Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\a0661c4f-bcfa-4046-a34a-20af536022eb\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2017-жылдын 17-июну № 107

Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңеши жөнүндө

(КР 2017-жылдын 1-декабрындагы N 197 (2), 2018-жылдын 17-январындагы N 6 Мыйзамдарынын редакциясына ылайык)

 

2017-жылдын 25-майында

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан кабыл алынган

 

Ушул Мыйзам Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кенешинин (мындан ары - Коопсуздук кеңеши) укуктук статусун, милдеттерин, функцияларын жана ыйгарым укуктарын, ошондой эле анын ишинин уюштуруучулук принциптерин аныктайт.

1-глава. Жалпы жоболор

1-берене. Коопсуздук кеңешинин укуктук статусу жана ыйгарым укуктары

1. Коопсуздук кеңеши Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздугун камсыз кылуу чөйрөсүндө бирдиктүү мамлекеттик саясатты жүргүзүүнү жүзөгө ашыруучу, конституциялык кеңеш берүүчү орган болуп саналат.

2. Коопсуздук кеңеши Кыргыз Республикасынын конституциялык түзүлүшүн, эгемендигин, көз карандысыздыгын жана аймактык бүтүндүгүн азыркы мезгилдин чакырыктарынан жана коркунучтарынан коргоого, анын узак мөөнөттүү келечекке туруктуу өнүгүүсүн камсыз кылууга багытталган тышкы жана ички саясат маселелери боюнча чечимдерди иштеп чыгат.

2-берене. Коопсуздук кеңешинин ишинин укуктук негизи

Коопсуздук кеңешинин ишинин укуктук негиздерин Кыргыз Республикасынын Конституциясы, ушул Мыйзам жана аларга ылайык кабыл алынган коргонуу жана коопсуздук жаатындагы мамилелерди жөнгө салуучу Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актылары, Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдери түзөт.

2-глава. Коопсуздук кеңешинин милдеттери жана функциялары

3-берене. Коопсуздук кеңешинин милдеттери

Коопсуздук кеңешинин негизги милдеттерине төмөндөгүлөр кирет:

1) улуттук коопсуздукту камсыз кылуу жаатында мамлекеттик тышкы жана ички саясатты калыптандыруу жана анын ишке ашырылышын контролдоо;

2) улуттук кызыкчылыктарды коргоонун негизги багыттарын аныктоо, улуттук коопсуздукка коркунучтарды божомолдоо, талдоо жана баалоо, аларга бөгөт коюуга жана аларды жокко чыгарууга багытталган чараларды иштеп чыгуу;

3) улуттук коопсуздукту камсыз кылуу системасын ушул чөйрөдө иштеп жаткан мамлекеттик органдарды реформалоо же жаңыларын түзүү жөнүндө сунуштарды иштеп чыгуу жолу менен өркүндөтүү;

4) мамлекеттин коопсуздугун жана коргонуу жөндөмдүүлүгүн камсыз кылуучу мамлекеттик органдардын ишинин натыйжалуулугуна баа берүү;

5) Кыргыз Республикасынын эл аралык милдеттенмелерине ылайык коллективдүү коопсуздук чараларын ишке ашыруу боюнча чечимдерди даярдоо;

6) Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздугуна коркунучтар келип чыкканда ыкчам реакция жасоонун комплекстүү чараларын көрүү;

7) чукул абалды киргизүү, узартуу жана алып салуу жөнүндө, Кыргыз Республикасына агрессия же агрессиянын тикелей коркунучу болгон учурда, кийин маселени Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин кароосуна киргизүү менен, жалпы же жарым-жартылай мобилизациялоону, согуш абалын жарыялоо, өлкөнү коргоонун жана анын жарандарынын коопсуздугунун кызыкчылыктарында согуштук абалды жарыялоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын Президентине сунуштарды даярдоо;

8) аскер кызматчыларын, укук коргоо органдарынын кызматкерлерин жана алардын үй-бүлө мүчөлөрүн, ошондой эле аскердик кызматтан бошотулган адамдарды социалдык жактан коргоо чөйрөсүндө мамлекеттик саясатты калыптандыруу;

9) коопсуздук жана коргонуу чөйрөсүндөгү башка милдеттер.

(КР 2017-жылдын 1-декабрындагы N 197 (2) Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

4-берене. Коопсуздук кеңешинин функциялары

Коопсуздук кеңешинин функциялары болуп төмөнкүлөр саналат:

1) инсандын, коомдун жана мамлекеттин турмуштук маанилүү кызыкчылыктарына болгон ички жана тышкы коркунучтарды айкындоо;

2) улуттук коопсуздук чөйрөсүндө концепцияларды, стратегияларды, доктриналарды жана башка стратегиялык документтерди, ошондой эле аларды ишке ашыруу боюнча мамлекеттик программаларды иштеп чыгуу;

3) коргонуу жана коопсуздукту камсыз кылуу жаатында стратегиялык пландаштырууну жүзөгө ашыруу;

4) улуттук коопсуздукту камсыз кылуу жана коргонуу жөндөмдүүлүгүн бекемдөө жаатында тышкы жана ички саясатты ишке ашыруунун жүрүшүн, өлкөдөгү социалдык-саясий жана экономикалык абалды, мыйзамдуулуктун жана укук тартибинин ал-абалын, улуттук коопсуздуктун коркунучтарына каршы аракеттенүү, чек ара коопсуздугун камсыз кылуу, чукул кырдаалдарда мамлекеттин калкын жана аймагын коргоо боюнча көрүлүп жаткан чаралардын натыйжалуулугун талдоо жана баалоо;

5) Коопсуздук кеңешинин жана Кыргыз Республикасынын Президентинин коргонууну жана коопсуздукту камсыз кылуу чөйрөсүндөгү чечимдерин ишке ашыруу боюнча мамлекеттик органдардын ишин координациялоо, ошондой эле алардын натыйжалуулугуна баа берүү;

6) Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздугуна коркунуч келип чыкканда Кыргыз Республикасынын Президентине ыкчам реакция жасоо чаралары боюнча сунуштарды даярдоо;

7) Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүн, башка аскердик түзүлмөлөрүн жана укук коргоо органдарын инспекциялоону уюштуруу, коргонууну жана коопсуздукту камсыз кылуу маселелери боюнча мамлекеттик органдардын ишин текшерүүнү уюштуруу, ошондой эле аларды өркүндөтүү боюнча Кыргыз Республикасынын Президентине сунуштарды киргизүү;

8) коргонуу жөндөмдүүлүгүн жана улуттук коопсуздукту камсыз кылуу маселелери боюнча мамлекеттик жана укук коргоо органдарынын, Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн жана башка аскердик түзүлмөлөрүнүн жетекчилеринин отчётторун угуу;

9) Коопсуздук кеңешинин компетенциясына кирген маселелер боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын жана башка ченемдик укуктук актыларынын долбоорлорун иштеп чыгууну демилгелөө, ошондой эле кароо;

10) Кыргыз Республикасынын Президентинин коргонуу жана коопсуздук чөйрөсүндөгү жарлыктарынын, Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн Башкы колбашчысынын директиваларынын, буйруктарынын жана чечимдеринин долбоорлорун даярдоо;

11) Коопсуздук кеңешинин компетенциясына кирген маселелер боюнча илимий изилдөөлөрдү уюштуруу.

3-глава. Коопсуздук кеңешинин курамы жана түзүмү

5-берене. Коопсуздук кеңешинин курамы жана аны түзүүнүн тартиби

1. Коопсуздук кеңеши Коопсуздук кеңешинин Төрагасынан жана Коопсуздук кеңешинин мүчөлөрүнөн турат.

2. Кызмат орду боюнча төмөнкүлөр Коопсуздук кеңешинин мүчөлөрү болуп саналат:

1) Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагасы;

2) Кыргыз Республикасынын Премьер-министри;

3) Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн Генералдык штабынын начальниги;

4) милдеттүүлүктөрүнүн чөйрөсүнө укук тартибин жана коопсуздукту камсыз кылуу маселелери кирген Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри;

5) Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин парламенттик көпчүлүк коалициясынын лидери;

6) Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин мүчөлөрү эң көп сандагы оппозициялык фракциясынын лидери;

7) Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин коргонуу жана коопсуздук маселелерин алып баруучу комитетинин төрагасы;

8) Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын Жетекчиси;

9) Коопсуздук кеңешинин катчысы;

10) Кыргыз Республикасынын Башкы прокурору;

11) тышкы иштер чөйрөсүндөгү мамлекеттик органдын жетекчиси;

12) финансы чөйрөсүндөгү мамлекеттик органдын жетекчиси;

13) ички иштер чөйрөсүндөгү мамлекеттик органдын жетекчиси;

14) чукул кырдаалдар чөйрөсүндөгү мамлекеттик органдын жетекчиси;

15) улуттук коопсуздукту камсыз кылуу чөйрөсүндөгү мамлекеттик органдын жетекчиси;

16) коргонуу чөйрөсүндөгү мамлекеттик органдын жетекчиси;

17) мамлекеттик чек араны кайтаруу чөйрөсүндөгү мамлекеттик органдын жетекчиси.

3. Ыкчам чечимдерди же башка кечиктирилгис мүнөздөгү чечимдерди кабыл алууну талап кылган улуттук коопсуздук маселелерин талкуулоо үчүн Коопсуздук кеңешинин Төрагасы Коопсуздук кеңештин мүчөлөрү менен тар курамда жыйналыш же ыкчам кеңешме өткөрөт, бул курамга төмөнкүлөр кирет:

1) Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагасы;

2) Кыргыз Республикасынын Премьер-министри;

3) Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн Генералдык штабынын начальниги;

3-1) Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын Жетекчиси;

4) Коопсуздук кеңешинин катчысы;

4-1) Кыргыз Республикасынын Башкы прокурору;

5) тышкы иштер чөйрөсүндөгү мамлекеттик органдын жетекчиси;

6) ички иштер чөйрөсүндөгү мамлекеттик органдын жетекчиси;

7) чукул кырдаалдар чөйрөсүндөгү мамлекеттик органдын жетекчиси;

8) улуттук коопсуздукту камсыз кылуу чөйрөсүндөгү мамлекеттик органдын жетекчиси.

(КР 2018-жылдын 17-январындагы N 6 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

6-берене. Коопсуздук кеңешинин Төрагасы

1. Кыргыз Республикасынын Президенти Коопсуздук кеңешинин Төрагасы болуп саналат.

2. Кыргыз Республикасынын Президентинин ыйгарым укуктары мөөнөтүнөн мурда токтотулган учурда, Кыргыз Республикасынын Конституциясына ылайык Коопсуздук кеңешинин Төрагасынын милдеттери Кыргыз Республикасынын жаңы Президенти шайланганга жана кызматына киришкенге чейинки мезгилде Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагасына жүктөлөт.

3. Коопсуздук кеңешинин Төрагасынын ыйгарым укуктарын Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагасынын аткаруусу мүмкүн болбогон учурда, көрсөтүлгөн ыйгарым укуктарды Кыргыз Республикасынын Премьер-министри же Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин милдетин аткаруучу адам аткарат.

7-берене. Коопсуздук кеңешинин катчысы

1. Коопсуздук кеңешинин катчысы Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан кызмат ордуна дайындалат жана кызмат ордунан бошотулат.

2. Коопсуздук кеңешинин катчысынын укуктук статусу, укуктары, милдеттери жана ыйгарым укуктары Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан аныкталат.

3. Коопсуздук кеңешинин катчысы Коопсуздук кеңешинин ишин камсыз кылуу жана чечимдерин аткаруу үчүн жоопкерчилик тартат.

4. Коопсуздук кеңешинин катчысынын Коопсуздук кеңешинин катчысынын сунуштамасы боюнча Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан кызмат ордуна дайындалуучу жана андан бошотулуучу орун басарлары болот.

8-берене. Коопсуздук кеңешинин Катчылыгы

1. Коопсуздук кеңешинин ишин тынчтык мезгилинде анын Катчылыгы, ал эми согуш мезгилинде - Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн Генералдык штабы камсыз кылат.

2. Коопсуздук кеңешинин Катчылыгы Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын түзүмүнө кирет.

3. Катчылыктын жобосу, түзүмү жана штаттык ырааттамасы Коопсуздук кеңешинин катчысынын сунуштамасы боюнча Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан бекитилет.

4. Коопсуздук кеңешинин Катчылыгы зарылдык болгондо ведомстволор аралык комиссияларды түзөт, талдоочулук ишке мамлекеттик органдардын, менчигинин формасына карабастан илимий мекемелердин, ишканалардын, уюмдардын адистерин, эксперттерин тартат.

5. Коопсуздук кеңешинин Катчылыгынын кызмат адамдары мамлекеттик кызматчылар болуп саналат.

4-глава. Коопсуздук кеңешинин ишин уюштуруу тартиби

9-берене. Коопсуздук кенешинин жыйналышы

1. Коопсуздук кеңешинин ишинин негизги уюштуруучулук формасы анын жыйналышы болуп саналат. Коопсуздук кеңешинин жыйналышы зарылдыкка жараша, эреже катары, жылына кеминде эки жолу өткөрүлөт. Коопсуздук кеңешинин Төрагасынын чечими боюнча кезексиз жыйналыш, ошондой эле ушул Мыйзамдын 5-беренесине ылайык, тар курамдагы жыйналыштар өткөрүлүшү мүмкүн.

Коопсуздук кеңешинин жыйналыштарынын күн тартиби жана маселелерди кароонун тартиби Коопсуздук кеңешинин катчысынын сунуштамасы боюнча Коопсуздук кеңешинин Төрагасы тарабынан аныкталат.

2. Коопсуздук кеңешинин жыйналышын Коопсуздук кеңешинин Төрагасы алып барат.

3. Коопсуздук кеңешинин мүчөлөрү анын жыйналышына катышууга милдеттүү. Коопсуздук кеңешинин мүчөлөрү анын ишинин жүрүшүндө жана чечимдерди кабыл алууда тең укуктарга ээ болот. Коопсуздук кеңешинин мүчөлөрүнүн өз ыйгарым укуктарын башка кызмат адамдарына өткөрүп берүүсүнө жол берилбейт.

4. Эгерде Коопсуздук кеңешинин жыйналышына анын мүчөлөрүнүн жалпы санынын же тар курамынын санынын көпчүлүгү катышса, жыйналыш ыйгарым укуктуу болуп саналат.

5. Коопсуздук кеңешинин чечимдери жыйналышка катышкан Коопсуздук кеңешинин мүчөлөрүнүн көпчүлүк добушу менен кабыл алынат жана Коопсуздук кеңешинин Төрагасы бекиткенден кийин күчүнө кирет.

6. Зарылдык болгондо күн тартибиндеги маселелер Коопсуздук кеңешинин мүчөлөрүнүн жумушчу кеңешмелеринде алдын-ала талкууланат, алар Коопсуздук кеңешинин катчысынын жетекчилигинде өткөрүлөт.

7. Коопсуздук кеңешинин жыйналышына мамлекеттик органдардын жана уюмдардын жетекчилери, ошондой эле талкуулануучу маселеге тикелей тиешеси бар башка адамдар чакырылышы мүмкүн.

8. Коопсуздук кеңеши кабыл алган чечимдерди ишке ашыруу максатында Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыктары, тескемелери жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ченемдик укуктук актылары чыгарылышы мүмкүн.

5-глава. Коопсуздук кеңешине кирүүчү адамдардын ыйгарым укуктары

10-берене. Коопсуздук кеңешинин Төрагасынын ыйгарым укуктары

Коопсуздук кеңешинин Төрагасы:

1) Коопсуздук кеңешинин ишине жалпы жетекчиликти жүзөгө ашырат;

2) Коопсуздук кеңешинин иш планын жана анын жыйналыштарынын күн тартибин бекитет;

3) Коопсуздук кеңешинин жыйналышын өткөрүүнүн убактысын жана ордун аныктайт;

4) Коопсуздук кеңешинин жыйналыштарына төрагалык кылат;

5) улуттук коопсуздук чөйрөсүндөгү стратегиялык документтерди (концепцияларды, стратегияларды, доктриналарды), ошондой эле Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүн колдонуу боюнча пландоочу жана директивалык документтерди бекитет;

6) өз демилгеси боюнча Коопсуздук кеңешинин кезектеги жана кезексиз жыйналыштарын чакырат;

7) Коопсуздук кеңешинин катчысынын улуттук коопсуздуктун абалы жана Коопсуздук кеңешинин чечимдеринин аткарылышынын жүрүшү жөнүндө учурдук маалыматын угат;

8) Коопсуздук кеңешинин кароосуна киргизилген маселелер боюнча материалдарды, ошондой эле анын чечимдеринин долбоорлорун даярдоо боюнча Коопсуздук кеңешинин мүчөлөрүнө тапшырмаларды берет;

9) Коопсуздук кеңешинин жыйналышында каралып жаткан маселе боюнча катышууга мамлекеттик бийлик органдарынын жана коомдук уюмдардын, жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүн, ошондой эле эксперттерди жана адистерди чакырат;

10) Коопсуздук кеңешинин чечимдеринин аткарылышын контролдоону уюштурат; мамлекет башчыларынын жамааттык коопсуздук, аскердик кызматташтык, азыркы учурдун чакырыктарына жана коркунучтарына каршы аракеттенүү маселелери боюнча кеңешмелерине катышат; Кыргыз Республикасынын Премьер-министри менен макулдашуу боюнча коргонуу жана коопсуздук чөйрөсүндөгү эл аралык келишимдерге кол коёт;

11) тынчтыкты жана коопсуздукту кармап туруу боюнча мамлекеттер аралык келишимдик милдеттенмелерди аткаруу зарылдыгы болгондо Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүн анын чегинен сырткары пайдалануу жөнүндө маселени Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин кароосуна киргизет;

12) мамлекеттик бийлик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын коргонуу жана коопсуздук жаатындагы ишин координациялайт;

13) Коопсуздук кеңешинин эмблемасын түзөт.

11-берене. Коопсуздук кеңешинин мүчөлөрүнүн ыйгарым укуктары

Коопсуздук кеңешинин мүчөлөрү:

1) Коопсуздук кеңешинин жыйналыштарына, күн тартибиндеги маселелерди талкуулоого жана алар боюнча чечимдерди кабыл алууга өздөрү катышат;

2) Коопсуздук кеңешинин иш планы, анын жыйналыштарынын күн тартиби жана аны талкуулоонун тартиби боюнча сунуштарды киргизет;

3) Коопсуздук кеңешинин Төрагасынын тапшыруусу боюнча Коопсуздук кеңешинин жыйналышында кароо үчүн материалдарды, анын чечимдеринин долбоорлорун даярдоону уюштурат;

4) кабыл алынган чечимдерге макул болбогон учурда, өзүнүн өзгөчө пикирин билдирүү укугуна ээ.

12-берене. Коопсуздук кеңешинин катчысынын ыйгарым укуктары

Коопсуздук кеңешинин катчысы:

1) Кыргыз Республикасынын Президентине улуттук коопсуздуктун абалы жана Коопсуздук кеңешинин чечимдеринин аткарылышынын жүрүшү жөнүндө маалымдайт;

2) Коопсуздук кеңешинин ишин камсыз кылуу боюнча Коопсуздук кеңешинин катчылыгынын ишине жалпы жетекчиликти жүзөгө ашырат;

3) Коопсуздук кенешинин Төрагасынын жетекчилигинде Коопсуздук кеңешинин иш планын иштеп чыгууну уюштурат, анын жыйналыштарынын күн тартибин түзөт, Коопсуздук кеңешинин жыйналышына карата жумушчу материалдарды, ошондой эле анын чечимдеринин долбоорлорун даярдоону камсыз кылат;

4) Коопсуздук кеңешинин чечимдеринин аткарылышына контролду жүзөгө ашырат;

5) Кыргыз Республикасынын Президентинин тапшыруусу боюнча, Коопсуздук кеңешинин ишине байланышкан маселелер боюнча чет мамлекеттердин тийиштүү органдары жана эл аралык уюмдар менен мамилелерде Коопсуздук кеңешинин атынан чыгат;

6) улуттук коопсуздукту камсыз кылуу маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыктарынын жана тескемелеринин долбоорлорун иштеп чыгууну уюштурат;

7) Коопсуздук кеңешинин мүчөлөрүнө жана чакырылган адамдарга Коопсуздук кеңешинин кезектеги жыйналышынын датасы, өткөрүлүүчү орду жана күн тартиби жөнүндө күн мурдатан маалымдайт, аларды зарыл маалыматтык материалдар менен камсыз кылат;

8) Коопсуздук кеңешинин мүчөлөрүнө Коопсуздук кеңешинин чечимдеринин аткарылышынын жүрүшү жөнүндө маалымдайт;

9) мамлекеттик органдардан, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан, менчигинин формасына карабастан илимий мекемелерден, ишканалардан жана уюмдардан Коопсуздук кеңешинин компетенциясына кирген маселелер боюнча маалыматтарды суроого жана алууга укуктуу;

10) Коопсуздук Кеңешинин чечими боюнча Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүн, башка аскердик түзүлмөлөрдү, укук коргоо органдарын инспекциялоону уюштурат, коргонууну жана коопсуздукту камсыздоо маселелери боюнча мамлекеттик органдардын иш-аракетин текшерүүнү, анын ичинде мамлекеттик контролдоочу жана көзөмөлдөөчү органдардын адистерин тартуу менен текшерүүнү уюштурат;

11) ушул Мыйзамдын 8-беренесине ылайык, Коопсуздук кеңешинин компетенциясына кирүүчү маселелер боюнча ведомстволор аралык комиссияларды, эксперттик жана жумушчу топторду түзөт;

12) Коопсуздук кеңеши кабыл алган чечимдер боюнча түшүндүрмөлөрдү берет.

13-берене. Маалыматтын купуялуулугу

Коопсуздук кеңешинин мүчөлөрү, Коопсуздук кеңешинин катчылыгынын кызматкерлери жана чакырылган адамдар, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларды кошпогондо, Коопсуздук кеңешинин иши жөнүндө купуя маалыматтарды же болбосо өз кызматтык милдеттерин аткарууга байланыштуу аларга белгилүү болгон башка маалыматтарды жарыя кылууга укуксуз.

6-глава. Корутунду жоболор

14-берене. Коопсуздук кеңешинин ишин финансылоо

Коопсуздук кеңешинин ишин финансылоо Кыргыз Республикасынын республикалык бюджетинин каражаттарынан жүзөгө ашырылат.

15-берене. Ушул Мыйзамды бузгандык үчүн жоопкерчилик

Ушул Мыйзамды бузгандыкка күнөөлүү адамдар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларда жана тартипте жоопкерчилик тартат.

16-берене. Корутунду жоболор

1. Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

"Эркин Тоо" газетасынын 2017-жылдын 20-июнунда № 74 (2799) жарыяланды

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү үч айлык мөөнөттө:

- мыйзам актыларын ушул Мыйзамдын жоболоруна ылайык келтирүү боюнча сунуштарды Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине киргизсин;

- өзүнүн чечимдерин ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

3. Төмөнкүлөр күчүн жоготту деп таанылсын:

- "Кыргыз Республикасынын Коргоо кеңеши жөнүндө" Кыргыз Республикасынын 2011-жылдын 15-июлундагы № 102 Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2011-ж., № 7, 1005-ст.);

- "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына толуктоо жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын 2013-жылдын 23-январындагы № 7 Мыйзамынын 2-беренеси (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2013-ж., № 1, 7-ст.);

- "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына ("Кыргыз Республикасындагы мобилизациялык даярдык жана мобилизация жөнүндө", "Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Регламенти жөнүндө", "Кыргыз Республикасынын Коргоо кеңеши жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына) өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын 2016-жылдын 15-апрелиндеги № 42 Мыйзамынын 3-беренеси (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2016-ж., № 4, 293-ст.);

- "Коргоо жана коопсуздук чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын 2017-жылдын 18-мартындагы № 46 Мыйзамынын 7-беренеси ("Эркин Тоо" газетасы, 2017-жылдын 21-марты, № 38).

 

Кыргыз Республикасынын

Президенти

 

А.Ш. Атамбаев