Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\67347f0c-1a46-4f2c-adc5-0a24edf1a7d0\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2016-жылдын 12-августу № 166

Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына (Кыргыз Республикасынын Салык кодексине, Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексине жана Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодексине) өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

(КР 2017-жылдын 24-январындагы N 10 Мыйзамынын, КР 2017-жылдын 13-апрелиндеги N 58 Кодексинин редакцияларына ылайык)

1-берене.

Кыргыз Республикасынын Салык кодексине (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2008-ж., № 8, 922-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 83-берененин 5-бөлүгү төмөнкүдөй мазмундагы 21-23-пункттар менен толукталсын:

"21) КНС эсеп-фактуралардын серияларын жана номерлерин ыйгаруу жөнүндө;

22) КНС эсеп-фактуралардын серияларын жана номерлерин ыйгаруудан баш тартуу жөнүндө;"

23) КНС төлөөчү катары каттоо жөнүндө.";

2) 228-берене төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"228-берене. Салык салынуучу субъект. КНС боюнча маалыматка жетүү

1. Эгерде ушул бөлүмгө ылайык салык органында КНС салыгын төлөөчү катары катталса же катталууга милдеттүү болсо, субъект салык салынуучу болуп калат.

2. Ар бир салык төлөөчү КНС салыгын төлөөчү жөнүндө төмөнкүлөр камтылган маалыматтарга эркин жетүүгө укуктуу:

1) КНС салыгын төлөөчүнүн толук аталышы, КНС боюнча ЖСН жана каттоо датасы;

2) КНС боюнча каттоону жокко чыгаруу датасы;

3) КНСтин эсеп-фактурасынын датасы, сериясы жана номери;

4) жараксыз деп таанылган эсеп-фактуралардын сериялары жана номерлери.

3. Ушул берененин 2-бөлүгүндө көрсөтүлгөн маалыматтар салык органы мындай маалыматтар алган же салык органы тиешелүү чечим кабыл алган күндөн кийинки күндөн кечиктирилбестен ыйгарым укуктуу салык органынын ачык веб-сайтына жайгаштырылат. Салык органы КНС боюнча ушул салык органында катталган салык төлөөчүнүн аталган маалыматтарга жетүүсүн камсыз кылат.";

3) 266-берененин 9-бөлүгүндөгү "жана жоголду" деген сөздөр алып салынсын;

4) 271-берененин 5-бөлүгүндөгү "жана жоголду" деген сөздөр алып салынсын;

5) 275-берененин 1-бөлүгүндөгү "жана жоголду" деген сөздөр алып салынсын;

6) 282-беренеде:

а) берененин аталышындагы "жана документтер" деген сөздөр алып салынсын;

б) 1-бөлүк төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"1. КНСтин эсеп-фактурасы салык салынуучу субъект тарабынан салык салынуучу беримге карата жол-жоболоштурулган документ болуп саналат жана төмөнкүдөй шарттарга ылайык келиши керек:

1) КНСтин эсеп-фактурасынын бланкына серия жана номер ушул Кодексте белгиленген тартипке ылайык ыйгарылышы;

2) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган милдеттүү реквизиттер толтурулушу.";

в) 8 жана 9-бөлүктөр күчүн жоготту деп таанылсын;

г) 10 жана 11-бөлүктөр төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"10. Салык салынуучу субъектке эсеп-фактуралардын сериялары жана номерлери салык кызматынын органына берилген арыздын негизинде, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү белгилөөчү чектөөлөрдү эсепке алуу менен ыйгарылат.

11. КНСтин эсеп-фактураларынын серияларын жана номерлерин ыйгаруу жөнүндө чечимди же КНСтин эсеп-фактураларынын серияларын жана номерлерин ыйгаруудан баш тартуу жөнүндө чечимди салык кызматынын органы арыз салык кызматынын органында катталган күндөн кийинки күндөн кечиктирбестен тапшырат.

Салык салынуучу субъекттин арызы, ошондой эле ушул бөлүктө көрсөтүлгөн чечим электрондук түрдө жана/же кагаздык камтымада, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү белгилөөчү тартипте тапшырылат.

Эгерде салык салынуучу субъект эсеп-фактуралардын серияларын жана номерлерин ыйгаруу жөнүндө салык кызматынын органынын чечимин алуудан арыз берилген күндөн тартып 10 календардык күндөн ашкан мөөнөт бою качса, салык кызматынын органы эсеп-фактуралардын серияларын жана номерлерин ыйгаруу жөнүндө чечимди жоюу жана серияларды жана номерлерди жокко чыгаруу тууралуу чечим кабыл алууга милдеттүү.";

д) берене төмөнкүдөй мазмундагы 12-14-бөлүктөр менен толукталсын:

"12. КНСтин эсеп-фактурасынын формасын Кыргыз Республикасынын Өкмөтү белгилейт.

13. КНСтин жараксыз болгондон тышкаркы эсеп-фактурасы сатып алынган материалдык ресурстар боюнча КНСтин суммаларын ушул бөлүмдө каралган тартипте кошуп эсептөөгө кабыл алуу үчүн негиз болуп кызмат кылат.

14. КНСтин эсеп-фактурасы төмөнкүдөй учурларда жараксыз болуп саналат:

1) эгерде КНСтин эсеп-фактурасы ушул берененин 1-бөлүгүндө белгиленген шарттарга ылайык келбесе жана/же

2) эгерде КНСтин эсеп-фактурасы салык алынуучу беримдерди түзүү ниети жок туруп, жалган же жасалма бүтүмдү түзүүдө калп эле жол-жоболоштурулса.".

2-берене.

(КР 2017-жылдын 24-январындагы N 10 Мыйзамына ылайык 2019-жылдын 1-январынан тартып күчүн жоготот)

 

3-берене.

(КР 2017-жылдын 13-апрелиндеги N 58 Кодексине ылайык 2019-жылдын 1-январынан тартып күчүн жоготот)

 

4-берене.

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып эки ай өткөндөн кийин күчүнө кирет.

Ушул Мыйзам күчүнө киргенден кийин анын 1-беренесинин колдонулушу төмөнкүдөй тартипте жүзөгө ашырылат:

салык төлөөчү ушул Мыйзам күчүнө кирген датага карата өз тескөөсүндө калган КНСтин эсеп-фактураларынын так отчеттуулук бланктарын ушул Мыйзам күчүнө кирген датадан тартып ушул Мыйзам күчүнө кирген айдан кийинки экинчи айдын акыркы күнүнө чейинки мезгилде салык салынуучу беримдерди жол-жоболоштуруу үчүн пайдаланууга укуктуу;

ушул Мыйзам күчүнө кирген датадан тартып ушул Мыйзам күчүнө кирген айдан кийинки экинчи айдын акыркы күнүнө чейинки мезгилде салык төлөөчүнүн тескөөсүндө калган КНСтин эсеп-фактураларынын так отчеттуулук бланктарына карата КНСтин эсеп-фактураларынын реестрлери салык төлөөчү тарабынан берилүүгө жатат.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү өзүнүн ченемдик укуктук актыларын ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

 

Кыргыз Республикасынын

Президенти

 

А.Ш. Атамбаев