Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\a0661c4f-bcfa-4046-a34a-20af536022eb\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2017-жылдын 2-августу № 171

"Күрөө жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

2017-жылдын 29-июнунда

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан кабыл алынган

 

1-берене.

"Күрөө жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2005-ж. № 6, 377-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 2-статья төмөнкүдөй мазмундагы 21-пункт менен толукталсын:

"21. Жарандар жана юридикалык жактар келишимдин негизинде өздөрүнүн укуктарын жана милдеттерин белгилөөдө жана жарандык мыйзамдарга карама-каршы келбөөчү келишимдин ар кандай шарттарын аныктоодо эркин болушат.";

2) 10-статьянын 4-пунктунда:

а) пункт төмөнкүдөй мазмундагы 5-пунктча менен толукталсын:

"5) өндүрүп алуу учуруна карата күрөөгө коюлган мүлктүн баасы, ал күрөө кармоочу менен күрөө берүүчүнүн ортосундагы макулдашууда аныкталат, ал эми кыймылсыз мүлккө карата - мыйзамдардын талаптарына ылайык тиешелүү сертификаты бар көз карандысыз баалоочу адистерди тартуу менен күрөө кармоочунун жана күрөө берүүчүнүн ортосундагы кошумча макулдашууда аныкталат.";

б) үчүнчү абзацы "башка да" деген сөздөрдөн мурда "мыйзамдарга карама-каршы келбеген" деген сөздөр менен толукталсын;

3) 16-статьянын 2-пунктунда "15" деген цифра "30" деген цифрага алмаштырылсын;

4) 58-статьянын 2-пунктунун 2-пунктчасында "15 күндөн" деген сөздөр "30 календардык күндөн" деген сөздөргө алмаштырылсын;

5) 59-статьянын 2-пунктунда:

1-пунктча "түзүүгө;" деген сөздөн кийин "же" деген сөз менен толукталсын;

2 жана 3-пунктчалар төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"2) күрөөнүн жүйөсүн өндүрүп улуу үчүн негиздер келип чыккандан кийин күрөөгө коюлган мүлктү карызды жабуунун эсебине ыктыярдуу өткөрүп берүү жөнүндө күрөө кармоочу менен нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн макулдашууну түзүүгө; же

3) эгерде соттон тышкары мүлккө айландыруу тартиби күрөө жөнүндө келишимде жана/же талаптарды канааттандыруу жөнүндө макулдашууда же бейтарап макулдашууда каралбаса, сот тартибинде күрөө жүйөсүн өндүрүп алуу жана аны сатып өткөрүү жол-жобосун жүргүзүү тууралуу арыз менен сотко кайрылууга.";

6) 60-статьяда:

а) 1-пункт төмөнкүдөй мазмундагы биринчи абзац менен толукталсын:

"1. Күрөөгө коюлган кыймылсыз мүлктү өндүрүп алуу күрөө жүйөсүн соттон тышкары тартипте өндүрүү жол-жобосун баштоо жөнүндө кабар жөнөтүлгөн датага чейин милдеттенмелерин аткарууда ырааттуу үч айдан ашык үзгүлтүксүз бузуулар болгондо демилгеленет.";

б) 4-пункт төмөнкүдөй мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын:

"Күрөө кармоочунун талаптарын соттон тышкары тартипте канааттандыруу жөнүндө макулдашууда макулдашууну укук белгилөөчү документ деп таануучу шарттар каралууга тийиш эмес.";

6-пункт төмөнкүдөй мазмундагы биринчи абзац менен толукталсын:

"6. Эгерде күрөө жүйөсүн саткандан кийинки алынган акчанын суммасы күрөө кармоочунун күрөө менен камсыз кылуу талаптарынын өлчөмүнөн ашса, анда айырма күрөө кармоочуга кайра кайтарып берилет.";

7) 61-статьяда:

а) статья төмөнкүдөй мазмундагы 11-пункт менен толукталсын:

"11. Күрөө кармоочунун күрөө жүйөсүнө менчик укугу сооданын натыйжалары жөнүндө протокол ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда катталган учурдан тартып пайда болот.";

б) 4-пунктундагы "токтоосуз" деген сөз алып салынсын;

8) 62-статьянын 1-пунктунун экинчи абзацы "ошондой эле эгерде күрөө жүйөсү" деген сөздөрдөн кийин "өндүрүп алуу учуруна карата" деген сөздөр менен толукталсын;

9) 63-статьянын 4-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"4) күрөө жүйөсүн сатып өткөрүүдө анын баштапкы (старттык) баасы, ушул Мыйзамдын 10-беренесинин 4-пунктунун 5-пунктчасына ылайык ал күрөө кармоочу менен күрөө берүүчүнүн ортосундагы макулдашуунун негизинде аныкталат. Ал эми талаш-тартыш болгон учурда күрөө жүйөсүн сатуу баасы тиешелүү сертификаты бар көз карандысыз адис-баалоочунун корутундусунун негизинде сот тарабынан аныкталат;";

10) 79-статьянын 1-пункту төмөнкүдөй мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын:

"Мында, эгерде ушул Мыйзамда белгиленген тартипте күрөө кармоочу тарабынан тоорукта күрөө буюмун саткан же сатып алган датага чейин карызкор жана/же күрөө берүүчү күрөө кармоочуга ал карыздын суммасын жабуучу бааны сунуштай ала турган сатып алуучунун талапкерлигин сунуш кылса, анда бул адам сатып алуунун артыкчылыктуу укугуна ээ болот. Бул учурда күрөө кармоочу күрөө жүйөсүн сатуудан баш тартпоого тийиш. Ушул пунктта көрсөтүлгөн укукту чектөөчү макулдашуу жараксыз.".

2-берене.

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

"Эркин Тоо" газетасынын 2017-жылдын 11-августунда № 92 (2816) жарыяланды

 

Кыргыз Республикасынын

         Президенти

 

А.Ш. Атамбаев