Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\9676d454-8f79-4972-acc2-3e1ff3376911\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2015-жылдын 14-июлу № 162

"Банктык аманаттарды (депозиттерди) коргоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу

1-берене.

"Банктык аманаттарды (депозиттерди) коргоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2008-ж., № 5, 453-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

1. 2-беренеде:

үчүнчү абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Банк-катышуучу - ушул Мыйзамга ылайык банктардын Реестрине кирүүчү банк.";

төртүнчү абзацтагы "пайдаланылуучу" деген сөз "тандап алынуучу" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

алтынчы абзацтагы "Депозит (аманат)" деген сөздөр "Аманат (депозит)" деген сөздөргө алмаштырылсын.

2. 4-беренеде:

2-бөлүк "мөөнөтү өтүп кеткен кепилдиктердин" деген сөздөрдөн кийин ", эгерде бул мөөнөтү өтүп кеткен кредиттер жана кепилдиктер боюнча талаш-тартыштар же соттук териштирүүлөр болбосо, ушул кредиттер менен кепилдиктердин" деген сөздөр менен толукталсын;

берене төмөнкүдөй мазмундагы 10-бөлүк менен толукталсын:

"10. Мыйзамдуу өкүл банктык аманат келишиминде көрсөтүлгөн жашы жетпеген баланын же бенефициардын депозитин колдонуу укугуна ээ болгон учурда, компенсация мыйзамдуу өкүлгө төлөнөт.".

3. 5-беренеде:

биринчи абзацтагы "депозиттери (аманаттары)" деген сөздөр "аманаттары (депозиттери)" деген сөздөргө алмаштырылсын;

1-пункттагы "банкта жеңилдетилген шарттарда жайгаштырылган" деген сөздөр алып салынсын;

5-пункт күчүн жоготту деп таанылсын.

4. 6-беренеде:

1-бөлүктүн биринчи абзацындагы "15" деген сан "10" деген санга алмаштырылсын; "Улуттук банк менен макулдашылган," деген сөздөр алып салынсын;

2-бөлүктөгү "Улуттук банк менен макулдашуу боюнча" деген сөздөр алып салынсын.

5. 7-беренеде:

2 жана 3-бөлүктөрдөгү "60" деген сан "30" деген санга алмаштырылсын;

5-бөлүктөгү "Кепилдеген учур келген күндөн кийин 30 күндөн кечиктирбестен," деген сөздөр "Компенсацияны төлөп берүү жол-жобосу баштала турган күнгө чейин жети күндөн кечиктирилбестен," деген сөздөргө алмаштырылсын;

9-бөлүктөгү "жана Улуттук банк менен макулдашылган" деген сөздөр алып салынсын;

10-бөлүктө:

- биринчи сүйлөмдөгү "жана Агенттиктин Директорлор кеңеши тарабынан жүзөгө ашырылат" деген сөздөр алып салынсын;

- экинчи сүйлөмдөгү "Улуттук банк менен алдынала макулдашылган" деген сөздөр алып салынсын;

16-бөлүктөгү "30" деген сан "15" деген санга алмаштырылсын.

6. 8-берененин 2-бөлүгүндө:

биринчи сүйлөмдөгү "Эгерде аманатчы анын талап кылуу укугунун Агенттикке өтүшү боюнча өзүнүн макул эместигин билдирсе, ошол учурларды кошпогондо" деген сөздөр алып салынсын;

экинчи сүйлөм алып салынсын.

7. 9-беренеде:

8-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"8) мамлекеттик органдар жана башка органдар менен өз ара аракеттешүүнү жүзөгө ашырат;

берене төмөнкүдөй мазмундагы 9-12-пункттар менен толукталсын:

"9) аманаттар боюнча компенсацияларды төлөөнү камсыз кылуу максатында банк-агентти тандоону жүзөгө ашырат;

10) жоюлуп жаткан банктан Депозиттерди коргоо фондуна төлөнүп берилген компенсациялардын ордун ушул Мыйзамга ылайык толтуруп берүүнү камсыз кылат;

11) депозиттерди коргоо тутуму жөнүндө коомчулуктун кабардар болуусун жогорулатуу боюнча иш-чараларды жүргүзөт;

12) Кыргыз Республикасынын Өкмөтү бекиткен өзүнүн иш-аракети жөнүндө жободо каралган, депозиттерди милдеттүү коргоо тутумунун натыйжалуу иштөөсүн камсыз кылуу үчүн зарыл болгон башка функцияларды, ыйгарым укуктарды жана укуктарды жүзөгө ашырат.".

8. 10-берененин 4-бөлүгү төмөнкүдөй мазмундагы 5-пункт менен толукталсын:

"5) банктардын аманатчылар алдындагы милдеттенмелеринин белгилүү бир талаптары, көлөмү жана түзүмү боюнча аманаттар жөнүндө маалыматтарды алып барууну ылайыкташтырып жүргүзүүнүн, Депозиттерди коргоо фондуна мүчөлүк акыларды төлөөнүн маселелери, ошондой эле ушул Мыйзамда белгиленген башка милдеттерди банктардын аткаруусунун маселелери боюнча банктын көйгөйлөрүн эрте стадиясында жөнгө салуу процессине Улуттук банк менен биргеликте жана Улуттук банк менен макулдашылган тартипке ылайык катышуу.".

9. 13-беренеде:

1-бөлүктүн 1-пунктундагы "Экономикалык өнүктүрүү жана соода" деген сөздөр "Экономика" деген сөз менен алмаштырылсын;

3-бөлүк күчүн жоготту деп таанылсын;

8-бөлүктө:

- 2-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"2) ушул Мыйзамдын жоболорун аткаруу үчүн зарыл болгон ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун жактыруу жана аларды Өкмөткө бекитүүгө берүү;";

- 10-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"10) Агенттиктин кызыкчылыктардын кагылышуусу боюнча комплекстүү саясатын бекитүү;";

- бөлүк төмөнкүдөй мазмундагы 11-14-пункттар менен толукталсын:

"11) тышкы аудитти жүргүзүү үчүн тендердик негизде көз карандысыз аудитордук уюмду жыл сайын аныктоо жана Агенттикте жүргүзүлгөн аудиттин натыйжаларын алуу;

12) Агенттиктин милдеттенмелерин жабуу үчүн анын каражаттарды карызга алуусуна ушул Мыйзамдын талаптарына ылайык макулдук берүү;

13) Агенттиктин депозиттерди коргоо тутуму жөнүндө коомчулуктун кабардар болуусун жогорулатуу боюнча программасын бекитүү;

14) Агенттиктин аны жана депозиттерди коргоо тутумун өнүктүрүүнүн стратегиялык планын бекитүү, ошондой эле ушул Мыйзамда каралган башка ыйгарым укуктарды жүзөгө ашыруу.".

10. 14-беренеде:

2-бөлүк төмөнкүдөй мазмундагы 6-пункт менен толукталсын:

"6) Агенттиктин депозиттерди коргоо тутуму жөнүндө коомчулуктун кабардар болуусун жогорулатуу боюнча иш-чараларынын планын бекитет.";

берене төмөнкүдөй мазмундагы 3-бөлүк менен толукталсын:

"3. Аткаруучу директор жана анын орун басарлары кызмат ордунан төмөнкүдөй учурларда бошотулат:

1) жеке арызы боюнча;

2) мыйзамдуу күчүнө кирген сот өкүмү менен тастыкталган, жазыктык жаза берилүүчү аракет-жосунду жасаганда;

3) кызматтык милдеттерди аткаруусу мүмкүн эмес болгондо жана бул мамлекеттик медициналык комиссиянын корутундусу менен тастыкталганда;

4) Кыргыз Республикасынын жарандыгын жоготкондо;

5) ушул Мыйзамдын 18 жана 19-беренелеринде каралган талаптарга ылайык келбегенде жана аларды аткарбаганда (бузганда);

6) өзүнүн кызмат орундук ыйгарым укуктарын аткарбаганда жана Агенттиктин кызыкчылыктарын кемсинтүү аракеттерин жүзөгө ашырганда, Директорлор кеңешинин мүчөлөрүнүн көпчүлүгүнүн аткаруучу директорду жана анын орун басарларын дайындаган адамга берген сунушу боюнча.".

11. 18-беренеде:

1-3-бөлүктөр "Директорлор кеңешинин мүчөлөрү" деген сөздөрдөн кийин ", аткаруучу директор жана анын орун басарлары" деген сөздөр менен толукталсын;

мамлекеттик тилдеги 3-бөлүктүн экинчи сүйлөмү "Директорлор кеңешинин мүчөсү" деген сөздөрдөн кийин ", аткаруучу директор жана анын орун басары" деген сөздөр менен толукталсын;

4-бөлүктүн биринчи абзацы "Директорлор кеңешинин мүчөлөрү" деген сөздөрдөн кийин ", аткаруучу директор жана анын орун басары" деген сөздөр менен толукталсын;

5-бөлүк төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"5. Агенттиктин жетекчилерине жана кызматкерлерине кызматтык жана башка купуя маалыматтарды, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларды кошпогондо, банктык жашыруун сырды түзгөн маалыматтарды жарыя кылууга тыюу салынат. Кызматтык жана башка купуя маалыматтарды, ошондой эле банктык жашыруун сырды түзгөн маалыматтарды мыйзамсыз жарыя кылууга жол берген же аларды жеке максаттарда пайдаланган адамдар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартат.".

12. 19-беренеде:

1 жана 2-бөлүктөрдөгү "башка кызмат адамдары" деген сөздөр "башка жетекчи кызматкерлер" деген сөздөргө алмаштырылсын;

1-бөлүктөгү "- Агенттикти түзгөнгө чейин" деген сөздөр алып салынсын;

берене төмөнкүдөй мазмундагы 6-бөлүк менен толукталсын:

"6. Агенттиктин кызматкерлери, Агенттиктин укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын билдирген башка адамдар кызматтык милдеттерин аткарууда мамлекеттин коргоосунда болот.

Агенттик өз кызматкерлерин соттордо жана укук коргоо органдарында укуктук коргоону зарыл чыгымдарды өз эсебинен төлөө же болбосо кызматкерлер тарткан чыгымдарды компенсациялоо аркылуу камсыз кылууга милдеттүү.

Агенттиктин кызматкерлери, ошондой эле Агенттиктин укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын билдирген башка адамдар өздөрүнүн кызматтык милдеттенмелерин же мыйзамдуу тапшырмаларды укук ченемдүү аткаруунун жүрүшүндө келген чыгым үчүн кайсы болбосун адамдын алдында жарандык жоопкерчилик тартпайт. Алардын укук ченемдүү эмес ишине байланышкан дооматтар жана доолор Агенттикке гана берилиши мүмкүн. Агенттик регрессивдик тартипте доо коюуга укуктуу.".

13. 25-берененин 2-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"2. Эгерде депозиттерди коргоо системасынын банк-катышуучусу депозиттерди коргоо системасына мүчөлүк акыны төлөбөсө же аны өз убагынан өткөрүп же болбосо толук эмес өлчөмдө төлөсө, ага ушул Мыйзамдын 31-беренесинин 3-бөлүгүндө белгиленген жоопкерчилик чаралары колдонулат. Эгерде алты айдын ичинде көрсөтүлгөн чаралар натыйжага алып келбесе, Агенттик банк-катышуучуга карата чара көрүү үчүн Улуттук банкка кайрылат.".

14. 34-беренеде:

2-пункт "чыгымдарын" деген сөздөн кийин "жана Агенттиктин материалдык-техникалык базасын жакшыртууга сарптоолорду" деген сөздөр менен толукталсын;

берене төмөнкүдөй мазмундагы 4-пункт менен толукталсын:

"4) ушул Мыйзамдын 33-беренесинин 2-бөлүгүнө ылайык бош турган финансы каражаттарын инвестициялоого;";

15. 41-берененин 2-бөлүгү төмөнкүдөй мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын:

"Агенттиктин жылдык отчёту отчёттук жылдан кийинки жылдын 30-апрелинен кечиктирилбестен Агенттиктин веб-сайтына жайгаштырылат.".

16. 42-беренеде:

4-бөлүктөгү "13-19, 21-22, 30, 33 жана 40-беренелеринде саналган бардык окуялар (фактылар) тууралу" деген сөздөр "16, 21, 22, 30 жана 40-беренелеринде саналган" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

берене төмөнкүдөй мазмундагы 7-бөлүк менен толукталсын:

"7. Улуттук банктын жана Агенттиктин өкүлдөрү ушул Мыйзамдын жоболорун ишке ашыруу боюнча Улуттук банктын жана Агенттиктин ортосундагы аракеттерди координациялоо максатында маалымат алмашуу үчүн кеминде үч айда бир жолу жолугушууларды өткөрүшөт.".

2-берене.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы өздөрүнүн ченемдик укуктук актыларын ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

"Эркин Тоо" газетасынын 2015-жылдын 21-июлунда № 66 жарыяланды

 

Кыргыз Республикасынын

            Президенти

 

А.Ш. Атамбаев