Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\a4247512-9e5b-4441-a203-b7088d5b5d20\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2016-жылдын 25-июлу № 138

"Банктык аманаттарды (депозиттерди) коргоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

1-берене.

"Банктык аманаттарды (депозиттерди) коргоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2008-ж., № 5, 453-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 1-берененин 1-бөлүгүндө "жеке адамдардын" деген сөздөр "аманатчылардын" деген сөзгө алмаштырылсын;

2) 2-беренеде:

а) алтынчы абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Аманат (депозит) - бул Улуттук банктын тиешелүү лицензиясы бар банк тарабынан кайтарып берүү шартында (бул шарттар толук же жарым-жартылай кайтаруу же көбүрөөк сумманы кайтаруу болжолдонгонуна карабастан) аманатчыдан алынган акчанын суммасы, ошондой эле жеке ишкердин эсептешүү же депозиттик эсебинде жайгаштырылган акча каражаттарынын суммасы.";

б) сегизинчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Аманатчы - банкка депозит салган жеке жак жана юридикалык жакты түзбөстөн жеке ишкердик ишин жүзөгө ашырган, өз ишине байланыштуу банктык эсептерде өз акча каражаттарын жайгаштырган жеке ишкер.";

в) берене төмөнкүдөй мазмундагы жыйырма бешинчи абзац менен толукталсын:

"Депозиттерди коргоо фондунун максаттуу багыты - ушул Мыйзам менен белгиленүүчү Депозиттерди коргоо фондунун каражаттарынын суммасына катышуучу-банктардын кепилденген депозиттеринин жалпы суммасына карата катыш катары эсептелип чыгарылуучу Депозиттерди коргоо фондунун жетиштүүлүк көрсөткүчүнүн багыты.";

3) 4-берененин 1-бөлүгүндө "100" деген цифралар "200" деген цифраларга алмаштырылсын;

4) 26-беренеде:

а) 2-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"2. Депозиттерди коргоо фондунун максаттуу багыты 12 пайыз деңгээлинде белгиленет.";

б) 3-бөлүгүндө "кийинки мүчөлүк акыларды" деген сөздөр "мүчөлүк акыларды" деген сөздөргө алмаштырылсын;

в) 4-5-бөлүктөрү күчүн жоготту деп таанылсын;

5) 28-берененин 1-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"1. Иштеп жаткан банктардын мүчөлүк акылары ушул Мыйзамдын 26-беренесинин 2-бөлүгүндө белгиленген максаттуу багыттарга жетишүү үчүн банктын жалпы депозиттик базасынын жылдык 0,2 пайызынын деңгээлинде белгиленет.";

6) 29-берененин 1-бөлүгүндө:

а) биринчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"1. Банктар жыл сайын банктын жалпы депозиттик базасынын жылдык 0,2 пайызынын өлчөмүндө календардык мүчөлүк акыларды төлөөгө тийиш.";

б) экинчи абзацында "43" деген цифралар "26" деген цифраларга алмаштырылсын;

7) 30-берененин 1-бөлүгүндө:

а) биринчи абзацында "милдеттенмелерди жабуу" деген сөздөрдөн мурда "учурдагы" деген сөз менен толукталсын;

б) 2-пунктунда "50 пайызынан" деген сөздөр "суммасынан" деген сөзгө алмаштырылсын;

8) 33-беренеде:

а) 2-бөлүгүнүн 3-пункту жана экинчи абзацы күчүн жоготту деп таанылсын;

б) 3-бөлүгүнүн 1-пунктунда "Фонддун максаттуу өлчөмүнүн жылына 2 пайызынын, ал эми андан кийин -" деген сөздөр алып салынсын;

9) 43-беренеде:

а) 1-бөлүгүндө "ушул берененин 2-бөлүгүндө аныкталган шарттарды кошпогондо, ал" деген сөздөр алып салынсын;

б) 2-бөлүгү күчүн жоготту деп таанылсын.

2-берене.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы өздөрүнүн ченемдик укуктук актыларын ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

 

Кыргыз Республикасынын

           Президенти

 

А.Ш. Атамбаев