлүштөрдү жана жабдууларды (мындан ары - түзүлүштөр жана жабдуулар) мамлекеттик каттоо, кайра каттоо жана транспорт каражаттарын каттоо маалыматтарына өзгөртүүлөрдү киргизүү тартибин аныктайт.

Ушул Эрежелер Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрү тарабынан колдонулуучу транспорт каражаттарын, түзүлүштөрдү жана жабдууларды мамлекеттик каттоо, кайра каттоо жана эсептен чыгаруу жөнүндө маселелерге жайылтылбайт.

2. Ушул Эрежелерде төмөнкүдөй түшүнүктөр колдонулат:

автомототранспорт каражаттары - адамдарды жана жүктөрдү жол менен ташууга арналган түзүлүштөр же ага орнотулган жабдуулар, ошондой эле автомобилдер, автомобилдик сүйрөткүчтөр, автобустар, кичи автобустар, мотоциклдер, мотоколяскалар, мотонарттар, мопеддер, квадрициклдер жана трициклдер, чиркегичтер, жарым чиркегичтер;

транспорт каражаттарын, ошондой эле түзүлүштөрдү жана жабдууларды мамлекеттик каттоо, кайра каттоо, каттоо маалыматтарына өзгөртүүлөрдү киргизүү, эсептен чыгаруу (мындан ары - каттоо иш-аракеттери) - катталган транспорт каражаттарынын жана айдоочулук курамдын электрондук маалыматтар базасына (мындан ары - электрондук маалыматтар базасы) транспорт каражаттарын, түзүлүштөрдү жана жабдууларды жана аларга болгон менчик укуктарын мамлекеттик каттоо, кайра каттоо жөнүндө маалыматтарды киргизүү аркылуу жүргүзүлгөн иш-аракеттер, ошондой эле каттоо маалыматтарына өзгөртүүлөрдү киргизүү, эсептен чыгаруу жана ушул Эрежелер менен каралган башка иш-аракеттер;

расмий өкүл (дистрибьютер, дилер) - даярдоочу завод - даярдоочу завод (анын соода үйү) менен дистрибьютердик же дилердик макулдашуусу (контракт же ниеттер протоколу), дистрибьютердин же дилердин статусун ырастаган өндүрүүчүдөн ырастоочу каты же сертификаты бар соода уюму;

өзү жүрүүчү технологиялык машина - курулушта, өнөр жайда, токой, айыл чарбасында жана башка иштерде пайдалануу үчүн арналган транспорт каражаты, анын ичинде комбайндар, жол-курулуштук, мелиоративдик, жер казуучу жана башка машиналар;

стационардык технологиялык түзүлүш жана жабдуу - ичинен күймө кыймылдаткычы менен же болбосо электр кыймылга келтиргичи бар, иш убагында ордунан жылдырууну талап кылбаган жана жолдордо, аларга жанаша участоктордо, өндүрүштүк жана айыл чарбалык объекттерде иштерди аткаруу үчүн арналган түзүлүш;

трактор - чиркелген же орнотулган машиналарды же куралдарды иш-аракетке келтирүү үчүн, стационардык машиналарды кыймылга келтирүү, чиркегичтерди сүйрөтүү үчүн арналган каз тамандуу же дөңгөлөк менен жүргөн транспорт каражаты;

транспорт каражатынын электрондук паспорту (транспорт каражатынын шассисинин паспорту) - Кыргыз Республикасынын 2015-жылдын 21-майындагы № 111 Мыйзамы менен ратификацияланган Транспорт каражатынын паспортунун (транспорт каражатынын шассисинин паспортунун) жана өзү жүрүүчү машинанын жана техниканын башка түрлөрүнүн паспортунун бирдиктүү формаларын киргизүү жана электрондук паспорттордун системаларын уюштуруу жөнүндө макулдашууга ылайык белгиленген тартипте транспорт каражаттарынын электрондук паспортторунун (транспорт каражатынын шассисинин паспортторунун) системасында таризделген транспорт каражатынын паспорту (транспорт каражатынын шассисинин паспорту).

3. Бардык автомототранспорт каражаттары мамлекеттик катталууга тийиш:

кыймылдаткычынын жумушчу көлөмү 50 куб. сантиметрден кем эмес; саатына 50 километрден ашык максимум конструктивдүү ылдамдыктагы;

500 килограммдан ашык жүк көтөрүмдүүлүктөгү жалпы колдонуудагы автомобиль жолдору менен жүрүү үчүн арналган электр кыймылдаткычтуу;

кыймылдаткычынын жумушчу көлөмү 50 куб. сантиметрден ашык өзү жүрүүчү технологиялык машиналар (мындан ары - ӨТМ), тракторлор;

ичинен күймө кыймылдаткычы менен же болбосо 10 кВтдан ашык кубаттуулугу менен электр кыймылга келтиргичи бар, жолдордо, аларга жанаша участоктордо, өндүрүштүк жана айыл чарба объекттеринде жумуштарды аткаруу үчүн арналган стационардык технологиялык түзүлүштөр жана жабдуулар.

трактордук чиркегич жабдуу.

4. Каттоо иш-аракеттери транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамды каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу орган (мындан ары - ыйгарым укуктуу орган) тарабынан жүргүзүлөт.

5. Ыйгарым укуктуу органда катталууга тийиш болгон транспорт каражаттары, түзүлүштөр жана жабдуулар, алардын мурда катталган жерине карабастан, Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу ички иштер органынын айдап качылган жана уурдалган транспорт каражаттарынын, түзүлүштөрдүн жана жабдуулардын базасы боюнча текшерилүүгө тийиш.

6. Белгиленген тартипте катталбаган транспорт каражаттарын эксплуатациялоого жана аларды башка транспорт каражаттарына бекитилген мамлекеттик каттоо белгилери менен эксплуатациялоого тыюу салынат.

Түзүлүштөрдү жана жабдууларды каттоо менчик ээсинин каалоосу менен жүргүзүлөт.

7. Транспорт каражаттарын каттоо, кайра каттоо алар сатып алынган, бажылык таризделген же кайра каттоону талап кылган башка жагдайлар пайда болгон учурдан тартып он иш күндүн ичинде жүргүзүлөт.

Каттоо маалыматтарын өзгөртүү ыйгарым укуктуу орган тарабынан берилген каттоо документтеринде көрсөтүлгөн кандайдыр бир маалыматтар өзгөргөндө же ушул Эрежелерге ылайык аталган документтерге кошумча маалыматтарды киргизүү зарылдыгы пайда болгондо жүргүзүлөт.

Белгиленген мөөнөттөр бузулган учурда транспорт каражатынын ээси Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартат.

Транспорт каражаттарын каттоонун, кайра каттоонун жогоруда аталган мөөнөтүн бузуу аныкталганда ыйгарым укуктуу органдын жооптуу кызматкери административдик укук бузуу жөнүндө протокол түзөт, ага ыйгарым укуктуу органдын аймактык бөлүнүштөрүнүн жетекчилери же ыйгарым укуктуу кызматкерлери кол коюшат. Транспорт каражаттарын каттоо айып пул төлөгөндүгү жөнүндө квитанция берилгенден кийин жүргүзүлөт.

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 19-декабрындагы № 592 токтомунун редакциясына ылайык)

8. Каттоо иш-аракеттерин жүргүзүүдө укуктары жана мыйзамдуу кызыкчылыктары бузулду деп эсептеген транспорт каражаттарынын, түзүлүштөрдүн жана жабдуулардын менчик ээлери же ишеним каттын негизинде менчик ээлеринин атынан транспорт каражаттарын колдонгон жана (же) башкарган адамдар бул жөнүндө жогору турган органга же сотко даттанууга укуктуу.

9. Ыйгарым укуктуу органдын кызмат адамдары транспорт каражаттарын, түзүлүштөрдү жана жабдууларды каттоонун ушул Эрежелерин сактабаган, ошондой эле транспорт каражаттары, түзүлүштөр жана жабдуулар алардын күнөөсү боюнча өз убагында катталбаган учурда, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген жеке жоопкерчиликке тартылышат.

2. Транспорт каражаттарын, түзүлүштөрдү жана жабдууларды каттоодо, кайра каттоодо, эсептен чыгарууда ыйгарым укуктуу орган тарабынан жүргүзүлүүчү иш-аракеттер

10. Ыйгарым укуктуу орган транспорт каражаттарын, түзүлүштөрдү жана жабдууларды каттоодо, кайра каттоодо, эсептен чыгарууда төмөнкү иш-аракеттерди жүргүзөт:

- транспорт каражаттарына, түзүлүштөргө жана жабдууларга менчик укугун каттайт;

- транспорт каражаттарын, түзүлүштөрдү жана жабдууларды каттайт, кайра каттайт жана эсептен чыгарат;

- транспорт каражаттарын, түзүлүштөрдү жана жабдууларды сатып алуу-сатуу жана алмаштыруу келишимдерин күбөлөндүрөт;

- транспорт каражатынын паспортун, техникалык паспортту, техникалык талонду жана транспорт каражаттарын каттоо жөнүндө күбөлүктү, ошондой эле жоголгон, пайдаланууга жараксыз жана жарактуу мөөнөтү аяктаган күбөлүктөрдүн ордуна күбөлүктү берет;

- белгилүү бир кезектүүлүктөгү тийиштүү типтерде транспорт каражаттарына, ошондой эле жоголгондордун жана пайдаланууга жараксыздардын ордуна мамлекеттик каттоо белгилерин берет;

- ушул Эрежелерде белгиленген тартипте каттоо документтеринде каттоо маалыматтарын өзгөртөт;

- электрондук маалыматтар базасын жүргүзөт;

- транспорт каражаттарын, түзүлүштөрдү жана жабдууларды кароодон өткөрүү актысын берет;

- бажылык тариздөөдөн өткөндөн кийин документтердин түп нускалары жоголгон учурда, бажы кызматынын органдары тарабынан күбөлөндүрүлгөн, транспорт каражаттарына, түзүлүштөргө жана жабдууларга берилген документтердин көчүрмөлөрү боюнча каттоо иш-аракеттерин жүргүзүүгө корутунду чыгарат;

- түйүндөрүнүн жана агрегаттарынын нумерацияларынын каттоо документтери менен айырмачылыгы болгон транспорт каражаттарына, түзүлүштөргө жана жабдууларга берилген документтер боюнча каттоо аракеттерин жүргүзүүгө корутунду чыгарат;

- жеке мүнөздөгү маалыматтар жана мамлекеттик сырлар чөйрөсүндөгү мыйзамдарга ылайык жүргүзүлгөн каттоо иш-аракеттери, катталган транспорт каражаттары (номердик агрегаттар), түзүлүштөр жана жабдуулар, ошондой эле менчик ээлери же менчик ээлеринин атынан каттоо иш-аракеттерин жүргүзгөн адамдар жөнүндө маалымкаттарды (электрондук маалыматтар базасынан көчүрмөлөрдү) берет;

- жеке мүнөздөгү маалыматтар жана мамлекеттик сырлар чөйрөсүндөгү мыйзамдарга ылайык транспорт каражаттарын, түзүлүштөрдү жана жабдууларды жараксыздоодо сатуу үчүн номердик түйүндөргө жана агрегаттарга маалымкаттарды берет;

- айдап качылган жана уурдалган транспорт каражаттарын, түзүлүштөрдү жана жабдууларды эсепке алат (картотекалык жана электрондук түрдө);

- компетенттүү органдар аркылуу транспорт каражаттарын, түзүлүштөрдү жана жабдууларды айдап качуу, уурдоо же алардын издөөдө тургандыгы боюнча салыштырып текшерет;

- тыюу салууларды жана чектөөлөрдү белгилөөгө ыйгарым укуктуу органдардын, банктык жана күрөөлөр боюнча башка уюмдардын сунуштары боюнча транспорт каражаттарына, түзүлүштөргө жана жабдууларга карата тыюу салуулар жана чектөөлөр жөнүндө маалыматтарды электрондук маалыматтар базасына киргизет жана тиешелүү журналга жазат, ошондой эле зарыл болгон учурда маалыматты каттоо документинин "өзгөчө белгилер" графасына киргизет;

- зарыл болгон учурда каттоо документинин "өзгөчө белгилер" графасына автотранспорт каражатын ээликтен ажыратууда же пайдаланууга берүүдө жана Евразия экономикалык бирлигинин келишимдик-укуктук базасына ылайык башка Евразия экономикалык бирлигине башка мүчө мамлекеттердин аймактарында аны тескөөдө бажы органынын уруксатын алуу зарылдыгы жөнүндө маалыматты киргизет;

- ушул Эрежелерге жана архивдик иш, калкты жана автотранспорт каражаттарын, атайын технологиялык машиналарды, айдоочулук курамды, жарандык абалдын актыларын, кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо жаатындагы мамлекеттик саясатты ишке ашыруу боюнча ыйгарым укуктуу орган тарабынан бекитилген нускамаларга ылайык башка иш-аракеттерди жүргүзөт.

11. Ыйгарым укуктуу орган тарабынан берилүүчү каттоо документтерине төмөнкүлөр кирет:

- транспорт каражатын каттоо жөнүндө күбөлүк;

- техникалык паспорт;

- техникалык талон;

- транспорт каражатынын паспорту.

12. Транспорт каражатынын, түзүлүштөрдүн жана жабдуулардын каттоо документтерин берүү тартиби:

- жеке адамдарга таандык автомототранспорт каражаттарына транспорт каражатын каттоо жөнүндө күбөлүк, ошондой эле автомототранспорт каражатынын менчик ээсинин каалоосу менен транспорт каражатынын паспорту берилет;

- юридикалык жактарга таандык автомототранспорт каражаттарына транспорт каражатын каттоо жөнүндө күбөлүк жана техникалык талондор, ошондой эле автомототранспорт каражатынын менчик ээсинин каалоосу менен транспорт каражатынын паспорту берилет;

- жеке жана юридикалык жактарга таандык ӨТМге, тракторлорго техникалык паспорт жана техникалык талон берилет;

- жеке жана юридикалык жактарга таандык түзүлүштөргө жана жабдууларга техникалык паспорт берилет.

Транспорт каражаттарынын, түзүлүштөрдүн жана жабдуулардын каттоо документтеринин үлгүлөрү архивдик иш, калкты жана автотранспорт каражаттарын, атайын технологиялык машиналарды, айдоочулук курамды, жарандык абалдын актыларын, кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо жаатындагы мамлекеттик саясатты ишке ашыруу боюнча ыйгарым укуктуу орган тарабынан бекитилет.

13. Ыйгарым укуктуу орган тарабынан берилүүчү мамлекеттик каттоо белгилерине төмөнкүлөр кирет:

- транспорт каражаты үчүн мамлекеттик каттоо номердик белгиси;

- транспорт каражаты үчүн энчилүү мамлекеттик каттоо белгиси;

- транспорт каражаты үчүн "Транзит" мамлекеттик каттоо белгиси;

- кызыл фондо ак түстөгү "D", "Т", "С", "НС" серияларындагы мамлекеттик дипломатиялык каттоо номердик белгилери;

- көгүлтүр фондо ак түстөгү "D", "Т" серияларындагы мамлекеттик дипломатиялык каттоо номердик белгилери;

- ак фондогу "Р", "М" серияларындагы мамлекеттик каттоо номердик белгилери.

14. Мамлекеттик каттоо белгилерин берүү тартиби:

- автомобилдерге, автомобилдик сүйрөгүчтөргө, автобустарга, чакан автобустарга сериясы жана номери боюнча бирдей мамлекеттик каттоо белгисинин эки нускасы берилет;

- мотоциклдерге, мотоколяскаларга, мотонарттарга, мопеддерге, квадрациклдерге, трициклдерге, чиркегичтерге, жарым чиркегичтерге тракторлорго, ӨТМге - мамлекеттик каттоо белгисинин бир нускасы берилет.

15. Катталган транспорт каражаттарына, түзүлүштөргө жана жабдууларга ушул Эрежелерге ылайык каттоо документтери жана каттоо белгилери берилет.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилген тартипке ылайык автомототранспорт каражаттарына цифралардын өзгөчө айкалышындагы мамлекеттик каттоо номердик белгилерин жана энчилүү мамлекеттик каттоо белгилерин сатуу боюнча ыйгарым укуктуу органдан сатып алынган сертификат болгон учурда мамлекеттик каттоо белгилерин кезексиз берүүгө жол берилет.

Катталган автомототранспорт каражаттарына ыйгарым укуктуу органдын аймактык бөлүнүшүндө транспорт каражатын каттоо жөнүндө күбөлүккө тийиштүү белги коюлган шартта бир (кошумча - алдыңкы) энчилүү мамлекеттик каттоо белгисин орнотууга уруксат берилет.

Пайдаланылган жана жокко чыгарылган мамлекеттик каттоо белгилерин кайталап берүүгө тыюу салынат. Пайдаланылган жана жокко чыгарылган мамлекеттик каттоо белгилери жокко чыгарылган жана алар ыйгарым укуктуу органга берилген күндөн тартып беш иш күндүн ичинде жок кылынууга тийиш, белгиленген тартипте акты түзүлөт жана пластиналардан Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик желегинин символдорун механикалык кесип алуу аркылуу жок кылынат.

Белгиленген мөөнөткө чейин жок кылынбаган, пайдаланылган мамлекеттик каттоо белгилерин пенсионерлерге жана ден-соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга тийиштүү документтердин негизинде кайтарымсыз негизде берүүгө жол берилет.

3. Транспорт каражаттарын, түзүлүштөрдү жана жабдууларды, ошондой эле аларга менчик укуктарын каттоо жана кайра каттоо

16. Транспорт каражаттары, түзүлүштөр жана жабдуулар каттоо иш-аракеттерин жүргүзүү үчүн менчик ээлери тарабынан ыйгарым укуктуу органга берилген каттоо документтеринде жана башка документтерде көрсөтүлгөн юридикалык жана жеке жактарга гана катталат.

Жеке жактардын транспорт каражаттары, түзүлүштөрү жана жабдуулары менчик ээсинин паспортунда көрсөтүлгөн дарек боюнча, ал эми юридикалык жактардыкы - жакты мамлекеттик каттоо жөнүндө күбөлүктө көрсөтүлгөн алардын юридикалык дареги боюнча катталат. Менчик ээсинин арызы боюнча ӨТМди, тракторлорду, чиркегичтерди алардын жайгашкан жери боюнча каттоого жол берилет.

Юридикалык дареги өзгөргөн учурда юридикалык жактар юридикалык жактарды каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан берилүүчү юридикалык жактардын, филиалдардын (өкүлчүлүктөрдүн) мамлекеттик реестринен көчүрмөнү беришет.

17. Жарандардын жеке менчигинде турган транспорт каражаттары, түзүлүштөр жана жабдуулар бир менчик ээсине гана катталат.

Менчик ээсинин каалоосу боюнча, жазуу жүзүндөгү арызы болгондо каттоо документиндеги "кошо ээлик кылуучу" графасына транспорт каражатынын, түзүлүштүн жана жабдуунун кошо ээлик кылуучунун фамилиясын, атын, атасынын атын (болсо) киргизүүгө жол берилет. Эки жана андан ашык менчик ээси болгон учурда каттоо документинин өзгөчө белгилерине алар жөнүндө маалыматтар киргизилет.

Аталган транспорт каражаттарын, түзүлүштөрдү жана жабдууларды эсептен чыгаруу же кайра каттоо транспорт каражаттарынын, түзүлүштөрдүн жана жабдуулардын каттоо документтеринде көрсөтүлгөн кошо ээлик кылуучулардын жазуу жүзүндөгү макулдугу менен гана жүргүзүлүшү мүмкүн.

18. Транспорт каражаттары, түзүлүштөр жана жабдуулар аскер кызматчыларынын арызы боюнча аскер бөлүктөрүнүн командачылыгы тарабынан аныкталган алардын кызмат өтөгөн аймактык жери боюнча катталышы мүмкүн.

19. Чет өлкөлүк жарандарга жана жарандыгы жок адамдарга таандык транспорт каражаттарын, түзүлүштөрдү жана жабдууларды каттоо чет өлкөлүк жарандын жана жарандыгы жок адамдын паспортунун жана ким экендигин күбөлөндүрүүчү башка документтин, ошондой эле калкты каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда катталган документтерде көрсөтүлгөн дарек боюнча жашап турууга уруксаттын негизинде жүргүзүлөт.

20. Качкындарга жана аргасыз көчүп келгендерге таандык транспорт каражаттарын каттоо Кыргыз Республикасынын миграция чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу органы тарабынан берилген документте көрсөтүлгөн алардын жашаган жери боюнча жүргүзүлөт.

21. Дипломатиялык өкүлчүлүктөргө, дипломатия кызматкерлерине жана алардын үй-бүлө мүчөлөрүнө таандык чиркегичтерге, мототранспорт каражаттарына Кыргыз Республикасынын жеке жана юридикалык жактарына берилүүчү мамлекеттик каттоо белгилери берилет.

22. Ыйгарым укуктуу органда транспорт каражаттарын, түзүлүштөрдү жана жабдууларды алгачкы каттоо үчүн төмөнкүлөр берилет:

- архивдик иш, калкты жана автотранспорт каражаттарын, атайын технологиялык машиналарды, айдоочулук курамды, жарандык абалдын актыларын, кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо жаатындагы мамлекеттик саясатты ишке ашыруу боюнча ыйгарым укуктуу орган тарабынан белгиленген форма боюнча арыз;

(абзац КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 19-декабрындагы № 592 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- Кыргыз Республикасынын жаранынын 2004-жылдын үлгүсүндөгү паспорту (ID-карта) же Кыргыз Республикасынын жаранынын 2017-жылдын үлгүсүндөгү идентификациялык картасы - паспорту (ID-карта), чет өлкөлүк жарандын же жарандыгы жок адамдын туруктуу жашап турууга уруксаты;

- чет өлкөлүк жарандын же жарандыгы жок адамдын паспорту же ким экендигин ырастоочу башка документи, эгерде Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерде башкача каралбаса, ошондой эле жарактуу тиешелүү визасы менен анын көчүрмөсү;

(абзац КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 19-декабрындагы № 592 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- юридикалык жакты мамлекеттик каттоо жөнүндө күбөлүктүн жана уюштуруу документтерин күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрү (юридикалык жактар үчүн);

- транспорт каражаттарынын, түзүлүштөрдүн жана жабдуулардын чыгарылышын ырастоочу документтер (бажылык кириш ордери (мындан ары - БКО) же Кыргыз Республикасына ташып келинген транспорт каражаттарын алгачкы каттоо үчүн товарларга декларациялар (мындан ары - ТД);

- Евразия экономикалык бирлигине мүчө мамлекеттер болуп саналбаган мамлекеттерден жана үчүнчү өлкөлөрдөн республикага ташып келинген автотранспорт каражаттарына Евразия экономикалык бирлигинин Сертификаттоо боюнча органдардын жана сыноо лабораторияларынын (борборлорунун) бирдиктүү реестрине киргизилген сыноо лабораториясы (диагностикалык борбору) тарабынан берилген транспорт каражатынын конструкциясынын коопсуздугу жөнүндө күбөлүк;

- даярдоочу заводдун чыгаруу сертификаты, инвойс, транспорт каражатынын паспорту, чет мамлекеттин техникалык паспорту, транспорт каражатынын сертификаты, кабыл алуу-өткөрүп берүү актысы жана каттоо иш-аракеттери үчүн негиз болгон башка документтер;

- даярдоочу уюм, даярдоочу заводдун расмий өкүлү (дистрибьютер, дилер), соода уюму, ишкер тарабынан берилген эсеп-маалымкаты, Кыргыз Республикасынын аймагында жүргүзүлгөн биржалык бүтүмдүн жыйынтыгы боюнча сатып алуу-сатуу келишими же транспорт каражатына, түзүлүшкө же жабдууга, номердик агрегатка менчик укугун күбөлөндүрүүчү башка документ;

- соттордун белгиленген тартипте күчүнө кирген чечимдери;

- каттоо, атайын бланктык продукция жана мамлекеттик каттоо белгилери үчүн жыйымдардын жана төлөмдөрдүн квитанциялары;

- транспорт каражатын, түзүлүштү же жабдууну кароодон өткөрүү актысы. Транспорт каражатын, түзүлүштү же жабдууну көрсөтүүгө тоскоолдук кылган жагдайлар болгон учурда, транспорт каражатынын, түзүлүштүн же жабдуунун жайгашкан жери боюнча ыйгарым укуктуу органдын аймактык бөлүнүшү тарабынан түзүлгөн, ыйгарым укуктуу органдын аймактык бөлүнүшүнүн жетекчиси тарабынан жана ыйгарым укуктуу органдын аймактык бөлүнүшүнүн мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн аны кароодон өткөрүү актысын берүүгө жол берилет. Актынын жарактуулук мөөнөтү 20 сутканы түзөт;

- документтердин түп нускалары жоголгон учурда, бажы кызматынын органдары тарабынан күбөлөндүрүлгөн транспорт каражатынын, түзүлүштүн жана жабдуунун документтеринин берилген көчүрмөлөрү боюнча каттоо иш-аракеттерин жүргүзүү жөнүндө ыйгарым укуктуу органдын корутундусу;

- транспорт каражаттарынын каттоо белгилери же "ТРАНЗИТ" каттоо белгилери жана (же) Кыргыз Республикасына ташып келинген транспорт каражаттары катталган мамлекеттердин каттоо документтери жана каттоо номерлери.

Алгачкы каттоонун жыйынтыгы боюнча ыйгарым укуктуу орган транспорт каражатынын электрондук паспорту болбогон учурда, Евразия экономикалык бирлигинин келишимдик-укуктук базасына ылайык электрондук паспортту түзөт.

(Абзац КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 18-сентябрындагы № 436 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 26-июнундагы № 302, 2018-жылдын 18-сентябрындагы № 436 , 2018-жылдын 19-декабрындагы № 592 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

23. Транспорт каражаттарын, түзүлүштөрдү жана жабдууларды кайра каттоо менчик ээси өзгөргөн учурда жүргүзүлөт (сатуу, белекке берүү, мураска алуу, алмашуу ж.б. менен байланыштуу).

24. Ыйгарым укуктуу органда кайра каттоону жүргүзүү үчүн транспорт каражаттарынын, түзүлүштөрдүн жана жабдуулардын менчик ээлери төмөнкүлөрдү беришет:

- архивдик иш, калкты жана автотранспорт каражаттарын, атайын технологиялык машиналарды, айдоочулук курамды, жарандык абалдын актыларын, кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо жаатындагы мамлекеттик саясатты ишке ашыруу боюнча ыйгарым укуктуу орган тарабынан белгиленген форма боюнча арызды;

(абзац КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 19-декабрындагы № 592 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- Кыргыз Республикасынын жаранынын 2004-жылдын үлгүсүндөгү паспортун (ID-карта) же Кыргыз Республикасынын жаранынын 2017-жылдын үлгүсүндөгү идентификациялык картасын - паспортун (ID-карта), чет өлкөлүк жарандын же жарандыгы жок адамдын туруктуу жашап турууга уруксатын;

- чет өлкөлүк жарандын же жарандыгы жок адамдын паспорту же ким экендигин ырастоочу башка документ, эгерде Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерде башкача каралбаса, ошондой эле жарактуу тиешелүү визасы менен анын көчүрмөсүн;

- жүргүзүлгөн төлөм жөнүндө банктын көчүрмөсү менен квитанцияны, төлөм тапшырмасын, же кыймылдуу мүлккө салыктын төлөнгөнүн ырастоочу башка документти;

(абзац КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 19-декабрындагы № 592 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- мамлекеттик каттоо жөнүндө күбөлүктүн жана уюштуруу документтеринин күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрүн (юридикалык жактар үчүн);

- ыйгарым укуктуу орган тарабынан берилүүчү каттоо документтерин;

- транспорт каражатына, түзүлүшкө же жабдууга, номердик агрегаттарга менчик укугун күбөлөндүрүүчү башка документтерди;

- зарыл болгон учурда - мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча ыйгарым укуктуу органдын уруксатын;

- кайра каттоо, атайын бланктык продукция жана мамлекеттик каттоо белгилери үчүн жыйымдардын жана төлөмдөрдүн квитанцияларын;

- (абзац КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 18-сентябрындагы № 436 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- жок кылуу учурларынан тышкары, транспорт каражатын, түзүлүштү же жабдууну кароодон өткөрүү актысын, транспорт каражатын, түзүлүштү же жабдууну көрсөтүүгө тоскоолдук кылган жагдайлар болгон учурда, транспорт каражатынын, түзүлүштүн же жабдуунун жайгашкан жери боюнча ыйгарым укуктуу органдын аймактык бөлүнүшү тарабынан түзүлгөн, ыйгарым укуктуу органдын аймактык бөлүнүшүнүн жетекчиси тарабынан жана ыйгарым укуктуу органдын аймактык бөлүнүшүнүн мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн аны кароодон өткөрүү актысын берүүгө жол берилет. Актынын жарактуулук мөөнөтү 20 сутканы түзөт;

- түйүндөрүнүн жана агрегаттарынын нумерацияларынын каттоо документтери менен айырмачылыгы болгон транспорт каражаттарына, түзүлүштөргө жана жабдууларга берилген документтер боюнча каттоо иш-аракеттерин жүргүзүү жөнүндө ыйгарым укуктуу органдын корутундусун;

- транспорт каражаттарынын каттоо белгилери же "ТРАНЗИТ" каттоо белгилерин.

Жогоруда аталган документтер берилгенден кийин ыйгарым укуктуу орган белгиленген формадагы бланкта сатып алуу-сатуу келишимин үч нускада түзөт, тараптардын ар бирине бир нускадан жана ыйгарым укуктуу орган үчүн бир нуска.

 (КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 26-июнундагы № 302, 2018-жылдын 18-сентябрындагы № 436 , 2018-жылдын 19-декабрындагы № 592 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

25. Транспорт каражаттарына, түзүлүштөргө же жабдууларга, номердик агрегаттарга менчик укугун күбөлөндүрүүчү башка документтерге төмөнкүлөр кирет:

- ден-соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга транспорт каражаттарын бөлүү жөнүндө калкты социалдык коргоо органдары тарабынан берилген документтер;

- соттордун белгиленген тартипте күчүнө кирген чечимдери;

- келишимдер, мүлктү мурастоо укугу жөнүндө күбөлүктөр жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык бекитилген (же) түзүлгөн башка документтер.

26. Чет өлкөлүк банктардын өкүлчүлүктөрүнүн жана республикада аккредитацияланган башка уюмдардын кызматкерлерине таандык транспорт каражаттарын, түзүлүштөрдү жана жабдууларды каттоо/кайра каттоо үчүн тышкы саясат чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу органда катталган аккредитациялык карталар жана улуттук паспорттор берилет.

27. Тышкы саясат чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу органда аккредитацияланган дипломатиялык өкүлчүлүктөргө, консулдук мекемелерге, эл аралык уюмдарга, ошондой эле алардын кызматкерлерине жана алардын үй-бүлө мүчөлөрүнө таандык автотранспорт каражаттарын каттоо, кайра каттоо жана эсептен чыгаруу Кыргыз Республикасында аккредитацияланган чет мамлекеттердин дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнүн жана эл аралык уюмдардын, алардын кызматкерлеринин автотранспортун каттоо жөнүндө ченемдик укуктук актыларга ылайык "Кыргыздипсервис" мамлекеттик ишканасы аркылуу гана жүргүзүлөт.

28. Ушул Эрежелердин 26 жана 27-пункттарында көрсөтүлбөгөн чет өлкөлүк жарандарга жана жарандыгы жок адамдарга таандык транспорт каражаттарын, түзүлүштөрдү жана жабдууларды каттоо/кайра каттоо үчүн калкты каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу органда катталган улуттук паспорттор же жашап турууга уруксаттар кошумча берилет.

29. Ыйгарым укуктуу органдын кызматкерлери каттоо иш-аракеттерин жүргүзүүдө ушул Эрежелердин 22 жана 24-пункттарына ылайык берилген ким экендигин ырастоочу документтердин негизинде транспорт каражатынын, түзүлүштүн же жабдуунун менчик ээсинин ким экендигин аныкташат.

Каттоо иш-аракеттерин жүргүзүү үчүн менчик ээсинин өкүлү кайрылганда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык түзүлгөн документтердин негизинде менчик ээсинин кызыкчылыктарын коргоого анын ыйгарым укуктары текшерилет.

Юридикалык жактын өкүлүнүн ыйгарым укуктары юридикалык жактын атынан анын жетекчисинин же уюштуруу документтери менен ыйгарым укук берилген башка адамдын колу жана ошол уюмдун мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн ишеним кат менен ырасталат.

Транспорт каражатынын, түзүлүштүн же жабдуунун менчик ээси болуп сот тарабынан аракетке жөндөмсүз же аракети чектелген деп таанылган адам болсо, мындай адамдын атынан камкорчу же көзөмөлчү чыгат.

Транспорт каражаттарынын, түзүлүштөрдүн же жабдуулардын менчик ээлери болуп 14 жашка чыга элек жашы жетпеген адамдар саналган учурда каттоо иш-аракеттери алардын атынан ата-энелери, асырап алуучулары же камкорчулары тарабынан гана жүргүзүлөт. Менчик ээлери болуп 14 жаштан 16 жашка чейинки жашы жетпеген адамдар саналган учурда каттоо иш-аракеттери ата-энелеринин (асырап алуучулардын), камкорчуларынын (көзөмөлчүлөрдүн) же камкордук жана көзөмөлдүк органдарынын өкүлдөрүнүн катышуусунда, жазуу жүзүндөгү макулдугу менен жашы жетпеген адамдын туулгандыгы жөнүндө күбөлүгүн (16 жаштан 18 жашка чейинки куракта, паспортун) көрсөтүү менен жүргүзүлөт.

30. Каттоо иш-аракеттерин жүргүзүүдө транспорт каражатын, түзүлүштү же жабдууну анын каттоо документтерине жана менчик укугун күбөлөндүрүүчү башка документтерге шайкеш келүүсүнө карата сыртынан кароо жүргүзүлөт.

Берилген каттоо документтеринде, мамлекеттик каттоо белгилеринде жасалмалоо белгилери, даярдоочу уюмдар тарабынан транспорт каражаттарына, түзүлүштөргө жана жабдууларга коюлган маркалоонун өзгөрүшү же аны жок кылуу, агрегаттардын номерлери берилген каттоо документтерине дал келбегендиги аныкталганда, транспорт каражаттары, түзүлүштөр жана жабдуулар, номердик агрегаттар издөөдө экендиги же берилген документтер жоголгону жана уурдалганы жөнүндө маалыматтар болгондо - мындай каттоо документтери жана мамлекеттик каттоо белгилери ыйгарым укуктуу орган тарабынан кармалат жана каттоо иш-аракеттери токтотулат, ошондой эле тийиштүү билдирүү Кыргыз Республикасынын ички иштер органдарына Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте чечим кабыл алуу үчүн ыкчам тартипте (бир иш күндүн ичинде) жиберилет.

31. Каттоо иш-аракеттерин жүргүзүүгө коюлган чектөөлөр ушул чектөөлөрдү койгон тийиштүү органдын негизделген чечими берилгенде, ошондой эле банктык жана күрөөлөр боюнча башка органдардын каттары боюнча алып салынат. Мүлктү камакка алуу жөнүндө укук коргоо жана сот органдарынын чечими болгондо, ал Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте жокко чыгарылганга чейин каттоо иш-аракеттерин жүргүзүүгө тыюу салынат.

32. Төмөнкү транспорт каражаттарын, түзүлүштөрдү жана жабдууларды каттоо иш-аракеттери жүргүзүлбөйт:

- конструкциясы же конструкциясына киргизилген өзгөртүүлөр Кыргыз Республикасында колдонулган жол кыймылынын коопсуздугу бөлүгүндөгү эрежелердин, ченемдердин жана стандарттардын талаптарына же берилген документтерге шайкеш келбесе;

- запастык бөлүктөрдөн жана агрегаттардан куралгандар же жараксыздалгандардын ичинен кайра калыбына келтирилгендер (айрым учурларда жол кыймылынын коопсуздугу боюнча ыйгарым укуктуу органдын жана архивдик иш, калкты жана автотранспорт каражаттарын, атайын технологиялык машиналарды, айдоочулук курамды, жарандык абалдын актыларын, кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо жаатындагы мамлекеттик саясатты ишке ашыруу боюнча ыйгарым укуктуу органдын өкүлдөрүнөн түзүлгөн ведомстволор аралык комиссия карап чыгып, мурда жараксыздалган транспорт каражаттарын каттоо боюнча корутунду чыгара алат);

- "Кыргыз Республикасындагы техникалык жөнгө салуунун негиздери жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык аккредитацияланган диагностикалык борборлордо сертификаттоодон өтпөгөн, өз алдынча жасалган же кайра жабдылган автотранспорт каражаттары, түзүлүштөр жана жабдуулар;

- ыйгарым укуктуу органдын аймактык бөлүнүштөрүндө катталгандар жана мурда катталган жери боюнча эсептен чыгарылбагандар;

- карандаш менен жазылган же кырып өчүрүлгөн же болбосо кошуп жазылган, чийилген сөздөр, ошондой эле сүйлөшүлбөгөн оңдоолору бар документтер (каттоо документтеринин тексттери түшүнүктүү жана так, жарандардын аты-жөнү алардын жашаган жерин көрсөтүү менен толук, юридикалык жактардын аталышы кыскартуусуз жана юридикалык даректерди так көрсөтүү менен жазылууга тийиш. Мыйзамдарда каралган учурлардан сырткары, каттоо иш-аракеттерин жүргүзүү үчүн берилген документтердин, ошондой эле каттоо бөлүмдөрү тарабынан берилүүчү каттоо жана башка документтердин көчүрмөлөрү (анын ичинен фотокөчүрмөлөр жана жарыккөчүрмөлөрү) түп нускаларды алмаштыра албайт.

33. Өз алдынча жасалган жеңил чиркегичтерди жана кайра жабдылган транспорт каражаттарын, түзүлүштөрдү жана жабдууларды каттоо Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте берилген транспорт каражатынын конструкциясына киргизилген коопсуздук талаптарынын өзгөртүүлөрү менен транспорт каражатынын шайкештиги тууралуу күбөлүктүн негизинде жүргүзүлөт.

34. Мурдагы колхоздордон мүлктүк үлүш укугу катарында жарандар тарабынан алынган, мурда катталбаган тракторлорду, ӨТМди, түзүлүштөрдү жана жабдууларды каттоо жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан берилген менчик укугун ырастоочу документтердин (маалымкаттардын) негизинде жүргүзүлөт.

35. Ыйгарым укуктуу органдын аймактык бөлүнүштөрү тарабынан берилүүчү каттоо документтери ошол бөлүнүштүн ыйгарым укуктуу адамынын колу жана мөөрү менен күбөлөндүрүлөт. Каттоо документтерин, ошондой эле мамлекеттик каттоо белгилерин алуу фактысы менчик ээсинин же болбосо транспорт каражаттарын, түзүлүштөрдү жана жабдууларды менчик ээсинин атынан ишеним каттын негизинде колдонгон жана (же) тескеген адамдын колу менен катталган транспорт каражаттарынын, түзүлүштөрдүн жана жабдуулардын реестринде же каттоо иш-аракеттерин автоматташтырылган түрдө жүргүзүүдө арызда күбөлөндүрүлөт.

36. Каттоо иш кагаздарын жүргүзүү, транспорт каражаттарынын, түзүлүштөрдүн жана жабдуулардын каттоо документтерин тариздөө мамлекеттик жана расмий тилдерде жүргүзүлөт. Автомототранспорт каражатын каттоо жөнүндө күбөлүктүн маалымдаректери 1968-жылдын 8-ноябрында Вена шаарында Жол кыймылы боюнча Бириккен улуттар уюмунун конференциясында кабыл алынган Жол кыймылы жөнүндө конвенциянын талаптарына ылайык латын алфавитинин тамгалары менен кайталанат.

37. Транспорт каражаттарынын, түзүлүштөрдүн жана жабдуулардын менчик ээлери жөнүндө каттоо маалыматтары архивдик иш, калкты жана автотранспорт каражаттарын, атайын технологиялык машиналарды, айдоочулук курамды, жарандык абалдын актыларын, кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо жаатындагы мамлекеттик саясатты ишке ашыруу боюнча ыйгарым укуктуу органдын электрондук маалыматтар базасына киргизилет.

Архивдик иш, калкты жана автотранспорт каражаттарын, атайын технологиялык машиналарды, айдоочулук курамды, жарандык абалдын актыларын, кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо жаатындагы мамлекеттик саясатты ишке ашыруу боюнча ыйгарым укуктуу орган ушул токтомдун 3-тиркемесине ылайык укук коргоо органдарынын, салык кызматынын органдарынын жана башка кызмат адамдарынын кызматкерлерине электрондук маалыматтар базасына ыкчам кирүү мүмкүнчүлүгүн берет.

38. Каттоо иш-аракеттерин жүргүзүү үчүн берилген транспорт каражаттарына, түзүлүштөргө жана жабдууларга, номердик агрегаттарга менчик укугун күбөлөндүрүүчү документтер төмөнкүлөрдү камтууга тийиш:

- алар түзүлгөн күндү жана жерди;

- бүтүмдүн маңызын, наркын жана шарттарын;

- тараптардын даректерин, маалымдаректерин жана колдорун (юридикалык жактар үчүн - мөөр менен күбөлөндүрүлгөн колдорун);

- транспорт каражаты боюнча маалыматтарды (маркасы, үлгүсү, модификациясы (тиби), чыккан жылы, түсү, шассинин (раманын), кузовдун (колясканын, чиркегичтин) өндүрүштүк катар номери, кыймылдаткычынын көлөмү жана кубаттуулугу, жүгү жок массасы, толук массасы, рулдук башкаруунун жайгашуусу);

- каттоо документинин сериясын, номерин, берилген күнүн жана аларды берген уюмдун аталышын.

39. Каттоо иш-аракеттерин жүргүзүү үчүн берилүүчү чет тилде түзүлгөн транспорт каражаттарына, түзүлүштөргө жана жабдууларга менчик укугун күбөлөндүрүүчү документтер жана башка документтер мамлекеттик же расмий тилге которулууга жана бир тилден экинчи тилге туура которулганы жөнүндө нотариустун же болбосо ушундай нотариалдык иш-аракеттерди жүргүзүүгө укуктуу башка кызмат адамынын күбөлөндүрүүчү колу болууга тийиш.

40. Кыргыз Республикасына ташып келинген транспорт каражаттарын, түзүлүштөрдү жана жабдууларды, номердик агрегаттарды каттоо бажы органдары (БКО жана ТД) жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан коштомо кагаз берүүгө ыйгарым укук берилген органдар тарабынан берилүүчү документтер болгондо гана жүргүзүлөт (Евразия экономикалык бирлигине мүчө мамлекеттер менен соода жүргүзүүнүн алкагында Кыргыз Республикасына товарларды ташып келүүдө (импорттодо) колдонулат), Евразия экономикалык бирлигинин өлкөлөрүнөн ташып келинген транспорт каражаттары, түзүлүштөр жана жабдуулар үчүн бажы документтерин көрсөтпөстөн, мамлекеттик контролдон өткөндүгү жөнүндө талондун болушу милдеттүү).

Евразия экономикалык бирлигине мүчө мамлекеттер болуп саналбаган мамлекеттерден жана үчүнчү өлкөлөрдөн Кыргыз Республикасына ташып келинген транспорт каражаттарын каттоо Евразия экономикалык бирлигинин Сертификаттоо боюнча органдардын жана сыноо лабораторияларынын (борборлорунун) бирдиктүү реестрине киргизилген сыноо лабораториясы (диагностикалык борбору) тарабынан берилүүчү документ (транспорт каражатынын конструкциясынын коопсуздугу жөнүндө күбөлүк) болгондо гана жүргүзүлөт.

Юридикалык жана жеке жактар тарабынан Кыргыз Республикасынын аймагына 6 айдан ашык мөөнөткө убактылуу ташып келинген транспорт каражаттарын, түзүлүштөрдү жана жабдууларды каттоо, кайра ташып кетүү милдеттенмеси менен, Евразия экономикалык бирлигинин өлкөлөрүнөн сырткары, алар бажылык таризделгенден кийин бажы документтеринде көрсөтүлгөн алардын Кыргыз Республикасынын аймагында болуу мөөнөтүнө каттоо документтерин жана мамлекеттик каттоо белгилерин берүү менен жүргүзүлөт, эгерде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында башкача каралбаса. Мындай учурларда чет мамлекеттердин транспорт каражаттарынын каттоо документтери жана мамлекеттик каттоо белгилери каттоо бөлүмүнө тапшырылат жана кайра ташып кетүү үчүн эсептен чыгарууда берилет.

41. Коргоо иштери боюнча ыйгарым укуктуу органдар тарабынан сатылган транспорт каражаттарын, түзүлүштөрдү жана жабдууларды каттоо иш-аракеттери төмөнкүлөрдүн негизинде жүргүзүлөт:

- мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча ыйгарым укуктуу органдын уруксатынын;

- тиешелүү мамлекеттик органдын жетекчисинин буйругунун;

- гербдүү мөөр менен күбөлөндүрүлгөн эсеп-нарядынын (форма-300);

- ведомствонун бөлүгүнүн командири тарабынан бекитилген техникалык абалдын актысынын.

42. Транспорт каражаттарын, түзүлүштөрдү жана жабдууларды каттоо иш-аракеттери төмөнкүлөрдүн негизинде жүргүзүлүшү мүмкүн:

- транспорт каражаты кароодон өткөрүлгөндөн кийин соттун мыйзамдуу күчүнө кирген чечиминин негизинде;

- лотереяларды ойнотууда, спорттук иш-чараларды жана түрдүү шоу-программаларды өткөрүүдө жарандар транспорт каражаттарын, түзүлүштөрдү жана жабдууларды утуп алган учурда - белгиленген формадагы эсеп-маалымкатынын жана каттоо документтеринин негизинде;

- финансы же мамлекеттик органдардан ээси жок, ошондой эле конфискацияланган катары кабыл алынган ээси жок транспорт каражаттарын, түзүлүштөрдү жана жабдууларды комиссиялык дүкөндөр аркылуу саткан учурда, транспорт каражаттарынын, түзүлүштөрдүн жана жабдуулардын документтери болгондо, ошондой эле документтери болбогондо эсеп-маалымкатынын арткы жагында "(документ көрсөтүлөт - соттун, салык кызматынын органдарынын, финансылык полициянын жана бажылык контролдоо органдарынын чечими) негизинде кабыл алынды жана сатылды" деген жазуу болууга тийиш, ал дүкөндүн (мекеменин) директорунун колу жана мөөрү менен күбөлөндүрүлөт.

43. Кыргыз Республикасында катталган жана соттун чечими менен конфискацияланган транспорт каражаттарын, түзүлүштөрдү жана жабдууларды каттоо иш-аракеттери соттун күчүнө кирген чечиминин негизинде жаңы менчик ээлерине жүргүзүлүшү мүмкүн.

44. Белекке же мураска алынган транспорт каражаттары, түзүлүштөр жана жабдуулар, эгерде белекке берүү келишиминде же мурастоо укугу жөнүндө күбөлүктө бир нече адамдар көрсөтүлсө, анда ал башка бардык менчик ээлеринин жазуу жүзүндөгү макулдугу менен алардын бирине кайра катталууга тийиш.

Жубайлардын биргелешкен арызынын жана нике жөнүндө күбөлүктүн негизинде транспорт каражаттарын, түзүлүштөрдү жана жабдууларды жубайлардын биринен экинчисине кайра каттоого уруксат берилет.

45. Транспорт каражаттарын, түзүлүштөрдү жана жабдууларды кайра каттоо каттоо документтерин алмаштыруу менен жүргүзүлөт.

Региону өзгөрбөстөн кайра каттоо учурунда, сатуучунун жана сатып алуучунун каалоосу менен транспорт каражаттарын кайра каттоо мамлекеттик каттоо белгилерин алмаштырбастан жүргүзүлүшү мүмкүн.

Транспорт каражатын эсептен чыгарууда менчик ээсинин каалоосу боюнча мамлекеттик каттоо белгилери каттоо органында бир ай сакталат жана мурдагы ээсинин жаңы сатып алган транспорт каражатына ыйгарылышы мүмкүн.

46. Төмөнкү транспорт каражаттары, түзүлүштөр жана жабдуулар кайра каттоого кабыл алынбайт:

- нотариалдык тартипте күбөлөндүрүлбөгөн белекке берүү келишими боюнча берилгендер, ошондой эле ээликтен ажыратуу укугусуз ишеним кат боюнча (кайтарымсыз колдонуу келишимдери боюнча) колдонууга берилгендер;

- чектөөлөрү барлар (соттордун, бажы органдарынын тийиштүү чечими, укук коргоо органдарынын транспорт каражаттарын, түзүлүштөрдү жана жабдууларды камакка алуусу, нотариалдык конторанын жана/же күрөөлүк каттоо конторасынын, банк мекемелеринин (кайтарымсыз негизде) мүлктү ээликтен ажыратууга тыюу салуу жөнүндө билдирүүсү болгондо);

- ушул Эрежелердин 24-пунктунда каралган документтердин толук тизмеси берилбегенде.

46-1. Фото жана кино тартуу, видео жазуу функциясы бар, автоматтык режимде иштеген сертификатталган атайын контролдоо-өлчөөчү техникалык каражаттарды колдонуу менен фиксацияланган бузуулар үчүн транспорт каражатынын ээсинин туум жана айып боюнча карыздары жөнүндөгү маалыматтар автоматташтырылган маалыматтык системасында болгондо, транспорт каражатынын ээси транспорт каражатын, түзүлүштөрдү жана жабдууларды кайра каттоонун алдында бузуулар үчүн туум жана айып төлөөсү зарыл.

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 19-декабрындагы № 592 токтомунун редакциясына ылайык)

47. Кыргыз Республикасында аккредитацияланган чет мамлекеттердин дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнө жана консулдук мекемелерине, эл аралык уюмдардын өкүлчүлүктөрүнө жана аларга теңдештирилген башка өкүлчүлүктөргө, ошондой эле алардын кызматкерлерине жана алардын үй-бүлө мүчөлөрүнө таандык транспорт каражаттарын, түзүлүштөрдү жана жабдууларды каттоо тышкы саясат чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу орган тарабынан берилген тийиштүү документтерде көрсөтүлгөн дарек боюнча жүргүзүлөт.

Ушундай эле эреже Кыргыз Республикасында белгиленген тартипте аккредитацияланган чет өлкөлүк жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлчүлүктөрүнө жана алардын кабарчыларына карата колдонулат.

48. Кыргыз Республикасына 6 айдан ашык мөөнөткө убактылуу алып келинген транспорт каражаттарына ак фондогу "Р" сериясындагы мамлекеттик номердик белгилер берилет.

49. Кыргыз Республикасынын аймагында белгиленген тартипте ачылган чет өлкөлүк фирмалардын, банктардын, авиакомпаниялардын жана башка уюмдардын өкүлчүлүктөрүнө, ошондой эле ушул өкүлчүлүктөрдүн кызматкерлерине, алардын үй-бүлө мүчөлөрүнө жана жашап турууга уруксаты бар, Кыргыз Республикасында туруктуу же убактылуу жашаган чет өлкөлүк жарандарга таандык транспорт каражаттарына качкындын күбөлүгү болгондо - ак фондо аткарылган "М" сериясындагы мамлекеттик каттоо белгилери берилет.

50. Чет өлкөлүк уюмдарга жана алардын кызматкерлерине, расмий түрдө качкын болуп катталган чет өлкөлүк жарандарга жана жарандыгы жок адамдарга таандык чиркегичтерге, мототранспортко, түзүлүштөргө жана жабдууларга Кыргыз Республикасынын жеке жана юридикалык жактарына берилүүчү мамлекеттик каттоо белгилери берилет.

4. Транспорт каражаттарынын, түзүлүштөрдүн жана жабдуулардын каттоо маалыматтарына өзгөртүүлөрдү киргизүү тартиби

51. Транспорт каражаттарынын, түзүлүштөрдүн жана жабдуулардын каттоо маалыматтарына өзгөртүүлөр төмөнкү учурларда киргизилет:

- транспорт каражатынын, түзүлүштүн жана жабдуунун тиби же модели кайра жабдуунун же андагы агрегаттарды алмаштыруунун, ошондой эле анын түсүн өзгөртүүнүн натыйжасында өзгөргөндө;

- менчик ээсинин аты-жөнү өзгөргөндө;

- региону өзгөрбөстөн менчик ээсинин жашаган жери өзгөргөндө;

- региону өзгөрбөстөн юридикалык жактын аталышы же юридикалык дареги өзгөргөндө;

- мамлекеттик каттоо белгиси өзгөргөндө;

- ӨТМ, тракторлор, түзүлүштөр жана жабдуулар кайра жабдылганда, ошондой эле алардагы агрегаттар алмаштырылганда жана түсү өзгөргөндө.

Транспорт каражаттарынын, түзүлүштөрдүн жана жабдуулардын каттоо маалыматтарына өзгөртүүлөрдү киргизүү каттоо документтерин алмаштыруу же каттоо документтеринин "өзгөчө белгилер" графасына тиешелүү өзгөртүүлөр менен жазууларды киргизүү аркылуу жүргүзүлөт.

52. Автомототранспорт каражаттары, түзүлүштөр жана жабдуулар кайра жабдылган учурда алардын каттоо маалыматтарына өзгөртүүлөрдү киргизүү төмөнкүлөрдүн негизинде жүргүзүлөт:

- менчик ээсинин арызынын;

- менчик ээсинин өкүлү кайрылган учурда юридикалык же жеке жактын атынан кайрылуу укугуна ишеним каттын;

- ушул Эрежелердин 24-пунктуна ылайык документтердин;

- жол кыймылынын коопсуздугу боюнча ыйгарым укуктуу орган тарабынан берилүүчү транспорт каражатынын конструкциясына киргизилген коопсуздук талаптарынын өзгөртүүлөрү менен транспорт каражатынын шайкештиги тууралуу күбөлүктүн;

- техникалык тейлөө станциясы, автооңдоо заводу же кайра жабдууну жүргүзгөн башка уюм тарабынан берилген транспорт каражатын кайра жабдуу жөнүндө актынын;

- менчигинин түрүнө карабастан сатууга укуктуу дүкөн же техникалык тейлөө станциясы тарабынан берилген жаңы орнотулган кузовго эсеп-маалымкатынын, нотариалдык тартипте же ыйгарым укуктуу органдын каттоо бөлүмүнүн кызматкери тарабынан күбөлөндүрүлгөн аларга менчик укугун өзгөртүү боюнча келишимдердин;

юридикалык жактар үчүн:

- юридикалык жактын кайра жабдуу жөнүндө тиешелүү буйругунун.

Моделин өзгөртүү менен кайра жабдылган транспорт каражатынын, түзүлүштүн же жабдуунун каттоо маалыматтарына өзгөртүүлөрдү киргизүүдө ээсине жаңы моделин, кузовдун жана шассинин номерлерин көрсөтүү менен каттоо жөнүндө жаңы күбөлүк берилет.

53. Түсү өзгөргөн учурда автомототранспорт каражаттарынын, түзүлүштөрдүн жана жабдуулардын каттоо маалыматтарына өзгөртүүлөрдү киргизүү төмөнкүлөрдүн негизинде жүргүзүлөт:

- менчик ээсинин арызынын;

- менчик ээсинин өкүлү кайрылган учурда юридикалык же жеке жактын атынан кайрылуу укугуна ишеним каттын;

- ушул Эрежелердин 24-пунктуна ылайык документтердин;

- түсүн өзгөртүү жүргүзүлгөн техникалык тейлөө станциясынын маалымкатынын.

54. Агрегаты алмаштырылган учурда автомототранспорт каражаттарынын, түзүлүштөрдүн жана жабдуулардын каттоо маалыматтарына өзгөртүүлөрдү киргизүү төмөнкүлөрдүн негизинде жүргүзүлөт:

- менчик ээсинин арызынын;

- менчик ээсинин өкүлү кайрылган учурда юридикалык же жеке жактын атынан кайрылуу укугуна ишеним каттын;

- ушул Эрежелердин 24-пунктуна ылайык документтердин;

- агрегатты Кыргыз Республикасынын аймагына ташып келүү жөнүндө ырастоочу документтин же агрегатты жараксыздоо жөнүндө ыйгарым укуктуу органдын маалымкатынын.

55. Транспорт каражатынын, түзүлүштүн жана жабдуунун менчик ээсинин арызы боюнча ыйгарым укуктуу органдын аймактык бөлүнүшү тарабынан кайра жабдуунун натыйжасында бошогон кузовду, раманы жана номердик агрегатты сатууга маалымкат берилет.

56. Транспорт каражатынын менчик ээсинин фамилиясы, аты жана атасынын аты өзгөргөн учурда транспорт каражаттарынын, түзүлүштөрдүн жана жабдуулардын каттоо маалыматтарына өзгөртүүлөрдү киргизүү төмөнкүлөрдүн негизинде жүргүзүлөт:

- менчик ээсинин арызынын;

- менчик ээсинин өкүлү кайрылган учурда жеке жактын атынан кайрылуу укугуна ишеним каттын;

- Кыргыз Республикасынын жаранынын 2004-жылдын үлгүсүндөгү паспортунун (ID-карта) же Кыргыз Республикасынын жаранынын 2017-жылдын үлгүсүндөгү идентификациялык картасынын - паспортунун (ID-карта), чет өлкөлүк жарандын же жарандыгы жок адамдын же өкүлдүн туруктуу жашап турууга уруксатынын;

- транспорт каражаттарынын, түзүлүштөрдүн же жабдуулардын каттоо документтеринин;

- нике жөнүндө күбөлүктүн же аталган өзгөрүүлөргө байланыштуу жарандык абалдын актыларын каттоо органдары тарабынан менчик ээсине берилген башка документтердин.

57. Региону жана транспорт каражатынын мамлекеттик каттоо белгиси өзгөрбөстөн менчик ээсинин (жеке жактын) жашаган жери өзгөргөн учурда транспорт каражаттарынын, түзүлүштөрдүн жана жабдуулардын каттоо маалыматтарына өзгөртүүлөрдү киргизүү төмөнкүлөрдүн негизинде жүргүзүлөт:

- менчик ээсинин арызынын;

- менчик ээсинин өкүлү кайрылган учурда жеке жактын атынан кайрылуу укугуна ишеним каттын;

- Кыргыз Республикасынын жаранынын 2004-жылдын үлгүсүндөгү паспортунун (ID-карта) же Кыргыз Республикасынын жаранынын 2017-жылдын үлгүсүндөгү идентификациялык картасынын - паспортунун (ID-карта), чет өлкөлүк жарандын же жарандыгы жок адамдын же өкүлдүн туруктуу жашап турууга уруксатынын;

- транспорт каражатынын, түзүлүштүн же жабдуунун каттоо документтеринин.

58. Региону өзгөрбөстөн юридикалык жактын аталышы же дареги өзгөргөн учурда транспорт каражаттарынын, түзүлүштөрдүн жана жабдуулардын каттоо маалыматтарына өзгөртүүлөрдү киргизүү төмөнкүлөрдүн негизинде жүргүзүлөт:

- юридикалык жактын өкүлүнүн арызынын;

- транспорт каражатынын, түзүлүштүн же жабдуунун каттоо документтеринин;

- юридикалык жакты каттоо/кайра каттоо жөнүндө күбөлүктүн, уюштуруу келишиминин жана/же уставдын белгиленген тартипте күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрүнүн;

- автомототранспорт каражаттарынын, түзүлүштөрдүн жана жабдуулардын каттоо маалыматтарына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө юридикалык жактын буйругунун белгиленген тартипте күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсүнүн.

Юридикалык жактын аталышынын же дарегинин же болбосо менчик ээсинин жашаган жеринин өзгөрүшү каттоо жөнүндө күбөлүктө (техникалык талондо) чагылдырылат жана тиешелүү белгилер эсепке алуу карточкасына киргизилет, ошондой эле электрондук маалыматтар базасына өзгөртүүлөр киргизилет.

59. Мамлекеттик каттоо белгиси өзгөргөн учурда транспорт каражаттарынын, түзүлүштөрдүн жана жабдуулардын каттоо маалыматтарына өзгөртүүлөрдү киргизүү төмөнкү документтердин негизинде жүргүзүлөт:

- архивдик иш, калкты жана автотранспорт каражаттарын, атайын технологиялык машиналарды, айдоочулук курамды, жарандык абалдын актыларын, кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо жаатындагы мамлекеттик саясатты ишке ашыруу боюнча ыйгарым укуктуу орган тарабынан белгиленген форма боюнча арыздын;

жеке жактар үчүн:

- Кыргыз Республикасынын жаранынын 2004-жылдын үлгүсүндөгү паспортун (ID-карта) же Кыргыз Республикасынын жаранынын 2017-жылдын үлгүсүндөгү идентификациялык картасынын - паспортунун (ID-карта), чет өлкөлүк жарандын же жарандыгы жок адамдын туруктуу жашап турууга уруксатынын;

- эгерде Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерде башкача каралбаса, чет өлкөлүк жарандын же жарандыгы жок адамдын паспорту же ким экендигин ырастоочу башка документ, ошондой эле жарактуу тиешелүү визасы менен анын көчүрмөсүнүн;

юридикалык жактар үчүн:

- мамлекеттик каттоо жөнүндө күбөлүктүн жана уюштуруу документтеринин күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрүнүн;

- ыйгарым укуктуу орган тарабынан берилүүчү каттоо документтери;

- транспорт каражаттарына, түзүлүштөргө жана жабдууларга, номердик агрегаттарга менчик укугун күбөлөндүрүүчү башка документтердин;

- атайын бланктык продукция (зарыл болгон учурда) жана мамлекеттик каттоо белгилери үчүн квитанциялардын.

60. ӨТМ, тракторлор, түзүлүштөр жана жабдуулар кайра жабдылган, ошондой эле алардагы агрегаттар алмаштырылган жана түсү өзгөргөн учурда, алардын каттоо маалыматтарына өзгөртүүлөрдү киргизүү төмөнкүлөрдүн негизинде жүргүзүлөт:

- ушул Эрежелердин 24-пунктуна ылайык документтердин;

- райондун мамлекеттик администрациясынын өкүлдөрүнүн катышуусу менен ыйгарым укуктуу орган тарабынан түзүлүүчү комиссия тарабынан берилген кароо актысынын жана ӨТМди, тракторлорду, түзүлүштөрдү жана жабдууларды каттоо жана пайдалануу мүмкүндүгү жөнүндө корутундунун;

- түсү өзгөргөн учурда түсүн өзгөрткөн техникалык тейлөө станциясынын маалымкаты берилет;

- агрегаты алмашкан учурда - Кыргыз Республикасынын аймагына ташып келүү жөнүндө ырастоочу документтин же агрегаттын жараксыздыгы жөнүндө ыйгарым укуктуу органдын маалымкатынын жана номердик агрегаттарга менчик укугун ырастоочу документтердин.

Өз алдынча кайра жабдылган жана агрегаттардын түйүндөрүнөн куралган техникалар, түзүлүштөр жана жабдуулар куралган моделдин базалык негизине шайкеш келүүгө тийиш.

Техникалык кароонун жыйынтыктары боюнча акт түзүлөт жана райондун мамлекеттик администрациясынын өкүлдөрүнүн катышуусу менен ыйгарым укуктуу орган түзгөн комиссия тарабынан ӨТМди, тракторлорду, түзүлүштөрдү жана жабдууларды каттоо жана экплуатациялоо мүмкүндүгү жөнүндө корутунду берилет.

5. Каттоо документтерин жана мамлекеттик каттоо белгилерин калыбына келтирүү тартиби

61. Автотранспорт каражатынын жоголгон же уурдалган бир мамлекеттик каттоо белгисин төмөнкүлөрдүн негизинде кайра калыбына келтирүүгө жол берилет:

- менчик ээсинин арызынын;

- менчик ээсинин өкүлү кайрылган учурда юридикалык же жеке жактын атынан кайрылуу укугуна ишеним каттын;

- Кыргыз Республикасынын жаранынын 2004-жылдын үлгүсүндөгү паспортунун (ID-карта) же Кыргыз Республикасынын жаранынын 2017-жылдын үлгүсүндөгү идентификациялык картасынын - паспортунун (ID-карта), чет өлкөлүк жарандын же жарандыгы жок адамдын же өкүлдүн туруктуу жашап турууга уруксатынын;

- тийиштүү каттоо документтеринин;

- автотранспорт каражатын каттоо белгисинин жоголгон жери боюнча же автотранспорт каражатын жайгашкан жери боюнча жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоочу ыйгарым укуктуу органдын аймактык бөлүнүшү тарабынан берилген маалымкаттын;

- мамлекеттик каттоо белгисин кайра калыбына келтирүү үчүн акы төлөгөндүгү жөнүндө квитанциянын;

юридикалык жактар үчүн:

- юридикалык жакты мамлекеттик каттоо жөнүндө күбөлүктүн жана мамлекеттик каттоо белгисин калыбына келтирүү же алмаштыруу жөнүндө буйруктун белгиленген тартипте күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрүнүн.

62. Мамлекеттик каттоо белгилери жоголгондо, уурдалганда алардын менчик ээсине ушул Эрежелердин 61-пунктунда аталган документтер берилгенден кийин жана белгиленген төлөмдөр төлөнгөндөн кийин, чектөөлөр болбосо, жаңы мамлекеттик каттоо белгилери берилет, мында электрондук маалыматтар базасына бир мамлекеттик каттоо белгисин калыбына келтирүү жөнүндө маалыматтар киргизилет, ал эми жоголгон, уурдалган мамлекеттик каттоо белгилери жокко чыгарылды деп таанылат. Ушундай эле өзгөрүүлөр картотекалык эсепке алууга киргизилет.

63. Транспорт каражаттары үчүн энчилүү же цифралардын өзгөчө айкалышындагы мамлекеттик каттоо белгилеринен тышкары, мамлекеттик каттоо белгилеринин экөө тең жоголгондо же уурдалганда мамлекеттик каттоо белгилерин кайра калыбына келтирүүгө жол берилбейт. Мындай учурда ушул Эрежелердин 61-пунктуна ылайык тиешелүү документтер берилгенден кийин жаңы мамлекеттик каттоо белгилерине алмаштырылат, ал эми жоголгон, уурдалган мамлекеттик каттоо белгилери, транспорт каражаттары үчүн энчилүү же цифралардын өзгөчө айкалышындагы мамлекеттик каттоо белгилеринен тышкары, жокко чыгарылды деп саналат.

64. ӨТМдин, тракторлордун, чиркегичтердин, жарым чиркегичтердин, мотоциклдердин, мотоколяскалардын, мотонарттардын, мопеддердин, квадрициклдардын, трициклдардын мамлекеттик каттоо белгиси жоголгон же уурдалган учурда, транспорт каражаттары үчүн энчилүү же цифралардын өзгөчө айкалышындагы мамлекеттик каттоо белгилеринен тышкары, ал жаңы мамлекеттик каттоо белгисине алмаштырылат.

Жасоого болбогон эски үлгүдөгү жоголгон же уурдалган мамлекеттик каттоо белгилери, энчилүү же цифралардын өзгөчө айкалышындагы мамлекеттик каттоо белгилери кайра калыбына келтирилбейт жана алар жалпы негиздерде мамлекеттик каттоо белгисинин жаңы үлгүсүнө алмаштырылат.

65. Транспорт каражатынын, түзүлүштүн жана жабдуунун жоголгон же уурдалган каттоо документтерин төмөнкүлөрдүн негизинде кайра калыбына келтирүүгө жол берилет:

- менчик ээсинин арызынын;

- менчик ээсинин өкүлү кайрылган учурда юридикалык же жеке жактын атынан кайрылуу укугуна ишеним каттын;

- Кыргыз Республикасынын жаранынын 2004-жылдын үлгүсүндөгү паспортунун (ID-карта) же Кыргыз Республикасынын жаранынын 2017-жылдын үлгүсүндөгү идентификациялык картасынын - паспортунун (ID-карта), чет өлкөлүк жарандын же жарандыгы жок адамдын же өкүлдүн туруктуу жашап турууга уруксатынын;

- болгон тийиштүү каттоо документтеринин;

- каттоо документтерин кайра калыбына келтирүү үчүн акы төлөгөндүгү жөнүндө квитанциянын;

юридикалык жактар үчүн:

- юридикалык жакты мамлекеттик каттоо жөнүндө күбөлүктүн, уюштуруу документтеринин жана каттоо документтерин кайра калыбына келтирүү жөнүндө буйруктун белгиленген тартипте күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрүнүн.

66. Транспорт каражатынын, түзүлүштүн жана жабдуунун каттоо документтери жоголгон, уурдалган учурда бардык зарыл болгон документтер берилгенден кийин жана белгиленген төлөмдөр төлөнгөндөн кийин, чектөөлөр болбосо, жаңы каттоо документтери берилет, мында транспорт каражаттарын, түзүлүштөрдү жана жабдууларды каттоо жөнүндө электрондук маалыматтар базасына жаңы берилген каттоо документтеринин маалыматтары киргизилет, ал эми жоголгон, уурдалган жана жараксыз абалдагы каттоо документтери жокко чыгарылды деп саналат. Ушундай эле өзгөртүүлөр картотекалык эсепке алууга киргизилет.

67. Жараксыз абалдагы каттоо документтери жана мамлекеттик каттоо белгилери төмөнкүлөрдүн негизинде алмаштырылат:

- менчик ээсинин арызынын;

- менчик ээсинин өкүлү кайрылган учурда юридикалык же жеке жактын атынан кайрылуу укугуна ишеним каттын;

- Кыргыз Республикасынын жаранынын 2004-жылдын үлгүсүндөгү паспортунун (ID-карта) же Кыргыз Республикасынын жаранынын 2017-жылдын үлгүсүндөгү идентификациялык картасынын - паспортунун (ID-карта), чет өлкөлүк жарандын же жарандыгы жок адамдын же өкүлдүн туруктуу жашап турууга уруксатынын;

- тийиштүү каттоо документтеринин же мамлекеттик каттоо белгилеринин;

юридикалык жактар үчүн:

- юридикалык жакты мамлекеттик каттоо жөнүндө күбөлүктүн жана мамлекеттик каттоо белгисин же каттоо документтерин алмаштыруу жөнүндө буйруктун белгиленген тартипте күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрүнүн;

- мамлекеттик каттоо белгисин же каттоо документтерин кайра калыбына келтирүү үчүн акы төлөгөндүгү жөнүндө квитанциянын.

6. Автомототранспорт каражаттарын каттоодо, кайра каттоодо жыйымдардын өлчөмү, аларды төлөө тартиби

(Главанын аталышы КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 17-июнундагы № 293 токтомунун редакциясына ылайык)

68. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ыйгарым укуктуу органдын аймактык бөлүнүштөрүнүн кызматкерлери тарабынан транспорт каражаттарынын, түзүлүштөрдүн жана жабдуулардын менчик ээлерине каттоо жыйымдарын төлөгөндүгү жөнүндө квитанциялардын берилиши контролдонот.

Автомототранспорт каражаттарын алгачкы каттоодо жана кайра каттоодо ушул Эрежелердин 69-пунктунда каралган учурлардан сырткары, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жыйым алынат.

Кыргыз Республикасынын аймагына ташып келинген автомототранспорт каражаттарын алгачкы каттоодо жыйымдын өлчөмү Кыргыз Республикасынын монополияга каршы жөнгө салуу чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу орган менен макулдашуу боюнча архивдик иш, калкты жана автотранспорт каражаттарын, атайын технологиялык машиналарды, айдоочулук курамды, жарандык абалдын актыларын, кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо жаатындагы мамлекеттик саясатты ишке ашыруу боюнча ыйгарым укуктуу органдын жетекчиси тарабынан жыл сайын бекитилүүчү тарифтик торчо менен аныкталуучу автомототранспорт каражатын базардагы орточо наркынын 5 пайызын, ал эми аны кайра каттоодо - 0,3 пайызын түзөт.

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 26-июнундагы № 302 токтомунун редакциясына ылайык)

69. Төмөнкү автомототранспорт каражаттарын каттоодо жана кайра каттоодо нөлдүк өлчөмдөгү жыйым аныкталат:

- бюджеттик каражаттардын эсебинен сатып алынган бюджеттик уюмдардын автомототранспорт каражаттары;

- гуманитардык жардам линиялары боюнча алынган автомототранспорт каражаттары;

- алгачкы каттоо учурунан сырткары, түз тууганчылык линиялары боюнча (күйөөсү-аялы, атасы-энеси-уулу-кызы) белекке берүү келишимдери боюнча алынган автомототранспорт каражаттары;

- Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдердин алкагында Кыргыз Республикасына ташып келинген жана салыктарды, жыйымдарды, алымдарды жана төлөмдөрдүн башка түрлөрүн төлөөдөн бошотуу каралган автомототранспорт каражаттары;

- чет мамлекеттердин дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнө жана консулдук мекемелерине, эл аралык уюмдардын өкүлчүлүктөрүнө жана аларга теңештирилген башка өкүлчүлүктөргө, ошондой эле алардын кызматкерлерине жана алардын үй-бүлө мүчөлөрүнө таандык автомототранспорт каражаттары, менчик укугу берилген учурга чейин;

- транспорт каражаттарын жогору турган уюмдан ага баш ийген филиалга кайра каттоодо;

- финансылык ижара келишимдери боюнча (лизинг) Кыргыз Республикасынын банктары тарабынан сатып алынуучу автомототранспорт каражаттары;

- банктык иштин жана каржылоонун исламдык принциптерине ылайык түзүлгөн келишимдердин негизинде сатып алынган Кыргыз Республикасынын банктарынын автомототранспорт каражаттары, менчик укугу берилген учурга чейин;

- юридикалык же жеке жактардан демөөрчүлүк жардам түрүндө бюджеттик уюмдар тарабынан алынган автомототранспорт каражаттары.

Тартуучу дөңгөлөктү кыймылга келтирүү үчүн энергиянын бирден ашык булагын колдонгон гибриддик автомототранспорттук каражатты каттоо (кайра каттоо) үчүн ушул Эрежелердин 68-пунктунда белгиленген транспорт каражаттарын каттоо үчүн жыйымдан 50 пайызга аз жыйым алынат.

Каттоо (кайра каттоо) үчүн жайымды төлөөдөн электр кыймылдаткычтары бар автомототранспорттук каражаттарынын ээлери бошотулат.".

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 26-июнундагы № 302 , 2019-жылдын 17-июнундагы № 293 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

70. Бюджеттик уюмдарга таандык жана мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча ыйгарым укуктуу органдын аймактык башкармалыктары же аталган ыйгарым укуктар берилген башка мамлекеттик түзүмдөр аркылуу бюджеттик эмес уюмдарга жана жеке жактарга сатылган автомототранспорт каражаттарын кайра каттоодо жыйымдын наркын эсептөө ошол уюмдар тарабынан бекитилген автомототранспорт каражаттарын баалоого жараша жүргүзүлөт.

Соттук жана фискалдык органдардын чечимдеринин негизинде конфискацияланган жана аукциондор аркылуу сатылган автомототранспорт каражаттарын, ошондой эле товардык биржалардын аукциондук тооруктары аркылуу сатып алынган же сатылган автомототранспорт каражаттарын каттоодо, кайра каттоодо жыйымдын наркын эсептөө аукциондук нарк тарифтик жөнгө салынбагандыктан, аукциондук тооруктардын баалоо наркына жараша жүргүзүлөт.

7. Транспорт каражаттарын, түзүлүштөрдү жана жабдууларды эсептен чыгаруу

71. Транспорт каражаттарын, түзүлүштөрдү жана жабдууларды эсептен чыгаруу менчик ээлеринин арыздарынын негизинде төмөнкү учурларда жүргүзүлөт:

- транспорт каражаты, түзүлүш же жабдуу жараксыз болгондо. Мындай учурда электрондук маалыматтар базасына транспорт каражатынын, түзүлүштүн же жабдуунун жараксыздыгы жөнүндө жазуу киргизилет;

- сатып алуу-сатуу, алмаштыруу, белекке берүү келишимдери, сот органдарынын чечими боюнча транспорт каражатынын, түзүлүштүн же жабдуунун башка регионго чыгуусу менен менчик ээси өзгөргөндө (эгерде транспорт каражатынын, түзүлүштүн же жабдуунун менчик ээлери болуп эки жеке адам саналса, аны эсептен чыгаруу кошо ээлик кылуучулардын бирдей жазуу жүзүндөгү макулдугу менен жүргүзүлөт);

- региону өзгөрүү менен дареги (жашаган жери) өзгөргөндө.

Юридикалык жактардын, жеке жактардын да менчигинде турган транспорт каражаттарын, түзүлүштөрдү жана жабдууларды эсептен чыгаруу транспорт каражатынын, түзүлүштүн же жабдуунун номерлерин жана агрегаттарын каттоо документтери менен салыштырып текшерүүдөн кийин гана жүргүзүлөт (жараксыз болгон учурлардан сырткары).

Транспорт каражатынын, түзүлүштүн же жабдуунун жайгашкан жери боюнча ыйгарым укуктуу органдын адиси тарабынан түзүлгөн транспорт каражаттарын, түзүлүштөрдү жана жабдууларды жалгыз кароо актысы болгондо же Кыргыз Республикасынын аймагында байланыш каражаттары аркылуу эсептен чыгарууга жол берилет.

Эгерде юридикалык же жеке жактарга таандык транспорт каражаттары, түзүлүштөр жана жабдуулар региону өзгөрүү менен менчик укугун өзгөртүү үчүн берилсе, каттоо жөнүндө күбөлүктөргө эсептен чыгаруу жөнүндө каттоо бөлүмчөсүнүн белгилери коюлат. Мында мамлекеттик каттоо белгилери тапшырылат, анын ордуна "Транзит" белгиси берилет.

72. Транспорт каражаттарынын, түзүлүштөрдүн жана жабдуулардын менчик ээлеринин жашаган жери боюнча (юридикалык жактын жайгашуусу) жана сатып алуучунун катышуусу менен аларды эсептен чыгаруу менчик ээси (юридикалык жактар үчүн - ыйгарым укуктуу өкүл), сатып алуучу (юридикалык жактар үчүн - ыйгарым укуктуу өкүл) жана ыйгарым укуктуу органдын кызматкери тарабынан түзүлгөн жана кол коюлган сатып алуу-сатуу, белекке берүү же алмаштыруу келишимдеринин негизинде жүргүзүлөт. Каттоо жөнүндө күбөлүккө жаңы менчик ээсинин маалыматтарын (аты-жөнүн, паспортунун маалыматтарын, дарегин (жашаган жерин); юридикалык жактын аталышын, анын дарегин) көрсөтүү менен транспорт каражатын, түзүлүштү же жабдууну эсептен чыгаруу жөнүндө жазуу киргизилет.

Менчигинин түрүнө карабастан ишканаларга сатылган юридикалык жактардын транспорт каражаттарын, түзүлүштөрүн жана жабдууларын эсептен чыгаруу транспорт каражатынын, түзүлүштүн же жабдуунун мурунку жана жаңы менчик ээлеринин ортосунда түзүлгөн сатып алуу-сатуу, белекке берүү же алмаштыруу келишиминин негизинде, каттоо документтерине чыккан жери жана жаңы менчик ээси жөнүндө жазуу киргизүү менен жүргүзүлөт, ал эми мамлекеттик органдардын транспорт каражаттары, түзүлүштөрү жана жабдуулары үчүн мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын аймактык башкармалыктары тарабынан сатып алуу-сатуу келишими ырасталган учурда жүргүзүлөт.

73. Нотариалдык тартипте күбөлөндүрүлгөн белекке берүү келишиминин, мурастоо укугу жөнүндө күбөлүктүн же соттун чечиминин негизинде менчик ээсинин өзгөрүшүнө, ошондой эле сатууга (берүүгө) байланыштуу чыгып жаткан транспорт каражатын, түзүлүштү же жабдууну эсептен чыгарууда каттоо жөнүндө күбөлүктө чыккан жери, жаңы менчик ээсинин аты-жөнү көрсөтүлөт.

Күрөөдө турган же иш-аракеттерди жүргүзүү боюнча кандайдыр бир чектөөлөрү бар транспорт каражаттарын, түзүлүштөрдү жана жабдууларды эсептен чыгаруу ошол чектөөлөрдү койгон мекемелердин, уюмдардын жана адамдардын жазуу жүзүндөгү макулдугу менен гана жүргүзүлөт.

74. Соттор, тергөө, бажы органдары, финансы полициясы, калкты социалдык коргоо органдары, банктык уюмдар жана башка ыйгарым укуктуу органдар тарабынан менчик укугун өзгөртүү боюнча тыюу салынган же чектөөлөр коюлган транспорт каражаттары, түзүлүштөр жана жабдуулар эсептен чыгарылбайт.

Транспорт каражаттарынын, түзүлүштөрдүн жана жабдуулардын менчик ээлеринин туруктуу жашаган жери өзгөрбөстөн, ыйгарым укуктуу органдын ушул каттоо бөлүмү тарабынан тейленүүчү аймактын чегинен чыгарылып жаткан, ошондой эле башкаларга өткөрүп берүү жана сатуу укугусуз ишеним каттар боюнча, кайтарымсыз колдонуу келишимдери боюнча башка адамдарга берилип жаткан жеке адамдардын транспорт каражаттары, түзүлүштөрү жана жабдуулары эсептен чыгарылбайт.

Жараксыз транспорт каражаттары, түзүлүштөр жана жабдуулар менчик ээсинин же нотариалдык күбөлөндүрүлгөн ишеним каттары бар ыйгарым укуктуу адамдардын арыздары боюнча эсептен чыгарылат, мында транспорт каражаттары, түзүлүштөр жана жабдуулар кароодон өткөрүлбөйт.

Транспорт каражаттарын, түзүлүштөрдү жана жабдууларды жараксыздыгы боюнча эсептен чыгарууда менчик ээсинен каттоо документтери, мамлекеттик каттоо белгилери алынат. Каттоо документтери кезектүүлүккө ылайык өзүнчө делого тиркелет. Мында юридикалык жактар тиешелүү буйрукту, мамлекеттик мекемелер үчүн транспорт каражатын, түзүлүштү же жабдууну эсептен чыгаруу актысын, мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча ыйгарым укуктуу органдын уруксатын беришет. Жараксыз транспорт каражаттарынын, түзүлүштөрдүн жана жабдуулардын менчик ээлерине номердик түйүндөргө жана агрегаттарга аларды сатуу же андан ары колдонуу үчүн белгиленген формадагы маалымкаттар берилет.

75. Мамлекеттик каттоо белгилерин кабыл алган ыйгарым укуктуу органдын кызматкери ошол эле күнү аларды тапшырылган мамлекеттик каттоо белгилерин эсепке алуу боюнча атайын журналга каттайт.

Пайдаланылган жана жокко чыгарылган мамлекеттик каттоо белгилерин кайталап берүүгө тыюу салынат. Пайдаланылган жана жокко чыгарылган мамлекеттик каттоо белгилери жокко чыгарылган жана ыйгарым укуктуу органга тапшырылган күндөн тартып беш жумуш күндүн ичинде жок кылынууга тийиш, белгиленген тартипте акт түзүлөт жана пластиналардан Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик желегинин символдорун механикалык кесип алуу аркылуу жок кылынат.

8. Транспорт каражаттарын, түзүлүштөрдү жана жабдууларды убактылуу эсепке коюу

76. Убактылуу эсепке төмөнкүлөр коюлат:

- чет мамлекеттерде катталган, Кыргыз Республикасына 20 күндөн ашык, бирок кайра ташып кетүү милдеттенмеси менен 6 айдан ашпаган мөөнөткө ташып келинген транспорт каражаттары, түзүлүштөр жана жабдуулар. Аталган транспорт каражаттарын, түзүлүштөрдү жана жабдууларды эсепке алуу каттоо документтерине зарыл болгон жазууларды киргизүү менен өзүнчө журналда жана өзүнчө картотекада жүргүзүлөт, ыйгарым укуктуу органдын кызматкеринин колу жана мөөрү менен күбөлөндүрүлөт;

- эгерде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында башкача каралбаса, чет мамлекеттерде катталган, ишеним кат боюнча Кыргыз Республикасынын жарандары башкарган жана пайдаланган транспорт каражаттары, түзүлүштөр жана жабдуулар транспорт каражатына белгиленген жыйымдарды жана салыкты төлөгөндө жана бажы органынын уруксаты менен бир жылдан ашпаган мөөнөткө (Евразия экономикалык бирлигинин өлкөлөрүнүн транспорт каражаттарынан, түзүлүштөрүнөн жана жабдууларынан сырткары).

Чет мамлекеттин аймагындагы жашаган жеринен кеткен Кыргыз Республикасынын жарандарына таандык жана эсептен чыгарылбаган транспорт каражаттары транспорт каражаттарынын каттоолорунун аныктыгын жана аларды мурда катталган жери боюнча эсептен чыгаруу мүмкүндүгү жөнүндө текшерүү жүргүзүү үчүн 3 айга чейинки мөөнөткө убактылуу катталат.

Транспорт каражаттарын убактылуу же туруктуу каттоо жөнүндө чечимди ыйгарым укуктуу орган кабыл алат.

9. Катталган транспорт каражаттарын, түзүлүштөрдү жана жабдууларды картотекалык жана электрондук эсепке алууну сактоо, жүргүзүү

77. Транспорт каражаттарын, түзүлүштөрдү жана жабдууларды каттоо иш-аракеттерин жүргүзүүдө алар жөнүндө бардык зарыл болгон маалыматтар электрондук маалыматтар базасына киргизилет жана транспортту, түзүлүштөрдү жана жабдууларды каттоону эсепке алуу китебине жазылат, ошондой эле алардын ар бирине тиешелүү сериядагы эсепке алуу карточкасы ачылат.

Эсепке алуу карточкасынын нускасы ыйгарым укуктуу органдын картотекасында сакталат.

Транспорт каражатын, түзүлүштү же жабдууну Кыргыз Республикасынын чегинен сырткары чыгуусунун натыйжасында, ошондой эле менчик укугу өзгөргөн же жараксыз болгон учурда эсептен чыгарууда транспорт каражатын, түзүлүштү же жабдууну эсепке алуу карточкасына, ошондой эле транспорт каражатын, түзүлүштү жана жабдууну эсептен чыгаруу китебине тийиштүү жазуу киргизилет жана мамлекеттик каттоо белгилеринин тапшырылганы жөнүндө белги коюлат, Транспорт каражатын, түзүлүштөрдү жана жабдууларды эсептен чыгаргандан кийин эсепке алуу карточкасы колдонулуп жаткан картотекадан чыгарылган транспорттун, түзүлүштүн же жабдуунун картотекасына которулат.

Түшкөн атайын продукцияны (мамлекеттик каттоо белгилерин, каттоо документтерин) сандык эсепке алуу түшкөндөрдү жана чыгымдалгандарды эсепке алуу журналында жүргүзүлөт. Каттоо документтеринин бланктары так отчеттук бланктар болуп саналат жана аларды сактоо белгиленген тартипте жүргүзүлөт.

Мамлекеттик каттоо белгилерин, каттоо документтерин чыгымдоону эсепке алуу транспорт каражаттарын, түзүлүштөрдү жана жабдууларды эсепке алуу журналында жүргүзүлөт, анда берилген каттоо документтеринин жана мамлекеттик каттоо белгилеринин сериялары жана номерлери катар номерлер боюнча гана жазылат.

Толтурууда бузулган каттоо документтеринин бланктары аларды экинчи жолу колдонуу мүмкүндүгүн болтурбоочу каражаттар жана ыкмалар менен жок кылынат, бул жөнүндө архивдик иш, калкты жана автотранспорт каражаттарын, атайын технологиялык машиналарды, айдоочулук курамды, жарандык абалдын актыларын, кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо жаатындагы мамлекеттик саясатты ишке ашыруу боюнча ыйгарым укуктуу орган тарабынан аныкталуучу комиссиянын курамында тийиштүү актылар түзүлөт.

Каттоо иш-аракеттерин жүргүзүү үчүн негиз болгон документтер транспорт каражаттарын, түзүлүштөрдү жана жабдууларды каттоону эсепке алуу журналындагы жазууларга ылайык келген кезектүүлүк менен өзүнчө делолорго тиркелет жана үч жыл сакталат.

Транспорт каражаттарын, түзүлүштөрдү жана жабдууларды каттоону эсепке алуу журналдары, так отчеттук бланктардын түшүү жана чыгымдоо журналдары жана берилген мамлекеттик каттоо белгилеринин журналдары 40 жыл сакталат.

Жараксыз транспорт каражаттарын, түзүлүштөрдү жана жабдууларды, ошондой эле ыйгарым укуктуу органдын тийиштүү аймактык каттоо бөлүмүнүн тейлөөсүнүн чегинен чыгып кеткен транспорт каражаттарын эсепке алуу карточкасы үч жыл сакталат.

Ар бир кайра жабдылган транспорт каражатына, түзүлүшкө же жабдууга эсепке алуу карточкасы түзүлөт, эски (мурунку) каттоо карточкасы картотекадан көмөкчү картотекага которулат жана үч жыл сакталат.

Ыйгарым укуктуу орган тарабынан аталган картотекалардан сырткары, айдап качылган жана уурдалган транспорт каражаттарын, түзүлүштөрдүн жана жабдуулардын картотекасы жүргүзүлөт, ал түшкөн маалыматтарды эске алуу менен дайыма оңдолуп турат.

Картотекага жана мамлекеттик каттоо белгилеринин жана каттоо документтеринин бланктарын сактоо бөлмөсүнө чоочун адамдардын кирүүсүнө катуу тыюу салынат.

Эсепке алуу карточкасына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө зарыл болгон жазуулар милдеттүү түрдө ыйгарым укуктуу органдын кызматкеринин колу менен күбөлөндүрүлөт.