Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

КР 2017-жылдын 2-августундагы № 164 Мыйзамына ылайык
2017-жылдын 1-октябрынан тартып
КҮЧҮН ЖОГОТОТ

Описание: Описание: Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\bc7828ad-d92f-4042-94e5-3aa48de4fa20\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2015-жылдын 20-июлу № 177

"Саясий жана башка атайын мамлекеттик кызматтарды ээлеп турган адамдардын, ошондой эле алардын жакын туугандарынын кирешелери, милдеттенмелери менен мүлкү жөнүндө маалыматтарды декларациялоо жана жарыялоо тууралу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө

1-берене.

"Саясий жана башка атайын мамлекеттик кызматтарды ээлеп турган адамдардын, ошондой эле алардын жакын туугандарынын кирешелери, милдеттенмелери менен мүлкү жөнүндө маалыматтарды декларациялоо жана жарыялоо тууралу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2004-ж., № 11, 514-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

1. Мыйзамдын аталышы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: "Саясий, атайын мамлекеттик жана муниципалдык саясий кызмат орундарын ээлеп турган адамдардын кирешелерин, чыгымдарын, милдеттенмелерин жана мүлкүн декларациялоо жөнүндө".

2. 1-статьяда:

1-пунктта:

он алтынчы абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Өкмөттүн областтардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү;";

пункт төмөнкүдөй мазмундагы он жетинчи-он тогузунчу абзацтар менен толукталсын:

"жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын жетекчилери жана Бишкек жана Ош шаарларынын мэрлери;

республикалык маанидеги шаардык кеңештин төрагасы, областтык маанидеги шаардык кеңештин төрагасы;

областтык маанидеги шаардын мэри, райондук маанидеги шаардын мэри.";

2-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"2. Ушул Мыйзам Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарынын реестрлеринде көрсөтүлгөн мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарын ээлеп турган башка адамдарга карата да колдонулат.".

3. 2-статьяда:

1-пункттун биринчи абзацында "өздөрү менен жакын туугандарынын мүлкү жана кирешелери жөнүндө декларация" деген сөздөр ", аларга жана алардын жакын туугандарына тиешелүү кирешелер, чыгымдар, мүлкү жана милдеттенмелери жөнүндө маалыматтарды камтыган декларация (мындан ары - декларация)" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

2-пункттагы "мүлкү жана кирешелери жөнүндө" деген сөздөр алып салынсын.

4. 4-статьяда:

аталышы жана 1-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"4-статья. Кирешелер жана чыгымдар, аларды алуу жана сарптоо булактары жөнүндө маалыматтар

1. Декларацияда ушул Мыйзамдын 3-статьясында саналып өткөн маалыматтардан башка декларант жана анын жакын туугандары тарабынан отчеттук мезгилде алынган бардык кирешелери жана чыгымдары, анын ичинде чет өлкөдөн келип түшкөн көрсөтүлгөн каражаттардын келип чыгуу булактары тууралуу маалыматтар да көрсөтүлүүгө тийиш. Декларацияны берген адамдын кирешелери катары улуттук жана чет өлкөлүк валютада алынган төмөнкү мүлк жана суммалар эсептелет:";

статья төмөнкүдөй мазмундагы 1-1-пункт менен толукталсын:

"1-1. Эгерде мүлктүн наркы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген эсептик көрсөткүчтүн өлчөмүнөн 3000 эседен ашып кетсе, ушул Мыйзамдын 3-статьясынын 1-пунктунда көрсөтүлгөн мүлккө менчик укугун же башка укукту сатып алуу боюнча бүтүмдөр, ошондой эле көрсөтүлгөн бүтүм анын эсебинен жасалган каражаттарды алуунун булактары декларанттардын жана анын жакын туугандарынын чыгымдары болуп эсептелет.".

5. 5-статьянын 2-пунктунда "кийинки эки жылдын ичинде" деген сөздөр "кийинки бир жылдын ичинде" деген сөздөргө алмаштырылсын.

6. 6-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"6-статья. Мамлекеттик кызмат иштери боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын ыйгарым укуктары

1. Мамлекеттик кызмат иштери боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган:

а) декларанттардын реестрин жана алынган декларациялардын эсебин жүргүзөт жана каттайт, алардын сакталышын жана ачыкка чыгарууга жатпаган маалыматтардын жашырындуулугун камсыз кылат;

б) ведомстволук сайтта декларациянын бланкын, кирешелердин, чыгымдардын, мүлктүн жана милдеттенмелердин классификаторун, ошондой эле декларацияны толтуруу жана тапшыруу боюнча нускаманы жайгаштырат;

в) декларанттарга декларацияларды өз убагында берүү зарылдыгы жөнүндө кабарлайт, берилүүчү декларациялардын жана аларда көрсөтүлүүчү маалыматтардын толуктугун жана аныктыгын камсыз кылуу боюнча чараларды көрөт;

г) декларацияда көрсөтүлгөн маалыматтарды иликтейт; зарыл болгондо декларацияда көрсөтүлгөн маалыматтардын толуктугуна жана аныктыгына талдоо жүргүзүү үчүн мамлекеттик кызматчынын, ошондой эле анын жакын туугандарынын кирешелери, мүлкү жана милдеттенмелери жөнүндө маалыматтар сакталуучу мамлекеттик органдарга суроо-талап жиберет; ушул Мыйзамдын колдонулушуна туура келген адамдардын кирешелерине, мүлкүнө жана милдеттенмелерине тиешелүү мамлекеттик органдардан, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан, коммерциялык жана коммерциялык эмес уюмдардан жана жарандардан келип түшкөн маалыматтарды иликтейт; зарыл болгон учурда отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-майына чейин декларанттар менен биргелешип декларацияда көрсөтүлгөн маалыматтарды тактайт;

д) декларанттар 1-майга чейин беришкен декларацияларга декларация бергенден кийин оңдоолорду киргизүүгө мүмкүнчүлүк түзөт;

е) жыл сайын 1-сентябрга чейин декларациялоо кампаниясынын жыйынтыктары жөнүндө отчетту Кыргыз Республикасынын Президентине жана бул жөнүндө маалыматты тийиштүү сунуштоолору менен кошо Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө берет;

ж) иштери улуттук коопсуздукту камсыз кылуу менен байланышкан администрациялык мамлекеттик кызмат орундарын ээлеп турган адамдарды кошпогондо, саясий, атайын жана администрациялык кызмат орундарын ээлеп турган адамдардын, ошондой эле алардын жакын туугандарынын кирешелери, чыгымдары жана мүлкү жөнүндө жыйынды маалыматтарды жарыялайт;

з) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген башка ыйгарым укуктарды аткарат.

2. Иштери улуттук коопсуздукту камсыз кылуу менен байланышкан мамлекеттик кызмат орундарынын тизмеги Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталат.

3. Декларациядагы маалыматтар толук эмес жана/же анык эмес экени 1-майдан кийин белгиленген учурда, мамлекеттик кызмат иштери боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тийиштүү маалыматты бир айдын ичинде Кыргыз Республикасынын Президентине, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө, Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна, Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасына жиберет жана ал жөнүндө маалыматты ар жылдык отчетто чагылдырат.".

7. 7-статьянын 1-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"1. Мамлекеттик кызмат иштери боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган ушул Мыйзамдын 1-статьясында каралган адамдардын кирешелери, чыгымдары жана мүлкү жөнүндө жыйынды маалыматтарды расмий бюллетенде жарыялайт, көрсөтүлгөн маалыматты ведомстволук сайтка жайгаштырат.".

2-берене.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү үч айлык мөөнөттө өзүнүн ченемдик укуктук актыларын ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

 

Кыргыз Республикасынын

            Президенти

 

А.Ш. Атамбаев