Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\CBD\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\c9ecf073-59c0-4f39-9736-457074b3537c\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2018-жылдын 30-марты № 33

Социалдык коргоо чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

2018-жылдын 29-мартында

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан кабыл алынган

1-берене.

"Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик жөлөкпулдар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2017-ж., № 7-8, 765-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 3-беренеде:

а) 1-бөлүгүнүн 1-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"1) Кыргыз Республикасынын аймагында жашаган Кыргыз Республикасынын жарандарына;";

б) 2-бөлүгү "1-бөлүгүндө көрсөтүлгөн" деген сөздөрдөн кийин "ата-энесинин экөөнөн тең ажыраган балдарды (жетим балдарды) жана" деген сөздөр менен толукталсын;

2) 1-главасы төмөнкүдөй мазмундагы 3-1-берене менен толукталсын:

"3-1-берене. Мамлекеттик жөлөкпулдарды дайындоо принциптери

Мамлекеттик жөлөкпулду дайындоо төмөнкү принциптерге негизделет:

1) даректүүлүк - мамлекеттик жөлөкпулдарды конкреттүү алуучуларга алардын жеке өзгөчөлүктөрүн жана башка объективдүү себептерин (жашы, ден соолугунун абалы, жыйынды орто жандык кирешенин өлчөмү, багуучусунун жоктугу, мамлекеттик социалдык колдоого өтө муктаждык, оор турмуштук кырдаал) эске алуу менен берүү;

2) кепилдүүлүк - мамлекеттик жөлөкпулга укугу бар адамдарга аны милдеттүү түрдө дайындоо;

3) ачыктык/айкындык - мамлекеттик жөлөкпулдарды берүүдө ачык-айкындык механизмдерин жана жарандардын мамлекеттик бийлик органдары жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен өз ара аракеттенүүгө мүмкүндүк түзгөн байланыш инструменттерин түзүү;

4) жоопкерчилик - мамлекеттик бийлик органдары жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, алардын кызмат адамдары тарабынан ушул Мыйзамдын бузулушуна мамлекеттин таасир этүү механизмдерин түзүү.";

3) 4-беренеде:

а) 1-пункту "адамдарга" деген сөздөн кийин "жөлөкпулдар жана бир жолку төлөөлөр түрүндө" деген сөздөр менен толукталсын;

б) 2-пункту күчүн жоготту деп таанылсын;

в) 4-пунктунда "медициналык-социалдык эксперттик комиссиялар (мындан ары - МСЭК) тарабынан эмгекке жөндөмсүз деп таанылган, ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар" деген сөздөр "медициналык-социалдык эксперттик комиссиялар (мындан ары - МСЭК) тарабынан ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адам деп таанылган адамдар" деген сөздөргө алмаштырылсын;

г) 5-пунктунда ", асырап алган үй-бүлөдө" деген сөздөр алып салынсын;

д) берене төмөнкүдөй мазмундагы 7-10-пункттар менен толукталсын:

7) аз камсыз болгон үй-бүлө - үй-бүлөнүн ар бир мүчөсүнүн ар айдагы кирешеси кепилденген эң төмөнкү кирешеден төмөн болгон үй-бүлө;

8) жарды үй-бүлө - үй-бүлөнүн ар бир мүчөсүнүн ар айдагы кирешеси кедейчиликтин чегинен төмөн болгон үй-бүлө;

9) үй-бүлөнүн жыйынды кирешеси - отчеттук мезгилдин ичинде үй-бүлө мүчөлөрүнүн өндүрүштүк иштен алган кирешелер, менчигинен жана күндөлүк трансферттерден (стипендиялар, материалдык жардам жана башка компенсациялык төлөмдөр, өлчөмү пенсиянын базалык бөлүгүнөн төмөн ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын пенсияларын кошпогондо, пенсиялар) алган кирешелер түрүндөгү каражаттарынын суммасы;

10) муктаждыкты аныктоо - 16 жашка чейинки балдары бар муктаж жарандарга (үй-бүлөлөргө) "үй-бүлөгө көмөк" ар айлык жөлөкпул дайындоо үчүн зарыл болгон үй-бүлөнүн кирешесинин бардык булактарын изилдөө.";

4) 5-берененин 1-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"1. Мамлекеттик жөлөкпулдардын түрлөрү:

1) "балага сүйүнчү" - ар бир бала төрөлгөндө бир жолку төлөө;

2) "үй-бүлөгө көмөк" - 16 жашка чейинки балдары бар муктаж жарандарга (үй-бүлөлөргө) ар айлык жөлөкпул;

3) "социалдык жөлөкпул" - пенсиялык камсыз кылууга укугу жок адамдарга ар айлык жөлөкпул.";

5) 1-глава төмөнкүдөй мазмундагы 5-1-берене менен толукталсын:

"5-1-берене. Кепилденген эң төмөнкү киреше

1. Кепилденген эң төмөнкү киреше - бул бюджеттик мүмкүнчүлүктөрдүн жана экономиканын абалынын эсебинен аныкталуучу, жашоо минимумун эске алуу менен 16 жашка чейинки балдары бар муктаж жарандарга (үй-бүлөлөргө) "үй-бүлөгө көмөк" ар айлык жөлөкпул үй-бүлөлөрдүн муктаждыгы аныкталган жыл сайын Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленген көрсөткүч.

2. Кепилденген эң төмөнкү кирешенин өлчөмү жыл сайын кайра кароодо жашоо минимумунун орточо жылдык өлчөмүнө жакындоого тийиш жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилет.";

6) 7-берене төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"7-берене. Бала төрөлгөндө "балага сүйүнчү" бир жолку төлөм

1. Бала төрөлгөндө "балага сүйүнчү" бир жолку төлөө бала төрөлгөндө, анын ичинде эркиндигинен ажыратуу жайларында турган аял төрөгөн баланы кошуп алганда, төлөөнү дайындоо үчүн кайрылган учурда дайындалат.

Бир убакта эки жана андан көп бала төрөлгөндө "балага сүйүнчү" бир жолку төлөө ар бир балага дайындалат.

2. Бала төрөлгөндө "балага сүйүнчү" бир жолку төлөөнү дайындоого кайрылуу мөөнөтү бала төрөлгөн күндөн тартып 6 айдан ашпашы керек.

Бала төрөлгөндө "балага сүйүнчү" бир жолку төлөп берүүнүн өлчөмү жана тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленет.

3. Бала төрөлгөндө "балага сүйүнчү" бир жолку төлөө бала (балдар) менен алуучу бирге жашаган учурда дайындалат.";

7) 8-берене күчүн жоготту деп таанылсын;

8) 9-берене төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"9-берене. 16 жашка чейинки балдары бар муктаж жарандарга (үй-бүлөлөргө) "үй-бүлөгө көмөк" ар айлык жөлөкпул дайындоо

1. 16 жашка чейинки балдары бар муктаж жарандарга (үй-бүлөлөргө) "үй-бүлөгө көмөк" ар айлык жөлөкпул жарандардын (үй-бүлөлөрдүн) жөлөкпулдун бул түрүнө муктаж болгон шартында дайындалат.

2. 16 жашка чейинки балдары бар муктаж жарандарга (үй-бүлөлөргө) "үй-бүлөгө көмөк" ар айлык жөлөкпулга жарандардын (үй-бүлөлөрдүн) муктаждыгын аныктоо тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилет.";

9) 2-глава төмөнкүдөй мазмундагы 9-1-берене менен толукталсын:

"9-1-берене. Үй-бүлөнүн жыйынды кирешесин аныктоодо эсепке алынуучу кирешелердин түрлөрү

Үй-бүлөнүн жыйынды кирешесинин курамына кирешелердин төмөнкүдөй түрлөрү кирет:

1) жарандардын негизги иштеген, кызмат өтөгөн (аскер кызматчылары) жана окуган жери боюнча эмгек акы жана стипендия түрүндөгү кирешелери, ошондой эле материалдык жардам, жеңилдиктердин ордуна ай сайын берилүүчү акчалай компенсациялар, алардын өлчөмү Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык белгиленген пенсиялардын базалык бөлүгүнөн төмөн болгон ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын пенсияларын кошпогондо, пенсиялары;

2) жарандардын негизги иштеген, кызмат өтөгөн (аскер кызматчылары) жери боюнча эмес кирешелери;

3) жарандардын экономикалык (ишкердик) ишин жүзөгө ашыруудан алган кирешелери;

4) жарандардын - фермердик, дыйкан чарбаларынын жана башка айыл чарба бирикмелеринин жана уюмдарынын мүчөлөрүнүн жер участокторун жана айыл чарба жандыктарын пайдалануудан алган кирешелери;

5) жарандардын өздүк көмөкчү чарбасынан алган кирешелери.";

10) 11-беренеде:

а) 3-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"3. 16 жашка чейинки балдары бар муктаж жарандарга (үй-бүлөлөргө) "үй-бүлөгө көмөк" ар айлык жөлөкпул бала (балдар) алуучу менен бирге жашаган учурда дайындалат.";

б) 5-бөлүгү "мамлекеттик жөлөкпулдардын өлчөмдөрү" деген сөздөрдөн кийин ", бала төрөлгөндө "балага сүйүнчү" бир жолку төлөмдөн тышкары" деген сөздөр менен толукталсын;

11) 14-берененин 1-бөлүгүндө:

а) 2-пункту күчүн жоготту деп таанылсын;

б) 5-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"5) жөлөкпул дайындалган бала 16 жашка чыкканда (16 жашка чейинки балдары бар муктаж жарандар (үй-бүлөлөр) "үй бүлөгө көмөк" ар айлык жөлөкпул алган учурда);";

в) 9-пунктунда "балага жөлөк," деген сөздөр алып салынсын;

г) 10-пункту "мамлекеттик камсыз кылуу" деген сөздөрдөн мурда ", ата-энесинин экөөнөн тең ажыраган балдарды (жетим балдарды) кошпогондо," деген сөздөр менен толукталсын.

2-берене.

Кыргыз Республикасынын Балдар жөнүндө кодексине (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2012-ж., № 7, 2711-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 71-берененин 1-бөлүгүнүн 2-пункту "аларга тиешелүү алименттерге" деген сөздөрдөн мурда "18 жашка чыкканга чейин өздүк депозиттик топтоо эсебине которулуучу" деген сөздөр менен толукталсын;

2) 77-берене төмөнкүдөй мазмундагы 4-1-бөлүк менен толукталсын:

"4-1. Ушул Кодекстин 71-беренесинин 1-бөлүгүндө көрсөтүлгөн жашы жетпегендер көзөмөлгө алынган мекемелердин жетекчилери менчигинин формасына карабастан мекемелердин пайдасына пенсияларды, жөлөкпулдарды жана башка социалдык төлөмдөрдү түшүрүү максатында камкордукка алынгандар үчүн 18 жашка чыкканга чейин өздүк депозиттик топтоо эсебин ачат.".

3-берене.

"Кепилденген мамлекеттик минималдык социалдык стандарттар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2009-ж., № 5, 487-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

7-берененин 1-бөлүгүндө:

а) экинчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"- жарандардын муктаждыктарын эске алуу менен аларга (үй-бүлөлөргө) мамлекеттик жөлөкпулдарды;";

б) бөлүк төмөнкүдөй мазмундагы төртүнчү абзац менен толукталсын:

"- эмгекке жөндөмдүү жана эмгекке жөндөмсүз жарандар каза болгон учурда каада-салттык (сөөк коюу) жөлөкпулдарды.".

4-берене.

"Калкты иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2015-ж., № 7, 1049-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 2-берененин 20-пункту күчүн жоготту деп таанылсын;

2) 4-берененин 1-бөлүгүнүн 5-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"5) ишкердик иштин маселелери боюнча консультация алуу;";

3) 8-берененин 6-бөлүгүндө "ай сайын, бирок 3 жылдан ашык эмес мезгилдин ичинде" деген сөздөр "3 жылдын ичинде, бирок 12 айдан ашпаган мезгилде ай сайын" деген сөздөргө алмаштырылсын;

4) 9-берененин 1-бөлүгүнүн 4-пункту күчүн жоготту деп таанылсын;

5) 11-беренеде:

а) берененин аталышы "Жумушсуз жарандарды" деген сөздөрдөн кийин "жана жумуш издеген жарандарды" деген сөздөр менен толукталсын;

б) 1-бөлүгүндө:

- биринчи абзацы "Жумушсуздарды" деген сөздөн кийин "жана жумуш издеген жарандарды" деген сөздөр менен толукталсын;

- 2-пункту "жумушсуздардын" деген сөздөн кийин "жана жумуш издеген жарандардын" деген сөздөр менен толукталсын;

- 3-пункту "жумушсуздун" деген сөздөн кийин "жана жумуш издеген жарандардын" деген сөздөр менен толукталсын;

в) 2-бөлүгү "Жумушсуздарды" деген сөздөн кийин "жана жумуш издеген жарандарды" деген сөздөр менен толукталсын;

г) 3-бөлүгү "Жумушсуз жарандарды" деген сөздөрдөн кийин "жана жумуш издеген жарандарды" деген сөздөр менен толукталсын;

д) 6-бөлүгү "жумушсуздар" деген сөздөн кийин "жана жумуш издеген жарандар" деген сөздөр менен толукталсын;

6) 12-берене күчүн жоготту деп таанылсын;

7) 13-беренеде:

а) биринчи абзацында "Ыйгарым укуктуу" деген сөздөр "1. Ыйгарым укуктуу" деген сөздөргө алмаштырылсын;

б) берене төмөнкүдөй мазмундагы 2-бөлүк менен толукталсын:

"2. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын аймактык бөлүмдөрүндө жарандарды жумушсуз же жумуш издеген катары кайрадан каттоо ушул берененин 4 жана 9-пункттарында көрсөтүлгөн учурлардан тышкары, каттоодон чыгарылган учурдан тартып 6 айдан кийин жүргүзүлөт.";

8) 14-берене төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"14-берене. Эмгек рыногунун маалыматтык системасы

1. Эмгек рыногунун маалыматтык системасы - кызмат көрсөтүүлөрдү алуу үчүн ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга кайрылган юридикалык жана жеке жактар жөнүндө маалыматтарды камтыган мамлекеттик автоматташтырылган маалыматтык система.

2. Эмгек рыногунун маалыматтык системасын түзүү, калыптандыруу жана эксплуатациялоо тартиби, анын ичинде маалыматтык системадагы маалыматтарды коргоо боюнча талаптар, маалыматтардын тизмеги жана системада пайдаланылуучу документтердин формасы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан аныкталат.";

9) 16-беренеде:

а) 3-бөлүгү "тартылган жумушсуздардын" деген сөздөрдөн кийин "жана жумуш издеген жарандардын" деген сөздөр менен толукталсын;

б) 5-бөлүгүнүн экинчи сүйлөмүндө "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү" деген сөздөр "ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган" деген сөздөргө алмаштырылсын;

в) 8-бөлүгүндө:

- биринчи сүйлөмү "жумушсуздар" деген сөздөн кийин "же жумуш издеген жарандар" деген сөздөр менен толукталсын;

- экинчи сүйлөмү "эмгек келишими жумушсуз" деген сөздөрдөн кийин "жана жумуш издеген жарандар" деген сөздөр менен толукталсын;

г) 9-бөлүгүнүн биринчи жана экинчи абзацтарында "жумушсуздардын" деген сөз "жарандардын" деген сөзгө алмаштырылсын;

5-берене.

1. Ушул Мыйзам 2018-жылдын 1-апрелинен тартып күчүнө кирет жана жалпыга маалымдоо каражаттарына жарыяланууга тийиш.

2. Төмөнкүлөр белгиленсин:

- "балага сүйүнчү" - ар бир бала төрөлгөндө бир жолку төлөм 2018-жылдын 1-январынан тартып төрөлгөн балдарга дайындалат;

- ушул Мыйзам күчүнө киргенге чейин колдонулуучу "Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик жөлөкпулдар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамында белгиленген шарттарда ар айлык жөлөкпул алган үй-бүлөлөрдө 2017-жылы төрөлгөн балдарга "балага сүйүнчү" бир жолку төлөм, жөлөкпул дайындоо жөнүндө кайрылуу 2018-жылдын 30-июнунан кечиктирбестен берилгенде дайындалат;

- ушул Мыйзам күчүнө киргенге чейин колдонулган "Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик жөлөкпулдар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамында белгиленген шарттарда жөлөкпул алган башталгыч кесиптик окуу жайларынын окуучуларына, орто жана жогорку кесиптик окуу жайларынын бюджеттик же контракттык суммасы кайрымдуулук ишинин алкагында жарандар жана юридикалык жактар тарабынан каржыланган контракттык негизде күндүзгү формада окуган студенттерге ар айлык жөлөкпул алар 18 жашка чыкканга чейин дайындалат;

- ушул Мыйзамда каралган үй-бүлөнүн жалпы кирешеси Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык 2018-жылдын 1-июлунан тартып дайындала турган пенсияны эсепке албай аныкталат.

3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү:

- ушул Мыйзамдан келип чыгуучу зарыл чараларды көрсүн;

- үч айлык мөөнөттө өзүнүн чечимдерин ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

 

Кыргыз Республикасынын

Президенти

С.Жээнбеков