Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\user\AppData\Local\Temp\LSoft\CdbSearchClient\836832d9-f7d0-4485-aa04-7fce341e9da0\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2016-жылдын 23-декабры № 217

Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

1-берене.

Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексине (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 1999-ж., № 10, ст.442) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 5-статьянын төртүнчү, бешинчи абзацтарында ", Кыргыз Республикасынын Аскердик соту" деген сөздөр алып салынсын;

2) 110-статьянын 3-бөлүгүндө "же аскердик гарнизондук сот" деген сөздөр алып салынсын;

3) 111-статьянын 2-бөлүгүндө "же гарнизондук аскердик сот" деген сөздөр алып салынсын;

4) 1691-статьянын 2-бөлүгүндө "же аскер горнизонунун сотунун" деген сөздөр алып салынсын;

5) 240-статьяда:

а) 2-4-бөлүктөрү күчүн жоготту деп таанылсын;

б) 6-бөлүгүндө:

мамлекеттик тилдеги тексттеги "же аскердик сотко" деген сөздөр алып салынсын;

расмий тилдеги тексттеги "или военному суду гарнизона" деген сөздөр алып салынсын;

в) 8-бөлүгүндө "же горнизондун аскердик сотунун" деген сөздөр алып салынсын;

6) 242-статьянын 3-бөлүгүндө:

мамлекеттик тилдеги тексттеги ", Кыргыз Республикасынын Аскердик сотунун төрагасы ишти гарнизондун бир аскердик сотунан экинчисине" деген сөздөр алып салынсын;

расмий тилдеги тексттеги "председатель Военного суда Кыргызской Республики вправе передать дело от одного военного суда гарнизона другому," деген сөздөр алып салынсын;

7) 333-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"333-статья. Мыйзамдуу күчүнө кире элек өкүмдөргө даттанууларды жана көрсөтүүлөрдү кароочу соттор

Райондук (шаардык) соттордун өкүмдөрү тиешелүү түрдө областтык, Бишкек шаардык сотторго даттанылышы мүмкүн.";

8) 342-статьянын 2-бөлүгүндө "Кыргыз Республикасынын областтык, Бишкек шаардык соттору, Аскердик соту," деген сөздөр "Областтык, Бишкек шаардык соттору" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

9) 3732-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"3732-статья. Кассациялык даттанууларды жана сунуштарды кароочу соттор

"Райондук (шаардык) соттордун чечимдери тиешелүүлүгүнө жараша областтык соттун, Бишкек шаардык сотунун кассациялык инстанциясына даттанылышы мүмкүн.".

2-берене.

Кыргыз Республикасынын Жарандык процесстик кодексине (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2000-ж., № 3, ст.158.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 2-статьяда:

а) 8-1-бөлүгүндө "аларга теңештирилген соттор (Кыргыз Республикасынын Аскер соту жана Бишкек шаардык соту)" деген сөздөр "аларга теңештирилген сот (Бишкек шаардык соту)" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

б) 12-1-бөлүгүндө "гарнизондордун аскер соту," деген сөздөр алып салынсын;

2) 22-статьяда:

а) 1-пунктунда ", гарнизондун аскер сотунда", ", гарнизондун аскер сотуна" деген сөздөр алып салынсын;

б) 2 жана 3-пункттарында ", Кыргыз Республикасынын Аскер сотунда" деген сөздөр алып салынсын;

3) 26-статьяда:

а) 1-бөлүгүндө "Гарнизондун аскер сотунда жана" деген сөздөр алып салынсын;

б) 2-пункту күчүн жоготту деп таанылсын.

3-берене.

"Кыргыз Республикасынын Жогорку соту жана жергиликтүү соттор жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2003-ж., № 10, ст.463) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 25-берененин 1-пунктунда:

а) 1-пунктчасында ", гарнизондордун аскер соттору" деген сөздөр алып салынсын;

б) 2-пунктчасында ", Кыргыз Республикасынын Аскердик соту" деген сөздөр алып салынсын;

2) 30-берененин 2-пункту күчүн жоготту деп таанылсын;

3) 39-берененин 3-пункту күчүн жоготту деп таанылсын;

4) 41-берененин 1-пунктунун 5-пунктчасында ", гарнизондордун аскер сотторунун" деген сөздөр алып салынсын.

4-берене.

"Кыргыз Республикасынын жергиликтүү сотторунун түзүмүн жана жергиликтүү соттордун судьяларынын штаттык санын бекитүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2011-ж., № 9, ст.1287) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 1-беренеде:

а) 1-бөлүгүндө:

экинчи абзацында "28" деген цифралар "29" деген цифраларга алмаштырылсын;

бешинчи абзацында "24" деген цифралар "25" деген цифраларга алмаштырылсын;

он экинчи абзацында "14" деген цифралар "15" деген цифраларга алмаштырылсын;

он төртүнчү абзацында "13" деген цифралар "14" деген цифраларга алмаштырылсын;

он бешинчи абзацында "15" деген цифралар "16" деген цифраларга алмаштырылсын;

он жетинчи абзацында "14" деген цифралар "15" деген цифраларга алмаштырылсын;

б) 2-бөлүгүндө:

экинчи абзацында "17" деген цифралар "18" деген цифраларга алмаштырылсын;

бешинчи абзацында "13" деген цифралар "14" деген цифраларга алмаштырылсын;

алтынчы абзацында "9" деген цифра "10" деген цифраларга алмаштырылсын;

сегизинчи абзацында "8" деген цифра "9" деген цифрага алмаштырылсын;

он экинчи абзацында "3" деген цифра "4" деген цифрага алмаштырылсын;

он төртүнчү абзацында "2" деген цифра "3" деген цифрага алмаштырылсын;

жыйырма биринчи абзацында "8" деген цифра "9" деген цифрага алмаштырылсын;

жыйырма үчүнчү абзацында "7" деген цифра "8" деген цифрага алмаштырылсын;

жыйырма төртүнчү абзацында "5" деген цифра "6" деген цифрага алмаштырылсын;

жыйырма алтынчы абзацында "4" деген цифра "5" деген цифрага алмаштырылсын;

б) 3-бөлүгүндө:

он бешинчи абзацында "6" деген цифра "7" деген цифрага алмаштырылсын;

он жетинчи абзацында "5" деген цифра "6" деген цифрага алмаштырылсын;

жыйырма биринчи абзацында "15" деген цифралар "16" деген цифраларга алмаштырылсын;

жыйырма үчүнчү абзацында "14" деген цифралар "15" деген цифраларга алмаштырылсын;

жыйырма төртүнчү абзацында "5" деген цифра "6" деген цифрага алмаштырылсын;

жыйырма алтынчы абзацында "4" деген цифра "5" деген цифрага алмаштырылсын;

г) 5-бөлүгүндө:

он сегизинчи абзацында "4" деген цифра "5" деген цифрага алмаштырылсын;

жыйырманчы абзацында "3" деген цифра "4" деген цифрага алмаштырылсын;

д) 8-бөлүгүндө:

алтынчы абзацында "2" деген цифра "3" деген цифрага алмаштырылсын;

сегизинчи абзацында "1" деген цифра "2" деген цифрага алмаштырылсын;

тогузунчу абзацында "4" деген цифра "5" деген цифрага алмаштырылсын;

он биринчи абзацында "3" деген цифра "4" деген цифрага алмаштырылсын;

е) 9-бөлүгү күчүн жоготту деп таанылсын.

2) 2-берененин он экинчи-он алтынчы абзацтары күчүн жоготту деп таанылсын.

5-берене.

"Кыргыз Республикасынын сотторундагы сот арачылары жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2009-ж., № 7, ст.725) төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

14-берененин 1-бөлүгүнүн төртүнчү абзацында "жана Аскердик соту" деген сөздөр алып салынсын.

6-берене.

"Кыргыз Республикасынын жарандарынын жалпыга бирдей аскердик милдети жөнүндө, аскердик жана альтернативдик кызматтар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2009-ж., № 2, ст.116) төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

1-берененин он биринчи абзацында "Аскердик сот," деген сөздөр алып салынсын.

7-берене.

"Аскер кызматчыларынын статусу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ("Свободные горы" гезитинин 1-тиркемеси, 1992-жылдын августу) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

22-статьяда:

3-бөлүгүндө "аскер сотторуна" деген сөздөр "сотко" деген сөз менен алмаштырылсын;

6-бөлүгүндө "аскердик же" деген сөздөр алып салынсын.

8-берене.

"Аскердик наамдарды, класстык чендерди, атайын класстык чендерди жана атайын наамдарды белгилөө жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 1999-ж., № 8, ст.396) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 10-статьяда:

статьянын аталышында "жана аскер сотунун" деген сөздөр алып салынсын;

биринчи абзацындагы "жана аскер сотунун" деген сөздөр алып салынсын;

2) тиркеменин 4-графасынын аталышында "жана аскердик сотунун" деген сөздөр алып салынсын.

9-берене.

"Саясий жана диний ынанымы үчүн, социалдык, улуттук жана башка белгилери боюнча куугунтуктан жапа чегип акталган граждандардын укугу жана гарантиялары жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 1994-ж., № 7, ст.220) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 6-статьянын 2-бөлүгүнүн үчүнчү абзацында "Кыргыз Республикасынын Аскер трибуналына," деген сөздөр алып салынсын;

2) 7-статьяда:

а) 1-бөлүгүндөгү "же аскер соту" деген сөздөр алып салынсын;

б) 2-бөлүгүндөгү "(аскер сотунун)" деген сөздөр алып салынсын.

10-берене.

"Акча каражаттарын, кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктү легалдаштырууга байланыштуу мунапыс тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2007-ж., № 7-9, ст.703) төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

5-статьянын 5-пунктунда "Кыргыз Республикасынын Аскердик соту," деген сөздөр алып салынсын.

11-берене.

1. Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

2. Кыргыз Республикасынын аскердик сотторунун өндүрүшүндө турган соттук иштер жана материалдар Кыргыз Республикасынын Жогорку соту тарабынан соттук караштуулук жана ведомстволук караштуулук эрежелерине ылайык тиешелүү жергиликтүү сотторго өткөрүп берилет.

3. Кыргыз Республикасынын Судьяларды тандоо боюнча кеңеши бир айлык мөөнөттө ушул Мыйзамдын тиркемесине ылайык Кыргыз Республикасынын аскердик сотторунун судьяларын которууну (ротация кылууну) жүзөгө ашырсын.

4. Аскердик соттордун аппараттарынын кызматкерлеринин штаттык бирдиктери Кыргыз Республикасынын жергиликтүү сотторунун аппараттарынын түзүлүштөрүнө өткөрүлүп берилээри белгиленсин.

5. Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна караштуу Сот департаменти, Кыргыз Республикасынын Судьялар кеңеши жана Кыргыз Республикасынын Жогорку соту менен макулдашуу боюнча бир айлык мөөнөттө жергиликтүү сотторго аскердик соттордун аппараттарынын кызматкерлерин которууну (ротация кылууну) жүзөгө ашырсын.

6. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү:

аскердик соттор системасынын бюджетин жергиликтүү соттордун бюджетине өткөрүп берүүнү караштырган мыйзам долбоорун демилгелесин;

аскердик соттордун имараттарын, автотранспорттук каражаттарын жана башка мүлкүн Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна караштуу Сот департаментинин карамагына өткөрүп берсин;

өзүнүн ченемдик укуктук актыларын ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

 

Кыргыз Республикасынын

           Президенти

 

А.Ш. Атамбаев

 

 

"Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына
тиркеме

Кыргыз Республикасынын жергиликтүү сотторунун штаттык бирдиктерин өткөрүп берүү

1. Кыргыз Республикасынын Аскер сотунун судьяларынын штаттык санынан (7 судья) төмөнкүлөрдүн түзүмүнө өткөрүп берилет:

Бишкек шаардык сотунун - 1 судьянын кызмат орду;

Чүй облусунун сотунун - 1 судьянын кызмат орду;

Бишкек шаарынын Свердлов райондук сотунун - 1 судьянын кызмат орду;

Чүй облусунун Сокулук райондук сотунун - 1 судьянын кызмат орду;

Чүй облусунун Аламүдүн райондук сотунун - 1 судьянын кызмат орду;

Чүй облусунун Кемин райондук сотунун - 1 судьянын кызмат орду;

Чүй облусунун Токмок шаардык сотунун - 1 судьянын кызмат орду.

2. Баткен гарнизонунун аскер сотунун судьясынын штаттык бирдиги (1 судья) Баткен облусунун Баткен райондук сотунун түзүмүнө өткөрүлүп берилет.

3. Балыкчы гарнизонунун аскер сотунун судьясынын штаттык бирдиги (1 судья) Ысык-Көл облусунун Каракол шаардык сотунун түзүмүнө өткөрүлүп берилет.

4. Бишкек гарнизонунун аскер сотунун судьяларынын штаттык санынан (3 судья) төмөнкүлөрдүн түзүмүнө өткөрүлүп берилет:

Бишкек шаарынын Биринчи май райондук сотунун - 1 судьянын кызмат орду;

Ош облусунун Ош шаардык сотунун - 1 судьянын кызмат орду;

Ош облусунун Өзгөн райондук сотунун - 1 судьянын кызмат орду.

5. Ош гарнизонунун аскер сотунун судьяларынын штаттык санынан (2 судья) төмөнкүлөрдүн түзүмүнө өткөрүлүп берилет:

Ош облусунун Кара-Суу райондук сотунун - 1 судьянын кызмат орду;

Баткен облусунун Кадамжай райондук сотунун - 1 судьянын кызмат орду.