Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\CBD\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\7e06e9e0-87d5-4e01-b0db-272feb251bf6\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2018-жылдын 21-июну № 61

Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына (Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексине, "Күрөө жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына) өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

2018-жылдын 24-майында                                                                          Кыргыз Республикасынын

Жогорку Кеңеши тарабынан

кабыл алынган

 

1-берене.

Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексинин I бөлүгүнө (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Ведомосттору, 1996-ж., № 6, 80-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

316-статьянын 3-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"3. Талап кылууну башка жакка берген кредитор, ордердик баалуу кагаз боюнча индоссамент учурларын кошпогондо, ага талап кылуу укугун күбөлөндүргөн документтерди өткөрүп берүүгө жана талапты орундатуу үчүн мааниге ээ болгон маалыматтарды билдирүүгө милдеттүү.".

2-берене.

Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексинин II бөлүгүнө (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Ведомосттору, 1998-ж., № 6, 226-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 906-статьяда:

а) 2-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"2. Коштолгон складдык күбөлүк, анын эки бөлүгүнүн ар бири жана жөнөкөй складдык күбөлүк баалуу кагаздар болуп саналат. Коштолгон жана жөнөкөй складдык күбөлүктөр товардык складдарды жана складдык күбөлүктөрдү жөнгө салуу чөйрөсүндөгү мыйзамдарда каралган учурда товардык склад тарабынан берилет.";

б) статья төмөнкүдөй мазмундагы 2-1-пункт менен толукталсын:

"2-1. Товардык складдардын бирдиктүү мамлекеттик реестрине кирбеген товардык склад, товардык складдарды жана складдык күбөлүктөрдү жөнгө салуу чөйрөсүндөгү мыйзамдарга ылайык, складдык квитанция берүүгө гана укуктуу.";

в) 3-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"3. Коштолгон складдык күбөлүк күрөө предмети болушу мүмкүн.";

2) 907-статьянын 2-пунктунда:

а) 1-пунктчасы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"1) салык төлөөчүнүн идентификациялык номери (СИН), товарды сактоого кабыл алган товардык складдын аталышы жана дареги;";

б) 3-пунктчасы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"3) товарды сактоого кабыл алынган салык төлөөчүнүн (СИН) - юридикалык жактын аталышы, жайгашкан жери, идентификациялык номери же болбосо салык төлөөчүнүн (ИЖН) - жеке жактын фамилиясы, аты, атасынын аты (бар болсо), жашаган жери, идентификациялык жеке номери;";

в) 4-пунктчасы "аталышы" деген сөздөн кийин ", сапат жөнүндө маалыматтар" деген сөздөр менен толукталсын;

г) 7-пунктчасы "берилген күнү" деген сөздөрдөн кийин ", бланктын сериясы жана номери" деген сөздөр менен толукталсын;

д) төмөнкүдөй мазмундагы 7-1 - 7-4-пунктчалар менен толукталсын:

"7-1) укуктарды өткөрүп берүү (индоссамент) жөнүндө маалыматтар;

7-2) товардык складдардын бирдиктүү мамлекеттик реестринде катталганы жөнүндө күбөлүктүн маалыматтары (каттоо номери, берилген датасы);

7-3) товардык складдын складдык күбөлүктөрдү кармоочулардын алдында товардык складдын милдеттенмелерин аткаруу кепилдигин берүү системасына катышуусу жөнүндө маалымат же товардык складдын складдык күбөлүктү кармоочунун алдында жарандык-укуктук жоопкерчиликти камсыздандыруусу жоктугу жөнүндө белги;

7-4) ушул Кодекстин 908-статьясынын 3-пунктунда каралган учурларда, товардык складдарды жана складдык күбөлүктөрдү жөнгө салуу чөйрөсүндөгү мыйзамдарга ылайык, товардын күрөөсү жана акчалай милдеттенмелер жөнүндө маалыматтар;";

3) 908-статьянын 3-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"3. Складдык күбөлүктүн кармоочусунан башка күрөөлүк күбөлүктүн кармоочусу күрөө күбөлүгү менен камсыз кылынган акчалай милдеттенмелердин өлчөмүндө гана товарга күрөө укугуна ээ болот. Товардын күрөөсүндө ал жөнүндө складдык жана күрөөлүк күбөлүккө белги коюлат.";

4) 910-статьянын 2-пункту "ушул Кодекстин" деген сөздөрдөн мурда "(7-1-пунктчасын кошпогондо,)" деген сөздөр менен толукталсын;

5) 911-статьянын 2-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"2. Күрөө күбөлүгү болбогон, бирок ал боюнча карыздын суммасын төлөгөн же болбосо күрөө кармоочу менен күрөө предметин алмаштыруу жөнүндө же күрөө предметин жарым-жартылай бошотуу жөнүндө макулдашууга жетишкен складдык күбөлүктүн кармоочусуна товар склад тарабынан складдык күбөлүгүнө алмашкан сыяктуу болгондой жана аны менен кошо күрөө предмети бошотулганын жана күрөө күбөлүгү боюнча акчалай милдеттенмелер төлөнгөндүгүн ырастоочу документтер көрсөтүлгөн шартта берилет.".

3-берене.

"Күрөө жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2005-ж., № 6, 377-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

Мыйзам төмөнкүдөй мазмундагы 34-1-статья менен толукталсын:

"34-1-статья. Кош кампа күбөлүгүн берүү менен сактоого кабыл алынган товардын күрөөсү

Кош кампа күбөлүгүн берүү менен сактоого кабыл алынган товар, ал сакталып турган мезгилде, кош кампа күбөлүгүнүн тийиштүү бөлүгүнүн күрөө жолу менен күрөө предмети болушу мүмкүн.

Кош кампа күбөлүгүн берүү менен сактоого кабыл алынган товардын күрөөсү товардык кампалар жана кампа күбөлүктөрү жөнүндө мыйзамдарда каралган тартипте, кош кампа күбөлүгүнүн эки бөлүгүндө тең индоссамент (өткөрүп берүү жазуулары) жүзөгө ашырылган учурдан тартып пайда болот.".

4-берене.

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

 

Кыргыз Республикасынын Президенти

 

С. Жээнбеков