Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

КР 2019-жылдын 24-апрелиндеги N 52 Мыйзамына ылайык
КҮЧҮН ЖОГОТТУ

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\a0661c4f-bcfa-4046-a34a-20af536022eb\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2017-жылдын 6-июну № 99

"Кыргыз Республикасында бажылык жөнгө салуу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

2017-жылдын 26-апрелинде

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан кабыл алынган

1-берене.

"Кыргыз Республикасында бажылык жөнгө салуу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ("Эркин Тоо" гезити, 2015-жылдын 19-июну, № 56) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 6-берененин 4-бөлүгү төмөнкүдөй мазмундагы 7-пункт менен толукталсын:

"7) монополияга каршы мамлекеттик саясатты ишке ашыруучу ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга атаандаштыкты жана ак ниет эмес атаандаштыкты чектөөгө багытталган макулдашуулар, макулдашылган аракеттер (картелдер) боюнча иштерди кароонун алкагында.";

2) 7-берененин 1-бөлүгүнүн 20-пунктунда "эркин жүгүртүү" деген сөздөр "ички керектөө" деген сөздөргө алмаштырылсын;

3) 21-берененин 2-бөлүгүнүн З-пунктунун "а", "б" жана "в" пунктчаларында "бажылык тариздөө" деген сөздөр "бажы операциялары" деген сөздөргө алмаштырылсын;

4) 22-беренеде:

а) 1-бөлүгүндө:

3-пунктунун "а" пунктчасы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"а) ушул Мыйзамдын 231 жана 232-беренелерине ылайык штатында бажы операциялары боюнча квалификациялык күбөлүк алган кеминде эки адистин болушу;";

4-пункту төмөнкүдөй мазмундагы "н" пунктчасы менен толукталсын:

"н) Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталуучу өлчөмдө, көз карандысыз аудитордук отчёт (аудитордук отчёттор) менен ырасталган юридикалык жактын толук түзүлгөн уставдык капиталы жөнүндө маалыматтын болушу;";

5-пункту төмөнкүдөй мазмундагы "д" пунктчасы менен толукталсын:

"д) бул жактын бажы органына кайрылган күнгө карата эки жылдан кем эмес мезгилде жүктөрдү ташуу боюнча иш-аракетти жүзөгө ашыруусу.";

б) 2-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"2. Убактылуу сактоо кампасынын ээси, бажы кампасынын ээси, алымсыз соода-сатык дүкөнүнүн ээси жана бажылык өкүл катарында иш-аракет жүргүзүү ал өкүлдүк кылган жактардын мүлкүнө зыян келтирүүнүн же ушул жактар менен келишимдерди бузуунун натыйжасында келип чыгуусу мүмкүн болгон өзүнүн жарандык жоопкерчилиги милдеттүү түрдө камсыздандырылууга тийиш. Мында камсыздандыруу суммасынын өлчөмү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык аныкталат.";

5) 24-берененин 3-бөлүгүндө:

а) 1-пункту төмөнкүдөй мазмундагы "е", "ж", "з", "и", "к" пунктчалары менен толукталсын:

"е) бир жылдын ичинде убактылуу сактоо кампасынын же бажы кампасынын ээси катары чарба жүргүзүү иш-аракетин жүзөгө ашырбаганда;

ж) ушул Мыйзамдын 22-беренесинин 1-бөлүгүнүн 1-пунктунда белгиленген убактылуу сактоо кампасын же бажы кампасын түзүүдө бажы иши чөйрөсүндөгү иш-аракетти жүзөгө ашырган жактардын реестрине киргизүү шарттары сакталбаганда;

з) Бажы бирлигинин Бажы кодексинин 26-беренесинин 1-5, 7 жана 8-пунктчаларында каралган милдеттер убактылуу сактоо кампасынын ээси тарабынан сакталбаганда;

и) Бажы бирлигинин Бажы кодексинин 31-беренесинин 1-6, 8 жана 9-пунктчаларында каралган милдеттер бажы кампасынын ээси тарабынан сакталбаганда;

к) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык юридикалык жак жоюлганда;";

б) 2-пункту төмөнкүдөй мазмундагы "к", "л", "м", "н" пунктчалары менен толукталсын:

"к) бажы операциялары боюнча адис тарабынан бажы иши чөйрөсүндө кылмыш-жазалык-жазалануучу жосун жасалганда;

л) эгерде мурда ага карата ушул берененин 1 жана 2-бөлүктөрүнө ылайык чаралар колдонулса, бир жыл бою бажылык өкүл катары чарба жүргүзүү иш-аракетин жүзөгө ашырбаганда;

м) ушул Мыйзамдын 22-беренесинин 1-бөлүгүнүн 3-пунктунда каралган бажы өкүлдөрүнүн реестрине киргизүү шарттары сакталбаганда;

н) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык юридикалык жак жоюлганда;";

в) 3-пунктта:

"а" пунктчасы ", эгерде мурда ага карата ушул берененин 1 жана 2-бөлүктөрүнө ылайык чаралар колдонулса" деген сөздөр менен толукталсын;

пункт төмөнкүдөй мазмундагы "е", "ж", "з", "и", "к" пунктчалары менен толукталсын:

"е) алымсыз соода-сатык дүкөнүн түзүүдө ушул Мыйзамдын 22-беренесинин 1-бөлүгүнүн 2-пунктчасында каралган бажы иши чөйрөсүндөгү иш-аракетти жүзөгө ашыруучу жактарды реестрге киргизүү шарттары сакталбаганда;

ж) ушул Мыйзамдын 150-беренесинде каралган милдеттерди алымсыз соода-сатык дүкөнүнүн ээси сактабаганда, мурда ага карата ушул берененин 1 жана 2-бөлүктөрүнө ылайык чаралар колдонулган болсо;

з) бир жылдын ичинде алымсыз соода-сатык дүкөнүнүн ээси катары чарба жүргүзүү иш-аракетин жүзөгө ашырбаганда;

и) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык юридикалык жак жоюлганда;

к) алымсыз соода-сатык дүкөнүнүн ээси тарабынан Бажы бирлигинин Бажы кодексинин 36-беренесинде каралган милдеттер сакталбаганда.";

6) 27-берененин 3-бөлүгүнүн 7-пунктунда "бажылык тариздөө" деген сөздөр "бажы операциялары" деген сөздөргө алмаштырылсын;

7) 31-беренеде:

а) 1-бөлүгүнүн экинчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Эгерде товардын чыгарылган жери жөнүндөгү сертификатта товарлар чыгарылган өлкө жөнүндө маалыматтар, аларды колдонуу товарлардын чыккан өлкөсүн аныктоо эрежелеринин маселесин жөнгө салган Бажы бирлигине мүчө мамлекеттердин эл аралык келишимдеринде каралгандан башкача критерийлерге негизделген болсо, товар чыгарылган өлкө бул эл аралык келишимдер менен аныкталган критерийлерге ылайык аныкталат.";

б) 2-бөлүгүнүн экинчи абзацында "алты" деген сөз "үч" деген сөзгө алмаштырылсын;

в) 4-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"4. Товардын чыккан жери жөнүндө сертификат Бажы бирлигинин бажы мыйзамдарында белгиленген аны тариздөө жана (же) толтуруу талаптарын бузуу менен таризделгенинин белгилери табылганда, бажы органы мындай сертификатты тарифтик преференцияларды берүү үчүн негиз катары кароодон баш тартуу тууралуу чечим кабыл алат.";

8) 32-берененин 2-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"2. "Эгерде товардын чыгарылган жери жөнүндө декларацияда товарлар чыгарылган өлкө жөнүндө маалыматтар, аларды колдонуу товарлардын чыккан өлкөсүн аныктоо эрежелеринин маселесин жөнгө салган Бажы бирлигине мүчө мамлекеттердин эл аралык келишимдеринде каралгандан башкача критерийлерге негизделген болсо, товар чыгарылган өлкө бул эл аралык келишимдер менен аныкталган критерийлерге ылайык аныкталат.";

9) 33-берененин 2-бөлүгүнүн 2-пунктунда "эркин жүгүртүүгө" деген сөздөр "ички керектөө үчүн" деген сөздөргө алмаштырылсын;

10) 76-берененин 1-бөлүгүнүн 2-пунктундагы "эркин жүгүртүү" деген сөздөр "ички керектөө" деген сөздөргө алмаштырылсын;

11) 77-берененин 2-бөлүгү күчүн жоготту деп таанылсын;

12) 81-берененин 2-бөлүгүндөгү "180" деген цифралар "182" деген цифраларга алмаштырылсын;

13) расмий тилдеги 94-беренесинин аталышында "помещенными" деген сөздөн кийин "под" деген сөз менен толукталсын;

14) 148-берене төмөнкүдөй мазмундагы 4-бөлүк менен толукталсын:

"4. Алымсыз соода-сатык дүкөндөрүнүн иштөө тартиби жана аталган дүкөндөрдө товарларды сатуу эрежелери Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталат.";

15) 149-беренеде:

а) 3-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"3. Алымсыз соода-сатык дүкөнүнүн өткөрмө пункттарда жайгашкан орду анын ээси тарабынан Кыргыз Республикасынын чек ара кызматынын карамагында турган мамлекеттик органдар менен макулдашылууга тийиш. Башка жерлердеги алымсыз соода-сатык дүкөнүнүн жайгашкан орду Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленген тартипте аныкталат.";

б) берене төмөнкүдөй мазмундагы 5-бөлүк менен толукталсын:

"5. Алымсыз соода-сатык дүкөнүн ыңгайлаштыруу жана жабдуу боюнча талаптар Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталат.";

16) 187-берененин 4-бөлүгүндө "жана (же) Бажы бирлигине мүчө өлкөлөрдүн мыйзамдары" деген сөздөр алып салынсын;

17) 196-беренеде:

а) 1-бөлүгү төмөнкүдөй мазмундагы 5-пункт менен толукталсын:

"5) камсыздандыруу келишими.";

б) 3-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"3. Ушул берененин 1-бөлүгүнүн 5-пунктунда каралган бажы төлөмдөрүн төлөөнү камсыз кылуу ыкмасы бажы өкүлдөрү, убактылуу сактоо кампаларынын ээлери, бажы кампаларынын ээлери, алымсыз соода дүкөндөрүнүн ээлери жана бажы ташуучулары катары бажы иши чөйрөсүндө иш-аракетти жүзөгө ашырган жактардын реестрине киргизүүдө колдонулат.";

18) 40-глава төмөнкүдөй мазмундагы 2001-берене менен толукталсын:

"2001-берене. Бажы төлөмдөрүн төлөөнү камсыз кылуу катары камсыздандыруу келишимин колдонуу

Ушул Мыйзамдын 196-беренесинин 3-бөлүгүндө белгиленген учурларда, бажы төлөмдөрүн төлөө боюнча милдеттерди аткарууну камсыз кылуу катары Кыргыз Республикасынын жарандык мыйзамдарына жана камсыздандыруу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык түзүлгөн камсыздандыруу келишими колдонулушу мүмкүн.";

19) 203-беренеде:

а) 3-бөлүгү төмөнкүдөй мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын:

"Бажы иштери чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузуу менен байланышкан кылмыш белгилери (укук бузуулар) боюнча кылмыш-жазалык же администрациялык иш козголгон учурда, бажы төлөмдөрүн төлөө жөнүндө талапты жөнөтүү мөөнөтү кылмыш-жаза иштери жана администрациялык укук бузуу иштери боюнча өндүрүш аяктаганга чейин токтотулуп турат.";

б) төмөнкүдөй мазмундагы 8-бөлүк менен толукталсын:

"8. Бажы төлөмдөрүн төлөө жөнүндө талап бажы органы тарабынан Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталган тартипте кайра алынышы мүмкүн.";

20) 205-берененин 1-бөлүгүндө "эркин жүгүртүү" деген сөздөр "ички керектөө" деген сөздөргө алмаштырылсын;

21) 225-берененин 10-бөлүгүнүн биринчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"10. Декларант товарларга карата мезгилдүү декларацияда белгиленген товарлар жөнүндө такталган маалыматтарды камтыган толук бажы декларациясын бажы органына берүүгө милдеттүү:";

22) 229-берененин 5-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"5. Ушул Мыйзамга ылайык төлөнүүгө тийиш болгон бажы төлөмдөрүн төлөө үчүн бажылык өкүл ушул Мыйзамдын 181-беренесине ылайык декларант менен бирдей эле жоопкерчилик тартат, буга төмөнкүлөр менен байланышкан бажы төлөмдөрүн төлөө боюнча милдеттерди аткаруу учурлары кирбейт:

1) товарлар чыгарылгандан кийин аларда товарлар жайгаштырылган бажы жол-жоболорунун шарттарын жана талаптарын сактоого;

2) товарларды пайдалануу жана (же) тескөө боюнча чектөөлөргө байланышкан бажы алымдарын, салыктарды төлөө боюнча жеңилдиктерди пайдалануу менен ички керектөө үчүн чыгаруунун бажы жол-жобосуна жайгаштырылган товарларды колдонуу жана тескөө, ошоңдой эле аларды товарларды чыгаргандан кийин аткаруу эсептешүүгө алуу ыкмасы менен бажы алымдарын, салыктарды төлөө боюнча жеңилдиктерди берүүнүн милдеттүү шарттары болуп саналган башка шарттарды аткарууга;

3) декларанттан, же болбосо кызыкдар жактан алынган, алардын негизинде бажы декларациясын берилген көз көрүнөө анык эмес (жалган) маалыматтарды жана (же) жасалма документтерди колдонууга.";

23) 257-берененин 1-бөлүгү төмөнкүдөй мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын:

"Бажы органдарынын кызмат адамдары тарабынан товарларды жана транспорттук каражаттарды кароо Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталган тартипте жүзөгө ашырылат.";

24) 258-берененин 1-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"1. Бажылык текшерип кароо бажы органдары тарабынан ушул Мыйзамда белгиленген талаптарды жактардын аткарганын Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталган тартипте текшерүү максатында жүргүзүлөт.";

25) 260-беренеде:

а) 5-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"5. Бажылык өкүл квартал сайын, отчеттук мезгилден кийинки айдын онунчу числосуна чейин бажы органына аларга карата бажы операциялары жүргүзүлгөн товарлар жөнүндө отчетту Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталган отчеттуулук формасы боюнча берүүгө милдеттүү.";

б) 10-бөлүгүнүн 2-пунктунда "эркин жүгүртүү" деген сөздөр "ички керектөө" деген сөздөргө алмаштырылсын;

26) 296-берене төмөнкүдөй мазмундагы 21-бөлүк менен толукталсын:

"21. Эгерде бажы төлөмдөрүн жана туумдарды төлөө жөнүндө бажы органы тарабынан коюлган талапка даттанууну кароо натыйжасы боюнча Кыргыз Республикасынын жогору турган бажы органы коюлган талаптын укук ченемсиздиги жөнүндө чечим кабыл алган учурда, талап койгон бажы органы сот органдарынын чечими жок эле Кыргыз Республикасынын жогору турган бажы органы тарабынан чечимдин кабыл алынган күнүнөн он жумушчу күнгө чейинки мөөнөттө талапты кайра артка алууну жүргүзөт.";

27) 297-302-беренелер күчүн жоготту деп таанылсын.

2-берене.

1. Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

"Эркин Тоо" газетасынын 2017-жылдын 13-июнунда № 71 (2796) жарыяланды

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү алты айлык мөөнөттө өзүнүн ченемдик укуктук актыларын ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

 

Кыргыз Республикасынын

        Президенти

 

А.Ш. Атамбаев