Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\60fa8ec9-6db1-4ec4-80dd-b8160252d9ef\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2016-жылдын 22-марты № 23

"Жаныбарлар дүйнөсү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

1-берене.

"Жаныбарлар дүйнөсү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 1999-ж., № 12, 530-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) преамбуласы күчүн жоготту деп таанылсын;

2) Мыйзам төмөнкүдөй мазмундагы 11-статья менен толукталсын:

"11-статья. Ушул Мыйзамдын жөнгө салуу предмети

Ушул Мыйзам жаныбарлар дүйнөсүнүн объектилерин коргоо, пайдалануу жана көбөйтүү жагындагы укуктук мамилелерди белгилейт.";

3) 2-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"2-статья. Жаныбарлар дүйнөсүнүн объектилерин коргоону, пайдаланууну жана көбөйтүүнү укуктук жөнгө салуу

Кыргыз Республикасынын жаныбарлар дүйнөсүнүн объектилерин коргоо, пайдалануу жана көбөйтүү жагындагы мыйзамдары Кыргыз Республикасынын Конституциясынан, ушул Мыйзамдан жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларынан, ошондой эле Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерден турат.";

4) 3-статьянын он экинчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган жаныбарлар дүйнөсүнүн объектилерин коргоо, пайдалануу жана калыбына келтирүү жагындагы эл аралык келишимдерди сактоо.";

5) 5-статьяда:

а) аталышы "мамлекеттик" деген сөздөн кийин "жана жеке" деген сөздөр менен толукталсын;

б) 3-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Өзгөчө жаратылыштык коргоодо турган, илимий жана эстетикалык баалуулуктагы жаныбарлар дүйнөсүнүн объектилери, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Кызыл китебине киргизилген (бул жаныбарлар капаста тукумдатуу жолу менен алынган же жаныбарлар дүйнөсүнүн объектилерин коргоо, пайдалануу жана көбөйтүү чөйрөсүндөгү мыйзамдарда белгиленген тартипте Кыргыз Республикасынан сырткары жерден менчикке сатылып алынган жана жаратылыш чөйрөсүнөн алып салынган учурлардан тышкары) жаныбарлардын түрлөрү жеке менчикке берилүүсү мүмкүн эмес.";

в) статья төмөнкүдөй мазмундагы 4-бөлүк менен толукталсын:

"Жаныбарлар дүйнөсүнүн Кыргыз Республикасынын Кызыл китебине же болбосо сейрек кездешүүчү же жоголуу коркунучу алдында турган жаныбарлардын тизмегине киргизилген объектилери Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленген тартипте зоопарктардын, цирк мекемелеринин жеке менчигинде болушу мүмкүн.";

6) 6-статья күчүн жоготту деп таанылсын;

7) 7 жана 8-статьялар төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"7-статья. Жеке жана юридикалык жактардын жаныбарлар дүйнөсүнүн объектилерин коргоо, пайдалануу жана көбөйтүү жагындагы укуктары жана милдеттери

Жеке жана юридикалык жактар төмөнкүлөргө укуктуу:

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте жаныбарлар дүйнөсүнүн объектилерин жалпы жана атайын пайдаланууга;

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жаныбарлар дүйнөсүнүн айрым объектилерин жеке менчикте күтүүгө;

жаныбарлар дүйнөсүнүн объектилерин коргоо жана сарамжалдуу пайдалануу жагындагы программаларды ишке ашырууга көмөктөшүүгө;

коомдук экологиялык экспертиза жүргүзүүгө;

коомдук экологиялык көзөмөл жүргүзүүгө.

Жеке жана юридикалык жактар төмөнкүлөргө милдеттүү:

жаныбарлар дүйнөсүнүн объектилерин сактоого жана коргоого;

жаныбарлар дүйнөсүнүн объектилери байырлаган чөйрөнүн бузулушуна жана начарлашына жол бербөөгө;

жаныбарлар дүйнөсүн пайдаланууда табигый байырлаган чөйрөнүн бүтүндүгүн бузбаган ыкмаларды колдонууга;

өсүп келе жаткан муунга экологиялык тарбия берүүгө көмөктөшүүгө;

ушул Мыйзамды жана жаныбарлар дүйнөсүн коргоо чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларын сактоого.

8-статья. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жаныбарлар дүйнөсүнүн объектилерин коргоо, пайдалануу жана көбөйтүү жагындагы компетенциялары

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жаныбарлар дүйнөсүнүн объектилерин коргоо, пайдалануу жана көбөйтүү жагында төмөнкү ыйгарым укуктарды жүзөгө ашырат:

Кыргыз Республикасынын аймагында жаныбарлар дүйнөсүнүн объектилерин пайдаланууну жөнгө салуу маселелерин жүргүзөт жана жаныбарлар дүйнөсүнүн объектилерин коргоо, пайдалануу жана көбөйтүү жана алардын байырлаган чөйрөсү жагында көзөмөлдөө тартибин белгилейт;

жаныбарлар дүйнөсүнүн объектилерин коргоо, пайдалануу жана көбөйтүү жана алардын байырлаган чөйрөсү жагында мамлекеттик саясатты аныктайт;

мамлекеттик программаларды бекитет жана аларды ишке ашырууну уюштурат;

жаныбарлар дүйнөсүнүн объектилерин атайын пайдалануу үчүн акы алуу ченемдерин жана тартибин бекитет;

жаныбарлар дүйнөсүнүн объектилеринин мамлекеттик кадастрын жана эсебин алууну жүргүзүү тартибин бекитет;

жаныбарлар дүйнөсүнүн объектилерин, анын ичинде балык корлорун жана суу омурткасыздарын коргоо жана көбөйтүү боюнча иш-чаралардын жүргүзүүнү жүзөгө ашырат жана көзөмөлдөйт, ошондой эле аларды олжолоо жана кармоо мөөнөттөрүн жана ченемдерин жөнгө салат;

жаныбарлар дүйнөсүнүн объектилерине мамлекеттик мониторинг жүргүзүү тартибин белгилейт;

алгыр куштарды багуу эрежелерин белгилейт;

генетикалык ресурстардын, ошондой эле микроорганизмдердин жаңы штаммдарын, биологиялык активдүү заттарды өндүрүүнүн жана пайдалануунун маалыматтар базасын түзүү тартибин бекитет;

генетикалык жактан өзгөргөн организмдердин чыгарылышын, биоценоздорго, айлана-чөйрөгө жана адамдын ден соолугуна зыян келтирүүчү биотехнологиянын башка продуктыларынын өндүрүлүшүн көзөмөлдөйт;

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык башка ыйгарым укуктарды жүзөгө ашырат.";

8) 9-статья күчүн жоготту деп таанылсын;

9) 10-статьяда:

а) аталышында "жана жергиликтүү мамлекеттик акимдиктердин" деген сөздөр алып салынсын;

б) 1-бөлүгүнүн биринчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары аларга мамлекеттик ыйгарым укуктар берилген учурларда:";

10) 11-статьянын 2-бөлүгү күчүн жоготту деп таанылсын;

11) 12-статьянын 5 жана 6-бөлүктөрү күчүн жоготту деп таанылсын;

12) 19-статьянын 2-бөлүгүндө "жаныбарлар дүйнөсүнүн объектилерин көбөйтүү, коргоо, пайдалануу боюнча укугу бар атайын мамлекеттик органдар тарабынан иштелип чыгат" деген сөздөр "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилет" деген сөздөргө алмаштырылсын;

13) 20 жана 21-статьялар төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"20-статья. Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарында жаныбарлар дүйнөсүнүн объектилерин коргоо

Мамлекеттик жаратылыш коруктарынын, мамлекеттик жаратылыш парктарынын аймактарында жана башка өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарында жаныбарлар дүйнөсүнүн объектилерин коргоо Кыргыз Республикасынын өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары жөнүндө мыйзамдарында жана башка ченемдик укук актыларында аныкталчу ушундай аймактардагы өзгөчө кайтаруу режимине ылайык жүзөгө ашырылат.

21-статья. Сейрек кездешүүчү жана жоголуу коркунучу алдында турган жаныбарлар дүйнөсүнүн объектилерин коргоо, пайдалануу жана көбөйтүү

Сейрек кездешүүчү жана жоголуу коркунучу алдында турган жаныбарлар дүйнөсүнүн объектилери өзгөчө корголууга жатат жана Кыргыз Республикасынын Кызыл китебине киргизилет. Кыргыз Республикасынын Кызыл китеби жөнүндө жобо Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилет.

Кыргыз Республикасынын Кызыл китебине киргизилген популяциялардын санынын жана түзүмүнүн өнүгүүсүнүн терс тенденциясына, популяцияларды сактоого терс таасирин тийгизүүгө же сейрек кездешүүчү жана жоголуу коркунучу алдында турган жаныбарлардын жана өсүмдүктөрдүн таралуу ареалынын кыскарышына алып келүүчү аракеттерге же алардын уяларын, жумурткаларын, турган жайларын, башка курулмаларын жок кылууга же мындай жаныбарлардын же өсүмдүктөрдүн байырлаган чөйрөсүн бузууга же болбосо мындай жаныбарларды жана өсүмдүктөрдү олжолоого тыюу салынат.

Кыргыз Республикасынын Кызыл китебине киргизилген жаныбарлар дүйнөсүнүн объектилерин олжолоого аларды алып салуунун көлөмү өзгөчө чектелгенде гана Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилген тартипте жол берилет.";

14) 23-статьянын 3-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Саны жөнгө салынууга жаткан жаныбарлар дүйнөсүнүн объектилери, ошондой эле тиешелүү иш-чараларды жүргүзүү тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталат.";

15) 24-статьянын 1-бөлүгүндө "Кыргыз Республикасынын айлана-чөйрөнү коргоо боюнча республикалык мамлекеттик органынын чечими боюнча" деген сөздөр алып салынсын;

16) 26-статьянын 3-бөлүгү күчүн жоготту деп таанылсын;

17) 27-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"27-статья. Жаныбарлар дүйнөсүнүн объектилерин биотехнологиялык продуктылардын зыяндуу таасирлеринен коргоо

Генетикалык ресурстардын маалыматтар базасын түзүүгө, ошондой эле микроорганизмдердин жаңы штаммдарын, биологиялык активдүү заттарды өндүрүүгө жана пайдаланууга, генетикалык жактан өзгөргөн организмдерди чыгарууга, биоценоздорго, айлана-чөйрөгө жана адамдын ден соолугуна зыян келтирүүчү биотехнологиянын башка продуктыларын өндүрүүгө, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталган тартипте мамлекеттик экологиялык экспертизанын корутундусусуз тыюу салынат.";

18) 28-статья күчүн жоготту деп таанылсын;

19) 29-статьянын 4-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Аңчылык жаныбарларын пайдалануучулардын укуктары жана милдеттери Кыргыз Республикасынын аңчылык жана мергенчилик чарбасы жөнүндө мыйзамдары менен жөнгө салынат.";

20) 32-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"32-статья. Аңчылык

Аңчылык Кыргыз Республикасынын аңчылык жана мергенчилик чарбасы жөнүндө мыйзамдарына ылайык жүзөгө ашырылат.";

21) 34-статьянын 2-бөлүгүндө "Кыргыз Республикасына тийиштүү мыйзамдары" деген сөздөр "айлана-чөйрөнү коргоо жана балык чарбасы жөнүндө мыйзамдар" деген сөздөргө алмаштырылсын;

22) 37-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"37-статья. Жаныбарлар дүйнөсүнүн объектилеринин жашоо-тиричилик аракеттеринин пайдалуу касиеттерин пайдалануу

Жаныбарлар дүйнөсүнүн объектилеринин жашоо-тиричилик аракеттеринин пайдалуу касиеттерин (кыртыш түзгүчтөрдү, өсүмдүктөрдү чаңдатуучуларды, чөйрөнүн табигый санитарларын жана башкаларды) пайдаланууга аларды алуусуз жана жок кылуусуз, алар байырлаган чөйрөнү начарлатуусуз жана жаныбарлар дүйнөсүнүн башка объектилерине башка зыяндарды келтирүүсүз, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленген эрежелерди сактоодо гана жол берилет.";

23) 38-статьянын 2-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Алардын жашоо-тиричилик аракеттеринен продуктыларды алуу максатында жаныбарлар дүйнөсүнүн объектилерин пайдалануу эрежелери Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилет.";

24) 40-статьяда:

а) 4-бөлүгүндө "Кыргыз Республикасынын айлана-чөйрөнү коргоо боюнча республикалык мамлекеттик органы тарабынан белгиленет" деген сөздөр "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилет" деген сөздөргө алмаштырылсын;

б) 5-бөлүгү күчүн жоготту деп таанылсын;

25) 43-статьянын 3-бөлүгүндө ", ал эми аны кийүүнүн эрежелерин жана мөөнөттөрүн жаныбарлар дүйнөсүнүн объектилерин коргоо, пайдалануу жана көбөйтүү боюнча атайын укугу бар тийиштүү мамлекеттик органдар бекитет" деген сөздөр алып салынсын;

26) 44-статья күчүн жоготту деп таанылсын;

27) X бөлүм күчүн жоготту деп таанылсын.

2-берене.

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып он күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып алты айлык мөөнөттө:

- аны ишке ашыруу үчүн зарыл ченемдик укуктук актыларды иштеп чыксын;

- өзүнүн ченемдик укуктук актыларын ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

 

Кыргыз Республикасынын

           Президенти

 

А.Ш. Атамбаев