Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\c0b9e5c4-7704-4a7d-910e-850acf9c12ee\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2015-жылдын 3-августу № 212

Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

1-берене.

"Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Ведомосттору, 1996-ж., № 7, 85-ст.) төмөнкүдөй толуктоолор жана өзгөртүүлөр киргизилсин:

1. 2-статья төмөнкүдөй мазмундагы он жетинчи абзац менен толукталсын:

"Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган - Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталуучу, камсыздандыруу салымдарын жыйноо, камсыздандыруу салымдарын эсептөөнү жана төлөөнү контролдоону жүзөгө ашыруу, ушул Мыйзамдын талаптарын бузгандыгы үчүн жоопкерчиликке тартуу боюнча функцияларга жана ыйгарым укуктарга ээ Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органы.".

2. 8-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"8-статья. Камсыздоочунун укуктары жана милдеттери

1. Камсыздоочу төмөнкү укуктарга ээ:

мамлекеттик социалдык камсыздандыруу системасын уюштурууга;

жеке топтолуучу пенсиялык камсыз кылуу системасын уюштурууга;

Мамлекеттик топтолуучу пенсиялык фондду уюштурууга жана башкарууга;

пенсиялык активдерди башкаруучу компанияларга ишенимдүү башкарууга которууга;

камсыздандырылган адамдардын камсыздандыруу эсебинин топтолуучу бөлүгү боюнча инвестициялык кирешелерди бөлүштүрүүгө;

пенсияларды, пособиелерди төлөөнү жүзөгө ашырууга;

пенсиянын топтолуучу бөлүгүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык төлөөнү жүзөгө ашырууга;

юридикалык жана жеке жактардан пенсияларды жана пособиелерди дайындоого жана төлөп берүүгө байланышкан документтерди берүүнү талап кылууга;

пенсияларды төлөө боюнча мыйзамдардын табылган бузууларын камсыздандыруучулардан четтетүүнү талап кылууга;

Кыргыз Республикасынын администрациялык жоопкерчилик жөнүндө мыйзамдарына ылайык администрациялык айыптарды салууга;

ушул Мыйзамда белгиленген башка укуктарды жүзөгө ашырууга.

2. Камсыздоочу төмөнкүлөргө милдеттүү:

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, камсыздандырылган адамдардын мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча пенсиялар, пособиелер жана компенсациялар менен камсыз кылуу бөлүгүндөгү мыйзам менен корголуучу укуктарын сактоого;

мамлекеттик социалдык камсыздандыруу каражаттарын натыйжалуу башкарууну камсыз кылууга;

камсыздандырылган адамдарга пенсияларды жана пособиелерди туура жана өз убагында эсептөөнү жана төлөп берүүнү камсыз кылууга;

мамлекеттик социалдык камсыздандыруу каражаттары боюнча тиешелүү отчетту Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына ылайык жогору турган органдарга өз убагында берүүгө;

пенсиялык топтоо каражаттарын түзүү жана инвестициялоо чөйрөсүндө жөнгө салуу, контролдоо жана көзөмөлдөө боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга Мамлекеттик топтоо пенсиялык фонддун каражаттары боюнча тиешелүү отчетту өз убагында берүүгө;

камсыздандырылган адамдын арызы боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган тартипте башкаруучу компанияларга же жеке пенсиялык фонддорго же топтолуучу пенсиялык каражаттарды инвестициялоо менен иштеген жана пенсиялык топтоолорду башкарууга укуктуу башка түзүмдөргө камсыздандырылган адамдын пенсиялык активдерин башкаруу үчүн жиберүүгө;

мамлекеттик социалдык камсыздандыруу системасынын финансылык туруктуулугун камсыз кылуучу чараларды жүзөгө ашырууга.".

3. Мыйзам төмөнкүдөй мазмундагы 8-1-статья менен толукталсын:

"8-1-статья. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын укуктары жана милдеттери

1. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган төмөнкү укуктарга ээ:

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык камсыздандыруучуга карата финансылык санкцияларды колдонууга;

камсыздандыруучулардын (өзгөчө иш режиминдеги ишканаларды, мекемелерди, уюмдарды, ички иштер, прокуратура жана коргоо органдарын, сотторду, банктарды кошуп алганда) камсыздандыруу салымдарын эсептөөгө жана төлөөгө байланышкан эсептерин, акчалай жана бухгалтердик документтерин, кирешелер жөнүндө декларацияларын жана башка документтерин текшерүүгө, операциялар жана эсептеринде, кассаларында акчалай каражаттардын болушу жөнүндө жана текшерүүлөрдө пайда болгон башка маселелер боюнча зарыл болгон маалымкаттарды жана маалыматтарды алууга;

ишканалардын жана граждандардын пайда (киреше) алуу үчүн пайдаланылган, социалдык камсыздандыруу салымдарын төлөө үчүн эсепке алынган кандай гана болбосун өндүрүштүк, кампалык, соода жана башка жайларын (күркөлөрдү, чатырларды, көчөлөрдөгү автотранспорт токтоочу жайларды, соода түйүндөрүн кошуп алганда) тиешелүү эрежелерди сактоо менен иликтеп чыгууга;

текшерүүлөрдү жана экспертизаларды жүргүзүүгө башка уюмдардан, мекемелерден жана ишканалардан контролдоочу органдардын квалификациялуу адистерин тартууга;

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталган тартипте мамлекеттик социалдык камсыздандыруу органдарында каттоосунун болгондугун текшерүү боюнча рейддик контролду жүзөгө ашырууга;

камсыздандыруучулардан камсыздандыруу салымдарын төлөө боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын табылган бузууларын четтетүүнү талап кылууга;

камсыздандыруу салымдарын төлөө боюнча табылган эреже бузууларды четтетүү жөнүндө талаптар аткарылбаган, текшерүүгө жол берилбеген же социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу салымдарын жана төлөөлөрдү эсептөө жана төлөө менен байланышкан документтерди кызмат адамдарына бербеген учурларда камсыздоочунун мекемелердеги, банктардагы жана башка финансы-кредиттик уюмдардагы эсептери боюнча операцияларын токтото турууга;

ушул Мыйзамда жана башка мыйзам актыларында каралган камсыздандыруу салымдары, финансылык жана айыптык санкциялар боюнча милдеттүү төлөмдөрдүн белгиленген мөөнөттө төлөнбөгөн суммаларын камсыздандыруучунун бюджетине төлөтүп алууга, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталган тартипте камсыздандыруучулардын мүлкүнөн өндүрүп алууга;

администрациялык укук бузуулар жөнүндө иштерди Кыргыз Республикасынын администрациялык жоопкерчилик жөнүндө мыйзамдарына ылайык кароого;

мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу салымдарын жыйноого жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте тартууга;

эгерде мажбурлап өндүрүү камсыздандырылуучунун жоюлушуна же банкрот болушуна алып келиши мүмкүн болсо, камсыздандыруу салымдары боюнча мөөнөтү өтүп кеткен карыздары бар жана оор финансылык абалына байланыштуу аны төлөө үчүн мүмкүнчүлүгү жок болгон камсыздандырылуучуларга камсыздандыруу салымдары, үстөктөр, айып акылар жана башка финансылык санкциялары боюнча карыздарын тындыруу мөөнөтүн узартууга (кийинкиге жылдырууга);

камсыздандыруу салымдарын өз убагында же толук төлөбөгөнү үчүн төлөөчүлөргө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте үстөктөрдү жана айып акыларды эсептөөгө.

2. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган төмөнкүлөргө милдеттүү:

өз компетенциясынын чегинде мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына сактоого;

мамлекеттик социалдык камсыздандыруу системасынын финансылык туруктуулугун камсыз кылуучу чараларды жүзөгө ашырууга;

мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу салымдарынын туура эсептелишин, өз убагында төлөнүшүн жана которулушун контролдоону жүзөгө ашырууга; ушул Мыйзамда жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларында каралган финансылык жана башка санкцияларды колдонууга жана өз убагында өндүрүп алууга;

камсыздоочуга Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча отчетту өз убагында берүүгө.".

4. 23-статьянын 3-пункту күчүн жоготту деп таанылсын.

5. 25-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"25-статья. Камсыздандыруу салымдарын төлөөнү жана социалдык камсыздандыруу каражаттарын чыгымдоону контролдоо

1. Камсыздандыруу салымдарын эсептөөнү, төлөөнү жана камсыздандырылган адамдардын маалыматтарынын аныктыгын контролдоо ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан жүзөгө ашырылат.

2. Социалдык камсыздандыруу каражаттарын чыгымдоону контролдоону Мамлекеттик социалдык камсыздандырууну башкаруу боюнча байкоочу кеңешинин чечими боюнча камсыздоочу же көз карандысыз аудитордук уюмдар жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык башка органдар жүзөгө ашырат.".

2-берене.

"Милдеттүү мамлекеттик социалдык камсыздандыруу максатында Кыргыз Республикасынын жарандарын жекече (индивидуалдык) эсепке алуу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 1999-ж., № 4, 194-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоо киргизилсин:

1. 1-статьянын 5-бөлүгүндө "Кыргыз Республикасынын социалдык фондуна" деген сөздөр "ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга" деген сөздөргө алмаштырылсын.

2. 2-статьяда "Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдери" деген сөздөр "Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдер" деген сөздөргө алмаштырылсын.

3. 6-статьянын 5-бөлүгүндө ар түрдүү жөндөмө формаларындагы "ЖААК органы" деген сөздөр тийиштүү жөндөмөлөрдөгү "жарандык абалдын актыларын жазууну жүзөгө ашыруучу ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган" деген сөздөргө алмаштырылсын.

4. 7-статьянын 4-бөлүгү "адамдын өзүнө" деген сөздөрдөн кийин "же анын ыйгарым укуктуу өкүлүнө" деген сөздөр менен толукталсын.

5. 8-статьяда:

1-бөлүгүндө "Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун аймактык органдарына" деген сөздөр "ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга" деген сөздөргө алмаштырылсын;

2-бөлүгүндө "Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун бул жалдоочулар камсыздандыруу акыларын төлөөчү катары катталган аймактык органдарына" деген сөздөр "бул жалдоочулар камсыздандыруу акыларын төлөөчү катары катталган ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга" деген сөздөргө алмаштырылсын;

3-бөлүгүндө "Кыргыз Республикасынын Социалдык фондуна" деген сөздөр алып салынсын; "Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун аймактык органына" деген сөздөр "ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга" деген сөздөргө алмаштырылсын.

6. 9-статьяда:

2-бөлүгүнүн экинчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"жекече эсепке алуу үчүн адамдарды алгачкы жолу каттоодо иштеген ар бир адам жөнүндө маалымат Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленген мөөнөттө берилет;";

3-бөлүгүндө "өзүнүн социалдык жактан коргоо күбөлүгүн" деген сөздөр "жекече идентификациялык номеринин болушун ырастаган документин" деген сөздөргө алмаштырылсын.

7. 10-статьянын 2-бөлүгүнүн үчүнчү абзацында "социалдык жактан коргоо күбөлүгү" деген сөздөр "жекече идентификациялык номеринин болушун ырастаган документ" деген сөздөргө алмаштырылсын.

8. 11-статьянын 1-бөлүгүндө "Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун органдарына" деген сөздөр "ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга" деген сөздөргө алмаштырылсын.

9. 18-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"18-статья. Жекече эсепке алуу маселелери боюнча талаш-тартыштарды чечүүнүн тартиби

Жекече эсепке алуу маселелери боюнча талаш-тартыштар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте каралат.".

3-берене.

"Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2004-ж., № 5, 229-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1. 5-статьянын 3-пунктунда "Социалдык фонддун органдары" деген сөздөр "ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган" деген сөздөргө алмаштырылсын.

2. 12-статьянын биринчи абзацында "Кыргыз Республикасынын Социалдык фондуна" деген сөздөр алып салынсын.

3. 14-1-статьянын 2-бөлүгүндө "Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду" деген сөздөр "ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган" деген сөздөргө алмаштырылсын.

4-берене.

"Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2004-ж., № 11, 510-ст.) төмөнкүдөй толуктоолор жана өзгөртүүлөр киргизилсин:

1. 2-статьяда:

1-бөлүктүн төртүнчү абзацы "Социалдык фонддун" деген сөздөрдөн кийин "компетенциясынын чегинде мамлекеттик социалдык камсыздандыруу тутумунун" деген сөздөр менен толукталсын;

2-бөлүгүндө:

- үчүнчү абзацында "жыйноону," деген сөз алып салынсын;

- сегизинчи абзацында "камсыздандыруу төгүмдөрүнүн Социалдык фондго өз убагында жана толук түшүп турушун, ошондой эле" деген сөздөр алып салынсын.

2. 3-статьяда:

1-бөлүгүндө:

- төртүнчү абзацында "камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөө жана" деген сөздөр алып салынсын;

- бешинчи абзацы күчүн жоготту деп таанылсын;

- сегизинчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"- пенсиялык камсыз кылуу чөйрөсүндөгү бузуулар үчүн администрациялык айып салууга;";

- тогузунчу абзацында "милдеттүү камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөдөн четтеген жана" деген сөздөр алып салынсын;

- онунчу жана он сегизинчи абзацтары күчүн жоготту деп таанылсын;

2-бөлүгүндө:

- үчүнчү абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"- мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн эсебин жүргүзүүнү жүзөгө ашырууга;";

- жетинчи абзацы "жана" деген сөздөн кийин "Социалдык фонддун компетенциясынын чегинде" деген сөздөр менен толукталсын;

- сегизинчи абзацы "жана" деген сөздөн кийин "мамлекеттик социалдык камсыздандыруу системасынын компетенциясынын чегинде" деген сөздөр менен толукталсын;

- он үчүнчү жана он бешинчи абзацтары күчүн жоготту деп таанылсын;

- он алтынчы абзацында "камсыздандыруу төгүмдөрүнүн эсептелиниши жана келип түшүшү жөнүндөгү" деген сөздөр алып салынсын;

- бөлүк төмөнкүдөй мазмундагы жыйырма үчүнчү абзац менен толукталсын:

"- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте камсыздандырылуучулардын даттанууларын кароого.";

- статья төмөнкүдөй мазмундагы 6-бөлүк менен толукталсын:

"Социалдык фонддун бюджетинин каражаттарын бөлүштүрүүчү Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду болуп саналат.".

3. 4-статьянын 1-бөлүгүндө:

төртүнчү абзацында "жана айып салуулардын" деген сөздөр ", пайыздардын жана санкциялардын" деген сөздөргө алмаштырылсын;

бөлүк төмөнкүдөй мазмундагы он экинчи абзац менен толукталсын:

"- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына карама-каршы келбеген башка келип түшүүлөрдүн.".

5-берене.

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып он күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү өзүнүн ченемдик укуктук актыларын ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

 

Кыргыз Республикасынын

            Президенти

 

А.Ш. Атамбаев