Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

КР 2017-жылдын 24-январындагы № 10 Мыйзамына ылайык
2019-жылдын 1-январынан тартып
КҮЧҮН ЖОГОТОТ

Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\d29f3b11-7a52-4ab8-b712-9871b0b4bc0e\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2015-жылдын 7-августу № 222

Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексине толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

1-берене.

Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексине (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Ведомосттору, 1999-ж., № 10, 442-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

1. 32-статьянын 2-бөлүгү төмөнкүдөй мазмундагы 7- жана 8-пункттар менен толукталсын:

"7) бийлик өкүлдөрүнүн менчикте же башка укукта турган турак жайга жана башка объекттерде тинтүүнү, алып коюуну, карап чыгууну жүргүзүшү, ага кириши жөнүндө;

8) шектүү адамды (айыпталуучуну) кармоонун, бийлик өкүлдөрүнүн менчикте же башка укукта турган турак жайга жана башка объекттерде тинтүүнү, алып коюуну, карап чыгууну жүргүзүшүнүн, ага киришинин мыйзамдуулугу жана негиздүүлүгү жөнүндө;".

2. 132-статьянын 1-бөлүгү, 3-бөлүгүнүн 3-пункту күчүн жоготту деп таанылсын.

3. 177-статьяда:

9-бөлүктө "же прокурордун санкциясы менен" деген сөздөр "же соттун токтому боюнча" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

10-бөлүк төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"(10) Эгерде турак жай же уюмдун жайы окуя болгон жер болуп саналса жана аны карап чыгууну кийинкиге калтырууга болбосо, имарат-жайды карап чыгуу тергөөчүнүн токтому боюнча, бирок кийин бир суткалык мөөнөттө сотко жана прокурорго кабарлоо менен жүргүзүлүшү мүмкүн.";

статья төмөнкүдөй мазмундагы 14-бөлүк менен толукталсын:

"(14) Турак жайды жана башка объекттерди бийлик өкүлдөрүнүн карап чыгуусу, ага кирүүсү зарыл болгондо, тергөөчү прокурордун макулдугу менен соттун алдында өтүнүчтү козгойт. Эгерде өндүрүштү башка аракеттер менен жасоо мүмкүн болбосо, өтүнүчтү козгоо жөнүндө токтомдо карап чыгуунун же кирүүнүн зарылдыгы келип чыгышына себепчи болгон жүйөлөр жана негиздер баяндалат. Токтомго өтүнүчтүн негиздүүлүгүн тастыктоочу материалдар тиркелет. Өтүнүч келип түшкөн учурдан тартып бир сутканын ичинде судья тарабынан каралат.".

4. 184-статьяда:

3- жана 4-бөлүктөр төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"(3) Тинтүү жана алып коюу соттун токтомунун негизинде тергөөчүнүн өтүнүчү боюнча калыс күбөлөрдүн катышуусу менен жүргүзүлөт.

(4) Издөөгө салынган жана алынып коюуга тийиш болгон объект табылгандан кийин алып коюуну кечиктиргенде жок болуп кетиши, зыянга учурашы же кылмыштуу максатта пайдаланылышы мүмкүн же издөөгө салынган адам жашырынып калышы мүмкүн деген реалдуу коркунуч бар болгон өзгөчө учурларда, тинтүү соттун токтомусуз тергөөчүнүн токтому боюнча, бирок кийин бир суткалык мөөнөттө сотко жана көзөмөлдөөчү прокурорго кабарлоо менен жүргүзүлүшү мүмкүн. Мындай аракеттердин мыйзамдуулугу жана негиздүүлүгү сот тарабынан каралууга жатат.";

10-бөлүк төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"(10) Тергөөчү тинтүүнү, алып коюуну жүргүзүү жөнүндө соттун алдында өтүнүч козгойт. Өтүнүчтү козгоо жөнүндө токтомдо тинтүүнү, алып коюуну жүргүзүү зарылдыгынын келип чыгышына себепчи болгон жүйөлөр жана негиздер баяндалат. Токтомго өтүнүчтүн негиздүүлүгүн ырастаган материалдар тиркелет. Өтүнүч келип түшкөн учурдан тартып бир сутканын ичинде судья тарабынан каралат.".

5. 325-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"325-статья. Соттолуучуну кайтарууда кармоодон бошотуу

(1) Соттолуучу акталганда, камакка алынган соттолуучу сот залында токтоосуз бошотулууга тийиш. Актаган өкүмдү чыгарган сот ошол эле учурда акталган адамга карата өкүм мыйзамдуу күчүнө киргенге чейин камакка алуу менен байланышпаган бөгөт коюу чарасын тандайт.

(2) Жаза дайындалбастан же жазаны өтөөдөн бошотуу, же шарттуу соттоо менен, же эркиндигинен ажыратууга байланышпаган жазага соттоо, же өндүрүш тарабынан жазык ишин токтотуу менен айыптоо өкүмү чыгарылганда камакка алынган соттолуучу сот актысы мыйзамдуу күчүнө кирген учурдан тартып бошотулууга тийиш.".

6. 339-статьяда:

2-бөлүк төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"(2) Ушул статьянын үчүнчү бөлүгүндө көрсөтүлгөн соттук чечимдерди кошпогондо, далилдерди иликтөө тартиби жөнүндө, баш тартуулар жөнүндө, процесстин катышуучуларынын өтүнүчтөрүн канааттандыруу же четке кагуу жөнүндө, соттук териштирүүнүн жүрүшүндө чыгарылган сот жыйналышынын залында тартипти сактоо жөнүндө токтомдор иш боюнча биротоло чечимге даттануу менен бир эле учурда апелляциялык тартипте даттанылат.".

Төмөнкүдөй мазмундагы 2-1-бөлүк менен толукталсын:

"(2-1) Биротоло соттук чечим чыгарылганга чейин бөгөт коюу чарасын тандоо, өзгөртүү же жокко чыгаруу жөнүндө, ишти соттуулугу боюнча өткөрүп берүү жөнүндө же иштин соттуулугун өзгөртүү жөнүндө арызды өндүрүшкө кабыл алуудан баш тартуу тууралуу биринчи инстанциядагы соттун токтому кассациялык тартипте жана көзөмөл тартибинде даттанылат.".

7. 384-статьянын 3-бөлүгүндө "токтотуу жөнүндө" деген сөздөрдөн кийин ", жазык ишин козгоодон баш тартуу жөнүндө" деген сөздөр менен толукталсын.

8. 388-статьянын 2-бөлүгүндө "токтому менен" деген сөздөрдөн кийин "жаңыдан ачылган жагдайлардан улам өндүрүштү козгоодон баш тартат же" деген сөздөр менен толукталсын.

2-берене.

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

 

Кыргыз Республикасынын

            Президенти

 

А.Ш. Атамбаев