Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\a0661c4f-bcfa-4046-a34a-20af536022eb\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КОНСТИТУЦИЯЛЫК МЫЙЗАМЫ

2017-жылдын 13-июлу № 124

Кыргыз Республикасынын Конституциясында белгиленген прокуратуранын айрым ыйгарым укуктары жөнүндө

2017-жылдын 14-июнунда

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан кабыл алынган

 

Кыргыз Республикасынын ушул конституциялык Мыйзамы менен Кыргыз Республикасынын прокуратурасынын Кыргыз Республикасынын Конституциясында белгиленген айрым ыйгарым укуктары жөнгө салынат, бул ыйгарым укуктар жайылтыла турган мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана алардын кызмат адамдарынын тизмеги аныкталат.

1-берене. Аткаруу бийлик органдарынын, башка мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана алардын кызмат адамдарынын мыйзамдарды так жана бирдей аткаруусун көзөмөлдөө

1. Мамлекеттик бийлик, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана алардын кызмат адамдарынын Кыргыз Республикасынын Конституциясын сактоосу, мыйзамдарды так жана бирдей аткаруусу көзөмөлдөөнүн предмети болуп саналат.

2. Прокурор аткаруу бийлик органдарынын, башка мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызматкерлеринин, ошондой эле алардын кызмат адамдарынын аракеттеринен же аракетсиздигинен мыйзам бузууларды тапканда, "Кыргыз Республикасынын прокуратурасы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамында каралган прокурордук чара көрүү актысын, анын ичинде жазык ишин козгоо тууралуу токтомду колдонот.

3. Прокурор мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөөнү жүзөгө ашырууда кылмыш тапкан учурда, караштуулугуна карабастан, аны ыйгарым укуктуу тергөө органына өткөрүп берүү менен жазык ишин козгойт.

2-берене. Изин суутпай издөө ишин, тергөөнү жүзөгө ашыруучу органдарды көзөмөлдөө

1. Жазык процессинин сотко чейинки баскычында адамдын жана жарандын укуктарын, эркиндиктерин сактоо чөйрөсүндөгү мыйзамдарды так жана бирдей аткаруу, жасалган же даярдалып жаткан кылмыштар жөнүндө арыздарды жана билдирүүлөрдү чечүүнүн, кылмыштарды тергөөнүн жана изин суутпай издөө ишин жүзөгө ашыруунун мыйзамда белгиленген тартибин сактоо көзөмөлдөөнүн предмети болуп саналат.

2. Прокурор тергөөнү жана изин суутпай издөө ишин көзөмөлдөөнү жүзөгө ашырууда кылмыш тапкан учурда, анын ичинде ал боюнча жазык ишин козгоодон баш тартуу тууралуу чечим болгондо, караштуулугуна карабастан, аны ыйгарым укуктуу тергөө органына өткөрүп берүү менен жазык ишин козгойт.

3. Кыргыз Республикасынын Башкы прокурору жана ал ыйгарым укук берген Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасынын прокурорлору, ошондой эле райондордун прокурорлорунун статусунан төмөн эмес прокурорлор изин суутпай издөө ишин жүзөгө ашыруучу органдардын мыйзамдарды сактоосуна көзөмөлдөөнү жүзөгө ашырат.

3-берене. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 104-беренесинин 1 жана 6-пункттарынын талаптары жайылтылган мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана алардын кызмат адамдарынын тизмеги

1. Прокуратуранын Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 104-беренесинин 1 жана 6-пункттарында каралган ыйгарым укуктары төмөнкүлөргө жайылтылат:

1) аткаруу бийлик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына;

2) Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасына жана анын түзүмдүк (аймактык) бөлүмдөрүнө;

3) Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына жана анын түзүмдүк (аймактык) бөлүмдөрүнө;

4) шайлоону жана референдумду даярдоо жана өткөрүү маселелери боюнча шайлоо комиссияларынын ишин кошпогондо, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына жана анын түзүмдүк (аймактык) бөлүмдөрүнө;

5) Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасына жана анын түзүмдүк (аймактык) бөлүмдөрүнө;

6) адамдын жана жарандын конституциялык укуктарынын жана эркиндиктеринин сакталышын контролдоо боюнча Акыйкатчынын (Омбудсмендин) ишин кошпогондо, Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын (Омбудсмендин) Аппаратына жана анын түзүмдүк (аймактык) бөлүмдөрүнө;

7) Кыргыз Республикасынын Социалдык фондуна жана анын түзүмдүк (аймактык) бөлүмдөрүнө;

8) Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматына жана анын түзүмдүк (аймактык) бөлүмдөрүнө;

9) Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитетине жана анын түзүмдүк (аймактык) бөлүмдөрүнө;

10) Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясына жана анын түзүмдүк (аймактык) бөлүмдөрүнө;

11) Кыргыз Республикасынын Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясына жана анын түзүмдүк (аймактык) бөлүмдөрүнө;

12) Кыйноолорду жана башка катаал, адамгерчиликсиз же кадыр-баркты басмырлаган мамиленин жана жазанын түрлөрүнүн алдын алуу боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук борборуна жана анын түзүмдүк (аймактык) бөлүмдөрүнө;

13) Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна караштуу Сот департаментине жана анын түзүмдүк (аймактык) бөлүмдөрүнө;

14) Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнө, мыйзамда аскердик кызмат каралган башка аскердик түзүмдөрүнө жана мамлекеттик органдарына;

15) ушул беренеде көрсөтүлгөн мамлекеттик бийлик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызмат адамдарына.

2. Жазык ишин козгоо жөнүндө чечим Кыргыз Республикасынын Башкы прокурору тарабынан төмөнкүлөргө карата кабыл алынат:

1) Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан Кыргыз Республикасынын Конституциясында аныкталган тартипте кызмат ордунан четтетилген Кыргыз Республикасынын Президентине;

2) Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатына;

3) Кыргыз Республикасынын Премьер-министрине;

4) Кыргыз Республикасынын Өкмөт мүчөсүнө;

5) судьяга;

6) Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн Генералдык штабынын начальнигине;

7) Кыргыз Республикасынын Президентинин, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн аппараттарынын жетекчилерине;

8) Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңешинин катчысына;

9) Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын төрагасына;

10) Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиянын төрагасына;

11) Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысына (Омбудсменине) жана анын орун басарына.

Кыргыз Республикасынын Башкы прокуроруна карата жазык ишин козгоо жөнүндө чечим Кыргыз Республикасынын Президентинин сунушу боюнча, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин макулдугу менен, Кыргыз Республикасынын Башкы прокурорунун орун басарларынын бири тарабынан кабыл алынат.

3. Кесиптик ишине байланыштуу адвокатка карата жазык ишин козгоо жөнүндө чечим Кыргыз Республикасынын Башкы прокурору же болбосо анын орун басары тарабынан кабыл алынат.

4. Кызмат адамы, ошондой эле аскер кызматкери статусуна ээ болгон адам тарабынан жасалган кылмыш боюнча жазык ишин козгоо жөнүндө чечим, жазыктык куугунтуктоону кошуп алганда, прокурор тарабынан кабыл алынат.

4-берене. Ушул конституциялык Мыйзамдын күчүнө кириши

Ушул конституциялык Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

 

Кыргыз Республикасынын

        Президенти

 

А.Ш. Атамбаев