Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\b24929a7-45ff-44f1-a015-e87b10fe66d6\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2016-жылдын 24-марты № 28

"Атмосфералык абаны коргоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

1-берене.

"Атмосфералык абаны коргоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 1999-ж., № 11, 450-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) преамбула күчүн жоготту деп таанылсын;

2) 7-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"7-статья. Атмосфералык абаны коргоо жаатындагы стандарттар

Атмосфералык абаны коргоо жаатындагы стандарттар атмосфералык абаны коргоо режимин, анын абалын контролдоо усулдарын аныктайт, атмосфералык абаны коргоо боюнча башка талаптарды белгилейт.

Адам, айлана-чөйрөдөгү объекттер үчүн атмосфералык абаны коргоо, климатты жана озон катмарын сактоо жаатындагы стандарттар (санитардык ченемдер) Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилет.

Пайдаланылышы атмосфералык абага зыяндуу таасир тийгизүүчү отун жана мунай продуктыларынын, чийки зат жана башка продукцияларынын бардык түрлөрүнүн сапаттык стандарттары Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилет.";

3) 10-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"10-статья. Булгоочу заттардын атмосфералык абага чыгарылышынын жана ага зыяндуу таасирлеринин жол берилген чектик ченемдерин белгилөө тартиби

Көчмө жана туруктуу булгоочу булактар үчүн булгоочу заттардын чыгарылышынын жол берилген чектик ченемдери, ошондой эле туруктуу жана көчмө булактар үчүн атмосфералык абага зыяндуу таасирлеринин жол берилген чектик деңгээлдеринин ченемдери Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленет.

Көчмө жана туруктуу булгоочу булактар үчүн булгоочу заттардын чыгарылышынын жол берилген чектик ченемдерин иштеп чыгуу тартиби, усулу жана бекитүү Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилет.";

4) 11-статьянын 2-бөлүгүндө "айлана-чөйрөнү коргоо боюнча республикалык мамлекеттик органдары" деген сөздөр "Өкмөтү" деген сөзгө алмаштырылсын;

5) 14-статьяда "айлана-чөйрөнү коргоо боюнча атайын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардын атайын чечими менен айрым өнөр жай орнотмолоруна, цехтерге, ишканаларга, мекемелерге, уюмдардын ишине чек коюлушу же тыюу салынышы жана ишин токтотконго чейин чара көрүлүшү мүмкүн" деген сөздөр "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленген тартипте чек коюлууга, тыюу салынууга же токтотулууга тийиш" деген сөздөргө алмаштырылсын;

6) 141-статьянын 1-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Туруктуу булактардан булгоочу заттардын атмосферага чыгарылышына лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө мыйзамдарга ылайык жол берилет.";

7) 15-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"15-статья. Аварияларда булгоочу заттардын атмосферага чыгарылышын туруктуу орнотмолор менен жөнгө салуу

Булгоочу заттардын атмосферага чыгарылышынын белгиленген жол берилген чектик ченемдерден ашып кетүүсүнө алып келген аварияларда, юридикалык жана жеке жактар алардын себептерин жана кесепеттерин жоюу боюнча токтоосуз чараларды көрүүгө тийиш.";

8) 16-статьяда "айлана-чөйрөнү коргоо боюнча атайын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар менен макулдашуу боюнча иштелип чыккан" деген сөздөр алып салынсын;

9) 17-статьяда "айлана-чөйрөнү коргоо боюнча атайын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар тарабынан берилүүчү лицензиялар боюнча" деген сөздөр "лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө мыйзамдарга ылайык" деген сөздөргө алмаштырылсын;

10) 19-статьянын биринчи абзацында "айлана-чөйрөнү коргоо боюнча атайын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардын" деген сөздөр "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталган мамлекеттик ыйгарым укуктуу органдардын" деген сөздөргө алмаштырылсын;

11) 20-статьяда "Министрликтер, административдик ведомстволор, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар" деген сөздөр "Атмосфералык абаны коргоо жана экологиялык коопсуздукту камсыз кылуу максатында мамлекеттик органдар" деген сөздөргө алмаштырылсын;

12) 21-статьяда "айлана-жаратылыштын чөйрөнү коргоо боюнча атайын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар" жана "айлана-чөйрөнү коргоо боюнча атайын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардын" деген сөздөр тиешелүүлүгүнө жараша "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталган ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар" жана "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталган ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардын" деген сөздөргө алмаштырылсын;

13) 26-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"26-статья. Атмосфералык абанын абалына таасирин тийгизүүчү ишканаларды, курулмаларды жана башка объекттерди куруу үчүн орундар, курулуш жана реконструкциялоо долбоорлору

Атмосфералык абанын абалына таасирин тийгизүүчү ишканаларды, курулмаларды жана башка объекттерди куруу орундарын, курулуш жана реконструкциялоо долбоорлорун тандап алуу экологиялык экспертиза жөнүндө мыйзамдарга ылайык аныкталат.";

14) 28-статьяда:

а) 3-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Химиялык өтө уулуу заттарды мамлекеттик каттоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталган тартипте жүзөгө ашырылат.";

б) 5-бөлүгүндө "айлана-чөйрөнү коргоо боюнча атайын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар берген уруксат кагазынын" деген сөздөр "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталган ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар тарабынан берилген лицензиялардын" деген сөздөргө алмаштырылсын;

15) 29-статьянын 1-бөлүгүндө "айлана-чөйрөнү коргоо боюнча атайын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар менен макулдашылууга тийиш" деген сөздөр "аныкталат" деген сөзгө алмаштырылсын;

16) 31-статьянын 2-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Атмосфералык абаны булгоочу булактар болуп саналган өндүрүштөн жана керектөөдөн чыккан таштандылар жок кылынууга, кайра иштетилүүгө, тазаланууга, жыты кетирилүүгө же болбосо өндүрүш жана керектөө таштандылары жөнүндө мыйзамдарга ылайык атайын полигондордо же өзүнчө бөлүнгөн жерлерде жыйылууга тийиш.";

17) 32-статьяда "айлана-чөйрөнү коргоо боюнча атайын ыйгарым укуктуу органдар менен макулдашылып," деген сөздөр алып салынсын;

18) 34-статьянын 2-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Озонду бузуучу заттар камтылган продукцияларды ташып келүү, өндүрүү жана колдонуу озон катмарын коргоо жөнүндө мыйзамдарга ылайык аныкталат.";

19) 37-статьяда:

а) 1-бөлүгүндө "Кыргыз Республикасынын мыйзамдары" деген сөздөр "айлана-чөйрөнү коргоо жөнүндө мыйзамдарда" деген сөздөргө алмаштырылсын;

б) 2-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталган ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган атмосфералык абанын булганышынын коркунучтуу деңгээлдери жөнүндө шашылыш маалыматты кошуп алганда, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын жана республиканын калкын атмосфералык абанын абалы жөнүндө чыныгы жана болжолдуу маалыматтар менен камсыз кылат.";

20) 38-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"38-статья. Атмосфералык абаны коргоону контролдоо

Атмосфералык абаны коргоону мамлекеттик контролдоо атмосфералык абаны коргоо жана айлана-чөйрөнү коргоо жөнүндө мыйзамдарга ылайык жүзөгө ашырылат.";

21) 39-статьяда ", өзгөчө кырдаалдар жана айлана-чөйрөнү коргоо боюнча атайын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдарга" деген сөздөр алып салынсын;

22) XI бөлүк күчүн жоготту деп таанылсын.

2-берене.

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып он күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

 

Кыргыз Республикасынын

           Президенти

 

А.Ш. Атамбаев