Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\a4247512-9e5b-4441-a203-b7088d5b5d20\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2016-жылдын 27-июлу № 151

Маалыматка жетүү чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

1-берене.

"Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту жана жергиликтүү соттор жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2003-ж., № 10, 463-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 6-берене төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"6-берене. Соттордун ишиндеги айкындык

1. Бардык соттордо иштерди териштирүү ачык каралат. Иштерди жабык жыйналышта угууга мыйзамда белгиленген учурларда гана жол берилет.

2. Сот өндүрүшүнүн айкындыгы жана соттордун иши жөнүндө маалыматтарга жетүү укугун ишке ашыруу мамлекет тарабынан камсыз кылынат.

3. Жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүнүн иш боюнча маалыматтарды алуу максатында ачык соттук жыйналышка катышуусу маалыматты издөөнүн жана алуунун мыйзамдуу ыкмасы болуп саналат.

4. Соттук териштирүүнүн жүрүшүн үн жазуу каражаттарынын жардамы менен жазууга, кино- жана фотосүрөт тартууга, видеожазууга, түз радио- жана телеберүүгө процесстик мыйзамда каралган тартипте жол берилет.";

2) II бөлүм төмөнкүдөй мазмундагы 244-берене менен толукталсын:

"244-берене. Сот актыларынын мамлекеттик реестри

1. Соттук актылардын электрондук көчүрмөлөрүн жыйноонун, сактоонун, коргоонун, эсепке алуунун, издөөнүн жана берүүнүн автоматташтырылган тутуму сот актыларынын мамлекеттик реестри болуп саналат.

2. Ыйгарым укуктуу орган сот актыларынын мамлекеттик реестрин жүргүзүүнү жана эсепке алууну жүзөгө ашырат.".

2-берене.

"Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2007-ж., № 5, 458-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 5-статьянын 2-пункту "каралуучу кайрылуулардан" деген сөздөрдөн кийин ", судьяларды тартип жоопкерчилигине тартуу жөнүндө иштер боюнча өндүрүштөн" деген сөздөр менен толукталсын;

2) 9-статьяда:

а) 7-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"7. Соттук актыга же судьянын жүрүм-турумуна даттанылган кайрылуу, ушул соттук актыга же судьянын жүрүм-турумуна даттануу тартибин түшүндүрүү менен, кайрылууну жиберген жаранга кайтарылып берилет.";

б) статья төмөнкүдөй мазмундагы 10-бөлүк менен толукталсын:

"10. Каралган кайрылуулар жооптордун көчүрмөлөрү менен, аларды сактоонун мөөнөттөрүн көрсөтүү менен архивге сактоого өткөрүп берилет.";

3) 11-статьянын 3-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"3. Жеткиликтүүлүгү мыйзамдар менен чектелген маалыматтарды, ошондой эле жарандын жеке жашоосуна тиешелүү маалыматтарды, анын макулдугусуз жарыялоого жол берилбейт.";

4) 17-статья төмөнкүдөй мазмундагы 2-бөлүк менен толукталсын:

"Мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын же кызмат адамынын кайрылууну кароодон укук ченемсиз баш тартууларына, же негизсиз жоопту же анык эмес маалыматтарды бергенине байланыштуу жарандын тарткан чыгымдары мамлекеттик органдан, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынан же кызмат адамынан соттун чечими боюнча өндүрүп алынышы мүмкүн.".

3-берене.

"Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатынын статусу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2008-ж., № 10, 1095-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 11-берененин 1-бөлүгү "Жогорку Кеңештин жыйналышында" деген сөздөрдөн мурда "Каралган же алардын өндүрүшүндө болгон иштердин маңызы боюнча сотторду жана судьяларды кошпогондо," деген сөздөр менен толукталсын;

2) 15-беренеде:

а) 1-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"1. Каралган же алардын өндүрүшүндө болгон иштердин маңызы боюнча сотторду жана судьяларды кошпогондо, Жогорку Кеңештин депутаты мамлекеттик бийлик органдарына, өз алдынча башкаруу органдарына, ишканаларга, мекемелерге жана уюмдарга суроо-талап жөнөтүүгө укуктуу, алар бир айлык мөөнөттөн кечиктирбестен жооп берүүгө милдеттүү.";

б) 3-бөлүгүндө "органдарына жана алардын кызмат адамдарына" деген сөздөр "жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына" деген сөздөргө алмаштырылсын;

в) 5-бөлүгү "сырды" деген сөздөн кийин ", мыйзам менен корголгон башка сырды" деген сөздөр менен толукталсын;

г) 6-бөлүгүндө "Мамлекеттик" деген сөз "Аткаруу" деген сөзгө алмаштырылсын;

3) 16-берененин 1-бөлүгү "Жарандардын укуктары" деген сөздөрдөн мурда "Каралган же алардын өндүрүшүндө болгон иштердин маңызы боюнча сотторду жана судьяларды кошпогондо," деген сөздөр менен толукталсын;

4) 21-беренеде:

а) биринчи абзацында "Жогорку Кеңештин" деген сөздөр "1. Жогорку Кеңештин" деген сөздөргө алмаштырылсын;

б) берене төмөнкүдөй мазмундагы 2-бөлүк менен толукталсын:

"2. Соттук актыга же судьянын жүрүм-турумуна даттанылган депутатка кайрылуу, ушул соттук актыга же судьянын жүрүм-турумуна даттануу тартибин түшүндүрүү менен, кайрылууну жиберген жаранга кайтарылып берилет.";

5) 22-берененин биринчи сүйлөмү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: "Жогорку Кеңештин депутаты Жогорку Кеңештин же анын органдарынын тапшырмасы боюнча, каралган же алардын өндүрүшүндө болгон иштердин маңызы боюнча сотторду жана судьяларды кошпогондо, мамлекеттик бийлик органдарынын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, ишканалардын, мекемелердин жана уюмдардын мыйзамдарды аткаруусун текшерүүгө катышат.";

6) 27-берененин биринчи сүйлөмү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: "Каралган же алардын өндүрүшүндө болгон иштердин маңызы боюнча сотторду жана судьяларды кошпогондо, мамлекеттик бийлик органдары, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, мамлекеттик ишканалардын, мекемелердин жана уюмдардын жетекчилери Жогорку Кеңештин депутатынын кайрылуусу боюнча шайлоочулар менен иштөөнү уюштурууга зарыл болгон көмөк көрсөтүүгө милдеттүү.".

4-берене.

"Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Регламенти жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2011-ж., № 10, 1514-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 111-берененин 1-бөлүгү "Депутат" деген сөздөн кийин ", каралган же алардын өндүрүшүндө болгон иштердин маңызы боюнча сотторду жана судьяларды кошпогондо," деген сөздөр менен толукталсын.

2) 114-берененин 1-бөлүгү "Өздөрүнүн" деген сөздөн кийин ", каралган же алардын өндүрүшүндө болгон иштердин маңызы боюнча сотторду жана судьяларды кошпогондо," деген сөздөр менен толукталсын.

3) 117-берененин 2-бөлүгү "Жогорку соттун Конституциялык палатасынын" деген сөздөрдөн кийин ", Кыргыз Республикасынын Судьялар кеңешинин" деген сөздөр менен толукталсын.

5-берене.

"Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2000-ж., № 5, 228-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 10-статьянын 4-бөлүгү "тийиштүү органдардын" деген сөздөрдөн мурда "сотторду жана судьяларды кошпогондо," деген сөздөр менен толукталсын;

2) 12-статьянын 1-бөлүгү "мамлекеттик органдарды" деген сөздөрдөн мурда "сотторду жана судьяларды кошпогондо," деген сөздөр менен толукталсын;

3) 14-статья төмөнкүдөй мазмундагы 4-бөлүк менен толукталсын:

"Соттук актыга же судьянын жүрүм-турумуна даттанылган депутатка кайрылуу, ушул соттук актыга же судьянын жүрүм-турумуна даттануу тартибин түшүндүрүү менен, кайрылууну жиберген жаранга кайтарылып берилет.";

4) 18-статьянын биринчи сүйлөмү "бардык мамлекеттик органдарга" деген сөздөрдөн мурда "сотторду жана судьяларды кошпогондо," деген сөздөр менен толукталсын;

5) 20-статьянын 1-бөлүгү "тийиштүү органдарга" деген сөздөрдөн мурда "сотторду жана судьяларды кошпогондо," деген сөздөр менен толукталсын.

6-берене.

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып 10 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

 

Кыргыз Республикасынын

           Президенти

 

А.Ш. Атамбаев