Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\d23b5ff4-f656-43f7-a917-8fba32fcea88\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

1998-жылдын 21-июлу № 93

Кыргыз Республикасынын бажы органдарында кызмат өтөө жөнүндө

(КР 2008-жылдын 21-июлундагы № 161, 2009-жылдын 10-январындагы № 4,
2011-жылдын 22-декабрындагы № 251, 2013-жылдын 18-апрелиндеги № 52,
2013-жылдын 3-августундагы № 182,
2014-жылдын 11-январындагы № 2)
2014-жылдын 30-майындагы 83, 2016-жылдын 21-октябрында № 169,
2019-жылдын 29-мартындагы № 40, 2019-жылдын 25-июлундагы № 102 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

 

I бөлүм. Жалпы жоболор

II бөлүм. Бажы органдарына кызматка өтүү

III бөлүм. Атайын наамдарды ыйгаруу тартиби

IV бөлүм. Бажы органдарында кызмат өтөө

V бөлүм. Бажы органдарында кызмат өтөө шарттары

VI бөлүм. Бажы органдарында кызмат өтөөнү токтотуу

VII бөлүм. Бажы органдарынын кызматкерлерин бажы органдарындагы иштеген кызматына жана кызмат өтөөгө кайрадан калыбына келтирүү

VIII бөлүм. Корутунду жоболор

 

Бул Мыйзам мамлекеттин аскерлештирилген укук коргоо тутумуна кирген Кыргыз Республикасынын бажы органдарында (мындан ары - бажы органдары) кызмат өтөө тартибин жана бажы органдарынын кызмат адамдарынын укуктук абалынын негиздерин аныктайт.

(КР 2011-жылдын 22-декабрындагы № 251 Мыйзамынын редакциясына ылайык) 

I бөлүм
Жалпы жоболор

 

1-статья. Бажы органдарында кызмат өтөө

 

Бажы органдарында кызмат өтөө Кыргыз Республикасынын укук коргоо органдарынын тутумуна кирген бажы органдарынын тапшырмаларын, укуктарын жана милдеттерин аткаруу боюнча кесиптик ишин жүзөгө ашырып жаткан Кыргыз Республикасынын жарандарынын (мындан ары - жарандар) мамлекеттик кызматынын түрү болуп саналат.

 

2-статья. Бажы органдарындагы кызмат жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдары

Бажы органдарындагы кызмат жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдары Кыргыз Республикасынын Конституциясына негизделет жана бажы иши чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынан, ушул Мыйзамдан жана укук коргоо органдарында кызмат өтөө тартибин жөнгө салган Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укук актыларынан турат.

(КР 2019-жылдын 29-мартындагы № 40 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

3-статья Бажы органдарынын кызмат адамдары

 

Өздөрүнүн ишкердик жана моралдык сапаттары, билим деңгээли жана саламаттык абалы боюнча Кыргыз Республикасынын бажы органдарына жүктөлгөн милдеттерди аткарууга жөндөмдүү болгон, чет мамлекеттин жарандыгы жок Кыргыз Республикасынын жарандары гана бажы органдарынын кызмат адамдары (мындан ары бажы органдарынын кызматкерлери) боло алышат.

(КР 2009-жылдын 10-январындагы № 4 Мыйзамынын редакциясына ылайык) 

 

4-статья. Бажы органдарынын кызматкерлери

 

1. Бажы органдарынын ишин техникалык жактан камсыз кылуу максатында алардын штаттык расписаниелеринде бажы органдарынын кызматкерлеринин тиешелүү кызматтары (мындан ары - жумушчулар жана кызматчылар) каралат. Көрсөтүлгөн кызматтардын тизмеси бажы иши чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жетекчиси тарабынан аныкталат.

2. Бажы органдарынын эркин жалдануучу курамынын (жумушчулар жана кызматчылар) эмгектик мамилелери Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси менен жөнгө салынат.

5-статья. Бажы органдарынын кызматкерлеринин атайын наамдары жана кызматтары

(КР 2019-жылдын 25-июлундагы № 102 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

II бөлүм
Бажы органдарына кызматка өтүү

6-статья. Бажы органдарына кызматка өтүү шарттары

(КР 2019-жылдын 25-июлундагы № 102 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

7-статья. Бажы органдарына кызматка кабыл алуудагы жана кызмат өтөөдөгү чектөөлөр

(КР 2019-жылдын 25-июлундагы № 102 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

8-статья. Бажы органдарынын кызматкерлеринин кирешеси жөнүндө жана алар менчиктөөгө укуктуу болгон мүлк жөнүндө маалыматтар

(КР 2016-жылдын 21-октябрында № 169 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

9-статья. Бажы органдарындагы кызмат жөнүндө контракт

(КР 2019-жылдын 25-июлундагы № 102 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

10-статья. Бажы органдарына кызматка кирүү

Бажы иши чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын кадрлар резервинде турган Кыргыз Республикасынын жараны ушул Мыйзамдын 11-статьясына ылайык бажы органдарына кызматка кирет.

(КР 2011-жылдын 22-декабрындагы № 251 Мыйзамынын редакциясына ылайык) 

11-статья. Кадрлар резерви

Кадрлар резерви бажы иши чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан төмөнкү талапкерлердин арасында тиешелүү сынактарды өткөрүү аркылуу түзүлөт:

- сынактык тандоого катышкан жана кадрлар резервине киргизүү үчүн сынак комиссиясы тарабынан сунушталган жарандар;

- бажы органында кызматта жүргөн, аттестациянын натыйжалары боюнча жогорулатууга сунушталган жана аларды резервге киргизүү тууралуу арыз берген кызматкерлер.

Кадрлар резервине киргизүүнүн жана андан чыгаруунун шарты жана тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталат.

(КР 2011-жылдын 22-декабрындагы № 251 Мыйзамынын редакциясына ылайык) 

III бөлүм
Атайын наамдарды ыйгаруу тартиби

Караңыз:

Кыргыз Республикасынын 1999-жылдын 6-апрелиндеги № 35 "Аскердик наамдарды, атайын класстык чендерди жана атайын наамдарды белгилөө жөнүндө" Мыйзамы

12-статья. Атайын наамдарды ыйгаруунун жалпы шарттары

(КР 2019-жылдын 25-июлундагы № 102 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

13-статья. Катардагы курамдын жана кенже башкаруучу курамдын атайын наамдарын, бажы кызматынын кенже лейтенанты, лейтенанты наамдарын ыйгаруу

(КР 2019-жылдын 25-июлундагы № 102 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

14-статья. Атайын наамдардын кызмат мөөнөттөрү

(КР 2019-жылдын 25-июлундагы № 102 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

15-статья. Кезектеги атайын наамдарды ыйгарууну создуктуруу

(КР 2019-жылдын 25-июлундагы № 102 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

IV бөлүм
Бажы органдарында кызмат өтөө

 

16-статья. Бажы органдарынын кызматкерлеринин укуктары

1. Бажы органдарынын кызматкерлери төмөндөгүлөргө укуктуу:

1) иштеген кызматы боюнча өздөрүнүн укуктарын жана милдеттерин аныктаган документтер, бажы органдарында кызмат өтөөнүн кызмат боюнча көтөрүлүүгө көмөк көрсөтө турган сапатына баа берүү критерийлери менен таанышууга, ошондой эле кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон уюштуруу-техникалык шарттарга;

2) кызматтык милдетин аткаруу үчүн зарыл болгон маалыматтарды жана материалдарды белгиленген тартибинде алууга;

3) кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн менчигинин таризине карабастан уюмдарга барууга;

4) өзүнүн кызматтык милдеттерине ылайык чечим кабыл алууга жана чечимдерди даярдоого катышууга;

5) бажы органында бош кызматты ээлөөгө өз демилгеси боюнча сынакка катышууга;

6) бажы органдарында кызматы боюнча көтөрүлүүгө, иштеген жылдарынын узактыгын, кызматынын натыйжасын жана квалификациясынын деңгээлин эске алуу менен төлөнүүчү акчалай каражаттын өлчөмүн көбөйтүүгө;

7) өзүнүн өздүк ишинин бардык материалдары менен, өзүнүн иши жөнүндөгү пикирлер менен жана өздүк ишке киргизилгенге чейин башка документтер менен таанышууга, өзү берген түшүнүктөрдү өздүк ишине тиркетүүгө;

8) бажы иши чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органын күтүүгө каралган каражаттардын эсебинен даярдыктан, кайра даярдыктан (кайра квалификациялоодон) өтүүгө жана квалификациясын жогорулатууга;

9) өзүнүн ар-намысына жана кадыр-баркына шек келтирген маалыматтарды төгүндөө үчүн алардын талаптары боюнча кызматтык тергөө жүргүзүүгө;

10) бажы органдарынын кызматкерлеринин чогулуштарына катышууга;

11) бажы иши чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган тартипте жана учурларда күч, атайын каражат, ошондой эле атылуучу курал колдонууга;

12) мыйзамдарга ылайык материалдык жана акчалай сый көрүүгө;

13) өз каалоосу боюнча бажы органдарынан бошонууга;

14) иштеген мөөнөтүнүн узактыгын эске алуу менен пенсия менен камсыз болууга;

15) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган гарантиялардан жана социалдык коргоодон пайдаланууга;

16) бажы органдарынын кызматкерлери ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык башка укуктарга да ээ.

(КР 2019-жылдын 29-мартындагы № 40 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

17-статья. Бажы органдарынын кызматкерлеринин милдеттери

 

1. Бажы органдарынын кызматкерлери төмөндөгүлөргө милдеттүү:

1) Кыргыз Республикасынын Конституциясынын сакталышын, Кыргыз Республикасынын бардык мыйзамдарынын аткарылышын камсыз кылууга;

2) жарандардын укуктарынын жана мыйзамдуу таламдарынын сакталышын жана корголушун камсыз кылууга;

3) көрүнөө мыйзамсыздарын кошпогондо, бажы органдарынын башчылары өздөрүнүн кызматтык ыйгарым укуктарынын чегинде берген буйруктарды жана көрсөтмөлөрдү аткарууга;

4) жарандардын жана коомдук бирикмелердин, ошондой эле мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, ишканаларынын жана уюмдардын кайрылууларын өздөрүнүн кызматтык милдеттеринин чегинде өз учурунда кароого;

5) бажы органында белгиленген ички тартип эрежелерин, ички маалыматтарды пайдалануу тартибин сактоого, кызматтык нускамаларды аткарууга;

6) кызматтык милдетин аткаруу үчүн зарыл болгон квалификациясын тийиштүү деңгээлде күтүүгө;

7) мамлекеттик жана мыйзам тарабынан корголуучу башка сырларды сактоого, ошондой эле кызматтык милдетин аткарууга байланыштуу белгилүү болгон маалыматтарды, анын ичинде жарандардын жеке турмушун, ар-намысын жана кадыр-баркын козгогон маалыматтарды жайылтпоого.

2. Бажы органдарынын кызматкерлеринин ээлеген кызмат орду боюнча милдеттери бажы иши чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жетекчиси тарабынан бекитилүүчү кызматтык нускама менен аныкталат.

3. Бажы органдарынын кызматкерлеринин кызматтык милдеттерин аткаруусуна ошондой эле төмөндөгүлөр кирет:

1) бажы органынын башчысы бекиткен пландарга ылайык өткөрүлүүчү жыйындарга, машыгууларга мелдештерге жана башка кызматтык иш-чараларга катышуу;

2) инсандын, өмүрүн, ден соолугун, ар-намысын жана кадыр-баркын коргоо боюнча иш-аракеттер, ошондой эле кызматтык милдеттерин аткарууга байланыштуу өз коопсуздугун камсыз кылуу;

3) кызматтык милдеттерин аткарууга байланыштуу барымта абалында калуу;

4) кызматына баруу жана кайтып келүү, кызматтык иш-сапарында болуу;

5) дарыланууда болуу, дарылануучу жерге баруу жана кайтып келүү.

(КР 2011-жылдын 22-декабрындагы № 251 Мыйзамынын редакциясына ылайык) 

 

18-статья. Бажы органдарынын кызматкерлерин кызматка дайындоо жана аларды кызматта которуштуруу

1. Бажы иши чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жетекчиси Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарында белгиленген тартипте кызматка дайындалат жана кызматтан бошотулат.

2. Бажы иши чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын жетекчисинин орун басарлары кызматка бажы иши чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын жетекчисинин сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Премьер-министри тарабынан дайындалат жана бошотулат.

3. Бажы органдарынын башка кызматкерлери кызматка бажы иши чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын жетекчисинин буйругу менен дайындалат жана бошотулат.

4. (КР 2011-жылдын 22-декабрындагы № 251 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

5. Бажы органы жоюлгандыгына же бажы органынын кызматкерлеринин саны же штаты (мындан ары - уюштуруу-штаттык иш-чаралар) кыскаргандыгына байланыштуу бажы органдарынын кызматкерлери бошотулганда, ал акчалай акысын сактоо менен кийин ишке орноштуруу үчүн үч айга чейинки мөөнөткө бажы иши чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын кадрлар башкармасынын карамагына жөнөтүлөт.

Бажы органдарынын кызматкерлеринин ооруп калган же кезектеги жана кошумча өргүүлөрдө болгон убактысы бажы иши чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын кадрлар башкармасынын карамагында болгон мөөнөткө эсептелбейт.

6. (КР 2011-жылдын 22-декабрындагы № 251 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

7. (КР 2019-жылдын 25-июлундагы № 102 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

8. (КР 2019-жылдын 25-июлундагы № 102 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

(КР 2011-жылдын 22-декабрындагы № 251, 2014-жылдын 30-майындагы № 83, 2019-жылдын 25-июлундагы № 102 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

19-статья. Бажы органдарынын кызматкерлеринин анты

(КР 2019-жылдын 25-июлундагы № 102 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

20-статья. Кызмат боюнча которуштурууда бажы органынын кызматкерлерине берилүүчү гарантиялар

1. Бажы органдарынын кызматкерин башка жерге кызматка которууда ал кызматкерге жана аны менен бирге жашаган үй-бүлө мүчөлөрүнө туруктуу жашаган жериндеги турак жайы белгиленген тартипте бекитилет (брондолот). Мында жаңы кызмат ордунда бажы органынын кызматерине жана анын үй-бүлө мүчөлөрүнө бажы иши чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын каражаттарынын эсебинен Кыргыз Республикасынын Өкмөтү белгилеген өлчөмдө турак жайды жалдоого (жалдап турууга) кеткен чыгымдардын айлык акчалай компенсациясы төлөнүп берилет.

2. Башка жерге кызматка которулганда бажы органдарынын кызматкерлери жана алардын үй-бүлө мүчөлөрү Кыргыз Республикасынын Өкмөтү белгилеген тартипте бажы иши чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын каражаттарынын эсебинен темир жол, аба, автомобиль транспортунда жүргөндүгү жана жеке мүлкүн ташыгандыгы үчүн тарткан чыгымдарын компенсацияланууга укуктуу.

(КР 2013-жылдын 18-апрелиндеги № 52 Мыйзамынын редакциясына ылайык) 

 

21-статья. Атайын тапшырмаларды аткаруу мезгилинде бажы органдарынын кызматкерлеринин кызмат өтөөсү

 

1. Бажы иши чөйрөсүндө контрабанданы жана башка укук бузууларды ашкерелөө, алдын алуу жана жол бербөө боюнча атайын тапшырмаларды аткарууга бажы органдарынын кызматкерлерин тартуунун тартиби, ошондой эле бажы органдарынын кызматкерлеринин көрсөтүлгөн атайын тапшырмаларды аткаруусунун өзгөчөлүктөрү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, бажы иши чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын жетекчиси тарабынан аныкталат.

2. Ушул статьянын 1-пунктунда көрсөтүлгөн атайын тапшырмаларды аткаруучу (аткарып жаткан) бажы органдарынын кызматкерлери жөнүндө маалыматтар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларда, көрсөтүлгөн кызматкерлердин жазуу жүзүндөгү макулдугу менен гана маалым кылынышы мүмкүн.

 

22-статья. Бажы органдарынын кызматкерлерин Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бийлик органдарына командировкалоо

(КР 2019-жылдын 25-июлундагы № 102 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

23-статья. Бажы органдары үчүн кадрларды даярдоо

1. Бажы органдарынын кызматкерлерин кесиптик жактан даярдоо, кайра даярдоо (кайра квалификациялоо) жана квалификациясын жогорулатуу бажы иши чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын борбордук билим берүүчү мекемелеринде жана бажы органдарынын окуу бөлүмдөрүндө, ошондой эле Кыргыз Республикасынын жогорку же орто кесиптик билим берүүчү мекемелеринде жүргүзүлөт.

2. Жарандар 17 жашка толгондон тартып, бажы иши чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын билим берүүчү мекемелерине тапшырууга укуктуу.

3. Бажы иши чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын билим берүүчү мекемелеринде күндүзгү окуу бөлүмүндө билим алып жатышкан угуучуларга жалпы узактыгы алты жумадан кем болбогон каникулдар берилет.

4. Бажы иши чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын билим берүү мекемелеринин күндүзгү бөлүмүнөн окуп жаткан бүтүрүүчүгө узактыгы 30 календарлык күн болгон өргүү берилет, ал өтүп жаткан жыл үчүн жыл сайын берилүүчү кезектеги өргүүнүн эсебине кирет.

(Экинчи абзац КР 2013-жылдын 18-апрелиндеги № 52 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

5. Бажы иши чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын билим берүү мекемесинин бүтүрүүчүсүнө же бажы иши чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын каражаттарынын эсебинен окуп жаткан башка билим берүү мекемесинин бүтүрүүчүсүнө көрсөтүлгөн мекемелерди бүтүргөндөн кийин алып чыккан адистигине жана квалификациясына ылайык бажы органдарында кызмат берүү гарантияланат.

(КР 2013-жылдын 18-апрелиндеги № 52 Мыйзамынын редакциясына ылайык) 

24-статья. Бажы органдарынын кызматкерлеринин өздүк иши

(КР 2019-жылдын 25-июлундагы № 102 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

25-статья. Бажы органдарынын кызматкерлеринин тариз кийими

(КР 2019-жылдын 25-июлундагы № 102 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

26-статья. Бажы органдарынын кызматкерлеринин курал-жарагы жана атайын каражаттары

Бажы органдарынын кызматкерлери тийиштүү даярдыктан өткөндөн кийин, кызматтык милдеттерин аткаруу учурунда ок атылуучу куралдарды жана атайын каражаттарды алып жүрүүгө укуктуу болушат. Бажы органдарынын кызматкерлеринин ок атуучу куралдарды жана атайын каражаттарды алып жүрүү, сактоо жана колдонуу тартиби Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында аныкталат.

(КР 2013-жылдын 18-апрелиндеги № 52 Мыйзамынын редакциясына ылайык) 

 

27-статья. Атайын наамдарды ыйгаруу жана бажы органдарында иштөөдө кызмат мөөнөтүн эсептөө өзгөчөлүктөрү

 

1. Сот жана мамлекеттик органдардын мамлекеттик кызматкерлери, коргоо, улуттук коопсуздук жана ички иштер органдарынын аскер кызматчылары (анын ичинде запастагылар), ошондой эле ички иштер органдарынын катардагы жана башкаруучу курамына кирген адамдар бажы органдарына кызматка кабыл алынганда, ушул Мыйзамдын 5-статьясына ылайык функционалдык ыйгарым укуктары мурдагы мамлекеттик органда ээлеген кызмат ордуна окшош болгондорго алардын мурдагы аскердик же атайын наамдарына, мамлекеттик кызматчылардын класстык чендерине теңдеш келген атайын наамдар ыйгарылат. Көрсөтүлгөн адамдардын иш стажы (кызматы), ошондой эле алардын мурдагы аскердик же атайын наамдарынын, мамлекеттик кызматчылардын класстык чендеринин кызмат мөөнөтү алардын бажы органдарындагы кызмат өтөгөн жылдарына кошулуп эсептелет.

Көрсөтүлгөн адамдардын саналып өткөн органдарындагы иш стажы (кызматы) алардын бажы органдарындагы кызмат мөөнөтүнө кошулуп эсептелет. Офицердик курамдын аскердик наамы болбогон жана аскер кызматына чакырылуучу бажы органдарынын кызматкерлерине алардын атайын наамына ылайык келген офицердик курамдын алгачкы аскердик наамы ыйгарылбайт.

2. Бажы органдарына кызматка алынган мамлекеттик уюмдардын финансылык, экономикалык, юридикалык кызматтарынын, эсептөө же маалымдоо-эсептөө борборлорунун жетекчилерине жана адистерине, ошондой эле профессордук-окутуучулар курамына алардын көрсөтүлгөн уюмдардагы иш стажылары кызмат мөөнөтүн аныктоо боюнча комиссия тарабынан бажы органдарында иштөөдө белгиленген кызмат мөөнөтүнө кошулуп эсептелиши мүмкүн. Комиссиянын курамы бажы иши чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын жетекчиси тарабынан белгиленген тартипте бекитилет.

(КР 2013-жылдын 18-апрелиндеги № 52 Мыйзамынын редакциясына ылайык) 

 

28-статья. Бажы органдарынын кызматкерлерин сыйлоо

 

1. Кызматтык милдеттерин ак ниеттүү аткаргандыгы үчүн бажы органдарынын кызматкерлерине Кыргыз Республикасынын бажы органдарынын Тартип Уставында аныкталган сыйлоолор колдонулушу мүмкүн.

2. Бажы органдарынын кызматкерлерин Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктарына жана ардак наамдарына көрсөтүү бажы иши чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жетекчиси тарабынан Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте жүзөгө ашырылат.

3. "Бажы кызматынын отличниги" төш белгиси жөнүндөгү жобо Кыргыз Республикасынын Өкмөтү, бажы иши чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын Ардак грамотасы жөнүндө жобо - бажы иши чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын жетекчиси тарабынан бекитилет.

(КР 2013-жылдын 18-апрелиндеги № 52 Мыйзамынын редакциясына ылайык) 

29-статья. Бажы органдарынын кызматкерлерине тарттырылуучу тартиптик жаза чаралар

(КР 2019-жылдын 25-июлундагы № 102 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

30-статья. Бажы органынын башчысынын кызматтык тартипти кармоо боюнча укуктары, милдеттери жана жоопкерчилиги

(КР 2019-жылдын 25-июлундагы № 102 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

31-статья. Бажы органдарынын кызматкерлеринин чогулушу

1. Бажы органдарында бажы органдарынын кызматкерлеринин чогулушу өткөрүлөт.

2. Бажы органдарынын кызматкерлеринин чогулушу жөнүндө жобо бажы иши чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын жетекчиси тарабынан бекитилет.

 

32-статья. Бажы органдарынын кызматкерлеринин кесиптик союздарга биригүү укугу

 

Бажы органдарынын кызматкерлери (жумушчулары жана кызматчылары) өздөрүнүн кызматтык милдеттерин аткарууга байланыштуу өкүлчүлүккө ээ болуу жана укуктары менен мыйзамдуу таламдарын коргоо максатында кесиптик союздарга бириге же кире алышат.

 

V бөлүм
Бажы органдарында кызмат өтөө шарттары

 

33-статья. Бажы органдарынын ички тартиби

 

1. Бажы иши чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын жетекчиси бажы органдарынын ички тартибинин типтүү эрежелерин бекитет.

2. Тиешелүү бажы органында ички тартип эрежелери ошол бажы органынын иш өзгөчөлүктөрүнө жараша ал органдын башчысы тарабынан бекитилет.

34-статья. Иш убактысынын узактыгы

(КР 2019-жылдын 25-июлундагы № 102 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

35-статья. Өргүү

1. (КР 2019-жылдын 25-июлундагы № 102 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

2. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык өргүүсүн акчалай компенсация менен алмаштырууга жол берилет.

3. (КР 2019-жылдын 25-июлундагы № 102 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

(КР 2019-жылдын 25-июлундагы № 102 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

36-статья. Кезектеги жыл сайын берилүүчү өргүү

1. (КР 2019-жылдын 25-июлундагы № 102 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

2. (КР 2019-жылдын 25-июлундагы № 102 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

3. (КР 2019-жылдын 25-июлундагы № 102 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

4. Бажы органдарынын кызматкерлерине жыл сайын кезектеги өргүүсү берилгенде айлык акчалай маянасынын үч өлчөмүндө акчалай компенсация төлөнүп берилет.

(КР 2019-жылдын 25-июлундагы № 102 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

37-статья. Жекече жагдайлар боюнча өргүү

(КР 2019-жылдын 25-июлундагы № 102 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

38-статья. Ооруга байланыштуу өргүү

(КР 2019-жылдын 25-июлундагы № 102 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

39-статья. Кошумча өргүү

(КР 2019-жылдын 25-июлундагы № 102 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

40-статья. Башка өргүү

(КР 2019-жылдын 25-июлундагы № 102 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

41-статья. Бажы органдарынын кызматкерлеринин акчалай, мүлктүк каражаты жана азык-түлүк жагынан камсыз кылуу

1. Бажы органдарынын кызматкерлеринин акчалай каражаты:

1) кызмат маянасынан;

2) ыйгарылган атайын наам боюнча маянасынан

3) жыл узактыгы үчүн, чет тилди билгендиги үчүн жана башка кошумча төлөөлөрдөн турат.

4) эгерде ал накталай түрүндө берилбесе, азык-түлүк паеогунун наркынан турат.

Иштеген кызматы боюнча маянасы жана ыйгарылган атайын наам боюнча маянасы бажы органдарынын кызматкерлеринин акчалай түрүндөгү айлык маянасын түзөт.

2. Бажы органдарынын кызматкерлерине жыл сайын акчалай түрүндөгү айлык үч маянасынан өлчөмүндө материалдык жардам көрсөтүлөт.

3. Бажы органдарынын кызматкерлерине бажы иши чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын жетекчиси белгилеген тартипте жана өлчөмдө сыйлыктар төлөнүп берилет.

4. Бажы органдарынын кызматкерлерине календарлык жылдын жыйынтыктары боюнча акчалай эки маянага чейинки өлчөмдө бир жолку акчалай сыйлык төлөнүп берилиши мүмкүн.

5. Бажы органдарынын кызматкерлеринин иштеген кызматы боюнча маянсы контрабанда жана наркобизнеске каршы күрөш жүргүзүү боюнча бөлүктөрдө, бажы күзөтүндө жана коопсуздук кызматында, бажы постторунда кызмат өтөгөндүгү үчүн 15 процентке көбөйтүлөт, ошондой эле акчалай айлык маянасына кызмат мөөнөтү үчүн кошумча төлөнөт. Иштеген кызматы боюнча маянасын эсептөө тартиби, ошондой эле кызмат мөөнөтү үчүн кошумча төлөөнүн өлчөмү Кыргыз Республикасынын башкаруу аппаратынын кызматкерлерине эмгек акы төлөөнүн колдонулуп жаткан шарттарына ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленет.

6. Пенсияга укуктуу болгон жана өздөрүнүн макулдугу менен бажы органдарында кызматта калтырылган бажы органдарынын кызматкерлерине иштеген кызматы боюнча маянасына аларга төлөнүшү мүмкүн болгон пенсиянын суммасынын 50 проценти өлчөмүндө ай сайын кошумча төлөп берүү белгиленет.

7. Бажы органдарынын кызматкерлери азык-түлүк паегу менен камсыз кылынат. Азык-түлүк паегун берүү ченеми же азык-түлүк паегун акчалай компенсациялоонун өлчөмү, эгерде ал накталай түрүндө берилбесе, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталат.

8. Бажы органдарынын камакка алынган кызматкерлерине акчалай каражат төлөп берүү ал камакка алынган күндөн тартып токтотула турат жана камактан чыккан күндөн тартып калыбына келтирилет.

Актоо негиздери боюнча жазык иши кыскартылганда бажы органдарынын кызматкерлерине камакта болгон бардык күндөрү үчүн акчалай каражат төлөп берилет.

9. Бажы иши чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын билим берүү мекемелеринде күндүзгү бөлүмүндө окуп жатышкан угуучуларды акчалай жана мүлктүк каражат менен камсыз кылуу Кыргыз Республикасынын Өкмөтү белгилеген тартипте ишке ашырылат.

10. Бажы органдарынын кызматкерлерине тариз кийим берүүнүн ордуна акчалай компенсациясын төлөп берүүгө бажы иши чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын жетекчиси белгилеген тартипте жана учурларда уруксат берилет.

 

42-статья. Бажы органдарынын кызматкерлерине камсыздандыруу гарантияларын берүү

 

Бажы органдарынын кызматкерлеринин өмүрү жана саламаттыгы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте бажы иши чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы бул максатка бөлгөн мамлекеттик бюджеттин каражаттарынын эсебинен милдеттүү түрдө мамлекеттик камсыздандырууга алынат.

 

43-статья. Бажы органдарынын кызматкерлери кызматтык милдеттерин аткарууга байланыштуу дүйнөдөн кайтканда (өлгөндө), алардын саламаттыгына зыян келтирилгенде, алардын мүлкү жок кылынып же зыянга учураганда берилүүчү материалдык компенсациялар

 

Бажы органдарынын кызматкерлери кызматтык милдеттерин аткарууга байланыштуу дүйнөдөн кайтканда (өлгөндө), алардын саламаттыгына зыян келтирилгенде, алардын мүлкү жок кылынып же зыянга учураганда берилүүчү материалдык компенсациялардын тартиби жана өлчөмү Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен белгиленет.

 

44-статья. Бажы органдарынын кызматкерлерин жана алардын үй-бүлө мүчөлөрүн социалдык турмуш-тиричилик жактан камсыз кылуу

 

Бажы органдарынын кызматкерлерин жана алардын чогуу жашаган үй-бүлө мүчөлөрүн социалдык-турмуш-тиричилик жактан камсыз кылуу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте ишке ашырылат.

45-статья. Бажы органдарынын кызматкерлерин жана үй-бүлө мүчөлөрүн медициналык тейлөө

(КР 2019-жылдын 25-июлундагы № 102 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

46-статья. Бажы органдарынын кызматкерлерине жана алардын үй-бүлө мүчөлөрүнө гарантиялар жана компенсациялар

Бажы органдарынын кызматкерлерине жана алар менен чогуу жашаган үй-бүлө мүчөлөрүнө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген гарантиялар жана компенсациялар берилет.

47-статья. Бажы органдарынын кызматкерлерин аттестациялоо

(КР 2019-жылдын 25-июлундагы № 102 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

VI бөлүм
Бажы органдарында кызмат өтөөнү токтотуу

 

48-статья. Бажы органдарында кызмат өтөөнү токтотуу үчүн негиздер

 

1. Бажы органдарында кызмат өтөө бажы органдарынын кызматкерлери иштен бошотулган же дүйнөдөн кайткан (өлгөн) учурларда токтотулат.

2. Бажы органдарынын кызматкерлери төмөндөгү негиздер боюнча бажы органдарынан бошотулушу мүмкүн:

1) контракттын мөөнөтү бүткөнгө чейин өз каалоосу боюнча;

2) ушул Мыйзамдын 49-статьясында белгиленген чектүү курака жеткенде;

3) пенсияга укук берген кызмат мөөнөтүн өтөгөндө;

4) контрактта каралган шарттар, ошондой эле кызмат мөөнөтү бүткөндө;

5) уюштуруу-штаттык иш-чаралар жүргүзүлгөндүгүнө байланыштуу;

6) башка мамлекеттик органга которулгандыгына байланыштуу;

7) Жогорку Кеңештин депутаттыгына шайлангындыгына байланыштуу;

8) ооругандыгына байланыштуу көрсөтүлгөн кызматкер бажы органдарында кызмат өтөөгө жараксыз экендиги жөнүндө врачтык комиссиянын корутундусунун негизинде;

9) аттестациянын же квалификациялык экзамендин натыйжалары менен ырасталган жетишсиз квалификациянын натыйжасында ээлеген кызматына ылайык келбөө;

10) кызматтык тартипти бир жолку одоно бузгандыгы же кызматтык тартипти системалуу түрдө бузгандыгы үчүн (кызматтык тартипти одоно бузуулардын тизмеси, ошондой эле "кызматтык тартипти системалуу бузуу" түшүнүгүнүн аныктамасы Кыргыз Республикасынын бажы органдарынын Тартип Уставында берилет);

11) кылмыш жасагандыгы үчүн соттун мыйзамдуу күчүнө кирген өкүмүнүн негизинде соттолгондугуна байланыштуу;

12) Кыргыз Республикасынын аймагынан туруктуу жашоо үчүн чыгып кеткендигине байланыштуу;

13) эгерде бул документтер же маалыматтар бажы органдарына кызматка кирүүсүнө тоскоол болуучу негиз болуп саналса, бажы органдарына кызматка кирүүдө кызматкердин жасалма документтерди же билип туруп жалган маалыматтарды берүүсү;

14) эгерде анын тартиптик жаза марасы болсо. кызматкердин кызматтык милдеттерди жүйөлүү себептерсиз бир нече жолу аткарбоосу;

15) мамлекеттик кызмат жөнүндө жана коррупцияга каршы күрөшүү жөнүндө мыйзамдарда белгиленген учурларда.

3. Ушул статьянын 2-пунктунун 2, 5, 8-11-кичи пункттарында каралган негиздер боюнча бажы органдарынын кызматкерлерин кызматтан бошотуу бажы иши чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жетекчисинин демилгеси боюнча ишке ашырылат.

Ушул статьянын 2-пунктунун 9, 10, 11-кичи пункттарында көрсөтүлгөн учурларды кошпогондо, көрсөтүлгөн кызматкер кезектеги өргүүдө болгон мезгилде же ооруп жаткан мезгилде бажы иши чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жетекчисинин демилгеси боюнча бажы органдарынын кызматкерлерин кызматтан бошотууга жол берилбейт.

4. Ушул статьянын 2-пунктунун 3-кичи пунктунда каралган негиздер боюнча бажы органынын кызматерлерин иштен бошотуу бажы органдарынын кызматкерлеринин демилгеси боюнча же анын макулдугу менен ишке ашырылат.

5. Бажы иши чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жетекчисинин демилгеси боюнча бажы органдарынын кызматерлерин кызматтан бошотууга төмөндө каралган негиздер боюнча жол берилет:

1) ушул статьянын 2-пунктунун 5-кичи пунктунда каралгандай эгерде бажы органынын кызматкерин бажы органдарында башка бош кызматка которууга мүмкүн болбосо же көрсөтүлгөн кызматкер мындай кызматка которулуудан баш тартса;

2) эгерде бажы органынын кызматкерин бажы органдарындагы башка бош кызматка анын саламаттык абалы боюнча аткарыла турган кызматка которуу мүмкүн болбосо же көрсөтүлгөн кызматкер мындай кызматка которулуудан баш тарткан учурда ушул статьянын

2-пунктунун 8-кичи пунктунда каралган негиздер боюнча жол берилет.

(КР 2011-жылдын 22-декабрындагы № 251, 2014-жылдын 30-майындагы № 83 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

49-статья. Бажы органдарында кызмат өтөө үчүн белгиленген курактык чектөөлөр

(КР 2019-жылдын 25-июлундагы № 102 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

50-статья. Бажы органдарынын кызматкерлерин жана алардын үй-бүлө мүчөлөрүн пенсия менен камсыз кылуу

1. Бажы органдарынын кызматкерлерин жана алардын үй-бүлө мүчөлөрүн пенсия менен камсыз кылуу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында аскер кызматын өтөгөн, ички иштер органдарында кызмат өтөгөн адамдар жана алардын үй-бүлө мүчөлөрү үчүн белгиленген шарттарда жана ченемдер боюнча ишке ашырылат.

Бажы органдарында кызмат өтөө өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен бажы органдарынын кызматкерлерине пенсия дайындоо үчүн тиешелүү жыл узактыгын эсептөө тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталат.

2. Бажы органдарынын кызматкерлерин жана алардын үй-бүлө мүчөлөрүн пенсия менен камсыз кылууну уюштуруу бажы иши чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын пенсия менен камсыз кылуу кызматына жүктөлөт.

 

51-статья. Бажы органдарынын иштен бошотулган кызматкерлерине төлөп берүүлөр жана компенсациялар

 

1. Ушул Мыйзамдын 48-статьясынын 2-пунктунун 2, 3 жана 8-кичи пункттарында каралган негиздер боюнча бажы органдарында кызматтан бошотулганда бажы органдарынын кызматкерлерине кызмат мөөнөтү үчүн төмөндөгүдөй бир жолку пособие төлөнүп берилет:

1) 10 жылга жетпегенде - акчалай айлык маянанын 5 өлчөмүндө;

2) 10 жылдан 15 жылга чейин - акчалай айлык маянанын 10 өлчөмүндө;

3) 15 жылдан 20 жылга чейин - акчалай айлык маянанын 15 өлчөмүндө;

4) 20 жылдан ашканда - акчалай айлык маянанын 20 өлчөмүндө.

Бажы органдарында кызмат өтөө мезгилинде Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик сыйлыктары менен сыйланган бажы органдарынын кызматкерлерине бир жолку берилүүчү пособиенин өлчөмү акчалай айлык маянанын он өлчөмүнө көбөйтүлөт.

2. Мөөнөттүү жыл узактыгы 15 жылдан кем болбогон жана ушул мыйзамдын 48-статьясынын 2-пунктунун 2, 3 жана 8-кичи пункттарында каралган негиздер боюнча кызматтан бошотулган бажы органдарынын кызматкерлерине иштен бошогондон кийин бир жыл бою ага ыйгарылган атайын наам боюнча бир айлык маянасынын өлчөмүндө пособие төлөнүп турат.

3. Кызмат мөөнөтүнүн 15 жылдан 20 жылга чейин болгон жана ушул Мыйзамдын 48-статьясынын 2-пунктунун 2, 3 жана 8-кичи пункттарында каралган негиздер боюнча бажы органдарында кызматтан бошотулган бажы органдарынын кызматкерлерине иштен бошотулгандан кийин беш жыл бою айлык акчалай маянасынын 40 проценти өлчөмүндө ай сайын пособие төлөнүп берилет. 15 жылдан ашык өтөгөн кызматынын ар бир жылы үчүн ай сайын берилүүчү пособиенин өлчөмү айлык акчалай маянанын 3 процентине көбөйтүлөт.

4. Кызмат мөөнөтү 20 жыл жана андан ашык болгон жана ушул Мыйзамдын 48-статьясынын 2-пунктунун 2, 3 жана 8-кичи пункттарында каралган негиздер боюнча бажы кызматынын полковниги деген жана андан жогорку атайын наамдары бар бажы органдарынан кызматтан бошотулган бажы органдарынын кызматкерлерине стационардык дарылоодон кийин дарыланууну улантуу үчүн санаториялык-курорттук мекемелерге жөнөткөндө жолдомосу акысыз берилет.

Кызмат мөөнөтү 20 жыл жана андан ашкан, бажы органдарынан кызматтан бошотулган бажы органдарынын кызматкерлери, ошондой эле аны менен бирге жашаган үй-бүлө мүчөлөрү ушул Мыйзамдын 44 жана 45-статьяларында каралган социалдык-турмуш-тиричилик жактан камсыз кылууну жана медициналык тейлөөнү сактап калышат.

6. Ушул Мыйзамдын ушул статьясынын 4 жана 5-пункттарынын жана 50-статьянын 1-пунктунун колдонулушу бул Мыйзам күчүнө киргенге чейин пенсия алуу укугу менен бажы органдарынан кызматтан бошотулган бажы органдарынын кызмат адамдарына тиешелүү.

 

52-статья. Бажы органдарынын кызматкерлерин жайына коюу

 

Кызматтык милдеттерин аткарууга байланыштуу курман болгон (өлгөн) же бажы органдарында кызматы бүткөндөн кийин кызматтык милдеттерин аткарууга байланыштуу жарадар (контузия) болуунун, дене жабырынын же оорунун кесепетинен өлгөн бажы органдарынын кызматкерлеринин сөөгүн коюу аскер кызматчылары жана ички иштер органдарынын кызматчылары үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган тартипте ишке ашырылат.

 

VII бөлүм
Бажы органдарынын кызматкерлерин бажы органдарындагы иштеген кызматына жана кызмат
өтөөгө кайрадан калыбына келтирүү

 

53-статья. Иштен бошотуу жөнүндө чечимдерге даттануу тартиби

 

Бажы органдарынын кызматкерлери бажы органдарынан кызматтан бошотуу жөнүндө чечимге макул болбогон учурда бул чечимди Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте даттанууга укуктуу.

54-статья. Бажы органдарынын кызматкерлеринин бажы органдарындагы кызматын калыбына келтирүү

(КР 2019-жылдын 25-июлундагы № 102 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

55-статья. Бажы органдарында кызмат өтөө жөнүндө мыйзамдарды бузуу үчүн жоопкерчилик

Бажы органдарында кызмат өтөө жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузуу, бажы органдарынын кызматкерлерин укуктук жана социалдык жактан коргоо гарантияларын сактабоо үчүн күнөөлүү адамдар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартат.

56-статья. Бажы органдарын финансылоо

Бажы органдарын финансылоо мамлекеттик бюджетте, ошондой эле Кыргыз Республикасынын бажы мыйзамдарында белгиленген булактардан түзүлүүчү Кыргыз Республикасынын Өкмөтү бекиткен Бажы тутумун өнүктүрүү фондунда каралган каражаттардын эсебинен ишке ашырылат.

 

VIII бөлүм
Корутунду жоболор

57-статья. Бул Мыйзамды күчүнө киргизүү тартиби

 

1. Бул Мыйзам жарыяланган учурдан тартып күчүнө кирет.

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү өзүнүн чечимдерин үч айлык мөөнөттө бул Мыйзамга ылайык келтирсин.

 

 Кыргыз Республикасынын 
           Президенти

 

А.Акаев