Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\a0661c4f-bcfa-4046-a34a-20af536022eb\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2017-жылдын 8-июну № 100

Майыптык маселелери боюнча айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

2017-жылдын 26-апрелинде

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан кабыл алынган

1-берене.

Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодексине (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 1999-ж., № 2, 77-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

557-статья төмөнкүдөй мазмундагы 5-бөлүк менен толукталсын:

"Эгерде администрациялык укук бузууну жасаган адамдын ден соолугунун абалынан же сабатсыздыгынан улам протокол менен өз алдынча таанышууга мүмкүнчүлүгү болбосо, протокол түзгөн адам анын мазмунун укук бузуучуга жеткирүүгө милдеттүү. Эгерде администрациялык укук бузууну жасаган адам дене бойлук кемчилигинен улам өзү протоколго кол коюуга мүмкүнчүлүгү болбосо, ал аныктыгы мыйзамда белгиленген тартипте күбөлөндүрүлгөн факсимилдик кол коюуну пайдалануу менен кол коюуга укуктуу.".

2-берене.

Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексинин I бөлүгүнө (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Ведомосттору, 1996-ж., № 6, 80-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 8-статья төмөнкүдөй мазмундагы 3-пункт менен толукталсын:

"3. Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар өздөрүнүн граждандык укуктарын жүзөгө ашырганда өз кол коюусун алмаштыруучу факсимилдик кол коюуну пайдалануусуна байланыштуу алардын граждандык укуктары чектелиши мүмкүн эмес.";

2) 176-статьяда:

а) 2-пункт төмөнкүдөй мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын:

"Дене бойлук кемчилдигинен улам өз колун коюуга мүмкүнчүлүгү болбогон, ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү граждан өз кол коюусун толугу менен алмаштыра турган, нотариаттык күбөлөндүрүлгөн факсимилдик колтамганы пайдалануу менен жазуу жүзүндөгү формада бүтүм түзүүгө укуктуу.";

б) 3-пункт "өзү кол коё албаса" деген сөздөрдөн кийин "жана факсимилдик кол коюусу болбосо" деген сөздөр менен толукталсын;

3) 7-глава төмөнкүдөй мазмундагы 1931-статья менен толукталсын:

"1931-статья. Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдын факсимилдик колтамгасын пайдалануу менен түзүлгөн бүтүмдүн жараксыздыгы

1. Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдын факсимилдик кол коюусун пайдалануу менен түзүлгөн бүтүм мындай адамдын же болбосо бүтүмдүн түзүлүшү кызыкчылыктарын козгогон адамдын арызы боюнча сот тарабынан жараксыз деп таанылышы мүмкүн.

2. Ушул статьянын 1-пунктунда көрсөтүлгөн бүтүм, эгерде ал түзүлгөн учурда факсимилдик кол коюу тигил же бул негиздер боюнча анын ээсинин тескөөсүнөн чыккандыгы далилденсе, жараксыз деп таанылат. Мындан тышкары, мындай бүтүм, эгерде бүтүмдү түзүүгө тартылган үчүнчү адам тарабынан факсимилдик кол коюуну колдонуунун ак ниеттүү эместиги далилденсе, жараксыз деп таанылышы мүмкүн.

3. Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдын факсимилдик кол коюусун пайдалануу менен түзүлгөн бүтүм жараксыз деп таанылган учурда ушул Кодекстин 184-статьясында каралган натыйжалар колдонулат.".

3-берене.

Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексинин II бөлүгүнө (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Ведомосттору, 1998-ж., № 6, 226-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 793-статьянын 1-пунктунун 6-пунктчасы "колтамгасын" деген сөздөн кийин "же өз колун коюуга мүмкүнчүлүгү болбогон, ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдын мыйзамда белгиленген тартипте ырасталган факсимилдик колтамгасын" деген сөздөр менен толукталсын;

2) 907-статьянын 2-пунктунун 8-пунктчасы "колтамгасы" деген сөздөн кийин "же болбосо өз колун коюуга мүмкүнчүлүгү болбогон, ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдын талаптагыдай ырасталган факсимилдик колтамгасы" деген сөздөр менен толукталсын;

3) 1131-статьянын 2-пункту төмөнкүдөй мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын:

"Дене бойлук кемчилдигинен улам керээзге өз колун коюуга мүмкүнчүлүгү болбогон, ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адам нотариустун же керээзди ырастоого укуктуу башка адамдын катышуусунда факсимилдик колтамганын жардамы менен керээзге кол коюуга укуктуу. Мында ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адам тарабынан пайдаланылган факсимилдик колтамганын аныктыгы мыйзамда белгиленген тартипте нотариаттык ырасталууга тийиш, ал эми керээзде болсо факсимилдик колтамга колдонулгандыгынын жагдайлары жөнүндө белги коюлуусу керек.";

4) 1132-статьянын 3-пункту төмөнкүдөй мазмундагы төртүнчү абзац менен толукталсын:

"Эгерде адам дене бойлук кемчилдигинен улам жашыруун керээзди өзү түзүүгө жана кол коюуга мүмкүнчүлүгү болбосо, мындай керээз кадимки техникалык каражаттарды (персоналдык компьютерди ж.б.) пайдалануу менен түзүлүшү, кагазга басылып чыгарылышы жана аныктыгы мыйзамда белгиленген тартипте ырасталган факсимилдик колтамганын жардамы менен кол коюлушу мүмкүн. Мында факсимилдик колтамганын жана жашыруун керээзди өзү түзүүгө жана өзү кол коюуга мүмкүн болбогон себептердин аныктыгын ырастоочу документтер керээзге тиркелүүгө тийиш.";

5) 1133-статьянын 1-пунктунун 1-пунктчасы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"1) ооруканаларда, госпиталдарда, башка стационардык дарылоо мекемелеринде жаткан же улгайган граждандар жана ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн социалдык станционардык мекемелерде жашаган граждандардын бул ооруканалардын, госпиталдардын жана башка дарылоо мекемелеринин башкы врачтары, алардын медициналык бөлүк боюнча орун басарлары же кезметчи врачтары, ошондой эле госпиталдардын начальниктери, улгайган граждандар жана ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар үчүн социалдык станционардык мекемелердин директорлору же башкы врачтары тарабынан ырасталган керээздери;".

4-берене.

Кыргыз Республикасынын Турак жай кодексине ("Эркин Too" газетасы, 2013-жылдын 26-июлу, № 62) төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

44-берененин 2-бөлүгүнүн 5-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"5) жалпы оорунун, эмгектик майып болуунун же кесиптик оорунун натыйжасындагы I жана II топтогу майыптар жана аскер кызматчыларынын ичинен I жана II топтогу майыптар;".

5-берене.

Кыргыз Республикасынын Үйбүлө кодексине (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2004-ж., № 1, 1-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 94-статьянын 2-пунктунун бешинчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү ортодогу баланы ал он сегиз жашка чыкканга чейин багып-караган же бала кезинен I топтогу ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү болуп саналуучу ортодогу баланы багып-караган, жардамга муктаж жубайы.";

2) 95-статьянын 1-пунктунун төртүнчү абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү ортодогу баланы ал он сегиз жашка чыкканга чейин багып-караган же бала кезинен I топтогу ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү болуп саналуучу ортодогу баланы багып-караган, жардамга муктаж мурдагы жубайы;".

6-берене.

"Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын укуктары жана кепилдиктери жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2008-ж., № 4, 320-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) Мыйзамдын преамбуласы күчүн жоготту деп таанылсын;

2) 1-берене төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"1-берене. Ушул Мыйзамда пайдаланылуучу негизги түшүнүктөр

Ушул Мыйзамдын максаттары үчүн төмөнкүдөй түшүнүктөр жана алардын аныктамалары пайдаланылат:

майыптык белгиси боюнча басмырлоо - адамдын саясий, экономикалык, социалдык, маданий, жарандык же кайсы болбосун башка жааттагы бардык укуктарын жана негизги эркиндиктерин башкалар менен тең катарда таануусун, ишке ашыруусун же жүзөгө ашыруусун кемитүү же тануу максаты же натыйжасы болгон, майыптыгынын себеби боюнча кайсы болбосун айырмачылык, четке кагуу же чектөө;

инфраструктурага жетүү - ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү бардык категориялардагы адамдардын Кыргыз Республикасынын аймагы боюнча эркин жана коопсуз орун которуу, имараттарга жана курулмаларга жете алуу жана коомдук транспортту, жөө жүрмө тротуарларды, автомобиль жолдорун, байланыш каражаттарын жана коомдук пайдалануудагы башка техникалык каражаттарды (банкоматтарды, төлөө терминалдарын д.у.с.) пайдалануу мүмкүнчүлүгү;

майыптык - ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан, мыйзамда белгиленген тартипте белгиленүүчү, адамда туруктуу дене бойлук, психикалык же акыл-эстик бузулуулардын бар экендигин билдирүүчү социалдык-юридикалык статус. Бузулуунун деңгээлине жараша майыптыктын I, II жана III топтору белгиленет. 18 жашка чейинки балдар "ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү бала" категориясына киргизилет;

реабилитациянын жекече программасы - ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдын турмуш-тиричиликтик, социалдык жана кесиптик ишке карата жөндөмдүүлүктөрүн калыбына келтирүүгө багытталган реабилитациялык чаралардын айрым түрлөрүн, формаларын, көлөмдөрүн, ишке ашыруу мөөнөттөрүн жана тартибин, социалдык жардамдын түрлөрүн, техникалык каражаттардын тизмегин камтуучу жана ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү ар бир адам үчүн анын жеке керектөөлөрүнө жана өзгөчөлүктөрүнө ылайык жекече иштелип чыгуучу оптималдуу реабилитациялык иш-чаралар комплекси;

инфраструктура - Кыргыз Республикасынын аймагындагы турак жайлык, администрациялык жана башка имараттардын, курулмалардын, жөө жүрмө тротуарлардын, автомобиль жолдорунун, коомдук транспорттун, коммуникациялык жана башка техникалык каражаттардын жыйындысы;

квоталоо - ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдарды социалдык колдоо максаттарында алардын коомдук иштин өзүнчө чөйрөлөрүндө милдеттүү катышуусунун нормаларын белгилөө;

ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адам - жашоо-тиричиликтин чектелишине алып келүүчү оорулар, жаракаттардын кесепеттери же дефекттер менен шартталган, организмдин функциялары туруктуу чачкындаган, адамды социалдык коргоого алуу жана реабилитациялоо зарылдыгын пайда кылган ден соолугунун бузулушу бар адам;

медициналык-социалдык экспертиза - кесиптик ишке жөндөмдүүлүктү кошуп алганда жарандардын эмгекке жөндөмдүүлүгүн жоготуу даражасын, майыптыгынын себептерин жана топторун, ошондой эле жарандарды социалдык коргоо жана реабилитациялоо чараларын белгилөө (аныктоо) процесси (жол-жобосу);

инфраструктурага жетүүнү камсыз кылуу - мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, юридикалык жана жеке жактардын алардын менчигинде турган инфраструктура объекттерин ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын бул объекттерге эркин жетүүсүн камсыз кылуучу атайын ыңгайлаштырмалар менен жабдуу боюнча милдеттери;

жашоо-тиричиликтин чектелиши - адамдын өзүн-өзү тейлөөнү, өз алдынча орун которууну, багыт алууну, карым-катнашууну, өз жүрүм-турумун контролдоону, окутулууну жана эмгектик иш менен алектенүүнү жүзөгө ашыруу жөндөмдүүлүгүн же мүмкүнчүлүгүн толук же жарым-жартылай жоготуусу;

реабилитациялык борбор - Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган уюштуруучулук-укуктук формада түзүлгөн, ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдарды реабилитациялоо жана жумуштуулуктун атайын формаларын уюштуруу боюнча иш-чараларды жүзөгө ашыруучу юридикалык жак;

ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдарды реабилитациялоо - ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү дене бойлук жана психикалык жактан чектелүү адамдардын өз алдынча жашоо-тиричилигин, ден соолугун жана эмгекке жөндөмдүүлүгүн калыбына келтирүү боюнча медициналык, психологиялык, педагогикалык, билим берүүчүлүк, кесиптик, социалдык, юридикалык иш-чаралардын комплекси;

социалдык кызматкер - өзү аткара турган иштин талаптарына жана мүнөзүнө ылайык келген зарыл квалификациясы бар жана социалдык тейлөөнү түздөн-түз жүзөгө ашыруучу, же болбосо уюштуруучулук-укуктук формаларына жана менчигинин түрүнө карабастан социалдык кызматтардын тутумунда аны турмуштук кыйын кырдаалда турган адамдарга карата уюштуруучу адис;

атайын адабият - ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын кабыл алуусуна жана пайдалануусуна ылайыкталган кагаз, электрондук же башка камтымалардагы көркөм, илимий, мезгилдүү жана башка басылмалар;

адистешкен стационардык мекемелер - ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын убактылуу болуусу жана реабилитациялоонун жекече программасына ылайык аларга зарыл медициналык жардам көрсөтүү үчүн мамлекеттик же болбосо жеке менчик мекемелер (жатак үйлөр);

атайын транспорт - ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын кирип-чыга алуусу жана пайдалануусу үчүн атайын ыңгайлаштырмалары бар транспорт каражаттарынын кайсы болбосун түрлөрү;

жумуштуулуктун атайын формасы - ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар үчүн эмгектик көндүмдөргө окутууну уюштуруу жана жумуш орундарын түзүү боюнча иш-чаралардын комплекси;

факсимилдик кол коюу (факсимиле) - ден соолугунун абалынан улам (көрүүнүн бузулушу, колу-буту жоктугу, кыймыл координациясынын бузулушу, шал болуу) өз колун коюуга мүмкүнчүлүгү болбогон ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын өз кол коюусун алмаштыруучу атайын даярдалган штамп (клише).";

3) 1-глава төмөнкүдөй мазмундагы 11-берене менен толукталсын:

"11-берене. Ушул Мыйзамдын предмети

Ушул Мыйзам ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдарга карата укуктарды жана эркиндиктерди ишке ашырууда башка бардык жарандар менен бирдей мүмкүнчүлүктөрдү камсыз кылуу, алардын жашоо-тиричилигиндеги чектөөлөрдү четтетүү, ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын толук кандуу жашоо ыңгайын жүргүзүүгө, коомдун экономикалык, саясий жана маданий турмушуна жигердүү катышууга, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Конституциясында, эл аралык укуктун жалпы таанылган принциптеринде жана нормаларында жана Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык макулдашууларда каралган өздөрүнүн жарандык милдеттерин аткаруусуна ыңгайлуу шарттарды түзүү боюнча мамлекеттик саясатты аныктайт.

Ушул Мыйзам ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдарга берилүүчү коргоо жана жардам көрсөтүү кепилдиктерин, ошондой эле калктын ден соолугун коргоого, майыптуулуктун алдын алууга жана ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдарды коомго интеграциялоо үчүн шарттарды түзүүгө багытталган чараларды белгилейт.";

4) 2-берене төмөнкүдөй мазмундагы он экинчи абзац менен толукталсын:

"- ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын факсимилдик колтамгасын жарандардын өз кол коюусу менен тең катарда таануунун кепилденгендиги.";

5) 1-глава төмөнкүдөй мазмундагы 31 жана 32-беренелер менен толукталсын:

"31-берене. Сурдокотормочулардын статусу

Сурдокотормочу - жаңсоо тили менен оозеки кепке же тескерисинче которуу менен алектенүүчү адис.

Угуу жана сүйлөө боюнча майыптыгы бар адамдарга сурдокотормочунун кызмат көрсөтүүлөрү төмөнкүлөрдө акысыз берилет:

- билим берүү жана саламаттык сактоо мекемелеринде;

- тергөө аракеттерин жүргүзүүдө же жарандык, администрациялык жана жазыктык иштер боюнча сот процесстерине катышууда;

- документтерди же бүтүмдөрдү нотариаттык тариздөөдө;

- машина айдоо көндүмдөрүнө же компьютердик сабаттуулукка окутууда;

- мамлекеттик же муниципалдык кызматтарды көрсөтүүдө;

- мыйзамдарда каралган башка учурларда.

Сурдокоторуу кызматтарын көрсөтүүнүн жана сурдокотормочулардын кызмат көрсөтүүлөрүнө акы төлөөнүн тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталат.

Мамлекет сурдокотормочуларды, сурдопедагогдорду, дефектологдорду жана логопеддерди ар жыл сайын даярдоого милдеттүү.

Телерадио берүү уюмдары мыйзамдарга ылайык жаңылыктарды берүүнү сурдокотормо же субтитрлер менен трансляциялоого милдеттүү.

32-берене. Факсимилдик колтамга

Кыргыз Республикасында ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын факсимилдик колтамгасы (факсимиле) өзүнүн юридикалык мааниси боюнча жарандын өздүк кол коюусу катары таанылат жана ага теңдештирилет.

Факсимилдик колтамга, эгерде ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адам өзүнүн дене бойлук кемчиликтеринен улам зарыл документтерге өзү кол коюуга мүмкүнчүлүгү болбогон учурда гана ал тарабынан колдонулушу мүмкүн.

Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адам тарабынан пайдаланылуучу факсимилдик колтамганын аныктыгы мыйзамда белгиленген тартипте нотариус тарабынан ырасталат. Нотариус ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдын факсимилдик колтамгасынын аныктыгын ырастоочу күбөлүк берет.

Факсимилдик колтамга ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адам үчүн ал он алты жаш курагына жеткенде даярдалышы мүмкүн жана ал тарабынан өмүр бою пайдаланылат.

Факсимилдик колтамга жоголгон учурда анын дубликаты даярдалышы керек, ал дагы нотариаттык ырасталууга тийиш.

Эч ким факсимилдик колтамганы пайдаланууга байланыштуу өзүнүн жарандык укуктарын жүзөгө ашырууда чектелиши мүмкүн эмес.";

6) 34-берене төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"34-берене. Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдарды окутуу формалары

Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдарга билим берүү, кесиптик даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу ар кандай формаларда, анын ичинде экстернаттын күндүзгү, күндүзү-сырттан окуу (кечки жана нөөмөттүк) формасында, ошондой эле атайын билим берүү уюмдарында, коррекциялык топтордо жана класстарда, үйүндө окутууну кошуп алганда жекече окуу пландары боюнча билим берүү жолу менен аралыктан билим берүү технологияларын пайдаланып, ошондой эле жалпы типтеги билим берүү уюмдарында инклюзивдик билим берүү аркылуу жүзөгө ашырылат.";

7) 35-беренеде:

а) берененин бүткүл тексти боюнча ар кандай жөндөмө формаларындагы "мектепке чейинки жалпы типтеги балдар мекемелери" деген сөздөр тиешелүү жөндөмөлөрдөгү "мектепке чейинки жалпы типтеги билим берүү уюмдары" деген сөздөргө; "мектепке чейин атайын мекемелер" деген сөздөр "мектепке чейинки атайын билим берүү уюмдары" деген сөздөргө алмаштырылсын;

б) берене төмөнкүдөй мазмундагы 3-бөлүк менен толукталсын:

"Мектепке чейинки атайын билим берүү уюмдарындагы тарбиялоо программалары алдыңкы методиканы, анын ичинде көзү көрбөгөн балдарды мимикага жана пантомимага окутуу методикасын камтууга тийиш.";

8) 41-берене төмөнкүдөй мазмундагы төртүнчү абзац менен толукталсын:

"- мамлекеттик жана муниципалдык органдардын интернет сайттарынын жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу.";

9) 44-берененин 1-бөлүгүндө "деңиз портторун," деген сөздөр алып салынсын.

7-берене.

"Кыргыз Республикасындагы калкты социалдык жактан тейлөөнүн негиздери жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2002-ж., № 1, 1-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

3-статьянын он алтынчы абзацы төмөнкүдөй мазмунда баяндалсын:

"ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адам - жашоо-тиричиликтин чектелишине алып келүүчү оорулар, жаракаттардын кесепеттери же дефекттер менен шартталган, организмдин функциялары туруктуу чачкындаган, адамды социалдык коргоого алуу жана реабилитациялоо зарылдыгын пайда кылган ден соолугунун бузулушу бар адам;".

8-берене.

"Билим берүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2003-ж., № 8, 323-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 1-берененин он алтынчы абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"кабыл алуу квотасы - I жана II топтордогу майыптардын ичинен жарандарды, жеңилдиктер жана кепилдиктер боюнча согуштун катышуучуларына жана согуштун майыптарына жеңилдиктер жана кепилдиктер боюнча теңештирилген адамдарды, бала кезинен ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү балдарды, айылдык жаштарды жана Кыргыз Республикасынын жарандары болуп саналбаган кыргыз улутундагы адамдарды, ошондой эле жетим балдарды жана ата-энелеринин камкордугусуз калган балдарды кесиптик баштапкы, орто жана жогорку билим берүүчү билим берүү уюмдарына кабыл алуу үчүн бөлүнүп берилүүчү мамлекеттик билим берүү тапшырыгынын, анын ичинде билим берүү гранттарынын чегине жеткен көлөмү;";

2) 14-берененин биринчи бөлүгүндөгү "жекече" деген сөздөн мурда "үйүндө окутууну кошуп алганда" деген сөздөр менен толукталсын;

3) 33-беренеде:

а) 2-бөлүгү "Балдар үйүнүн" деген сөздөрдөн кийин "жана жетим балдар жана ата-энелеринин камкордугусуз калган балдар үчүн жатак мектептердин" деген сөздөр менен толукталсын;

б) 3-бөлүгүндө "кемчилдиги" деген сөз "бузулушу" деген сөзгө алмаштырылсын;

в) 4 жана 5-бөлүктөрү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Дене-бойлук же акыл-эстик өнүгүүсүндө бузулуулар бар балдар үчүн уюмдарды ачуу жана жоюу билим берүү чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу орган тарабынан же ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен Кыргыз Республикасынын Өкмөтү аныктаган тартипте макулдашуу боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан жүзөгө ашырылат.

Балдарды бул уюмдарга жиберүү билим берүү тутумунун психологиялык-медициналык-педагогикалык консультацияларынын корутундусу боюнча жана ата-энелеринин (мыйзамдуу өкүлдөрүнүн) макулдугу менен, белгиленген тартипте жүргүзүлөт. Психологиялык-медициналык-педагогикалык консультациялардын иштөө тартибин Кыргыз Республикасынын Өкмөтү аныктайт. Бул уюмдарга жиберилүүчү, ошондой эле мамлекеттин толук камкордугунда туруучу балдардын категориялары билим берүү жана саламаттык сактоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар тарабынан аныкталат. Медициналык көрсөтүүлөр бар болгондо, дене-бойлук же акыл-эстик өнүгүүсүндө бузулуулар бар балдарды окутуу ата-энелеринин макулдугу менен, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү аныктаган тартипте, үйдө окутууну кошуп алганда жекече формада жүргүзүлөт. Оорулардын тизмеги билим берүү жана саламаттык сактоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар тарабынан аныкталат.".

9-берене.

"Нотариат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Ведомосттору, 1998-ж., № 9, 320-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 29-статьянын 1-бөлүгүндө:

а) биринчи сүйлөмдө "күбөлүктөрдү берет жана" деген сөздөр "күбөлүктөрдү берет," деген сөздөргө алмаштырылсын;

б) "мурасталган мүлктү коргоо чараларын көрөт" деген сөздөрдөн кийин "жана ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдын факсимилдик колтамгасынын аныктыгын күбөлөндүрөт" деген сөздөр менен толукталсын;

2) 38-статья төмөнкүдөй мазмундагы 3-бөлүк менен толукталсын:

"Эгерде граждан дене бойлук кемчилдиктеринен улам өзү кол коюуга мүмкүнчүлүгү болбосо жана бүтүмгө, арызга же башка документке өзүнүн атынан кол коюуну үчүнчү адамга ишенүүнү каалабаса, ал зарыл документке аныктыгы ушул Мыйзамга ылайык күбөлөндүрүлгөн факсимилдик колтамгасын пайдалануу менен кол кое алат.";

3) 40-статьянын 2-бөлүгү "сактоого кабыл алууда" деген сөздөрдөн кийин ", ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдын факсимилдик кол коюусунун аныктыгына" деген сөздөр менен толукталсын;

4) 11-главанын аталышында "коюлган колдун" деген сөздөр "өз кол коюусунун жана факсимилдик колтамганын" деген сөздөргө алмаштырылсын;

5) 74-статьянын аталышында жана текстинде ар кандай жөндөмө формаларындагы "коюлган кол" деген сөздөр тиешелүү жөндөмөлөрдөгү "өз кол коюусу" деген сөздөргө алмаштырылсын;

6) 11-глава төмөнкүдөй мазмундагы 741-статья менен толукталсын:

"741-статья. Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдын факсимилдик кол коюусунун аныктыгын күбөлөндүрүү

Факсимилдик кол коюу (факсимиле) - ден соолугунун абалынан улам (көрүүнүн бузулушу, колу-буту жоктугу, кыймыл координациясынын бузулушу, шал болуу) өз колун коюуга мүмкүнчүлүгү болбогон, ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын өз кол коюусун алмаштыруучу атайын даярдалган штамп (клише).

Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адам техникалык каражаттардын жардамы менен даярдалган штампты (клишени) нотариуска берет, аны менен нотариустун катышуусунда кол коёт, андан кийин нотариус коюлган колунун үлгүсүн күбөлөндүрөт жана бул факсимиленин аныктыгы тууралуу күбөлүктү ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү адамга берет.

Күбөлөндүрүлгөн факсимиле өзүнүн юридикалык мааниси боюнча өз кол коюусуна толугу менен теңдештирилет.

Факсимиле жоголгондо жана жаңы штамп даярдалганда аны кайтадан нотариаттык күбөлөндүрүү талап кылынат.".

10-берене.

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып бир ай өткөндөн кийин күчүнө кирет.

"Эркин Тоо" газетасынын 2017-жылдын 14-июнунда № 72 (2797) жарыяланды

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү алты айлык мөөнөттө өзүнүн ченемдик укуктук актыларын ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

 

Кыргыз Республикасынын

          Президенти

 

А.Ш. Атамбаев