Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Тиркеме

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2017-жылдын 15-августунун
№ 483 токтому менен
бекитилген

 

 

Чет мамлекеттердин Кыргыз Республикасындагы ардактуу консулдук кызмат адамдарынын жана мындай кызмат адамдары башчылык кылуучу консулдук мекемелердин ишинин тартиби жөнүндө

жобо

 

1. Киришүү

 

Ушул Жобо 1963-жылдын 24-апрелиндеги Консулдук мамилелер жөнүндө Вена конвенциясынын (мындан ары - Конвенция) жоболоруна ылайык иштелип чыккан жана Кыргыз Республикасында аккредитацияланган ардактуу консулдук кызмат адамдарынын, ошондой эле мындай кызмат адамдары башчылык кылган консулдук мекемелердин ишин укуктук жөнгө салууга багытталган.

Ушул Жободо колдонулган терминдер төмөнкүдөй мааниге ээ:

а) ардактуу консулдук, ардактуу башкы консулдук – Кыргыз Республикасынын аймагында түзүлгөн, ардактуу консулдук кызмат адамы же ардактуу башкы консулдук адам башчылык кылган чет мамлекеттин кандай болбосун консулдук мекемеси;

б) ардактуу консулдук кызмат адамы же ардактуу башкы консулдук адам (мындан ары - ардактуу консул) – консулдук мекемеге башчылык кылган жана консулдук округдун чегинде сунуштаган мамлекеттин атынан өзүнчө консулдук функцияларды аткаруучу кызмат адамы;

в) консулдук округ – консулдук функцияларды аткаруу үчүн ардактуу консулдук кызмат адамына бөлүнгөн Кыргыз Республикасынын аймагы (облус, шаар, район);

г) консулдук жай – имарат же имараттын бир бөлүгү же жай жана аталган имаратты же имараттын бир бөлүгүн тейлөө үчүн жер участогу, аларга болгон менчик укугу кимге таандык экендигине карабастан ардактуу консулдук функцияларды аткаруу үчүн гана колдонулат;

д) консулдук архив – документтер, корреспонденциялар, китептер, фильмдер, топтоо техникалык каражаттары, маалыматтарды сактоо жана пайдалануу, шифрлер жана коддор менен ардактуу консулдуктун реестрлери, алардын сакталышын камсыз кылуу жана сактоо үчүн арналган картотекалар жана бардык жайгаштыруу предметтери.

 

2. Жалпы жоболор

1. Чет мамлекеттин ардактуу консулу сунуштаган мамлекет менен Кыргыз Республикасынын ортосундагы соода, экономикалык, маданий, илимий, туристтик байланыштарды өнүктүрүүгө көмөк көрсөтүү, ошондой эле консулдук округунун аймагында өз мамлекетинин, анын жеке жана юридикалык жактарынын укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо максатында Кыргыз Республикасына дайындалат.

2. Ардактуу консулдук кызмат адамы келген мамлекет макулдугун билдирген учурда гана, коомдо жакшы иш репутациясына жана зарыл болгон жеке сапаттарга ээ болгон, ошондой эле ага жүктөлгөн консулдук функцияларды тийиштүү түрдө аткарууга мүмкүнчүлүгү бар адамдардын ичинен сунуштаган мамлекеттин жараны же келген мамлекеттин жараны болушу мүмкүн, алар:

- консулдук функцияларды аткаруу мөөнөтүнүн ичинде өз консулдук округунун аймагында туруктуу жашоого;

- Кыргыз Республикасында мамлекеттик жана муниципалдык кызматта турбоого;

- сунуштаган мамлекетте жана (же) Кыргыз Республикасында саясий иш менен алектенбөөгө;

- 25 жаштан 65 жашка чейинки куракта болууга;

- соттуулугу жок болууга (чет өлкөлүк жарандарга карата соттуулугу жоктугу тууралуу маалымдама сунуштаган мамлекеттин ыйгарым укуктуу органы тарабынан берилет. Бул маалымдама Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте легализацияланууга же апостилирленүүгө тийиш);

- Кыргыз Республикасында кандайдыр бир саясий партиянын мүчөсү болбоого;

- Кыргыз Республикасынын жана чет мамлекеттин аймагында кылмыш жасагандыгы үчүн изделген адам болбоого;

- ишке жарамсыз деп таанылбоого тийиш.

3. Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги чет мамлекетке ошол мамлекеттин Кыргыз Республикасындагы ардактуу консулдук кызмат адамы кызмат ордуна талапкерди сунушташы мүмкүн.

4. Ардактуу консулдук кызмат адамы ушул Жобонун 2-пунктунунэкинчи жана үчүнчү абзацтарында каралган учурлардан тышкары, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбеген иштин бардык түрлөрү менен алектене алат.

5. Ардактуу консул Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Конвенциянын жоболорун жана эл аралык укуктун жалпы таанылган ченемдерин жана принциптерин сактоого жана бузбоого, Кыргыз Республикасынын элинин каада-салттарын сыйлоого тийиш.

6. Ардактуу консулдук сунуштаган мамлекеттин консулдук мекемеси иштеген мамлекеттин борборунда же башка калктуу конушунда жайгаша албайт. Классын өзгөртүү, ардактуу консулдун консулдук округунун чек арасын жана ардактуу консулдук жайгашкан жерди алмаштыруу Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин макулдугу менен гана ишке ашырылат. Бул үчүн чет мамлекет тийиштүү маалымат жана аталган өзгөртүүлөрдү негиздөө менен Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигине вербалдык нота жөнөтөт. Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги тийиштүү нота жөнөтүү жолу менен өзүнүн чечими жөнүндө маалымдайт.

7. Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги өзүнүн компетенциясынын чегинде чет мамлекеттердин Кыргыз Республикасындагы ардактуу консулдарынын иштеринин натыйжалуулугуна мониторинг жүргүзөт, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын алкагында чет мамлекеттердин ардактуу консулдарынын иш-аракеттерине карата түшкөн даттанууларды карайт.

 

3. Ардактуу консулдук кызмат адамын

дайындоону макулдашуу

 

8. Кыргыз Республикасында чет мамлекеттин ардактуу консулдук кызмат адамын дайындоого макулдук берүү жөнүндө суроо-талап дипломатиялык өкүлчүлүк, ал болгон учурда сунуштаган мамлекеттин тышкы саясий ведомствосу тарабынан Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигине вербалдык нота менен жиберилет.

9. Ардактуу консулдук кызмат адамын дайындоого макулдук берүү жөнүндө суроо-талап мындай дайындоонун зарылдыгы тууралуу толук негиздемени камтууга тийиш.

10. Суроо-талапта классы, консулдук округдун чек арасы, ардактуу консулдуктун кеңсеси жайгашкан жер, ардактуу консулдук кызмат адамынын функциялык милдеттеринин тизмеси көрсөтүлөт.

11. Ардактуу консулдун классы жана Кыргыз Республикасынын бир же бир нече административдик-аймактык бирдигин же Кыргыз Республикасынын бардык аймагын камтышы мүмкүн болгон анын консулдук округунун чек арасы Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги менен макулдашуу боюнча сунуштаган мамлекет тарабынан аныкталат. Ардактуу консулдуктун классы анын башчысынын - ардактуу консулдук кызмат адамынын классы менен аныкталат.

12. Суроо-талап менен бирге төмөнкүлөр берилет:

- Ардактуу консулга талапкердин резюмеси (Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана расмий тилдеринде);

- ушул Жобонун тиркемесине ылайык форма боюнча анкета;

- өмүр баяны, эмгек иши менен;

- ак фондогу, жалтырабаган, бурчсуз 3см х 4 өлчөмүндөгү 4 түстүү сүрөт;

- паспорттун жана ID-карттын бардык беттеринин көчүрмөлөрү;

- талапкердин азыркы учурдагы эмгек иши жөнүндө документтер;

- талапкердин финансылык абалын ырастаган документтер (банктын же башка финансы мекемелеринин талапкердин финансылык абалын ырастаган каты);

- Кыргыз Республикасынын аймагында жайгашкан ар кандай мамлекеттик ведомстволордон, коммерциялык жана башка уюмдардан 5 пикир-кепилчилик (эгерде талапкер Кыргыз Республикасынын жараны болсо), же болбосо сунуштаган мамлекеттин ар кандай мамлекеттик ведомстволорунан, коммерциялык жана башка уюмдарынан 5 пикир-кепилчилик (эгер талапкер чет өлкөлүк жаран болсо);

- ардактуу консулдук кызмат адамы кызмат ордуна талапкердин соттуулугунун жоктугу тууралуу маалымдама (чет өлкөлүк жарандарга карата соттуулугунун жоктугу тууралуу маалымдама сунуштаган мамлекеттин ыйгарым укуктуу органы тарабынан берилет. Бул маалымдама Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте легализацияланууга же апостилирленүүгө тийиш);

- Кыргыз Республикасынын салык органдарына карызы жоктугу тууралуу маалымдама.

13. Ардактуу консулду дайындоого макулдук берүү жөнүндө чечим ардактуу консулга талапкерди Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук органдары жана ички иштер органдары менен милдеттүү түрдө макулдашуунун жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министри же аны алмаштыруучу адам тарабынан кабыл алынат.

Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук органдары жана ички иштер органдары менен макулдашуу ушул Жободо каралган бардык зарыл болгон документтерди мамлекеттик органдар алган күндөн тартып 1 айдан ашык эмес мөөнөттү түзүүгө тийиш.

14. Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги өзүнүн чечими тууралуу аккредитацияланган мамлекетке жооп иретинде нота жөнөтүү жолу менен маалымдайт. Терс чечим кабыл алынган учурда Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги мындай чечимдин себеби тууралуу сунуштаган мамлекетке маалымдоого милдеттүү эмес.

 

4. Ардактуу консулду дайындоо жана консулдук функцияларды аткарууга уруксат берүү

 

15. Сунуштаган мамлекеттин ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин макулдугун алгандан кийин, ардактуу консулга анын кызмат ордун ырастаган патент формасындагы же акт (мындан ары-патент) сыяктуу документ берет. Патентте ардактуу консулдун толук аты-жөнү, жарандыгы, ал таандык болгон консулдук округ, класс, ошондой эле ардактуу консулдук мекеменин дареги, телефон номери көрсөтүлөт.

16. Патент дипломатиялык каналдар аркылуу Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигине жиберилет.

17. Ардактуу консул өзүнүн функцияларын аткарууга Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинен тийиштүү уруксат-экзекватура алгандан кийин киришет. Экзекватура патенттин жарактуу мөөнөтүнө ылайык, эгерде мөөнөтү көрсөтүлбөсө мөөнөтсүз берилет.

18. Ардактуу консул ардактуу консулдук мекеменин кызматкерлерин эмгек келишими боюнча өз алдынча дайындайт же жалдайт, бул тууралуу 5 күндүк мөөнөттө нота жиберүү аркылуу Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигине маалымдайт.

19. Ардактуу консул ардактуу консулдук мекеменин кызматкерлеринин сандык жана жеке курамы жөнүндө жылына бир жолу милдеттүү түрдө Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигине маалымдайт.

20. Ардактуу консулдун иши, анын артыкчылыктары жана иммунитеттери, классын өзгөртүү же ыйгарым укуктарынын аяктоо маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги менен байланышууга ыйгарым укуктуу мекеме болуп дипломатиялык өкүлчүлүк же сунуштаган мамлекеттин тышкы саясий ведомствосу саналат.

21. Ардактуу консулдук кызмат адамы Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 23-сентябрындагы № 659 “Чет мамлекеттердин өкүлчүлүктөрүнүн кызматкерлерин, эл аралык уюмдардын өкүлчүлүктөрүнүн кызматкерлерин аккредитациялоонун жана дипломатиялык номердик белгилерди каттоонун маселелери жөнүндө” токтомуна ылайык Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин алдында аккредитацияланат.

 

5. Консулдук функциялар

 

22. Консулдук функцияларды аткарууда ардактуу консул Конвенцияны, Кыргыз Республикасынын жана сунуштаган мамлекеттин мыйзамдарын, эл аралык укуктун ченемдерин жана принциптерин жетекчиликке алат.

23. Ардактуу консулга бир жыл ичинде Кыргыз Республикасынын аймагында соода-экономикалык жана маданий-гуманитардык чөйрөлөрдө эки тараптуу мамилелерди тереңдетүүгө жана өнүктүрүүгө багытталган иш-чараларды пландоо жана өткөрүү сунушталат.

24. Ардактуу консул Кыргыз Республикасындагы өзүнүн ишин Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин түзүмдүк бөлүмдөрүнүн сунуштарын эске алуу менен Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин Консулдук кызмат департаментинин координациясы алдында жүргүзөт.

25. Ардактуу консул ага жүктөлгөн милдеттерге жеке жооп берет жана аны башка адамдарга өткөрүп бере албайт.

26. Ардактуу консул эгерде Кыргыз Республикасы катышкан, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдеринде башкача каралбаса, ага жүктөлгөн функцияларды өзү жеке аткарат жана аларды башка адамдарга бере албайт.

Чет мамлекеттин Кыргыз Республикасындагы ардактуу консулу өзүнүн функцияларын жеке аткара албаган же ардактуу консулдун кызмат орду бош болгон учурда, сунуштаган мамлекеттин вербалдык нотасынын негизинде консулдук мекеменин башчысынын функцияларын ардактуу консулдун милдетин аткаруучу убактылуу аткарышы мүмкүн.

Чет мамлекеттин Кыргыз Республикасындагы ардактуу консулунун милдетин убактылуу аткаруучуга жобого ылайык ардактуу консул колдонгон артыкчылыктар жана иммунитеттер жайылтылбайт.

26. Эгерде ардактуу консул кандайдыр бир себептер менен өзүнүн функцияларын убактылуу аткара албаса, ал бул тууралуу Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигине маалымдайт.

 

6. Консулдук функциялардын токтотулушу

 

27. Ардактуу консулдун функциялары төмөнкү учурларда токтойт:

- Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги дипломатиялык өкүлчүлүктөн/консулдук мекемеден же сунуштаган мамлекеттин тышкы саясий ведомствосунан ардактуу консулдун функцияларын токтотуу жөнүндө вербалдык нотаны алгандан кийин.

- Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги тарабынан экзекватура жокко чыгарылганда/кайра сурап алынганда жана сунуштаган мамлекетке дипломатиялык каналдар аркылуу тийиштүү түрдө маалымдалганда. Мында Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги сунуштаган мамлекетке өзүнүн чечиминин себептери жөнүндө маалымдоого милдеттүү эмес.

 

7. Артыкчылыктар жана иммунитеттер

 

29. Чет мамлекеттердин ардактуу консулдарынын артыкчылыктарына жана иммунитеттерине карата ошол чет мамлекеттердеги Кыргыз Республикасынын ардактуу консулдарына карата колдонулуучу өз ара принциби колдонулат.

30. Ардактуу консул Конвенцияда каралган артыкчылыктарды жана иммунитеттерди колдонот. Ардактуу консул Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын сактоого жана урматтоого милдеттүү.

31. Ардактуу консулдук кызмат адамы консулдук функцияларды аткаруу учурунда ардактуу консулдук ээлеген үйдө же жайда сунуштаган өлкөнүн мамлекеттик желегин, мамлекеттик гербин жана консулдук щитти жайгаштырууга укуктуу.

32. Ардактуу консул эгер бул Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбесе Кыргыз Республикасынын аймагында эркин жүрүүгө укуктуу.

33. Ардактуу консулдуктун консулдук архиви, эгерде ал документтерден, анын ичинде ошол консулдук мекеменин башчысынын жеке корреспонденциясынан жана аны менен иштеген бардык адамдардын корреспонденциясынан, ошондой эле алардын кесибине же ишине таандык материалдардан, китептерден жана документтерден өзүнчө сакталган шартта, кол тийбестикке ээ деп саналат.

34. Ардактуу консулдук эгерде бул сунуштаган мамлекеттин мыйзамдарында каралса, Кыргыз Республикасынын аймагында консулдук иш-аракеттерди жүргүзүү үчүн жыйымдарды жана алымдарды алууга укуктуу, бул тууралуу Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигине расмий түрдө маалымдалууга тийиш. Консулдук актылар үчүн жыйымдар жана алымдар түрүндө алынуучу суммалар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган бардык салыктардан, жыйымдардан жана алымдардан бошотулат.

35. Сунуштаган мамлекет ардактуу консулдун Конвенцияда каралган бардык артыкчылыктарынан жана иммунитеттеринен Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигине кабарлоо менен баш тартууга укуктуу.

36. Жарандык жана административдик ишке карата иммунитеттен жана юрисдикциядан баш тартуу соттук чечимдин жыйынтыгы болгон аткаруу иш-аракеттеринин иммунитетинен баш тартууну түшүндүрбөйт. Мындай иш-аракеттерге карата өзүнчө баш тартуу талап кылынат.

37. Ардактуу консулдун артыкчылыктары жана иммунитеттери анын консулдук функциялары бүткөн учурда токтотулат. Ошол убакытка чейин артыкчылыктар жана иммунитеттер колдонула берет.

38. Чет мамлекеттин жараны болгон ардактуу консул Кыргыз Республикасынын аймагында консулдук функцияларын аткаруу учурунда алардын мүнөзүнө карабастан бардык эмгектик жана мамлекеттик милдеттерден, ошондой эле реквизиция, аскердик контрибуция, аскердик постой сыяктуу аскердик милдеттерден бошотулат.

39. Ардактуу консул үчүн Конвенцияда каралган артыкчылыктар жана иммунитеттер ардактуу консулдун үй-бүлө мүчөлөрүнө жана ардактуу консулдуктун кызматкерлерине жайылтылбайт.

 

8. Ардактуу консулдарга жайылтылуучу эрежелер

 

40. Аккредитациялануучу карточкаларды тариздөө, ардактуу консулдарга тиешелүү транспорт каражаттарын мамлекеттик каттоо жана кайра каттоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын
23-сентябрындагы № 659 “Чет мамлекеттердин өкүлчүлүктөрүнүн кызматкерлерин, эл аралык уюмдардын өкүлчүлүктөрүнүн кызматкерлерин аккредитациялоонун жана дипломатиялык номердик белгилерди каттоонун маселелери жөнүндө” токтомуна ылайык ишке ашырылат.

 

9. Ардактуу консулдар башчылык кылган консулдук

мекемелерге жайылтылуучу эрежелер

 

41. Имараттарды сатып алуу жана ижарага алуу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жергиликтүү бийлик органдарынын көмөгү менен ишке ашырылат.

42. Ардактуу консулдук өзүнчө имаратта же жайда (имараттын бир бөлүгү) жайгашуусу жана өзүнчө кирген жери болууга тийиш.

43. Ардактуу консулдуктарга төмөнкү предметтерди алар ардактуу консулдук кызмат адамы башчылык кылган консулдук мекеме тарабынан расмий колдонуу үчүн арналган шартта гана ташып келүүгө жана сактоо, ташуу жана ушул сыяктуу кызмат көрсөтүүлөр үчүн жыйымдардан тышкары, бардык бажы алымдарын, салыктарды жана аны менен байланышкан жыйымдарды төлөөдөн бошотууга уруксат берилген: консулдук мекеме сунуштаган мамлекеттен же анын талабы боюнча алуучу мамлекеттик гербдер, желектер, көрнөктөр, мөөрлөр жана штамптар, китептер, расмий басма материалдары, эмеректер, канцелярдык буюмдар, кеңсе жабдуулары жана ушул сыяктуу башка предметтер.

44. Бул Жободо каралбаган башка маселелер Конвенциянын тийиштүү жоболору менен жөнгө салынат.

 

 

Чет мамлекеттердин Кыргыз

Республикасындагы ардактуу

консулдук кызмат адамдарынын

жана мындай кызмат адамдары

башчылык кылуучу консулдук

мекемелердин ишинин тартиби

жөнүндө жобонун

тиркемеси

 

 

Форма

Сүрөт жайгаштыруу үчүн
 

 

 

 

 

 

 

 

 


Чет мамлекеттин Кыргыз Республикасындагы

ардактуу консулу кызмат ордуна талапкердин

анкетасы

 

Эсепке алуу маалыматтары

 

 

 

Эскертүү

1.

 

Анкета №

 

 

2.

 

дело

 

 

3.

 

Башталган

 

 

4.

 

Аяктаган

 

 

Эскертүү: бул таблица Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин Консулдук кызмат департаменти тарабынан толтурулат

 

1. Фамилиясы ____________________________________________________

Аты __________________________________________________________

Атасынын аты _________________________________________________

 

2. Туулган датасы жана жери _______________________________________

________________________________________________________________

 

3. Туруктуу жашаган жери _________________________________________

________________________________________________________________

 

4. Жарандыгы ____________________________________________________

 

5. Билими _______________________________________________________

________________________________________________________________

6. Паспортунун номери, берилген датасы жана жери (ички жана чет өлкөлүк) ________________________________________________________________

________________________________________________________________

 

7. Чет тилдерин билүүсү (кайсы тил, кайсы деңгээлде):

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

 

8. Үй дареги, телефон номери_______________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

 

9. Кызматтык дареги, телефон жана факс номери ______________________

________________________________________________________________

 

10. Үй-бүлөлүк абалы _____________________________________________

 

11. Үй-бүлө мүчөлөрү тууралуу кыскача маалымат:

 

Үй-бүлө мүчөсү

Аты-жөнү

Туулган күнү

Иштеген/ окуган жери

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Эмгек иши (окуусун, Кыргыз Республикасында саясий партияда мүмкүн болуучу мүчөлүгүн кошуу менен):

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

 

13. Сиз аты-жөнүңүздү өзгөрттүңүз беле (качан, өзгөртүүнү каттаган мекеме, себеби):

________________________________________________________________

________________________________________________________________

 

14. Сиз жарандыгыңызды өзгөрттүңүз беле (качан, кайсы мамлекеттин жарандыгына, себеби):

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

 

 

Көрсөтүлгөн маалыматтардын аныктыгын ырастайм.

Жеке колу _________________________

20___ж. «_____» _____________