Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\b9611eb5-3e92-4334-9277-f1c7042d603c\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2017-жылдын 2-марты № 41

Алименттик милдеттенмелерди жөнгө салуу чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

2017-жылдын 19-январында

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан кабыл алынган

1-берене.

Кыргыз Республикасынын Үйбүлө кодексине (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2004-ж., № 1, 1-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 14-глава төмөнкүдөй мазмундагы 851-статья менен толукталсын:

"851-статья. Билим берүү уюмдарында окуп жаткан он сегизден жыйырма бир жашка чейинки курактагы балдардын алиментке укугу

1. Алиментти төлөө жөнүндө макулдашуу болбосо, академиялык отпускада болгон мезгилди кошпогондо, алар окууну аяктаганга чейин сот уюштуруу-укуктук формасына карабастан, бардык типтеги жана түрдөгү билим берүү уюмдарында күндүзгү формада акы төлөөнүн негизинде окуп жаткан он сегизден жыйырма бир жашка чейинки курактагы жардамга муктаж болгон өз балдарын багууга ата-энелерди милдеттендирүүгө укуктуу.

2. Билим берүү уюмдарынын күндүзгү формасында акы төлөө негизинде окуп жаткан он сегизден жыйырма бир жашка чейинки курактагы жардамга муктаж болгон балдарга алименттин өлчөмү сот тарабынан уюштуруу-укуктук формасына карабастан, бардык типтеги жана түрдөгү билим берүү уюмдарында окутууга төлөнүүчү нарктын элүү пайызынын өлчөмүндө аныкталат.";

2) 125-статьянын 2-пунктунун экинчи абзацы "жетилген учурда" деген сөздөрдөн кийин ", ал эми билим берүү уюмдарынын күндүзгү формасында окуп жаткан он сегизден жыйырма бир жашка чейинки курактагы балдарга карата окуу аяктагандан кийин же жыйырма бир жашка жеткенде" деген сөздөр менен толукталсын.

2-берене.

"Кыргыз Республикасындагы аткаруу өндүрүшү жөнүндө жана соттук аткаруучулардын статусу тууралу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2002-ж., № 4, 160-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 12-статьянын 1-пункту төмөнкүдөй мазмундагы 132 жана 133-пунктчалар менен толукталсын:

"132) карызкордун атайын укукту пайдалануусуна убактылуу чектөөлөрдү белгилөөгө;

133) Сот департаментинин расмий сайтына карызкордун фотосүрөтүн жана ал жөнүндө маалыматтарды жайгаштырууга;";

2) 3-глава төмөнкүдөй мазмундагы 161-статья менен толукталсын:

"161-статья. Алименттик милдеттенмелер боюнча карызкорлордун маалымат базасы

1. Сот департаменти алименттик милдеттенмелер боюнча карызкорлор жөнүндө маалыматтарды камтыган маалымат базасын, анын ичинде электрондук түрдө түзөт жана жүргүзөт.

2. Маалымат базасын түзүү жана жүргүзүү тартиби Кыргыз Республикасынын Башкы соттук аткаруучусу тарабынан аныкталат.

3. Маалымат базасында камтылган төмөнкү маалыматтар жалпыга жеткиликтүү болуп саналат:

1) аткаруу документинин түрү, анын номери, аткаруу документин берген органдын аталышы;

2) аткаруу өндүрүшүн козгоо датасы;

3) аткаруу өндүрүшүнүн номери;

4) карызкор жөнүндө маалымат (фамилиясы, аты, атасынын аты, туулган датасы, туулган жери, фотосүрөтү);

5) аткаруу документи боюнча жоюлбаган карыздын суммасы;

6) аткаруу өндүрүшүн козгогон (жүргүзүп жаткан) соттук аткаруучу бөлүмүнүн аталышы жана дареги;

7) карызкорду, анын мүлкүн издөөнү жарыялоо жөнүндө маалыматтар.

4. Ушул статьянын 3-бөлүгүндө көрсөтүлгөн маалыматтар аткаруу өндүрүшү бүткөн же токтогон күнгө чейин жалпыга жеткиликтүү болуп саналат жана Сот департаментинин расмий интернет-сайтына жарыяланат.

5. Ушул статьянын 3-бөлүгүндө көрсөтүлгөн маалыматтар өндүрүп алуучунун макулдугу менен жарыяланат.";

3) 3-глава төмөнкүдөй мазмундагы 312-статья менен толукталсын:

"312-статья. Карызкор атайын укукту пайдалануусуна убактылуу чектөөлөр

1. Карызкордун Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык берилген аңчылык кылуу укугу, транспорт каражаттарын (автомобиль, темир жол, аба, ички суу, шаардык электр транспортун) башкаруу укугу түрүндөгү атайын укукту пайдаланууга аткаруу документтин талаптарын толук көлөмдө же болбосо мындай чектөөнү жокко чыгаруу үчүн негиздер келип чыкканга чейин пайдалануу аракеттерин токтото туруу убактылуу чектөөлөр деп түшүнүлөт.

2. Карызкор соттук актынын негизинде берилген же соттук акты болуп саналган аткаруу документинде камтылган талаптарды белгиленген мөөнөттө аткарбаганда, соттук аткаруучу өндүрүп алуучунун арызы же өз демилгеси боюнча карызкордун атайын укуктан пайдалануусуна убактылуу чектөөлөр жөнүндө токтом чыгарууга укуктуу.

Эгерде аткаруу документи сот актысы болуп эсептелбесе жана сот актысынын негизинде берилбеген болсо, анда өндүрүп алуучу же соттук аткаруучу карызкордун атайын укукту пайдалануусуна убактылуу чектөөнү белгилөө тууралуу арыз менен сотко кайрылууга укуктуу.

3. Карызкордун атайын укукту пайдалануусуна убактылуу чектөө төмөнкүдөй учурларда колдонулушу мүмкүн эмес:

1) эгерде мындай чектөөнү белгилөө карызкорду жашоонун каражаттарынын негизги мыйзамдуу булагынан ажыратса;

2) эгерде транспорт каражатын пайдалануу карызкор же аны менен чогуу жашаган үй-бүлө мүчөлөрү үчүн туруктуу жашаган жерине транспорттук жетүүгө чектөөлөрдү эске алуу менен алардын жашоо-турмушун камсыз кылуу үчүн жалгыз каражат болуп саналса;

3) эгерде карызкор майыптыгына байланыштуу транспорт каражатын пайдаланган адам болуп саналса;

4) эгерде аткаруу документи (аткаруу документтери) боюнча карыздын суммасы 10 эсептик көрсөткүчтөн ашпаса;

5) эгерде карызкорго аткаруу документинин талаптарын аткаруу мөөнөтүн кийинкиге калтыруу же бөлүп-бөлүп төлөө берилсе.

4. Карызкордун атайын укукту пайдалануусун убактылуу чектөө жөнүндө токтомдо соттук аткаруучу карызкорго анын белгиленген чектөөнү сактоо милдетин түшүндүрүп берет жана аны бузгандыгы үчүн жоопкерчилик жөнүндө эскертет.

5. Соттук аткаруучу аткаруу документинин талаптары аткарылган же карызкордун атайын укуктан пайдалануусуна убактылуу чектөөнү жокко чыгаруу үчүн негиздер келип чыккан күндөн кийинки күндөн кечиктирбестен бул чектөөнү алып салуу жөнүндө токтом чыгарат. Карызкордун атайын укукту пайдалануусуна убактылуу чектөө жөнүндө токтомду жокко чыгаруу тууралуу көрсөтүлгөн токтомдун көчүрмөлөрү карызкорго, өндүрүп алуучуга токтоосуз жиберилет.".

3-берене.

Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодексине (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Ведомосттору, 1999-ж., № 2, 77-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 422-статья төмөнкүдөй мазмундагы 2-бөлүк менен толукталсын:

"Атайын укуктарды (транспорт каражаттарын башкаруу укугун, аңчылык кылуу укугун) пайдаланууга укугун чектөө жөнүндө соттук аткаруучунун токтомун карызкордун бузушу -

атайын укуктардан бир жылдан үч жылга чейинки мөөнөткө ажыратууга алып келет.";

2) 30-глава төмөнкүдөй мазмундагы 4225-статья менен толукталсын:

"4225-статья. Балдарды же эмгекке жарамсыз ата-энелерди багууга каражаттарды төлөбөгөндүк

Жашы жете элек балдарды, жашы жеткен, бирок эмгекке жарамсыз жана материалдык жардамга муктаж болгон балдарды, ошого тете билим берүү уюмдарында окуган жашы жеткен балдарды багууга жетимиш пайыздан ашык төлөнүүгө тийиш болгон каражаттарды соттун чечимин же нотариалдык ырасталган макулдашууну бузуу менен жүйөлүү себепсиз аткаруу өндүрүшүн козгогон күндөн тартып катары менен эки жана андан көп ай бою ата-эне тарабынан төлөбөгөндүк, эгерде мындай иш-аракет жазыктык жазалануучу жосунду камтыбаса, -

отуз саатка чейинки мөөнөткө коомдук иштерге тартууга же болбосо беш суткага чейин мөөнөткө администрациялык камоого же ушул Кодекске ылайык администрациялык камакты жана коомдук иштерди колдонууга болбой турган адамдарга карата эсептик көрсөткүчтүн отуздан жетимишке чейинки өлчөмүндө администрациялык айып салууга алып келет.

Эмгекке жарамсыз жана материалдык жардамга муктаж ата-энелерди багууга жетимиш пайыздан ашык төлөнүүгө жаткан каражаттарды соттун чечимин же нотариалдык ырасталган макулдашууну бузуу менен жүйөлүү себепсиз аткаруу өндүрүшүн козгогон күндөн тартып катары менен эки жана андан көп ай бою жашы жеткен эмгекке жөндөмдүү балдар тарабынан төлөбөгөндүк, эгерде мындай иш-аракет жазыктык жазалануучу жосунду камтыбаса, -

отуз саатка чейинки мөөнөткө коомдук иштерге тартууга же болбосо беш суткага чейин мөөнөткө администрациялык камоого же ушул Кодекске ылайык администрациялык камакты жана коомдук иштерди колдонууга болбой турган адамдарга карата эсептик көрсөткүчтүн отуздан жетимишке чейинки өлчөмүндө администрациялык айып салууга алып келет.";

3) 508-статьянын биринчи абзацында "4224" деген цифралар "4225" деген цифраларга алмаштырылсын;

4) 5561-статьянын 1-пункту төмөнкүдөй мазмундагы 4-пунктча менен толукталсын:

"4) ушул Кодекстин 4225-статьясында каралган администрациялык укук бузуулар жөнүндө протоколдор соттук аткаруучу тарабынан түзүлөт.".

4-берене.

Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексине (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Ведомосттору, 1998-ж., № 7, 229-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

162 жана 163-статьялар төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"162-статья. Балдарды багууга каражаттарды төлөбөгөндүк

1. Жашы жете элек балдарды, жашы жеткен, бирок эмгекке жарамсыз жана материалдык жардамга муктаж болгон балдарды, ошого тете билим берүү уюмдарында окуган жашы жеткен балдарды багууга 70 пайыздан ашык төлөнүүгө тийиш болгон каражаттарды соттун чечимин же нотариалдык ырасталган макулдашууну бузуу менен жүйөлүү себепсиз ата-эне тарабынан төлөбөгөндүк, эгерде бул жосун бир нече жолу жасалса, -

жүз сексенден эки жүз кырк саатка чейинки мөөнөткө коомдук иштерге тартууга же болбосо эки жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга жазаланат.

Эскертүү. Администрациялык жаза чарасын колдонгондон кийин бир жылдын ичинде администрациялык жаза чарасына тартылган ата-энелер тарабынан төлөбөгөндүк бир нече жолу жасалган төлөбөгөндүк деп таанылат.

163-статья. Эмгекке жарамсыз ата-энелерди багууга каражаттарды төлөбөгөндүк

1. Эмгекке жарамсыз жана материалдык жардамга муктаж болгон ата-энелерди багууга 70 пайыздан ашык төлөнүүгө тийиш болгон каражаттарды соттун чечимин же нотариалдык ырасталган макулдашууну бузуу менен жүйөлүү себепсиз жашы жеткен эмгекке жарамдуу балдар тарабынан төлөбөгөндүк, эгерде бул жосун бир нече жолу жасалса, -

жүз сексенден эки жүз кырк саатка чейинки мөөнөткө коомдук иштерге тартууга же болбосо эки жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга жазаланат.

Эскертүү. Администрациялык жаза чарасын колдонгондон кийин бир жылдын ичинде администрациялык жаза чарасына тартылган балдар тарабынан төлөбөгөндүк бир нече жолу жасалган төлөбөгөндүк деп таанылат.".

5-берене.

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

"Эркин Тоо" газетасынын 2017-жылдын 10-мартында № 35 (2757) жарыяланды

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү өзүнүн ченемдик укуктук актыларын ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

 

Кыргыз Республикасынын

           Президенти

 

А.Ш. Атамбаев