Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\user\AppData\Local\Temp\LSoft\CdbSearchClient\836832d9-f7d0-4485-aa04-7fce341e9da0\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2016-жылдын 17-ноябры № 178

Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу маселелери боюнча айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

1-берене.

"Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Ведомосттору, 1996-ж., № 7, 85-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 2-статьяда:

а) биринчи абзацы "субъект) жана" деген сөздөрдөн кийин "алардын өзгөчөлөнгөн бөлүмдөрү (филиалдары, өкүлчүлүктөрү)," деген сөздөр менен толукталсын;

б) статья төмөнкүдөй мазмундагы онунчу абзац менен толукталсын:

"Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу органдарында каттоо - жеке жана юридикалык жактарды мамлекеттик каттоону жүзөгө ашыруучу мамлекеттик органдардын маалыматтарынын негизинде камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөчүлөр катары мамлекеттик социалдык камсыздандыруу органдарында мамлекеттик социалдык камсыздандыруу субъекттерин эсепке алуу.";

в) он бешинчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Милдеттүү пенсиялык камсыздандыруу тууралуу келишим камсыздандырылган адамдын пайдасына топтолуучу пенсиялык фонд менен камсыздандырылган адамдын ортосундагы макулдашуу, ага ылайык топтолуучу пенсиялык фонд пенсиялык негиздер келип чыкканда камсыздандырылган адамга пенсиянын топтолуучу бөлүгүн дайындоону жана төлөп берүүнү жүзөгө ашырууга милдеттүү.";

2) 4-статьяда "нормативдик-укуктук" деген сөздөр "ченемдик укуктук" деген сөздөргө алмаштырылсын;

3) 5-статьяда:

а) үчүнчү абзацында "жеке ээлик кылуучулар, өз алдынча иштегендер, жеке практикада иштегендер, чыгармачыл кызматкерлер" деген сөздөр "жеке ишкерлер жана жеке жактар" деген сөздөргө алмаштырылсын;

б) төртүнчү абзацында "мамлекеттер аралык макулдашууларда (келишимдерде)" деген сөздөр "Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерде" деген сөздөргө алмаштырылсын;

в) алтынчы абзацында "жалдануу боюнча жумушка жиберилген Кыргыз Республикасынын граждандары - Кыргыз Республикасы менен алар жүргөн өлкөнүн ортосундагы кош тараптуу макулдашуулардын (келишимдердин) негизинде" деген сөздөр "жумушка жиберилген Кыргыз Республикасынын граждандары - Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдердин негизинде" деген сөздөргө алмаштырылсын;

4) 9-статьянын 1-бөлүгүнүн алтынчы абзацында "пенсиялык келишим" деген сөздөр "милдеттүү пенсиялык камсыздандыруу тууралуу келишим" деген сөздөргө алмаштырылсын;

5) 12-статьяда "нормативдик-укуктук" деген сөздөр "ченемдик укуктук" деген сөздөргө алмаштырылсын;

6) 17-статьянын 1-бөлүгүндө "нормативдик-укуктук" деген сөздөр "ченемдик укуктук" деген сөздөргө алмаштырылсын;

7) 21-статьянын 2 жана 3-бөлүгү күчүн жоготту деп таанылсын;

8) 22-статьянын 3-бөлүгүнүн экинчи абзацында "(магниттик жазуу же байланыш каналы боюнча)" деген сөздөр алып салынсын;

9) 23-статьянын биринчи бөлүгүнүн биринчи абзацы "подряд," деген сөздөн кийин "акы төлөп кызмат көрсөтүүлөр," деген сөздөр менен толукталсын;

10) 24-статьяда:

а) 1-бөлүгүндө "өткөн ай үчүн эмгек акыга каражаттарды банк мекемелеринен алган мөөнөттөрдө, бирок" деген сөздөр "мамлекеттик социалдык камсыздандыруу органдарында катталган жери боюнча Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун эсептешүү эсебине" деген сөздөргө алмаштырылсын;

б) 2-бөлүгү күчүн жоготту деп таанылсын;

11) Мыйзам төмөнкүдөй мазмундагы 241-статья менен толукталсын:

"241-статья. Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу органдарында каттоо

Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу органдары төмөнкүлөрдү каттоону жүзөгө ашырат:

юридикалык жактарды - жайгашкан жери (юридикалык дареги) боюнча;

юридикалык жактардын өзгөчөлөнгөн бөлүмдөрүн (филиалдарын, өкүлчүлүктөрүн) - ишин жүргүзгөн жери боюнча;

жеке жактарды - жашаган же экономикалык ишин жүргүзгөн жери боюнча.";

12) 26-статьяда:

а) 1-бөлүгү "Камсыздандыруучулар" деген сөздөн кийин "жана камсыздандыруу төгүмдөрүн өз алдынча төлөгөн камсыздандырылган адамдар (жеке ишкерлер жана жеке жактар)" деген сөздөр менен толукталсын;

б) 2-бөлүгүндө:

биринчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"2. Камсыздандыруучуларга жана камсыздандыруу төгүмдөрүн өз алдынча төлөгөн камсыздандырылган адамдарга (жеке ишкерлер жана жеке жактар) мамлекеттик социалдык камсыздандыруу бюджетине төгүмдөрдү жана башка төлөмдөрдү өз убагында же толук төлөбөгөндүгү үчүн төмөнкүдөй учурларда үстөктөр жана айып акылар кошуп эсептелет;";

экинчи абзацы "өлчөмүндө" жана "өлчөмдө" деген сөздөрдөн кийин "айып акы" деген сөздөр менен толукталсын;

үчүнчү абзацында "ведомостторун бербегенде (же кечиктиргенде) - мурдагы отчеттук жылдын ичинде түзүлгөн, кийин кайра эсептелген төлөмдөрдүн суммасынын 25 проценти өлчөмүндө" деген сөз "ведомостторун календардык жылдын ичинде эки жолудан ашык бербегенде (же кечиктиргенде) - мурдагы отчеттук жылдын ичинде түзүлгөн, кийин кайра эсептелген төлөмдөрдүн суммасынын 25 проценти өлчөмүндө айып акы" деген сөздөргө алмаштырылсын;

13) 28-статьяда:

а) 1-бөлүгүнүн үчүнчү абзацында "нормативдик-укуктук" деген сөздөр "ченемдик укуктук" деген сөздөргө алмаштырылсын;

б) 2-бөлүгүнүн экинчи абзацында "нормативдик-укуктук" деген сөздөр "ченемдик укуктук" деген сөздөргө алмаштырылсын.

2-берене.

"Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Ведомосттору, 1997-ж., № 8, 392-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 1-статьянын 2-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерде ушул Мыйзамда камтылгандан башка эрежелер каралган учурларда, ошол эл аралык келишимдер менен белгиленген эрежелер колдонулат.";

2) 5-статьянын 1-пунктунда "уюштуруу-укуктук формаларына жана менчигинин түрүнө карабастан, юридикалык жактардын, алардын өзгөчөлөнгөн бөлүмчөлөрүнүн (филиалдарынын жана өкүлчүлүктөрүнүн), дыйкан (фермер) чарбаларынын, жеке адамдардын" деген сөздөр "төлөөчүлөрдүн" деген сөзгө алмаштырылсын;

3) 34-статьянын 1-пунктунун "б" пунктчасында "туура" деген сөз "анык" деген сөзгө алмаштырылсын.

3-берене.

"Милдеттүү мамлекеттик социалдык камсыздандыруу максатында Кыргыз Республикасынын жарандарын жекече (индивидуалдык) эсепке алуу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 1999-ж., № 4, 194-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 1-статьянын биринчи, экинчи, алтынчы жана жетинчи абзацтары күчүн жоготту деп таанылсын;

2) 6-статьянын 6-бөлүгүндө "аймактык" деген сөз "региондук" деген сөзгө алмаштырылсын;

3) 7-статьянын бүткүл тексти боюнча ар кандай сандык формалардагы "аймактык" деген сөз тиешелүү сандардагы "региондук" деген сөзгө алмаштырылсын;

4) 8-статьянын 6-бөлүгүндө "(магниттик жазуу же байланыш каналы боюнча)" деген сөздөр алып салынсын;

5) 10-статьянын бүткүл тексти боюнча "аймактык" деген сөз "региондук" деген сөзгө алмаштырылсын;

6) 11-статьянын 3-бөлүгүндө "15инен" деген цифралар "20сынан" деген цифраларга алмаштырылсын;

7) 14-статьянын 2-бөлүгүнүн экинчи абзацы "ылайык" деген сөздөн кийин "мамлекеттик социалдык камсыздандыруу системасында жекече эсепке алуу үчүн" деген сөздөр менен толукталсын;

8) 17-статьянын 4-бөлүгүндө "аймактык" деген сөз "региондук" деген сөзгө алмаштырылсын.

4-берене.

"Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2004-ж., № 5, 229-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1-статьяда:

а) "а" пункту "жактар" деген сөздөн кийин "анын ичинде чет өлкөлүктөр," деген сөздөр менен толукталсын;

б) "в" пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"в) жеке ишкерлер жана жеке жактар.".

5-берене.

"Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2004-ж., № 11, 510-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 1-статьянын 3-бөлүгү "региондук органдары" деген сөздөрдөн кийин "жана ведомстволук мекемелери" деген сөздөр менен толукталсын;

2) 2-статьянын 2-бөлүгүнүн үчүнчү абзацында ", толук көлөмүндө" деген сөздөр алып салынсын;

3) 3-статьяда:

а) 1-бөлүгүнүн жыйырманчы абзацында "мамлекеттер аралык жана эл аралык келишимдер менен макулдашууларды" деген сөздөр "Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган эл аралык келишимдерди" деген сөздөргө алмаштырылсын;

б) 2-бөлүгүндө:

бешинчи абзацы "пенсиялар" деген сөздөн кийин ", пенсиялык топтоо каражаттары" деген сөздөр менен толукталсын;

жыйырма биринчи жана жыйырма экинчи абзацтары төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"- камсыздандырылган адамдын пенсиялык активдерин анын арызы боюнча пенсиялык топтоо фонддоруна жиберүүгө;

- пенсиянын топтоо бөлүгүн жана пенсиялык топтоо каражаттарын төлөп берүүнү жүргүзүүгө;";

в) 4-бөлүгүндө "карама-каршы келбеген маселелер боюнча ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгат" деген сөздөр "карама-каршы келбеген маселелер боюнча ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгууга катышат" деген сөздөргө алмаштырылсын;

г) 5-бөлүгү күчүн жоготту деп таанылсын";

4) 4-статьянын 1-бөлүгүндө:

а) экинчи абзацында "топтоочу бөлүккө түшкөн камсыздандыруу төгүмдөрүнөн" деген сөздөр "Мамлекеттик топтолуучу пенсиялык фондго түшкөн камсыздандыруу төгүмдөрүнөн жана пенсиялык топтоо каражаттарын инвестициялоо боюнча операциялардан алынган инвестициялык кирешеден" деген сөздөргө алмаштырылсын;

б) төртүнчү абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"- камсыздандыруу төгүмдөрүн өз убагында жана толук чегербегендиги үчүн туумдардан, айыптардан жана пайыздардан;";

в) он биринчи абзацы күчүн жоготту деп таанылсын;

г) бөлүк төмөнкүдөй мазмундагы он экинчи абзац менен толукталсын:

"- Социалдык фондго ыкчам башкаруу укугунда таандык мүлктү ижарага берүүдөн алынган кирешелер, толук көлөмдө;";

5) 9-статьянын 3-бөлүгүндө:

а) бешинчи абзацында "мыйзамдардын" деген сөз "ченемдик укуктук актылардын" деген сөздөргө алмаштырылсын;

б) онунчу абзацында "ченемдик актыларды" деген сөздөр "локалдык ченемдик актыларды" деген сөздөргө алмаштырылсын;

6) 11-статьяда:

а) аталышында "мүлкү" деген сөздөн кийин "жана акчалай каражаттары" деген сөздөр менен толукталсын;

б) 1-бөлүгү "салык" деген сөздөн кийин ", салыктык эмес төлөмдөр" деген сөздөр менен толукталсын.

6-берене.

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып он күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү өзүнүн чечимдерин ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

 

Кыргыз Республикасынын

           Президенти

 

А.Ш. Атамбаев