Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: C:\Users\user\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\e6a01f11-1e20-48af-ade4-50a7000fddb8\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ

ТОКТОМ

2017-жылдын 21-июлу № 441

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн депозиттерди коргоо чөйрөсүндөгү айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чечимдерин "Банктык аманаттарды (депозиттерди) коргоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык келтирүү максатында, "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2008-жылдын 11-декабрындагы № 687 "Депозиттерди коргоо фондусуна төгүмдөрдү эсептөө тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу" токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Депозиттерди коргоо фондусуна төгүмдөрдү эсептөө тартиби жөнүндө жободо:

- 1.1-пунктундагы "Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши жөнүндө", "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө" деген сөздөр "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

- 2.2-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"2.2. "Өткөөл" банкты кошпогондо, жаңыдан түзүлүүчү банктар мындай банктар үчүн белгиленген минималдуу уставдык капиталдын нормативинин бир пайызы суммасында Депозиттерди коргоо фондуна кириш төгүмүн төлөөгө тийиш. Кириш төгүмү Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын уруксатын алгандан кийинки жана лицензия берилгенге чейинки мезгилде төлөнүүгө тийиш. Банкты кайра түзүмдөштүрүүнүн жүрүшүндө түзүлүүчү "өткөөл" банк кириш төгүмүн төлөөдөн бошотулат.";

- 3.5-пунктундагы "Эгерде көрсөтүлгөн чаралар 6 айдын ичинде натыйжа бербесе, Агенттик банк-катышуучуга чара көрүү үчүн Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына кайрылат." деген сөздөр алып салынсын.

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2010-жылдын 25-ноябрындагы № 297 "Депозиттерди коргоо боюнча агенттигине берилүүчү Аманаттарды коргоо системасынын катышуучу банкынын отчетунун формасы жөнүндө нускаманы бекитүү тууралуу" токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Депозиттерди коргоо боюнча агенттигине берилүүчү Аманаттарды коргоо системасынын катышуучу банкынын отчетунун формасы жөнүндө нускамада:

- 23-пунктундагы "инсайдерлеринен жана аффилирленген" деген сөздөр "аффилирленген жана банкка байланышкан" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

- 26-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"26. 12-графада юридикалык, жеке жактарга жана жеке ишкерлерге карыздын жалпы суммасы көрсөтүлөт, ал 2-11-графалардагы чоңдуктардын суммасы катары аныкталат. "Аманаттын (депозиттин) өлчөмү" деген сапка кирген графаларда ар бир аманатчыга (кардарга) карата карыздын жалпы өлчөмү боюнча отчеттук датага карата топтоштуруу жасалат:

- 1000 сомго чейин;

- 25000 сомго чейин;

- 50000 сомго чейин;

- 100000 сомго чейин;

- 200000 сомго чейин;

- 300000 сомго чейин;

- 400000 сомго чейин;

- 500000 сомго чейин;

- 750000 сомго чейин;

-1 млн. сомго чейин.";

- жогоруда аталган Нускаманын 3-тиркемесинин биринчи таблицасы төмөнкүдөй мазмундагы тогузунчу сап менен толукталсын:

"

Жыйынтыгы, улуттук валютада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

";

- жогоруда аталган Нускаманын 4-тиркемесинде:

"Аманаттын (депозиттин) өлчөмү" таблицасынын сабындагы 3-11-тилкелери төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"

25000 чейин

50000 чейин

100000 чейин

200000 чейин

300000 чейин

400000 чейин

500000 чейин

750000 чейин

1 млн. чейин

";

- таблицанын биринчи тилкесинин 11 жана 18-сабындагы "инсайдерлер, аффилирленген жактар жана алардын жакын туугандары" деген сөздөр "аффилирленген жана банк менен байланышкан жактар" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

- жогоруда аталган Нускаманын 5-тиркемесинде:

1-пунктундагы "Жеке адамдардын" деген сөздөр "Юридикалык жактардын" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

2-пунктундагы "Юридикалык жактардын" деген сөздөр "Жеке адамдардын" деген сөздөр менен алмаштырылсын.

3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2010-жылдын 25-ноябрындагы № 298 "Кепилденген учур келгенде аманатчыларга компенсацияларды төлөп берүү үчүн агент банктарды тандоо тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу" токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кепилденген учур келгенде аманатчыларга компенсацияларды төлөп берүү үчүн агент банктарды тандоо тартиби жөнүндө жободо:

- 3-пунктундагы "аткаруучу директорунун буйругу менен" деген сөздөр "Директорлор кеңеши тарабынан" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

- 17-пунктунун 3-пунктчасы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"3) кепилденген учур келгенге чейинки акыркы 6 айдын ичинде ага карата "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иши жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамында каралган таасир көрсөтүү чаралары колдонулган эмес;".

4. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 21-сентябрындагы № 567 "Кыргыз Республикасынын Аманаттарды коргоо боюнча агенттиги жөнүндө жобону бекитүү тууралуу" токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Аманаттарды коргоо боюнча агенттиги жөнүндө жободо:

10-пунктунун:

төртүнчү абзацындагы "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө", "Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган тиешелүү жоопкерчилик чараларын" деген сөздөр "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иши жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамында каралган таасир көрсөтүү чараларын" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

жетинчи абзацындагы "атайын администраторунан" деген сөздөр "жоюучусунан" деген сөз менен алмаштырылсын;

сегизинчи абзац күчүн жоготту деп таанылсын.

5. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 2-апрелиндеги № 198 "Микрофинансылык компаниялардын жана насыялык союздардын депозиттерин коргоо тутумун киргизүү үчүн баштапкы чаралардын программасын бекитүү жөнүндө токтому күчүн жоготту деп таанылсын.

6. Ушул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

 

Премьер-министр

С.Ш.Жээнбеков