Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\a0661c4f-bcfa-4046-a34a-20af536022eb\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2017-жылдын 8-августу № 172

"Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Регламенти жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

2017-жылдын 28-июнунда

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан кабыл алынган

 

1-берене.

"Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Регламенти жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2011-ж., № 10, 1514-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 3-берененин 2-бөлүгүндөгү "8-10, 12, 13" деген цифралар "8-13" деген цифраларга алмаштырылсын;

2) 70-74-беренелер төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"70-берене. Бюджеттерди түзүүнүн жалпы жоболору

1. Республикалык бюджеттин долбоору Кыргыз Республикасынын социалдык-экономикалык өнүгүү болжолунун, Жогорку Кеңештин Бюджеттик резолюциясынын, Фискалдык саясаттын негизги багыттарынын негизинде жана Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексинин талаптарына ылайык түзүлөт.

2. Жогорку Кеңештин бюджеттик резолюциясы орто мөөнөттүү мезгилге бюджет саясатынын негизги багыттарын жана республикалык бюджеттин долбоорун иштеп чыгууда багыттама болуп саналган мамлекеттик бюджеттин артыкчылыктарын аныктайт.

3. Жогорку Кеңештин тармактык комитети Бюджеттик резолюциянын долбоорун иштеп чыгат, анда Жогорку Кеңештин фракцияларынын, комитеттеринин жана депутаттарынын сунуштарын эске алуу менен, келерки жылга бюджеттик саясаттын негизги багыттары чагылдырылат жана Жогорку Кеңештин кароосуна киргизет.

4. Жогорку Кеңештин бюджеттик резолюциясы токтом менен жактырылат жана катышып отурган депутаттардын санынын көпчүлүгү, бирок 50дөн кем эмес добушу менен 30-апрелге чейин кабыл алынат.

5. Жогорку Кеңештин тармактык комитеттери учурдагы бюджеттик каражаттардын чыгымдалышы жөнүндө маалыматты тиешелүү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардан суроого жана тиешелүү корутунду берүү үчүн аны Эсептөө палатасына жиберүүгө укуктуу.

71-берене. Республикалык бюджет жөнүндө мыйзам долбоорунун Жогорку Кеңештин фракциялары жана комитеттери тарабынан каралышы

1. Өкмөт Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексинин талаптарына ылайык кезектеги бюджеттик жылга жана болжолдонуучу мезгилге республикалык бюджет жөнүндө мыйзамдын жактырылган долбоорун кезектеги бюджеттик жылдан мурдагы жылдын 1-октябрынан кечиктирбестен Жогорку Кеңештин кароосуна киргизет.

2. Жогорку Кеңештин парламенттик фракциялары жана комитеттери Жогорку Кеңешке  республикалык бюджеттин долбоору берилген күндөн тартып 20 күндүн ичинде:

1) республикалык бюджеттин долбооруна карата мамлекеттик органдардын жетекчилеринин, Жогорку Кеңештин тиешелүү комитеттеринин карамагына кирген маселелер боюнча Судьялар кеңешинин төрагасынын маалыматын жана Улуттук банктын жана Эсептөө палатасынын төрагаларынын корутундуларын угат;

2) Жогорку Кеңештин тармактык комитетинин кароосуна Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сырларды коргоо жаатындагы ченемдик укуктук актыларында белгиленген чектөөлөрдү эске алуу менен, жетекчилик кылынуучу багыттар боюнча республикалык бюджет боюнча корутундуларды берет;

3) Жогорку Кеңештин комитеттери жана фракциялары тарабынан республикалык бюджеттин белгилүү бир чыгымдарын көбөйтүү жөнүндө чечимдер кабыл алынган учурда, милдеттүү тартипте чыгымдардын башка категорияларын тиешелүү көлөмдө кыскартуу тууралуу сунуштар киргизилет жана/же кошумча чыгымдарды каржылоонун конкреттүү булактары аныкталат.

3. Жогорку Кеңештин тармактык комитети:

1) Жогорку Кеңештин фракцияларынын жана комитеттеринин, Улуттук банктын жана Эсептөө палатасынын корутундуларын аларды жалпылоо үчүн карайт;

2) республикалык бюджет жөнүндө мыйзам долбоору боюнча парламенттик угууларды өткөрөт;

3) Премьер-министрдин, Өкмөт мүчөлөрүнүн, Жогорку Кеңештин фракцияларынын лидерлеринин, комитеттеринин төрагаларынын жана депутаттардын катышуусу менен республикалык бюджеттин долбоорун талкуулоо боюнча кеңейтилген жыйналыш өткөрөт;

4) республикалык бюджет жөнүндө мыйзам долбоорун, Жогорку Кеңештин фракцияларынын, комитеттеринин, Улуттук банктын жана Эсептөө палатасынын сунуштарын жана сын-пикирлерин эске алуу менен ага корутундуну Жогорку Кеңештин кароосуна киргизет.

4. Республикалык бюджеттин долбоорун Жогорку Кеңештин тармактык комитетинде кароо долбоор Жогорку Кеңешке сунуш кылынган учурдан тартып 30 календардык күндүн ичинде аяктоого тийиш жана ченемдик укуктук актыларда белгиленген чектөөлөрдү эске алуу менен өтөт.

72-берене. Республикалык бюджет жөнүндө мыйзамды кабыл алууга талаптар

1. Республикалык бюджет жөнүндө мыйзам долбоору Жогорку Кеңеш тарабынан ушул Регламенттин жоболоруна ылайык үч окууда толук талкуулоо жол-жобосу боюнча каралат.

2. Республикалык бюджетти жана ага өзгөртүүлөрдү бекитүү маселеси боюнча чечим кабыл алуу, эгерде бул Өкмөттүн кайрылуусу боюнча, бюджеттик жөнгө салууда кыйынчылыктарга алып келсе, кийинки жыйналышка калтырылышы мүмкүн эмес.

73-берене. Республикалык бюджет жөнүндө мыйзам долбоорун биринчи окууда кароо

1. Жогорку Кеңеш биринчи окууда төмөнкүлөрдү карайт:

1) каралып жаткан мезгилдерге Кыргыз Республикасынын социалдык-экономикалык өнүгүшүнүн болжолун;

2) кезектеги бюджеттик жылга жана болжолдонуучу мезгилге бюджеттик саясаттын программасын.

2. Биринчи окууда кабыл алынган республикалык бюджет жөнүндө мыйзам долбоору экинчи окууга Жогорку Кеңештин кароосуна киргизүү үчүн келип түшкөн жазуу жүзүндөгү сунуштарды эске алуу менен Жогорку Кеңештин тармактык комитетинин кароосуна жөнөтүлөт.

3. Фракциялар жана комитеттер жазуу жүзүндөгү сунуштарды бир эле убакта Жогорку Кеңештин тармактык комитетине жана эксперттик кызматына 5 күндүк мөөнөттө жиберет.

4. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган аларды республикалык бюджет жөнүндө мыйзам долбооруна киргизүү/киргизбөө мүмкүнчүлүгү жөнүндө алар боюнча корутундуну 10 күндүк мөөнөттө берет.

5. Республикалык бюджет жөнүндө мыйзам долбоору биринчи окууда четке кагылган учурда, Жогорку Кеңеш аны биринчи окууда кайтадан кароо үчүн Өкмөткө республикалык бюджет жөнүндө мыйзам долбоорун жеткире иштеп чыгуу жана сунуштоо мөөнөтүн аныктайт.

74-берене. Республикалык бюджет жөнүндө мыйзам долбоорун экинчи окууда кароо

Жогорку Кеңеш республикалык бюджет жөнүндө мыйзам долбоорун экинчи окууда карайт жана Бюджеттик классификацияга жана тиркемелерге ылайык кезектеги бюджеттик жылга жана кийинки болжолдонуучу мезгилге сунуш кылынган төмөнкүдөй көрсөткүчтөрдү кабыл алат:

1) ички дүң продукцияга карата республикалык бюджеттик кирешелеринин салыштырма салмагын жана алардын абсолюттук суммасын;

2) ички дүң продукцияга карата республикалык бюджеттин чыгымдарынын салыштырма салмагын жана алардын абсолюттук суммасын;

3) ички дүң продукцияга карата абсолюттук цифраларда жана пайыздарда республикалык бюджеттин тартыштыгын (профицитин);

4) бюджеттин тартыштыгын жабуу булактарын;

5) кезектеги бюджеттик жылга жана кийинки болжолдонуучу мезгилге кирешелерди республикалык жана жергиликтүү бюджеттердин ортосунда бөлүштүрүү ченемдерин;

6) кезектеги бюджеттик жылдын аягына жана кийинки болжолдонуучу мезгилге карата Кыргыз Республикасынын мамлекеттик ички жана тышкы карызынын жогорку чегин;

7) кезектеги бюджеттик жылга жана кийинки болжолдонуучу мезгилге карата Өкмөттүн резервдик фонддорунун ченемдик чоңдугун.";

3) 12-глава төмөнкүдөй мазмундагы 741 - 743-беренелер менен толукталсын:

"741-берене. Республикалык бюджет жөнүндө мыйзам долбоорун үчүнчү окууда кароо

1. Республикалык бюджет жөнүндө мыйзам долбоорун үчүнчү окууда карап чыгуунун натыйжалары боюнча Жогорку Кеңеш катышып отурган депутаттардын санынын көпчүлүгүнүн, бирок 50дөн кем эмесинин добушу менен кезектеги бюджеттик жылга жана кийинки болжолдонуучу мезгилге республикалык бюджет жөнүндө мыйзамды кабыл алат.

2. Республикалык бюджет жөнүндө мыйзам долбоору Жогорку Кеңеш тарабынан каралат жана жаңы бюджеттик жыл башталганга чейин бир айдан кечиктирбестен кабыл алынат.

3. Эгерде республикалык бюджеттин долбоору учурдагы жылдын аягына чейин бекитилбесе, Өкмөт тарабынан Жогорку Кеңештин кароосуна киргизилген республикалык бюджеттин долбоорунда каралган чыгымдардын жылдык суммасынын он экиден бир бөлүгүнүн чектеринде ал бекитилгенге чейин Өкмөт чыгымдарды ай сайын жүргүзүүгө укуктуу.

4. Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынган республикалык бюджет жана ага карата өзгөртүүлөр жөнүндө мыйзам кабыл алынган күндөн тартып 14 календардык күндүн ичинде Президентке кол коюуга жиберилет.

5. Жогорку Кеңеш өзүн-өзү тараткан учурда, республикалык бюджет Өкмөт тарабынан кабыл алынат жана Жогорку Кеңеш менен Өкмөттүн жаңы курамы түзүлгөндөн кийин бир айдын ичинде Жогорку Кеңештин бекитүүсүнө киргизилет.

742-берене. Социалдык фонддун жана Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджеттери жөнүндө мыйзам долбоорлорун кароо

1. Өкмөт кезектеги бюджеттик жылга жана болжолдонуучу мезгилге Социалдык фонддун жана Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджеттеринин долбоорлорун Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексинин талаптарына ылайык, кезектеги бюджеттик жылдан мурдагы жылдын 1-октябрынан кечиктирбестен Жогорку Кеңештин кароосуна киргизет.

2. Жогорку Кеңештин парламенттик фракциялары жана комитеттери Жогорку Кеңешке белгиленген бюджеттердин долбоорлорун берген күндөн тартып 20 күндүн ичинде:

1) мамлекеттик органдардын жетекчилеринин маалыматын жана Эсептөө палатасынын төрагасынын бул бюджеттердин долбоорлоруна карата корутундусун угат;

2) Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сырларды коргоо жаатындагы ченемдик укуктук актыларында белгиленген чектөөлөрдү эске алуу менен бюджеттердин долбоорлору боюнча корутундуларды Жогорку Кеңештин тармактык комитетинин кароосуна киргизет;

3) Жогорку Кеңештин комитеттери жана фракциялары тарабынан республикалык бюджеттин белгилүү бир чыгымдарын көбөйтүү жөнүндө чечимдер кабыл алынган учурда, Милдеттүү тартипте чыгымдардын башка категорияларын тиешелүү көлөмдө кыскартуу тууралуу сунуштар киргизилет жана/же кошумча чыгымдарды каржылоонун конкреттүү булактары аныкталат.

3. Жогорку Кеңеш Социалдык фонддун жана Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджеттери жөнүндө мыйзамдарды кезектеги бюджеттик жыл башталганга чейин бир айдан кечиктирбестен үч окууда карайт жана кабыл алат.

4. Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынган Социалдык фонддун жана Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджеттери жана аларга өзгөртүүлөр жөнүндө мыйзамдар кабыл алынган күндөн тартып 14 календардык күндүн ичинде Президентке кол коюуга жиберилет.

743-берене. Кыргыз Республикасынын өзгөчө бюджетинин долбоорун бекитүү

Жогорку Кеңеш Кыргыз Республикасынын Конституциясында жана конституциялык мыйзамдарында каралган тартипте Кыргыз Республикасында өзгөчө, согуштук абал киргизилген учурда Өкмөт тарабынан киргизилген өзгөчө бюджетти биринчи кезектеги тартипте карайт.";

4) 101-берененин 1-бөлүгүнө:

а) 1-пункттагы "15-сентябрдан" деген сөздөр "отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-октябрынан" деген сөздөргө алмаштырылсын;

б) 5-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"5) Эсептөө палатасынын төрагасынын:

а) Эсептөө палатасынын мурдагы жылдагы иши жөнүндө - 20-июндан кечиктирбестен;

б) республикалык бюджеттин аткарылышы тууралуу отчетту бекитүүдө республикалык бюджетти аткаруу аудитинин натыйжалары жөнүндө - отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-октябрынан кечиктирбестен;";

в) 6 жана 7-пункттар күчүн жоготту деп таанылсын;

5) 102 жана 103-беренелер төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"102-берене. Жогорку Кеңештин бюджеттердин аткарылышын кароосу

1. Жогорку Кеңеш республикалык бюджеттин, Социалдык фонддун жана Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджеттеринин аткарылышына контролду жүзөгө ашырат.

Тармактык комитет тиешелүү бюджеттердин аткарылышы жөнүндө отчетторду тиешелүү мыйзамдардын жана ушул Регламенттин жоболоруна ылайык Эсептөө палатасы жүргүзгөн аудиттердин, комитеттердин сын-пикирлерин жана сунуштарын эске алуу менен карайт жана Жогорку Кеңештин кароосуна киргизет.

2. Ыйгарым укуктуу орган отчеттук кварталдан кийин 15 календардык күндөн кечиктирибестен бюджеттик каражаттардын учурдагы чыгымдалышы жөнүндө маалыматты Жогорку Кеңештин  тармактык комитетине берет. Тармактык комитет квартал сайын маалыматты алган күндөн тартып 3 күндөн кечиктирбестен аны Жогорку Кеңештин фракцияларына жана комитеттерине жиберет.

3. Жогорку Кеңештин фракциялары жана комитеттери төмөнкүлөргө укуктуу:

1) өзүнүн карамагындагы маселелер боюнча республикалык бюджеттин, Социалдык фонддун жана Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджеттеринин учурдагы аткарылышын жылына төрт жолудан ашык эмес кароого;

2) мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, мамлекеттик органдар менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын катышуусу менен юридикалык жактардын, ошондой эле республикалык бюджеттен каржыланган уюмдардын каражаттарды пайдалануу натыйжалуулугунун аудити жөнүндө Эсептөө палатасынын отчетторун жана аудит жөнүндө башка отчетторду мыйзамдарга ылайык суратууга.

4. Жогорку Кеңеш комитеттин (комитеттердин) сунуштары боюнча белгиленген бюджеттерди учурдагы аткаруу маселелерин кароонун жыйынтыктары боюнча бул бюджеттердин аткарылышы  жөнүндө атайын отчетторду даярдоону Эсептөө палатасына тапшырууга укуктуу.

103-берене. Республикалык бюджеттин, Социалдык фонддун жана Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджеттеринин аткарылышы жөнүндө отчетторду бекитүү тууралуу мыйзамдардын долбоорлорун кароо

1. Өкмөт учурдагы жылдын 15-майынан кечиктирбестен мурунку жыл үчүн республикалык бюджеттин, Социалдык фонддун жана Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджеттеринин аткарылышы жөнүндө отчетту отчеттук жылдагы белгиленген бюджеттердин аткарылышы жөнүндө отчетторду бекитүү тууралуу мыйзамдардын долбоорлору менен Жогорку Кеңешке берет.

2. Эсептөө палатасы отчеттук жылга белгиленген бюджеттердин аткарылышы жөнүндө отчетторду бекитүү тууралуу мыйзам долбоорлорун караганга чейин мурунку жыл үчүн республикалык бюджеттин, Социалдык фонддун жана Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджеттеринин аткарылышынын аудитин Жогорку Кеңешке отчеттон кийинки жылдын 1-сентябрынан кечиктирбестен берет.

3. Өкмөт республикалык бюджеттин, Социалдык фонддун жана Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджеттеринин аткарылыш аудиттеринин натыйжаларын кароону эске алуу менен, белгиленген кемчиликтерди жоюу боюнча тиешелүү чараларды кабыл алуу тууралуу ченемдик укуктук актыны кабыл алат жана аны белгиленген бюджеттердин аткарылышы жөнүндө отчетторду бекитүү тууралуу мыйзамдардын долбоорлору менен бирдикте отчеттук жылдан кийинки жылдын 10-сентябрына чейин Жогорку Кеңештин кароосуна жиберет.

4. Төрага Өкмөт тарабынан киргизилген республикалык бюджеттин, Социалдык фонддун жана Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджеттеринин мурунку жылда аткарылышы жөнүндө отчетту бекитүү тууралуу мыйзам долбоорлорун жана Эсептөө палатасынын отчетун аудиттин натыйжалары менен бирге Жогорку Кеңештин фракцияларына жана комитеттерине аларды алдын ала кароо жана тармактык комитетке корутунду берүү үчүн жиберет.

5. Жогорку Кеңештин фракциялары жана комитеттери мурунку жыл үчүн республикалык бюджеттин, Социалдык фонддун жана Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджеттеринин аткарылышы жөнүндө отчетторду бекитүү тууралуу мыйзам долбоорлорун жана ушул маселелер боюнча Эсептөө палатасынын аудитинин натыйжаларын бир жумалык мөөнөттө карайт жана корутундуларды тармактык комитетке берет.

6. Тармактык комитет аларды Жогорку Кеңешке киргизген күндөн тартып 20 күндүн ичинде республикалык бюджеттин, Социалдык фонддун жана Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджеттеринин аткарылышы жөнүндө мыйзам долбоорлорду карайт, Жогорку Кеңештин фракцияларынын, комитеттеринин сунуштарын жана сын-пикирлерин жана Эсептөө палатасынын аудитин эске алуу менен, корутундуларды берет.

7. Жогорку Кеңеш белгиленген маселелерди кароодо төмөнкүлөр угулат:

1) Кыргыз Республикасынын Премьер-министри (тиешелүү министрликтердин жана ведомстволордун жетекчилери);

2) Эсептөө палатасынын төрагасы;

3) Жогорку Кеңештин тармактык комитетинин төрагасы;

4) фракциялардын лидерлери.

8. Жогорку Кеңеш кароонун жыйынтыктары боюнча республикалык бюджеттин, Социалдык фонддун жана Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджеттеринин аткарылышы жөнүндө отчетторду бекитүү тууралуу мыйзамдарды отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-октябрынан кечиктирбестен, бир окууда кабыл алат.

9. Республикалык бюджеттин, Социалдык фонддун жана Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджеттеринин аткарылышы жөнүндө отчетторду бекитүү тууралуу мыйзам кабыл алынбаган учурда, Жогорку Кеңеш Өкмөттүн, Өкмөттүн айрым мүчөлөрүнүн жана башка кызмат адамдарынын жоопкерчилиги жөнүндө маселени карайт.".

2-берене.

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып 10 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

"Эркин Тоо" газетасынын 2017-жылдын 29-августунда № 97 (2021) жарыяланды

 

Кыргыз Республикасынын

         Президенти

 

А.Ш. Атамбаев