Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

КР 2016-жылдын 16-декабрындагы № 207 Мыйзамына ылайык
КҮЧҮН ЖОГОТОТ

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\a4247512-9e5b-4441-a203-b7088d5b5d20\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2002-жылдын 23-июлу № 122

Банктык сыр жөнүндө

(КР 2008-жылдын 17-октябрындагы № 216, 2008-жылдын 17-октябрындагы № 231,

2009-жылдын 19-майындагы № 160, 2016-жылдын 28-июнундагы № 91

Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

 

1-статья. Ушул Мыйзам жөнгө салуучу предмет

Ушул Мыйзам банктын сырын түзгөн маалыматтарды белгилейт, маалыматтарды банктын сырына чегерүүгө байланыштуу келип чыккан мамилелерди жөнгө салат, аларды сактоо, коргоо, жарыялоо жана берүү тартибин, ошондой эле банктык сыр жөнүндөгү мыйзам актыларын бузууга жол бергендик үчүн жоопкерчиликтерди аныктайт.

2-статья. Банктык сыр жөнүндө мыйзамдар

Банктык сырга тиешелүү мамилелер ушул Мыйзам тарабынан, ошондой эле Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актылары аркылуу жөнгө салынат.

3-статья. Ушул Мыйзамдын иш-аракетинин чектери

Ушул Мыйзамдын жоболору Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан банктарга (анын ичинде, чет өлкө банктарына) жана финансы кредиттик мекемелерге, алардын бөлүмдөрүнө жана Кыргыз Республикасынын аймагында иштеп жаткан өкүлчүлүктөрүнө (мындан ары - банктар), ошондой эле менчиктин формасына карабай, ушул Мыйзамга ылайык банктык сырды түзгөн маалыматтарды алышкан, же ал тууралу кабардар болушкан бардык жеке жана юридикалык жактарга таркатылат.

4-статья. Банктык сыр

Банкка аны тейлөөдөн улам маалым болгон кардардын (корреспонденттин) счеттору (аманаттары) тууралу маалыматтар, кардардын тапшыруусу же анын пайдасы үчүн ишке ашырылган операциялар (бүтүмдөр) жөнүндө маалыматтар, ошондой эле кардардын өзү тууралу маалыматтар, банктар ортосунда маалыматтарды алмашуунун натыйжасында белгилүү болгон башка банктардын кардарлары тууралу маалыматтар жана банк менен кардардын ортосундагы мамилелердин жүрүшүндө банкка ишенип билдирилген же ага белгилүү болгон башка ар кандай маалыматтар банктык сыр болуп эсептелет.

5-статья. Үчүнчү жактар

Ушул Мыйзамдын максатында банктан, анын кардарынан жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан, ошондой эле терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенүү боюнча ыйгарым укуктуу органдан тышкары, башка бардык жактар үчүнчү жак болуп эсептелет.

(КР 2009-жылдын 19-майындагы № 160 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

6-статья. Банктык сырды ачыкка чыгаруу

1. Банктык сырды билдирген маалыматтарды оозеки же жазуу жүзүндө, массалык маалымат каражаттары аркылуу же башка жолдор менен жарыялоо же ачыкка чыгаруу, ошол маалыматтарды үчүнчү жакка билдирүү, түздөн-түз же кыйыр түрдө ушундай маалыматтарды алуусуна үчүнчү жакка мүмкүнчүлүктөрдү берүү, атап айтканда: уруксат берүү, маалыматтарды сактоо тартибин бузуунун кесепетинен аларды алууга тоскоолдук кылбоо же мүмкүнчүлүк берүүлөр банктык сырды ачыкка чыгаруу болуп эсептелет.

2. Банкка аудитордук, юридикалык, бухгалтердик, башка консультациялык же өкүлчүлүктүк кызматтарды көрсөтүшкөн же ал үчүн белгилүү бир иштерди аткарышкан жактарга банктык сырды камтыган ошондой эле, терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенүү боюнча ыйгарым укуктуу органга маалыматтардын банк тарабынан билдирилиши же берилиши, бул ошол кызматтарды көрсөтүү же иштерди аткаруу үчүн зарыл болгон шартта жана ошол жактар ушул Мыйзамдын 9-статьясында белгиленген иш-аракеттерден же аракетсиздиктен кармана билсе, банктык сырды билдиргендик деп эсептелбейт.

((КР 2009-жылдын 19-майындагы № 160 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

7-статья. Банктык сырды ачыкка чыгарууга тыюу салуу

1. Банктык сырды түзгөн маалыматтар аларга ишенип билдирилген, аткарган кызматына (ишине) байланыштуу, кызмат көрсөтүүлөрүнөн улам же ушул Мыйзамда белгиленген тартипте маалым болгон адамдарга, уюмдарга, мамлекеттик органдарга же кызмат адамдарына ошол маалыматтарды ачыкка чыгарууга тыюу салынат.

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын банктын отчетторунан, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларында каралган учурларды эске албаганда, лицензия берүү, көзөмөлдүктү жүзөгө ашыруу жана контролдук функцияларын аткаруунун натыйжасында алынган банктык сырды түзгөн маалыматтарды таратууга укугу жок.

3. Аудитордук уюмдардын банктын, анын кардарын текшерүүлөрдүн жүрүшүндө алынган банктык сырды түзгөн маалыматтарды Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларында каралган учурларды эске албаганда, үчүнчү жакка таратууга укугу жок.

8-статья. Банктык сырды коргоо, сактоо жана жарыялоо

1. Банктар банктык сырды түзгөн маалыматтардын корголушун гарантиялашат.

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын, банктын жетекчилерине жана кызматчыларына (анын ичинде мурда иштеп кеткендер да), ошондой эле банкка мурда кызматтарды көрсөтүшкөн же иштерди аткарышкан болбосо учурда аткарып жатышкан адамдарга аларга ишенип билдирилген же маалымдалган, банктык сырды түзгөн маалыматтарды сактоо тартибин бузуунун кесепетинен аларды ачыкка чыгаруу, ошол маалыматтарды жеке кызыкчылыктары же үчүнчү жактын кызыкчылыгы үчүн пайдаланууларына, ошондой эле үчүнчү жактын маалыматтарды ушундай эле максаттарда пайдаланууларына түздөн-түз же кыйыр түрдө мүмкүнчүлүктөрдү берүүлөрүнө тыюу салынат.

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар, мамлекеттик органдар, аудитордук уюмдар жана башка юридикалык жактар банктык сырды түзгөн маалыматтарды санкцияланбаган жол менен берилип кетүүдөн коргоо боюнча уюштуруу, укуктук жана техникалык зарыл чараларды көрүүгө милдеттүү.

4. Банк кардар жөнүндөгү банктык сырды түзгөн маалыматты банк менен ошол кардардын ортосунда келип чыккан талаш-тартыштар боюнча өз укугун жана мыйзамдуу таламдарын коргоо үчүн зарыл болгон учурларда жана чектерде сотто ачыкка чыгара алат. Банктын, анын кардарынын өтүнүчү боюнча соттун заседениеси жабык түрдө өткөрүлүшү мүмкүн.

9-статья. Банктык сырды түзгөн маалыматтарды берүү

1. Банктык сырды түзгөн маалыматтарды берүү - бул ушул Мыйзамда белгиленген учурларда жана негиздер боюнча гана маалыматтарды үчүнчү жакка берүү дегендикти билдирет.

2. Банктык сырды түзгөн маалыматтар аларга ишенип берилген же бул маалыматтар аларга кызматтык же аткарган иши боюнча маалым болгон банктарды эске албаганда, үчүнчү жактардын мындай маалыматтарды берүүгө укугу жок.

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын банктар менен өз ара мамиленин жүрүшүндө ага белгилүү болгон банктык сырды түзгөн маалыматтарды мамлекеттик органдарга (Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасына, Мамлекеттик салык инспекциясына жана башкаларга), кызмат адамдарына, жарандарга же кандайдыр бир башка жактарга берүүгө, Мыйзамда түздөн-түз каралган учурларды эске албаганда, укугу жок.

10-статья. Банктык сырды түзгөн маалыматтарды тергөө органдарына, сотко жана башка мамлекеттик органдарга берүү

1. Банктык сырды түзгөн маалыматтарды берүү Кыргыз Республикасынын процессттик мыйзамына ылайык киргизилген сот актысынын негизинде банктар тарабынан жүргүзүлөт.

2. Банктар банк сырын түзүүчү маалыматтарды ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга төмөнкү максатта беришет:

1) ушул укук мамилелерин жөнгө салуучу атайын мыйзамдын негизинде гана, мыйзамсыз жол менен алынган кирешелерди мыйзамдаштырууга (изин жашырууга) каршы аракеттенүү;

2) салыктарды эсептөө жана төлөө үчүн контролду камсыз кылуу.

(КР 2008-жылдын 17-октябрындагы № 216, 2008-жылдын 17-октябрындагы № 231 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

11-статья. Банктык сырды түзгөн маалыматтарды кардардын мураскоруна (укугу өткөн адамга) берүү

1. Банктар кардардын мураскорлоруна банктык сырды түзгөн маалыматтарды, алар же алардын мыйзамдуу өкүлдөрү мураска ээ болууга укуктарын тастыктаган тиешелүү документтерди көрсөтүшкөн учурда гана берет.

2. Банктар маалыматтарды берүүдөн баш тарткан учурда сотко даттанууга болот. Эгерде баш тартуу далилсиз болсо, документтерди берүүдөн негизсиз баш тартуунун кесепетинен келтирилген зыяндын орду өтүнүч менен кайрылган адамдарга толук өлчөмүндө кайтарылып берилет.

12-статья. Банктык сырды түзгөн маалыматтардын банктар ортосунда тарашы

1. Банктар өз ишинин коопсуздугун, кредиттердин жана башка инвестициялардын кайтарымдуулугун камсыз кылуу максатында өз кардарлары жөнүндөгү маалыматтарды, алар банктык сырды камтыган шартта да, өз ара алмашышат жана бири-бирине бере алышат.

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Банктардын ишине көзөмөлдүктү жүргүзүү функциясын жүзөгө ашыруунун жүрүшүндө Банктардын кардарлары жөнүндөгү маалыматтарды, эгерде бул маалыматтар Банктардын активдерине жана милдеттенмелерине баа берүү үчүн зарыл болсо, алар банктык сырды камтыган шартта да алууга жана алар менен таанышууга укуктуу.

121-статья. Кредиттик маалымат алмашуу жөнүндө мыйзамдардын максаттары үчүн банктык сырды түзгөн маалыматтарды берүү жана таратуу

1. Кредиттик маалымат алмашуу жөнүндө мыйзамдардын максаттары үчүн банктык сырды түзгөн маалыматтарды берүү жана таратуу ушул Мыйзамга ылайык банктык сырды ачыкка чыгаруу болуп эсептелбейт. Кредиттик маалыматты алмашуу жөнүндө мыйзамдардын максаттары үчүн берилүүчү жана таратылуучу, кредиттик маалыматты алмашуу жөнүндө мыйзамдарга ылайык аныкталуучу кредиттик маалымат банктык сырды түзгөн маалыматтар деп түшүнүлөт. Мында кредиттик маалыматты алмашуу максаттары үчүн кардардын (корреспонденттин) эсептери (аманаттары) боюнча операциялар тууралуу маалыматтар күрөө предмети катары чыккан акча каражаттары жөнүндө маалыматтарды, кепилдик же кепилчилик түрүндө берилген камсыздоо боюнча милдеттенмелердин аткарылышы жөнүндө маалыматтарды берүү жана таратуу менен чектелет.

2. Банктар өз кардарларынын - кредиттик маалымат субъекттеринин макулдугу менен банктык сырды түзгөн маалыматтарды кредиттик бюрого берет.

Кредиттик бюролор кредиттик маалымат субъекттеринин макулдугу менен банктык сырды түзгөн маалыматтарды кредиттик маалыматтарды пайдалануучуларга берет.

3. Банктардын, кредиттик бюролордун жана кредиттик маалыматтарды пайдалануучулардын ортосундагы банктык сырды түзгөн маалыматтарды берүү жана таратуу кредиттик маалымат алмашуу жөнүндө тартипке жана мыйзамдарга ылайык жүзөгө ашырылат.

(КР 2016-жылдын 28-июнундагы № 91 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

13-статья. Банктык сырды түзгөн маалыматтарды берүүдөн баш тартуу

Банк жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, эгерде коюлган талап ушул Мыйзамдын жоболоруна ылайык келбесе, банктык сырды түзгөн маалыматтарды берүүдөн баш тартууга милдеттүү.

14-статья. Ушул Мыйзамдын талаптарын бузгандык үчүн жоопкерчилик

1. Ушул Мыйзамдын талаптарын бузууга жол берүүнүн кесепетинен Банктын кардары тарткан чыгым мыйзам актыларына ылайык толук көлөмүндө кайтарылып берилүүгө тийиш.

2. Ушул мыйзамдын талаптарын бузган күнөөлүү адамдар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартат.

15-статья. Ушул Мыйзамдын күчүнө кириши

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

16-статья. Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларын ушул Мыйзамга ылайык келтирүү

Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары ушул Мыйзамга ылайык келтирилүүгө тийиш.

 

Кыргыз Республикасынын

           Президенти

 

А. Акаев