Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\b90981b8-15ab-4559-890a-b3ba0677cc4c\document.files\image001.jpg

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

2015-жылдын 12-майы № 93

"Юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) мамлекеттик каттоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу

1-берене.

"Юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) мамлекеттик каттоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2009-ж., № 2, 130-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

1. Мыйзамдын бүткүл тексти боюнча "мамлекеттик эмес" деген сөздөр "топтолмо" деген сөзгө алмаштырылсын;

Мыйзамдын мамлекеттик тилдеги бүткүл тексти боюнча:

"коет" деген сөз "коёт" деген сөзгө алмаштырылсын;

"менен ырасталат" деген сөздөр "менен бекитилет" деген сөздөргө алмаштырылсын;

"формада" деген сөз алып салынсын;

"гарантиялык" деген сөз "кепилдик" деген сөзгө алмаштырылсын;

Мыйзамдын расмий тилдеги бүткүл тексти боюнча:

ар түрдүү сандык формалардагы "удостоверяется в нотариальной форме" деген сөздөр тиешелүү сандардагы "свидетельствуется нотариально" деген сөздөргө алмаштырылсын;

ар түрдүү сандык формалардагы "удостоверена в нотариальной форме" деген сөздөр тиешелүү сандардагы "засвидетельствована нотариально" деген сөздөргө алмаштырылсын.

2. 1-беренеде:

берене төмөнкүдөй мазмундагы 3-1-бөлүк менен толукталсын:

"3-1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы менен аныкталган мамлекеттик бийлик органдары юридикалык жактардын укуктук жөндөмдүүлүгүнө ээ жана каттоого жатпайт.";

4-бөлүгүндө "кабарландыруу" деген сөз "билдирүү" деген сөзгө алмаштырылсын.

3. 2-беренеде "ыйгарым" деген сөз "бирдиктүү ыйгарым" деген сөздөргө алмаштырылсын.

4. 6-берененин 2-бөлүгүнүн экинчи абзацы "уюштуруучусу" деген сөздөн кийин "(уюштуруучулар)" деген сөз менен толукталсын.

5. 10-беренеде:

3-бөлүгү күчүн жоготту деп таанылсын;

8-бөлүгүнүн биринчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"8. Кайра түзүүнүн (жоюунун) натыйжасында өз ишин токтотуп жаткан юридикалык жак каттоочу органга мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жөнүндө күбөлүктү, мөөрдү жана (же) штампты тапшырганы жөнүндө ички иштер органынын маалымкатын берүүгө тийиш. Мөөр жана (же) штамп болбогон учурда, каттоочу органга алардын жок экени жөнүндө кайра түзүлүп (жоюлуп) жаткан юридикалык жактын жетекчисинин колтамгасы коюлган кепилдик кат тапшырылат.";

10-бөлүгүндө:

"(кайра каттоодо)" деген сөздөрдөн кийин ", кредиторлор болгон учурда," деген сөздөр менен толукталсын;

төмөнкүдөй мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын:

"Кредиторлор болбогон учурда, каттоочу органга алардын жок экени жөнүндө кайра түзүлүп жаткан юридикалык жактын жетекчисинин колтамгасы коюлган кепилдик кат тапшырылат.";

12-бөлүгүндө "күбөлөндүргөн" деген сөз "күбөлөндүрүлгөн" деген сөзгө алмаштырылсын;

16-бөлүк "(кайра катталган)" деген сөздөрдөн кийин "жана мамлекеттик реестрге киргизилбеген" деген сөздөр менен толукталсын.

6. 11-беренеде:

2-бөлүгүнүн үчүнчү абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"- жайгашкан жерин (юридикалык дарегин)";

3-бөлүгүнүн экинчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Ушул берененин 4 - 4-2-бөлүктөрүндө көрсөтүлгөн юридикалык жактарды кошпогондо, юридикалык жакты түзүү жөнүндө уюштуруучунун (уюштуруучулардын) чечимине ар бир уюштуруучу колтамга коет жана ар бир жеке жактын-уюштуруучунун колтамгасы нотариалдык күбөлөндүрүлөт. Ушул берененин 1-бөлүгүндө көрсөтүлгөн документтер каттоо органына уюштуруучу (уюштуруучулар) - жеке жак (жеке жактар) тарабынан түздөн-түз берилген учурда анын (алардын) колтамгасын нотариалдык милдеттүү күбөлөндүрүү талап кылынбайт. Юридикалык жактын ыйгарым укуктуу өкүлүнүн колтамгасы юридикалык жактын мөөрү менен бекитилүүгө же нотариалдык күбөлөндүрүлүүгө тийиш.";

4-бөлүгүнүн жетинчи абзацында "колтамгасы" деген сөз "колтамгалары" деген сөзгө алмаштырылсын;

мамлекеттик тилдеги 4-1-бөлүгүнүн алтынчы абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Финансы-кредиттик мекемени түзүү, уюштуруучу документтерин бекитүү (түзүү) жана башкаруу органдарын түзүү жөнүндө уюштуруучунун (уюштуруучулардын) чечимине ар бир уюштуруучу колтамгасын коет, мында жеке жакты уюштуруучунун колтамгасы нотариалдык күбөлөндүрүлүүгө тийиш, ал эми юридикалык жактын өкүлүнүн колтамгасы юридикалык жактын мөөрү менен бекитилүүгө же нотариалдык күбөлөндүрүлүүгө тийиш.";

4-2-бөлүгүнүн төртүнчү абзацында "уставды" деген сөздөн кийин ", регламентти" деген сөз менен толукталсын.

7. 12-беренеде:

1-бөлүгүнүн тогузунчу абзацы күчүн жоготту деп таанылсын;

3-бөлүгүндө:

төртүнчү абзацында "күбөлүктүн түп нускасын" деген сөздөр "күбөлүктү" деген сөзгө алмаштырылсын;

мамлекеттик тилдеги бешинчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"- мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жөнүндө күбөлүктө ИСН көрсөтүлбөгөн учурда - салык төлөөчүнүн каттоо карточкасынын көчүрмөсү же ал жоголгон (бузулган) учурда - кайра катталып жаткан юридикалык жактын ИСН көрсөтүлгөн салык органынын маалымкатын;";

сегизинчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"- мурдагы уюштуруу документтерин;";

4-бөлүгүнүн төртүнчү абзацында "өзүнүн колтамгасын нотариалдык формада күбөлөндүрөт" деген сөздөр "өзүнүн колтамгасын нотариалдык күбөлөндүрөт" деген сөздөргө алмаштырылсын;

6-бөлүгүндө:

биринчи абзацында "нотариалдык формада күбөлөндүрүлгөн" деген сөздөр "жеке жактын колтамгасы милдеттүү нотариалдык күбөлөндүрүлгөн" деген сөздөргө алмаштырылсын;

экинчи абзацында "нотариалдык формада күбөлөндүрүлөт" деген сөздөр "жетекчинин колтамгасы нотариалдык күбөлөндүрүлөт" деген сөздөргө алмаштырылсын;

7-бөлүгү төмөнкүдөй мазмундагы экинчи-сегизинчи абзацтар менен толукталсын:

"Коомдук фонддун, мекеменин же топтолмо пенсиялык фонддун уюштуруучусу (катышуучусу) уюштуруучулардын (катышуучулардын) курамынан чыккандыгына байланыштуу кайра каттоодо чыгуу жөнүндө арыз кошумча тапшырылат.

Катышуучунун - жеке жактын чыгуу жөнүндө арызына жеке жак колтамгасын коет жана анын колтамгасы нотариалдык күбөлөндүрүлөт.

Катышуучунун - юридикалык жактын чыгуу жөнүндө арызына жетекчи колтамгасын коет, юридикалык жактын мөөрү менен бекитилет же анын колтамгасы нотариалдык күбөлөндүрүлөт.

Коомдук фондду, мекемени же топтолмо пенсиялык фондду уюштуруучуларынын (катышуучуларынын) курамына жаңы уюштуруучу (катышуучулар) киргендигине байланыштуу кайра каттоодо жаңы катышуучуну (катышуучуларды) киргизүү жөнүндө чечим кошумча тапшырылат.

Коомдук фонддун, мекеменин же топтолмо пенсиялык фонддун уюштуруучуларынын (катышуучуларынын) курамына жаңы катышуучуну (катышуучуларды) киргизүү жөнүндө чечим уюштуруучулар (катышуучулар) тарабынан бир добуштан кабыл алынууга тийиш.

Чарбалык шериктештиктин жана коомдун (акционердик коомду кошпогондо) уюштуруучуларынын (катышуучуларынын) курамына жеке жактын мураскору (мураскорлору) кирген учурда, каттоочу органга мурастоо укугу жөнүндө күбөлүк же болбосо анын нотариалдык күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү кошумча тапшырылат.

Чарбалык шериктештиктин жана коомдун (акционердик коомду кошпогондо), коомдук фонддун, мекеменин, топтолмо пенсиялык фонддун уюштуруучуларынын (катышуучуларынын) курамынан уюштуруучуну (катышуучуну) чыгарып салууда каттоочу органга мыйзамдуу күчүнө кирген соттун чечими кошумча тапшырылат.".

8. 13-беренеде:

3-бөлүгүндө:

төртүнчү абзацында "күбөлүктүн түп нускасын" деген сөздөр "күбөлүгүн" деген сөзгө алмаштырылсын;

бешинчи абзацында "уставдын түп нускасын" деген сөздөр "уставын" деген сөзгө алмаштырылсын;

сегизинчи жана он биринчи абзацтар күчүн жоготту деп таанылсын;

тогузунчу абзац "мөөрдү жана" деген сөздөрдөн кийин "(же)" деген сөз менен толукталсын;

4-бөлүгүнүн бешинчи абзацында "өзүнүн колтамгасын нотариалдык формада күбөлөндүрүүгө" деген сөздөр "өзүнүн колгамгасын нотариалдык күбөлөндүрүүгө" деген сөздөргө алмаштырылсын.

9. Мыйзам төмөнкүдөй мазмундагы 13-1-берене менен толукталсын:

"13-1-берене. Юридикалык жактар банкрот болгондо ишти токтотууну каттоо

1. Сот тартибиндеги банкроттукта карызкордун банкроттук процессинин аяктагандыгы жөнүндө мыйзамдуу күчүнө кирген соттук акт каттоочу органдын юридикалык жактын ишин токтотууну каттоо жөнүндө буйрук чыгаруусу үчүн негиз болуп саналат.

2. Соттон тышкаркы тартиптеги банкроттукта банкроттук иштер боюнча ыйгарым укуктуу органдын юридикалык жактын банкроттук процессинин аяктагандыгы жөнүндө көрсөтүлгөн мамлекеттик органдын мөөрү менен бекитилген каты каттоочу органдын юридикалык жактын ишин токтотууну каттоо жөнүндө буйрук чыгаруусу үчүн негиз болуп саналат.".

10. 16-беренеде:

3-бөлүгүндө:

төртүнчү абзацында "күбөлүктүн түп нускасын" деген сөздөр "күбөлүгүн" деген сөзгө алмаштырылсын;

мамлекеттик тилдеги бешинчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"- мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жөнүндө күбөлүктө ИСН көрсөтүлбөгөн учурда - салык төлөөчүнүн каттоо карточкасынын көчүрмөсү же ал жоголгон (бузулган) учурда - кайра катталып жаткан филиалдын (өкүлчүлүктүн) ИСН көрсөтүлгөн салык органынын маалымкатын;";

сегизинчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"- мурдагы жобосун;";

тогузунчу абзацы "өзгөртүүлөр" деген сөздөн мурда "жаңы редакциядагы же болбосо" деген сөздөр менен толукталсын;

5-бөлүгүнүн бешинчи абзацында "мамлекеттик каттоо, кайра каттоо даталарын" деген сөздөр "мамлекеттик кайра каттоо датасын, баштапкы мамлекеттик каттоо датасын" деген сөздөргө алмаштырылсын.

11. 17-берененин 1-бөлүгүндө:

төртүнчү абзацында "күбөлүктүн түп нускасын" деген сөздөр "күбөлүгүн" деген сөзгө алмаштырылсын;

бешинчи абзацы күчүн жоготту деп таанылсын;

алтынчы абзацында "жобосунун түп нускасын" деген сөздөр "жобосун" деген сөзгө алмаштырылсын;

сегизинчи абзацы "мөөрдү жана" деген сөздөрдөн кийин "(же)" деген сөз менен толукталсын;

тогузунчу абзацында "мөөрү жана штампы, эсеби (эсептери)" деген сөздөр "мөөрү жана (же) штампы" деген сөздөргө алмаштырылсын.

12. 21-берененин 2-бөлүгү төмөнкүдөй мазмундагы сегизинчи жана тогузунчу абзацтар менен толукталсын:

"- эгерде юридикалык жактын, филиалдын (өкүлчүлүктүн) аталышы жыныстык белгилери, расасы, тили, майыптуулугу, этноско таандыгы, туткан дини, курагы, саясий же башка ынанымдары, билими, теги, мүлктүк же башка абалы боюнча кодулоо элементтерин, ошондой эле одоно жана адепсиз (уят) сөздөрдү камтыса;

- каттоого тыюу салуу жөнүндө соттун чечими болгондо;".

13. 24-берененин 2-бөлүгүнүн биринчи абзацы "(кайра катталган)" деген сөздөрдөн кийин "жана мамлекеттик реестрге киргизилбеген" деген сөздөр менен толукталсын.

 

2-берене.

"Юридикалык жактарды мамлекеттик каттоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 3-статьясын жана Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексинин 84-статьясын чечмелөө тууралу" Кыргыз Республикасынын 1998-жылдын 3-декабрындагы № 149 Мыйзамынын 2-статьясы күчүн жоготту деп таанылсын (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Ведомосттору, 1999-ж., № 3, 99-ст.).

 

3-берене.

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып 15 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

 

Кыргыз Республикасынын

         Президенти

 

А. Атамбаев