Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\a0661c4f-bcfa-4046-a34a-20af536022eb\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2017-жылдын 28-июлу № 149

"Кыргыз Республикасынын Судьялар кеңешине караштуу Тартип комиссиясы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын кабыл алынгандыгына байланыштуу Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

2017-жылдын 28-июнунда

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан кабыл алынган

 

1-берене.

Кыргыз Республикасынын Административдик-процесстик кодексине (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2017-ж., № 1 (2), 13-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 21-главанын аталышында "Судьялар кеңешинин чечимине" деген сөздөр "Судьялар кеңешине караштуу Тартип комиссиясынын чечимдерин" деген сөздөргө алмаштырылсын;

2) 204-беренеде:

а) берененин аталышында "Судьялар кеңешинин чечимине" деген сөздөр "Судьялар кеңешине караштуу Тартип комиссиясынын чечимдерин" деген сөздөргө алмаштырылсын;

б) берененин текстиндеги ар түрдүү жөндөмө формаларындагы "Судьялар кеңеши" деген сөздөр тиешелүү жөндөмө формаларындагы "Судьялар кеңешине караштуу Тартип комиссиясы" деген сөздөргө алмаштырылсын;

3) 205-беренедеги ар түрдүү жөндөмө формаларындагы "Судьялар кеңеши" деген сөздөр тиешелүү жөндөмө формаларындагы "Судьялар кеңешине караштуу Тартип комиссиясы" деген сөздөргө алмаштырылсын.

2-берене.

Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексине (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 1999-ж., № 10, 442-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

19-статьянын 3-бөлүгүнүн төртүнчү сүйлөмүндө "же ишти төмөн турган сот тарабынан териштирүүдө" жана "жогору турган сот да" деген сөздөр алып салынсын.

3-берене.

"Соттук өзалдынча башкаруу органдары жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2008-ж., № 3, 260-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 9-берененин 2-бөлүгүндө:

а) төртүнчү абзацы күчүн жоготту деп таанылсын;

б) он бешинчи абзацында "жана Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна караштуу Сот адилеттигинин жогорку мектебинин (мындан ары - Судьялардын жогорку мектеби)" деген сөздөр алып салынсын;

в) бөлүк төмөнкүдөй мазмундагы жыйырма биринчи абзац менен толукталсын:

"- "Судьялар кеңешине караштуу Тартип комиссиясы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын талаптарын эске алуу менен Судьялар кеңешине караштуу Тартип комиссиясынын курамынын үчтөн бирин түзөт;";

г) жыйырма экинчи абзацында "Жогорку соттун, Жогорку соттун Конституциялык палатасынын судьяларын ээлеген кызматынан мөөнөтүнөн мурда бошотуу" деген сөздөр "судьялардын статусу жөнүндө мыйзамдарда көрсөтүлгөн учурларда Жогорку соттун, Жогорку соттун Конституциялык палатасынын судьясынын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу" деген сөздөргө алмаштырылсын;

д) жыйырма үчүнчү абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"- судьялардын статусу жөнүндө мыйзамдарда көрсөтүлгөн учурларда жергиликтүү соттордун судьясынын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу тууралуу сунушту Президентке киргизет;";

е) жыйырма төртүнчү, жыйырма алтынчы, жыйырма жетинчи, жыйырма сегизинчи жана жыйырма тогузунчу абзацтары күчүн жоготту деп таанылсын;

ж) бөлүк төмөнкүдөй мазмундагы отузунчу-отуз экинчи абзацтар менен толукталсын:

"- жергиликтүү соттордун судьяларын которуу (ротациялоо) тууралуу сунушту Президентке киргизет;

- Сот адилеттигин жүзөгө ашырууда же мыйзамда каралган башка ыйгарым укуктарды жүзөгө ашырууда, Президенттин, Жогорку Кеңештин депутатынын, Премьер-министрдин жана Өкмөт мүчөлөрүнүн, жогору турган соттордун, укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин, Жогорку Кеңештин, Президенттин жана Өкмөттүн аппараттарынын жетекчилеринин судьянын ишине кийлигишкендигинин фактылары, ошондой эле мыйзамда каралбаган кандай болбосун башка кийлигишүүлөр тууралуу судьянын маалыматын Башкы прокуратурага, ал эми мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын башка кызмат адамдары кийлигишкенде - тиешелүү мамлекеттик органдарга жөнөтөт;

- судьяларга ардак наамдарды жана атайын (илимий жана спорттук наамдарды кошпогондо) наамдарды, сыйлыктарды жана чет мамлекеттердин жана саясий партиялардын башка артыкчылык белгилерин алууга уруксат берет.";

2) 10-беренеде:

а) 2-бөлүк төмөнкүдөй мазмундагы 6-пункт менен толукталсын:

"6) Судьялар кеңешине караштуу Тартип комиссиясынын биринчи жыйналышын чакырат.";

б) 5-бөлүк төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"5. Судьялар кеңешинин компетенциясына кирбеген маселелер боюнча кайрылуулар, андан ары тиешелүү сот инстанцияларына, Судьялар кеңешине караштуу Тартип комиссиясына жана мамлекеттик органдарга кайрылуу тартибин түшүндүрүү менен, арыз берүүчүгө кайтарылып берилет. Бир эле адамдан бир эле маселе боюнча кайталанып түшкөн, жаңы жагдайларды камтыбаган кайрылуулар каралбастан арыз берүүчүгө кайтарылып берилет.";

3) 101-берененин 3-бөлүгүнүн жетинчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"- Судьялар кеңешине караштуу Тартип комиссиясынын курамын түзүү үчүн судьялар коомдоштугунун ичинен талапкерлерди Судьялар кеңешине сунуштайт.".

4-берене.

"Кыргыз Республикасынын Судьяларын тандоо боюнча кеңеш жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2011-ж., № 6, 535-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 1-берененин 2-бөлүгүндө "жана которууга (ротациялоого)" деген сөздөр алып салынсын;

2) 3-берененин 1-бөлүгүнүн 3-пункту күчүн жоготту деп таанылсын;

3) 4-берененин 1-бөлүгүндө "24 мүчөдөн турат" деген сөздөр "9 мүчөдөн турат" деген сөздөргө алмаштырылсын;

4) 5-берененин 3-бөлүгүнүн экинчи абзацында "8ден талапкерди" деген сөздөр "3төн талапкерди" деген сөздөргө алмаштырылсын;

5) 19-берененин 1-бөлүгүнүн 2-пунктунда "же жергиликтүү соттун судьясын которуу (ротациялоо)" деген сөздөр алып салынсын;

6) 20-берене күчүн жоготту деп таанылсын.

5-берене.

"Кыргыз Республикасынын Жогорку соту жана жергиликтүү соттор жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2003-ж., № 10, 463-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 20-беренеде:

а) 134-пунктта:

- биринчи сүйлөмдө "Жогорку соттун алдындагы судьялардын Окуу борборунун (мындан ары - Окуу борбору)" деген сөздөр "Сот адилеттигинин жогорку мектебинин" деген сөздөргө алмаштырылсын;

- экинчи сүйлөмдө "Окуу борборунун" деген сөздөр "Сот адилеттигинин жогорку мектебинин" деген сөздөргө алмаштырылсын;

б) берене төмөнкүдөй мазмундагы 136-пункт менен толукталсын:

"136) Жогорку соттун жана жергиликтүү соттордун судьясынын аракеттерине (аракетсиздигине) карата сунуштама менен Судьялар кеңешине караштуу Тартип комиссиясына кайрылат;";

2) 31-берене төмөнкүдөй мазмундагы 92-пункт менен толукталсын:

"92) экинчи жана биринчи инстанциялардагы соттордун судьяларынын аракеттерине (аракетсиздигине) карата сунуштама менен Судьялар кеңешине караштуу Тартип комиссиясына кайрылат;";

3) 36-берененин 1-пункту төмөнкүдөй мазмундагы 81-пункт менен толукталсын:

"81) судьялардын аракеттерине (аракетсиздигине) карата сунуштама менен Судьялар кеңешине караштуу Тартип комиссиясына кайрылат;".

6-берене.

"Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Регламенти жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2011-ж., № 10, 1514-ст) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 3-берененин 1-бөлүгү төмөнкүдөй мазмундагы 191-пункт менен толукталсын:

"191) Судьялар кеңешине караштуу Тартип комиссиясынын курамынын үчтөн бирин түзүү;";

2) 17-берененин 1-бөлүгү төмөнкүдөй мазмундагы 5-пункт менен толукталсын:

"5) Судьялар кеңешине караштуу Тартип комиссиясынын курамына эки талапкерди көрсөтүүгө.";

3) 124-берене төмөнкүдөй мазмундагы 61-бөлүк менен толукталсын:

"61. Парламенттик көпчүлүк жана парламенттик оппозиция Судьялар кеңешине караштуу Тартип комиссиясынын курамына экиден талапкер көрсөтөт. Талапкерлер Жогорку Кеңештин тармактык комитетине көрсөтүлөт, комитет Жогорку Кеңештин бекитүүсүнө киргизет.

Добуштардын көпчүлүгүнө ээ болгон үч талапкер тандалып алынды деп эсептелет. Эгерде 1-3-орундарды ээлеген бир же бир нече талапкер жана 4-орунду ээлеген талапкер бирдей сандагы добуштарды алса, анда бирдей сандагы добуштарды алган талапкерлер боюнча кайталап добуш берүү жүргүзүлөт.".

7-берене.

Ушул Мыйзам расмий жарыялангандан күндөн тартып 10 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

"Эркин Тоо" газетасынын 2017-жылдын 4-августунда № 91 (2816) жарыяланды

 

Кыргыз Республикасынын

         Президенти

 

А.Ш. Атамбаев