Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\398ad821-380b-4b48-b8a3-fdc524def39a\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2015-жылдын 20-апрели № 87

"Банкроттук (кудуретсиздик) жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу

1-берене.

"Банкроттук (кудуретсиздик) жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Ведомосттору, 1997-ж., № 11, 537-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

1. 1-статьянын 6-пункту күчүн жоготту деп таанылсын.

2. 2-статьяда:

жыйырманчы абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Банкроттук процессинин сарптоолору - банкроттук жол-жобосу жөнүндө кабарламаларды жарыялоого чыгымдар, соттук чыгымдар, администратордун чыгымдары, администраторго сыйакы, аудиторго сыйакы, ошондой эле анын ичинде администратор карыз тараптын чарбалык ишин улантуу керек деп эсептеген мезгил үчүн карыз тараптын мүмкүн болуучу чыгымдары кирген банкроттук процессин жүргүзүү менен байланышкан зарыл сарптоолор жана башка чыгымдар.";

жыйырма алтынчы абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Жоюлуучу масса - ушул Мыйзамдын 86-статьясында каралган мүлктү кошпогондо, кредиторлордун талаптарын канааттандырууну камсыз кылуу боюнча сатуу үчүн арналган карыз тараптын активдери.";

статья төмөнкүдөй мазмундагы жыйырма тогузунчу абзац менен толукталсын:

"Активдердин жетишсиздиги - сот чыгымдарын, атайын администраторго сыйакы төлөөгө чыгымдарды, ошондой эле ушул Мыйзамда каралган банкроттук процесси менен байланышкан башка сарптоолорду жабуу үчүн активдердин (күрөө буюмзаты болуп саналган активдерди чыгарып салгандан кийин) жетиштүү санынын жоктугу менен мүнөздөлгөн карыз тараптын финансылык абалы.";

статья төмөнкүдөй мазмундагы отуз төртүнчү абзац менен толукталсын:

''Банкроттук процессин токтото туруу - сот тарабынан карыз тарапка карата банкроттук процессин белгисиз мөөнөткө токтотуу.".

3. 4-статьянын 4-пункту төмөнкүдөй мазмундагы 5-пунктча менен толукталсын:

"5) атайын администрациялоо.".

4. 8-статьяда:

4-пунктта:

бешинчи абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Администратор банкроттук процессинин жол-жоболорун жүргүзүү үчүн бир эле мезгилде төмөнкүдөй дайындалышы мүмкүн:

1) активдер менен камсыз кылынган экиден көп эмес чарбалык карыз тарап-субъекттерде;

2) сот тарабынан карыз тарап ордунда жок деп таанылган, ошондой эле эгерде карыз тараптын мүлкү карыз тараптын банкрот болушу жөнүндө иш боюнча сот чыгымдарын жабууга көз көрүнө мүмкүндүк бербесе же болбосо соңку он эки айдын ичинде анын эсеби боюнча операциялар жүргүзүлбөсө, анда бештен көп эмес чарбалык карыз тарап-субъекттерде.";

8-пунктта:

1-пунктча "кайра алынган" деген сөздөрдөн кийин "же аракеттер токтотулуп турган" деген сөздөр менен толукталсын;

пункт төмөнкүдөй мазмундагы пунктча менен толукталсын:

"8) банкроттук процесси токтотулуп турганда.".

5. 9-1-статьянын 1-пунктунда:

1-пунктчасында:

мамлекеттик тилдеги "кеминде 500дөн кем эмес өлчөмүндө болсо" деген сөздөр ''1000ден кем эмесин түзсө" деген сөздөргө алмаштырылсын;

расмий тилдеги "пятисот размеров расчетного показателя" деген сөздөр тысячи расчетных показателей" деген сөздөргө алмаштырылсын;

2-пунктчада "эсептешүү көрсөткүчүнүн кеминде бештен кем эмес өлчөмүн" деген сөздөр "эсептешүү көрсөткүчүнүн беш жүздөн кем эмес өлчөмүн деген сөздөргө алмаштырылсын.

6. 12-статьянын 9-пунктунда:

мамлекеттик тилдеги "чогулуш (комитет) администратор деген сөздөр "кредиторлордун чогулушу (комитет)" деген сөздөргө алмаштырылсын.

расмий тилдеги ", или администратором" деген сөздөр алып салынсын.

7. 17-статьяда:

2-пункттун 12-пунктчасында "банктарды банкроттоодон тышкары," деген сөздөр алып салынсын;

3-пункттун биринчи абзацы күчүн жоготту деп таанылсын.

8. 21-статьянын 8-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"8. Карыз тараптын активдери кредитке берилиши мүмкүн эмес.

Карыз тараптын активдери кредиторлордун чогулушунун макулдугу менен банкроттук процессинин жол-жоболорун өткөрүү мөөнөтүнүн чегинде (соттук эмес тартипте) же сот тарабынан (соттук тартипте) мөөнөтү узартылып сатылышы мүмкүн. Сатып алуучу активдердин толук сатып алуу наркын белгиленген мөөнөттө төлөбөгөн учурда мөөнөтүн узартууга киргизилген акча каражаттары кайтарып берилбейт.".

9. 22-статьянын 1-пунктунун 4-пунктчасында "банктардагы жана башка финансы-кредиттик мекемелердеги юридикалык жана/же жеке жактардын банк эсептери менен салымдары боюнча" деген сөздөр "банктык сырды түзүүчү" деген сөздөргө алмаштырылсын.

10. 23-статьянын 5-пунктунда "он" деген сөз "жети" деген сөзгө алмаштырылсын.

11. 27-8-статьянын 2-пункту төмөнкүдөй мазмундагы 7-1-пунктча менен толукталсын:

"7-1) Ушул Мыйзамдын 125-статьясында белгиленген талаптарга жана тартипке ылайык банкроттук жөнүндө иштер боюнча мамлекеттик органдын адистештирилген фондунун эсебине акча каражаттарын которууну ырастоочу документ;".

12. 28-статья төмөнкүдөй мазмундагы 3-пункт менен толукталсын:

"3. Эгерде карыз тарап мурда соттук тартипте банкрот деп таанылса жана карыз тарапка карата банкроттук процессинин жол-жоболору жүргүзүлсө, соттон тышкаркы тартипте атайын администрациялоо жол-жобосу козголушу мүмкүн эмес.".

13. 30-статьянын 2-пунктунун биринчи абзацы "кредиторлорго" деген сөздөн кийин "жана банкроттук жөнүндө иштер боюнча мамлекеттик органга" деген сөздөр менен толукталсын.

14. 31-статьянын 3-пунктунун биринчи абзацында "үч деген сөз "беш" деген сөзгө алмаштырылсын.

15. 52-статьянын биринчи абзацы "(соттук эмес тартипте)" деген сөздөрдөн кийин "алты айдан көп эмес мөөнөткө'' деген сөздөр менен толукталсын.

16. 66-статья төмөнкүдөй мазмундагы 17-пункт менен толукталсын:

"17) карыз тараптын жетекчилерин жана катышуучуларын Кыргыз Республикасынан чыгууга убактылуу чектөө жөнүндө арыз менен сотко кайрылууга укуктуу.''.

17. 70-статьяда:

6-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

6) ушул Мыйзамда белгиленген көлөмдө жана тартипте сот же банкроттук жөнүндө иштер боюнча мамлекеттик органдын алдында отчет берүүгө жана ушул Мыйзамдын талаптарына ылайык каттоочу органдарга маалымат берүүгө;";

статья төмөнкүдөй мазмундагы 6-1-пункт менен толукталсын:

6-1) эгерде кредиторлордун чогулушу менен башка чечим кабыл алынбаса, квартал сайын кредиторлордун чогулушун өткөрүүгө жана иштин натыйжалары жөнүндө отчет берүүгө, ошондой эле чогулуштун чечими менен банкроттук процесстин чыгымдарын бекитүүгө;".

18. 71-статьянын 2-пунктунун үчүнчү абзацы күчүн жоготту деп таанылсын.

19. 73-1-статьяда:

1-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"1. Сыйлоонун өлчөмү жана атайын администраторго төлөөнү жүзөгө ашыруунун тартиби ушул Мыйзамда белгиленген талаптарга ылайык жана тартипте кредиторлордун чогулушу менен аныкталат (эгерде банкроттук процесси соттон тышкары тартипте жүргүзүлсө) жана/же сот тарабынан (соттук тартипте) бекитилет.";

4-пункттун биринчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"4. Ордунда жок карыз тараптын же болбосо активдери жетишсиз чарба жүргүзүүчү субъекттердин банкроттук жол-жоболорун камсыз кылуучу атайын администраторго төлөөлөрдү кошпогондо, атайын администраторго учурдагы (ар бир айлык) төлөөлөр Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген эмгек акынын жыйырма минималдуу өлчөмүндө жүзөгө ашырылат. Ордунда жок карыз тараптын же болбосо активдери жетишсиз чарба жүргүзүүчү субъекттердин банкроттук жол-жоболорун камсыз кылуучу атайын администраторго төлөөлөр ушул статьяда каралган тартипте жүзөгө ашырылат.";

6-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"6. Активдер жетишсиз болгон учурда атайын администратор Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген минималдуу эмгек акынын он ставкасынын өлчөмүндө бир жолу берилүүчү сыйакы алат. Бул сумма банкроттук жөнүндө иштер боюнча мамлекеттик органдын адистештирилген фондунан төлөнөт.".

20. 86-статьяда:

2-пункттун биринчи абзацы "негизделген укуктары" деген сөздөрдөн кийин "Жер казынасы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык рекультивациялоо эсебиндеги болгон лизинг буюмзаттары, акча каражаттары," деген сөздөр менен толукталсын;

6-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"6. Банкрот процессинин сарптоолору банкроттук жол-жобосу жөнүндө кабарлоолорду жарыялоого чыгымдарды, соттук чыгымдарды, документтерди илимий-техникалык иштетүүгө чыгымдарды, атайын администратордун (убактылуу администратордун) чыгымдарын, банкты консервациялоо учурунда тарткан каражаттар жагындагы чыгымдарды, атайын администратордун сыйакысын, аудитордун сыйакысын, ошондой эле атайын администратор (убактылуу администратор) карыз тараптын чарбалык ишин улантуу керек деп эсептеген мезгилдин ичиндеги карыз тараптын мүмкүн болуучу чыгымдарын жана башка чыгымдарды камтыйт.

Банкроттук процессинин сарптоолору жоюлуучу массадан бөлүп алуудан алынган каражаттардан 50 пайыздан көп эмес өлчөмдө карыз тараптын каражаттарынын эсебинен орду толтурулат.".

21. 91-статьяда:

1-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"1. Кредиторлордун талаптары боюнча алынууга тийиш болгон төлөмдөрдү баалоо атайын администратор тарабынан жыйырма күндүк мөөнөттө жүргүзүлөт. Талаптарды кароонун натыйжалары жөнүндө атайын администратор тапшыруу жөнүндө кабарландыруу менен тапшырык каттарды жиберүү же болбосо кол койдуруп аларга тапшыруу жолу менен кредиторду кабарлоого милдеттүү.";

4-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"4. Карыз тараптын кызматкерлеринин пенсияларын, жөлөкпулдарын жана эмгек майыптыгы боюнча компенсацияларды төлөп берүүгө арналган каражаттарды капиталдаштыруу жана ал каражаттарды Кыргыз Республикасынын Социалдык фондуна которуу атайын администратор тарабынан ушул Мыйзамда каралган биринчи кезекке ылайык жүргүзүлөт. Каражаттарды капиталдаштыруунун тартиби Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына ылайык белгиленет.".

22. 98-статьянын 2-пунктунун 3-пунктчасында "сот" деген сөз "банкроттук жөнүндө иштер боюнча мамлекеттик орган" деген сөздөргө алмаштырылсын.

23. 13-главанын аталышы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: "13-ГЛАВА. АЙЫЛ ЧАРБА (ФЕРМЕРДИК, ДЫЙКАН) ӨНДҮРҮШҮНДӨ ИШТЕГЕН ЖАКТАРДЫН БАНКРОТТУГУНУН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ".

24. 123-статьяда:

1-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"1. Айыл чарба (фермердик, дыйкан) өндүрүшүндө иштеген карыз тарап ушул главада белгиленген өзгөчөлүктөрдү эске алуу менен банкрот деп таанылышы мүмкүн.

Фермердик (дыйкан) чарбасы, жамааттык дыйкан чарбасы, ошондой эле башка айыл чарба ишканасы ошол чарбанын кредиторлорунун арызына ылайык соттун чечими менен банкрот катары таанылышы мүмкүн.

Ушул статьяда саналган чарбалар кредиторлор менен биргелешкен чечим боюнча соттон тышкары тартипте өзүлөрүн банкрот деп жарыялашы мүмкүн.";

статья төмөнкүдөй мазмундагы 3-5-пункттар менен толукталсын:

"3. Айыл чарба (фермердик, дыйкан) өндүрүшүндө иштеген карыз тараптын банкроттугу жөнүндө маселени кароодо айыл чарба (фермердик, дыйкан) өндүрүшүнүн мезгилдүүлүгү жана анын жаратылыштык-климаттык жана айыл чарба ишин жүргүзүүнүн башка шарттарынан көз карандылыгы, ошондой эле айыл чарба ишинин тиешелүү мезгилинин аякташы менен айыл чарба ишканасы тарабынан алына турган кирешенин эсебинен кредиторлордун талаптарын канааттандыруу мүмкүндүгү эске алынууга тийиш.

4. Эгерде администрациялоонун максаттарына жетишүү табигый жана техногендик мүнөздөгү өзгөчө кырдаалдардын же болбосо өзгөчө жагымсыз жаратылыштык-климаттык шаарлардын натыйжасында мүмкүн болбогон учурда, сот администратордун өтүнмөсү боюнча кредитордун макулдугу менен банкроттук жол-жобону жүргүзүүнүн мөөнөтүн эки жылдан көп эмес убакытка узартууга укуктуу.

5. Айыл чарба (фермердик, дыйкан) өндүрүшүндө иштеген карыз тарапта активдер болгондо, администратор тарабынан өндүрүштү же өндүрүштүн бир бөлүгүн, анын ичинде атайын администрациялоонун реабилитациялоо жол-жоболорун жүргүзүү же жол жоболорду реструктуризациялоо усулун колдонуу жолу менен сактап калуу боюнча чаралар көрүлүүгө тийиш.".

25. 13-глава төмөнкүдөй мазмундагы 123-1-статья менен толукталсын:

"123-1-статья. Жоюлуучу массага кирген активдерди сатуу

1. Айыл чарба (фермердик, дыйкан) өндүрүшүндө иштеген карыз тараптын активдерин сатуу карыз тараптын активдерин бирдиктүү лот менен коюу жолу менен тооруктарда жүзөгө ашырууга тийиш.

2. Эгерде тоорук болбой калган же болбосо катышуучулардын бири дагы бирдиктүү лотту сатып албаган учурда, андан аркы сатуу өзүнчө лоттор боюнча жүзөгө ашырылышы мүмкүн.".

26. 125-статьяда:

2-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"2. Ордунда жок карыз тарапты банкрот деп таануу жөнүндө арыз кредитордук карыздын өлчөмүнө карабастан кредитор (кредиторлор), банкроттук жөнүндө иштер боюнча мамлекеттик орган тарабынан берилиши мүмкүн. Мында арыз берүүчү банкроттук жөнүндө мамлекеттик орган болуп саналган учурларды кошпогондо атайын администрациялоо жол-жоболорун финансылоо боюнча чыгымдарды, анын ичинде атайын администраторго сыйакы төлөөнү арыз берүүчү тартат. Атайын администрациялоо жол-жобосунун чыгымдарын финансылоо үчүн арналган акча каражаттары арыз берүүчү тарабынан банкроттук жөнүндө иштер боюнча мамлекеттик органдын адистештирилген фондунун эсебине которулат.";

3-пункт "тарапка карата" деген сөздөрдөн кийин "соттук тартипте" деген сөздөр менен толукталсын.

27. 128-статья төмөнкүдөй мазмундагы сүйлөм менен толукталсын: "Мындай карыз тараптарга карата соттук тартипте атайын администрациялоо жол-жобосу гана колдонулат.".

2-берене.

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып он күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү өзүнүн ченемдик укуктук актыларын ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

 

 

Кыргыз Республикасынын

             Президенти

 

А. Атамбаев