Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

КР 2022-жылдын 14-апрелиндеги № 27 Мыйзамына ылайык
КҮЧҮН ЖОГОТТУ

Описание: Описание: C:\Users\CBD\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\7e06e9e0-87d5-4e01-b0db-272feb251bf6\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2019-жылдын 11-январы № 4

"Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

 

2018-жылдын 6-декабрында                                                                                                                                             Кыргыз Республикасынын

                                                                                                                                                                                                  Жогорку Кеңеши тарабынан

                                                                                                                                                                                                  кабыл алынган

1-берене.

"Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2015-ж., № 4, 327-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 2-беренеде:

а) 3-бөлүк төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"3. Ушул Мыйзам төмөнкүдөй мамлекеттик сатып алууларды жөнгө салбайт:

1) мамлекеттик сырларды коргоо менен байланышкан. Мындай мамлекеттик сатып алууларды уюштуруу тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталат;

2) Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан жүзөгө ашырылуучу.

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы өзүнүн сатып алууларды жүзөгө ашыруу боюнча ички эрежелерине ылайык административдик-чарбалык муктаждыктарды камсыз кылуу, курулуш иштерин жана капиталдык оңдоону аткаруу үчүн сатып алууларды жүзөгө ашырат. Сатып алуулар жөнүндө ички эрежелер Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан бекитилет жана ушул Мыйзамдын максаттарына жана принциптерине карама-каршы келбөөгө тийиш;

3) мамлекеттик маанидеги документтерди жана атайын мамлекеттик бланктарды даярдоо жана (же) персондоштуруу менен байланышкан. Мындай мамлекеттик сатып алууларды уюштуруу тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталат.

Кыргыз Республикасынын жарандарынын паспортторунун улуттук типтеринин жана Кыргыз Республикасынын айдоочулук күбөлүктөрүнүн бланктарын кошпогондо, атайын мамлекеттик бланктарды мамлекеттик ишкана же Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталган, мамлекеттин катышуусунун үлүшү 51 пайыздан кем болбогон башка юридикалык жак даярдайт.

Мамлекеттик маанидеги документтер мамлекеттик ишкана же Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталган, мамлекеттин катышуусунун үлүшү 51 пайыздан кем болбогон башка юридикалык жак тарабынан персондоштурулат.";

б) 4 жана 6-бөлүктөрү күчүн жоготту деп таанылсын;

2) 3-беренеде:

а) он үчүнчү абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"- бюджет жөнүндө мыйзам менен "бюджеттен тышкаркы каражаттар" катары аныкталган акцияларынын 50 жана андан ашык пайызы (уставдык капиталга катышуу үлүшү) мамлекетке таандык акционердик коомдордун, фонддордун жана мамлекеттик каражаттардын эсебинен түзүлгөн башка чарбакер субъекттердин, ошондой эле өзүн-өзү каржылаган мекемелердин жана ишканалардын каражаттары;";

б) берене төмөнкүдөй мазмундагы он тогузунчу жана жыйырманчы абзацтар менен толукталсын:

"демпингдик баа - Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык экспертизадан өткөн, долбоордук-сметалык документациянын, техникалык-экономикалык негиздеменин негизинде товарлар, жумуштар, кызмат көрсөтүүлөр, ошондой эле курулуш чөйрөсүндөгү жумуштар боюнча берүүчүлөрдүн бекитилген бюджетинин суммаларынын негизинде эсептелген, сатып алуулардын пландаштырылган суммасынан төмөн болуп саналган 20 пайыздан ашпаган берүүчү (подрядчы) жумуштарга, кызмат көрсөтүүлөргө жана товарларга сунуш кылган баа;";

"мамлекеттик маанидеги документ - документтин ээси жөнүндө маалыматты камтыган, юридикалык, жарандык, квалификациялык, кызматтык жана башка маалыматтарды чагылдырган, атайын мамлекеттик бланкта даярдалуучу жана анын ээсине укуктук мамилелерге же мыйзамдын алкагында аракеттерди жүзөгө ашырууга укук берүүчү мамлекеттик орган тарабынан берилген документ;";

в) жыйырманчы абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"сатып алуучу уюм (тапшырыкчы) - мамлекеттик орган, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы, бюджеттик уюм (анын ичинде мамлекеттик жана муниципалдык мекемелер, ишканалар), 50 жана акциялардын андан көп пайызы (уставдык капиталда катышуусунун үлүшү) мамлекетке таандык акционердик коомдор, фонддор жана башка мамлекеттик каражаттардын, мамлекеттик органдардын же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдардын каражаттарынын эсебинен түзүлгөн чарбакер субъекттер (анын ичинде өзүн-өзү каржылоодо турган мекемелер жана ишканалар);";

г) жыйырма экинчи абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"консультациялык кызмат көрсөтүүлөр - Кыргыз Республикасынын Өкмөтү, эл аралык финансылык институттар жана башка донорлор тарабынан каржылануучу курулуш, монтаждоо жана иштин башка түрлөрү чөйрөсүндө көзөмөлдү жүзөгө ашыруу боюнча атайын кесиптик билими, тажрыйбасы жана тиешелүү квалификациясы бар консультанттар тарабынан берилген консультанттардын интеллектуалдык же консультациялык мүнөздөгү кызмат көрсөтүүлөрү;";

д) жыйырма бешинчи абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"сатып алуу жөнүндө конкурстук документация - конкурстук табыштаманы даярдоо үчүн сатып алуучу уюм берүүчүгө (подрядчыга) бере турган, сатып алуу жөнүндө конкурстарды (анын ичинде келишимдин (контракттын) долбоору) өткөрүү шарттарын, тартибин камтыган, аларга ар кандай өзгөртүүлөрдү кошуп алганда, документтердин пакети;";

е) берене төмөнкүдөй мазмундагы отузунчу абзац менен толукталсын:

"улуттук режим - чет өлкөдө чыгарылган жана мындай товарларды, аткарылган жумуштарды, кызмат көрсөтүүлөрдү сунуш кылган берүүчүлөрдүн (подрядчылардын) товарларын, жумуштарын, кызмат көрсөтүүлөрүн Кыргызстанда чыккан товарлар, тийиштүү түрдө Кыргыз Республикасынын берүүчүлөрү (подрядчылары) тарабынан аткарылган жумуштар, кызмат көрсөтүүлөр менен бирдей шартта кароого жол берген режим, эгерде мындай режимди сунуштоо жөнүндө талап Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерде белгиленсе;";

ж) берене төмөнкүдөй мазмундагы отуз үчүнчү абзац менен толукталсын:

"персондоштуруу - мамлекеттик ишкана же мамлекеттин катышуусунун үлүшү 51 пайыздан кем эмес башка юридикалык жак жүзөгө ашыруучу же болбосо мамлекеттик органдын өзү берүүчү, билдирилген маалыматтардын негизинде мамлекеттик маанидеги персондоштурулган документтин ээси жөнүндө юридикалык, жарандык, квалификациялык, кызматтык же башка маалыматтарды чагылдырган маалыматты киргизүүнү камсыз кылуучу технологиялык процесс;";

з) берене төмөнкүдөй мазмундагы кыркынчы абзац менен толукталсын:

"атайын мамлекеттик бланк - Кыргыз Республикасынын жарандарынын паспортторунун улуттук типтеринин жана Кыргыз Республикасынын айдоочулук күбөлүктөрүнүн бланктарын кошпогондо, бир же бир нече коргоочу элементтери бар, бланктын номери жана сериясы, мамлекеттик аталышы жана герби бар, мамлекеттик ишкана же мамлекеттин катышуусунун үлүшү 51 пайыздан кем эмес башка юридикалык жак тарабынан даярдалуучу тиешелүү формадагы жана өлчөмдөгү (кагаздагы же болбосо пластикалык негиздеги) барак же барактар;";

и) кырк бешинчи абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"кызмат көрсөтүүлөр - ар кандай мамлекеттик сатып алуулар (өлчөнүүчү физикалык тыянагынын натыйжалуулугунун деңгээлинин негизинде, товарларды, жумуштарды кошпогондо), топографиялык тартуунун, имараттарды, станокторду жана жабдууларды жууп-тазалоо кызмат көрсөтүүлөрү; ташуулар; телекоммуникациялык кызмат көрсөтүүлөрү; камсыздандыруу кызмат көрсөтүүлөр; имараттарды, курулмаларды, орнотмолорду долбоорлоо жана компьютерлерди жана программалык камсыз кылууну учурдагы техникалык жактан колдоо; жарыялоо, типографиялык кызмат көрсөтүүлөр; булганыч сууларды тазалоо кызмат көрсөтүүлөрү; коопсуздук кызматынын кызмат көрсөтүүлөрү, финансылык кызмат көрсөтүүлөр, аудитордук кызмат көрсөтүүлөр; кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктүн лизинги, агрегаттарды, түйүндөрдү жана (же) жабдууларды оңдоо жана башка кызмат көрсөтүүлөр;";

к) берене төмөнкүдөй мазмундагы абзац менен толукталсын:

"веб-порталдын электрондук каталогу - учурдагы бааларды көрсөтүү менен берүүчүлөр жана подрядчылар сунуш кылып жаткан товарлардын, жумуштардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн иретке келтирилген тизмеги.";

3) 4-беренеде:

а) 2-бөлүк төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"2. Ички берүүчүлөр тарабынан Кыргыз Республикасында өндүрүлгөн товарларды сатып алганда сатып алуучу уюм берилүүчү товарларга продукциянын коопсуздугун жана сапатын ырастаган зарыл сертификаттар болгон учурда, конкурстук табыштамаларды баалоодо сунушталган баага 20 пайызга чейин жеңилдиктерди берүүгө милдеттүү.";

б) мамлекеттик тилдеги тексттин 2-бөлүгүндө:

- "Ички берүүчүлөр" деген сөздөрдөн кийин "тарабынан" деген сөз менен толукталсын;

- "алганда" деген сөз "алууда" деген сөзгө алмаштырылсын;

в) 3-бөлүктө "бериши мүмкүн" деген сөздөр "берүүгө милдеттүү" деген сөздөргө алмаштырылсын;

г) берене төмөнкүдөй мазмундагы 6-бөлүк менен толукталсын:

"6. Евразия экономикалык бирлигинин мүчө-мамлекеттеринин берүүчүлөрүнө (подрядчыларына) карата Кыргыз Республикасы тарабынан ратификацияланган Келишимде каралган ченемдер мыйзамдарда белгиленген тартипте колдонулат.";

4) Мыйзам төмөнкүдөй мазмундагы 4-1-берене менен толукталсын:

"4-1-берене. Сатып алууларды жүзөгө ашырууда улуттук режимди колдонуу

Сатып алуучу уюмдар тарабынан чет мамлекеттин же чет мамлекеттердин тобунун товарларын, берүүчүлөр (подрядчылары) тарабынан тиешелүү түрдө аткарылуучу жумуштарды, көрсөтүлүүчү кызматтарды сатып алууну жүзөгө ашырууда, Кыргызстанда чыгарылган товарлар, Кыргыз Республикасынын берүүчүлөрү (подрядчылары) тарабынан тиешелүү түрдө аткарылуучу жумуштар, көрсөтүлүүчү кызматтар менен тең шарттарда улуттук режим ушул Мыйзамда жана Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерде көрсөтүлгөн учурларда жана шарттарда колдонулат.";

5) 5-берененин 3-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"3. Сатып алуучу уюм маалымат базасына ишенимсиз (ак ниет эмес) берүүчүлөрдү (подрядчыларды), коллегиялуу аткаруу органдарынын мүчөлөрүн, жеке аткаруу органынын функцияларын аткаруучу жактарды, ошондой эле ушундай реестрге киргизилген жактарды киргизүүнү демилгелейт, эгерде:

1) конкурстун жеңүүчүсү деп таанылган берүүчүлөр (пордрядчылар) жана консультанттар сатып алуулар жөнүндө келишим (контракт) түзүүдөн баш тартышса;

2) берүүчүлөр (подрядчылар) жана консультанттар менен заказчылар сатып алуулар жөнүндө келишимдерди (контракттарды) бир тараптуу тартипте бузушса, аткаруунун жүрүшүндө берүүчүлөрдүн (подрядчылардын) жана консультанттардын сатып алуулар жөнүндө документацияда берүүчүлөр (подрядчылар), консультанттар үчүн белгиленген талаптарга ылайык келбей тургандыгы белгиленсе же берүүчүлөр (подрядчылар) жана консультанттар мындай талаптарга өзүнүн шайкештиги жөнүндө калпыс маалымат берип, бул сатып алуулардын жол-жоболорунун жеңүүчүсү болууга мүмкүнчүлүк берсе, анын натыйжасында ушундай келишимдер түзүлсө;

3) берүүчү (подрядчы) компаниянын жетекчиси же түзүүчүсү күнөөсү мыйзамда каралган тартипте далилденген жана мыйзамдуу күчүнө кирген соттун чечими менен белгиленген алдамчылык жана коррупция үчүн сот тарабынан жоопкерчиликке тартылса. Эгерде жетекчиге же түзүүчүгө карата жогоруда көрсөтүлгөн кылмыштарды жасагандыгы үчүн соттолгондугу белгиленген тартипте жоюлган же алып салынган болсо, анда бул ченем колдонулбайт;

4) конкурстук табыштаманы кепилдөөчү декларациянын шарттары берүүчүлөр (подрядчылар) жана консультанттар тарабынан бузулса;

5) берүүчүлөр (подрядчылар) жана консультанттар түзүлгөн сатып алуулар жөнүндө келишимдер (контракттар) боюнча өздөрүнүн милдеттенмелерин аткарбаса, же болбосо талаптагыдай аткарбаса;

6) берүүчүлөр (подрядчылар) жана консультанттар ушул Мыйзамдын 6-беренесинин талаптарын бузууга жол беришсе.";

6) 6-беренеде:

а) 1-бөлүктүн 3-пункту күчүн жоготту деп таанылсын;

б) 2-бөлүк төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"2. Жактар сатып алуу жол-жоболору менен байланышкан милдеттерди аткара албайт, эгерде алар:

1) сатып алуулардын жыйынтыгына жеке кызыкчылыгы бар болсо (анын ичинде конкурска катышууга табыштамаларын берген жеке жактар);

2) конкурска катышууга табыштамаларын берген берүүчүлөрдүн (подрядчылардын) кызматкерлери болуп саналган же болбосо берүүчүлөр таасир эте ала турган жеке жактар (анын ичинде берүүчүлөрдүн катышуучулары (акционерлери), алардын башкаруу органдарынын кызматкерлери жана берүүчүлөрдүн (подрядчылардын) кредиторлору болуп саналган жеке жактар).";

7) 9-беренеде:

а) 1-бөлүктүн 3-пункту "укук бузууларды" деген сөздөрдөн кийин "карап чыгып жана" деген сөздөр менен толукталсын;

б) 2-бөлүктө:

- биринчи абзацындагы "мамлекеттик орган" деген сөздөрдөн кийин "мониторинг жүргүзүүдө жана" деген сөздөр менен толукталсын;

- бөлүк төмөнкүдөй мазмундагы 6 жана 7-пункттар менен толукталсын:

"6) жол берилген бузуулар жөнүндө материалдарды тиешелүү укук коргоо органдарына жөнөтүү;

7) даттанууларды жана протесттерди кароо боюнча ведомстволор аралык көз карандысыз комиссиянын (мындан ары - көз карандысыз ведомстволор аралык комиссия) жана (же) мамлекеттик сатып алуулардын мониторинги боюнча ыйгарым укуктуу бөлүмдүн чечиминин натыйжалары боюнча конкурсту жокко чыгаруу.";

в) 4-бөлүк төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"4. Мамлекеттик сатып алуулар боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын кызматкерлери мамлекеттик сатып алуулар боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан өз муктаждыгы үчүн түзүлгөн конкурстук комиссиянын курамына гана киргенге укуктуу.";

8) 10-беренеде:

а) 1-бөлүктө "өзүнчө конкурстук" деген сөздөр "жаңы конкурстук" деген сөздөргө алмаштырылсын;

б) 2-бөлүктө:

- 16-пунктундагы "же болбосо конкурстук комиссиянын конкурстук табыштамаларды кошумча кароосу жөнүндө чечим чыгарат" деген сөздөр алып салынсын;

- мамлекеттик тилдеги текстинин 18-пунктундагы "40" деген цифралар "31" деген цифраларга алмаштырылсын;

в) 7-бөлүктө:

- "бирдей эле товарларды" деген сөздөрдөн кийин "же кызмат көрсөтүүлөрдү" деген сөздөр менен толукталсын;

- "ишке ашыруучу" деген сөздөр "уюштуруучу" деген сөзгө алмаштырылсын;

г) 9-бөлүк төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"9. Сатып алуучу уюм сатып алууларды электрондук форматта, анын ичинде Кыргыз Республикасынын Өкмөтү аныктаган тартипте электрондук каталогду пайдалануу менен жүргүзөт.";

9) 11-беренеде:

а) 2 жана 3-пункттар төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"2) ушул Мыйзамдын 25-беренесине ылайык алдын-ала квалификация зарыл болгондо, конкурстук документтерди жана алдын-ала квалификациялоо документтерин иштеп чыгуу;

3) конкурстук комиссияны түзүү;";

б) мамлекеттик тилдеги 5-пункттагы "20" деген цифралар "23" деген цифраларга алмаштырылсын;

10) 12-беренеде:

а) 1-бөлүктө:

- "республикалык" деген сөз "тиешелүү" деген сөзгө алмаштырылсын;

- төмөнкүдөй мазмундагы экинчи сүйлөм менен толукталсын: "Эгер жылдын аягына чейин бюджет долбоору бекитилбей калган учурда, Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексинин 99-беренесинин 3-бөлүгүнүн ченемдери колдонулат.";

б) 4-бөлүгү "(мамлекеттик сатып алуулардын такталган жылдык планында)" деген сөздөрдөн кийин ", форс-мажордук жагдайлар жана авариялар менен байланышкан учурлардан тышкары," деген сөздөр менен толукталсын;

в) берене төмөнкүдөй мазмундагы 5-бөлүк менен толукталсын:

"5. Ушул Мыйзамда каралган учурлардан тышкары, эгерде жылдык сатып алуулар планында каралган чыгымдардын ар бир беренеси боюнча товарларды (жумуштарды, кызмат көрсөтүүлөрдү) сатып алуунун жыйынды көлөмү, саны мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндөгү мыйзамдарда белгиленген минималдуу босоголук суммалардан ашык болсо, анда сатып алуучу уюм сатып алууларды ушул Мыйзамдын талаптарына ылайык конкурс өткөрүү аркылуу жүргүзүүгө милдеттүү. Мында сатып алуучу уюм сатып алынуучу товарлардын (жумуштардын, кызмат көрсөтүүлөрдүн) мезгилин, көлөмүн, санын пландоого укуктуу.";

11) 13-берененин 2-бөлүгү күчүн жоготту деп таанылсын;

12) 14-беренеде:

а) 2-бөлүктө:

- 2-пунктундагы "квалификациясы" деген сөз "квалификациясына коюлган талаптар" деген сөздөргө алмаштырылсын;

- 3-пунктундагы "далилдер" деген сөз "далилдерге коюлган талаптар" деген сөздөргө алмаштырылсын;

- 19-пунктундагы "жана келишимдин формасы боюнча ушундай шарттар" деген сөздөр ", анын ичинде сатып алуу жөнүндө келишимдин (контракттын) долбоору" деген сөздөргө алмаштырылсын;

б) берене төмөнкүдөй мазмундагы 2-1-бөлүк менен толукталсын:

"2-1. Конкурстук документацияны иштеп чыгууда сатып алуучу уюм бир жолку сатып алынуучу көлөмдү, бир түрдүү (бир типтүү) товарлардын (жумуштардын, кызмат көрсөтүүлөрдүн) санын максималдуу атаандаштыкты камсыздоочу эки же андан ашык лотко бөлүүгө укуктуу. Мында, ушул Мыйзамда каралган учурларды кошпогондо, эгерде товарларды (жумуштарды, кызмат көрсөтүүлөрдү) сатып алуу процесстеринин технологиялык бүтүндүгү, компоненттеринин техникалык жана функциялык байланышы, комплекттүүлүгү камсыз кылынбаса, анда товарларды (жумуштарды, кызмат көрсөтүүлөрдү) лотторго бөлүүгө жол берилбейт.";

13) 15-берене төмөнкүдөй мазмундагы 3 жана 4-бөлүктөр менен толукталсын:

"3. Мамлекеттик сатып алуулардын веб-порталына конкурс жөнүндө жарыяны эс алуу жана иш эмес майрам күндөрү жайгаштырууга тыюу салынат.

4. Конкурс жөнүндө жарыя конкурсту мамлекеттик сатып алуулардын веб-порталынын издөө тутумуна жашырууга көмөктөшө турган тамгаларды же символдорду камтууга тийиш эмес.";

14) 21-берене төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"21-берене. Түздөн-түз келишим түзүү усулу аркылуу сатып алуулар

1. Түздөн-түз келишим түзүү усулу аркылуу сатып алуулар - сатып алуучу уюм конкурсту өткөрбөстөн веб-порталына келип түшкөн табыштамалардын (сунуштардын) ичинде бааларга мониторинг жүргүзгөндөн кийин сатып алуулар жөнүндө келишимге кол коюучу мамлекеттик сатып алуулардын жол-жобосу. Эгерде веб-порталга табыштамалар түшпөсө, анда сатып алуулар табыштамаларды кагаз түрүндө сурап алуу аркылуу кайрадан мониторинг жүргүзүү жолу менен ишке ашырылат. Сатып алуучу уюм берүүчүлөр (подрядчылар) табыштамага кепилдик берүүчү декларацияга кол коюшу жөнүндө талапты кое алат. Берүүчү (подрядчы) ушул Мыйзамдын 27-беренесинде каралган сатып алуучу уюм тарабынан белгиленген квалификациялык талаптарга ылайык келүүгө тийиш. Түздөн-түз келишимди түзүү усулу аркылуу сатып алууларды жүргүзүүгө чейин сатып алуу жөнүндө документация ушул Мыйзамдын 14-беренесине ылайык иштелип чыгат. Ушул Мыйзамдын 21-беренесинин 4-бөлүгүнүн 6-пунктунда каралган сатып алуулар жагынан сатып алуучу уюм социалдык төлөөлөр боюнча салыктар жана камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча карыз жөнүндө маалыматты талап кылбоого укуктуу.

2. Ушул берененин 4-бөлүгүнүн 6, 11, 15, 17-пункттарында көрсөтүлгөн учурларды кошпогондо, түздөн-туз келишим түзүү усулу аркылуу сатып алууларды жүргүзгөнгө чейин эки жумуш күндөн кечиктирбестен, сатып алуучу уюм мамлекеттик сатып алуулардын веб-порталына төмөнкүдөй маалыматтарды камтыган жарыяны жайгаштырат:

1) сатып алуунун предмети жана көлөмү;

2) сатып алуунун жалпы суммасы.

3. Келишим түзүлгөндөн кийин эки жумуш күндөн кечиктирбестен сатып алуучу уюм жүргүзүлгөн сатып алуулардын жыйынтыктары жөнүндө маалыматты веб-порталга жайгаштырат.

4. Сатып алуучу уюм төмөнкүдөй учурларда түздөн-түз келишим түзүү усулу аркылуу сатып алууларды өз алдынча жүргүзүүгө укуктуу:

1) бааларды жана техникалык өзгөчөлүүлүктөрүн сактоо менен жүргүзүлгөн конкурстун негизинде түзүлгөн келишимдин наркынын 10 пайызынан ашпаган товарларды кошумча сатып алууда;

2) мурда башталган жумуштарды кеңейтүүгө же болбосо алардын көлөмүнүн чоңоюшуна байланышкан конкурстун негизинде түзүлгөн келишимдин наркынын 10 пайызынан ашпаган кошумча курулуш иштерин же кызмат көрсөтүүлөрдү жүзөгө ашырууда, ал эми ошол эле подрядчыны ишке тартуу буга чейин аткарылган иштердин же кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатына карата натыйжалардын үнөмдүүлүгүн жана шайкештигин камсыз кылганда;

3) финансылык жылга чыгымдардын беренесинде бекитилген суммага карабастан товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү жыл бою чыгымдардын ар бир беренеси боюнча, минималдуу босоголук суммага чейинки өлчөмдө сатып алганда. Мында бөлүнбөс сатып алуунун предметинин наркы минималдуу босоголук суммадан ашпоого тийиш;

4) товарларды жазык-аткаруу системасындагы (пенитенциардык) ишканалардан жана мекемелерден сатып алганда;

5) товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү өндүрүүчүлөрдөн же бул товарларга, жумуштарга жана кызмат көрсөтүүлөргө карата интеллектуалдык же айрыкча укуктарга ээ болгон конкреттүү берүүчүдөн (подрядчыдан) сатып алууда жана сатып алуунун бөлөк усулун колдонуу мүмкүнчүлүгү болбогондо;

6) токтоосуз калыбына келтирүүнү талап кылуучу форс-мажордук жагдайлардын, өзгөчө кырдаалдардын (өзгөчө кырдаалдардын кесепеттерин локалдаштыруу жана (же) жоюу), тез медициналык кийлигишүү зарыл болгон авариянын кесепеттерин локалдаштыруу үчүн товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алганда;

7) эгерде жүргүзүлгөн конкурстар өткөн жок деп таанылса жана конкурстук документациянын кайра каралган талаптарын эсепке алуу менен конкурсту кайрадан өткөрүү келишим түзүүгө алып келбесе;

8) сатып алуучу уюм алдын ала билбеген жагдайларга байланыштуу күнүмдүк керектелүүчү товарларды сатып алууда шашылыш зарылдык келип чыкканда, көрсөтүлгөн жагдайлар пайда болгон күндөн тартып бир айдын ичинде милдеттүү түрдө конкурс жарыялоо шарты менен;

9) мөөнөтүнөн мурда шайлоолор жана референдумдар өткөрүлгөндө;

10) чет мамлекеттин аймагында өзүнүн иш-аракетин камсыздоо үчүн Кыргыз Республикасынын чет өлкөлүк мекемелери үчүн же Кыргыз Республикасынын чет өлкөлүк мекемелери менен, Кыргыз Республикасынын аймагында жүргүзүлгөн сатып алуулардан тышкары, товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алганда;

11) Кыргыз Республикасынын Президентин, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагасын, Кыргыз Республикасынын Премьер-министрин коргоо жана коопсуздугун камсыз кылуу, анын ичинде аталган адамдардын катышуусу менен өткөрүлүүчү иш-чараларды камсыз кылуу үчүн товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууда, ошондой эле мамлекет башчыларынын, өкмөт башчыларынын, парламент спикерлеринин, тышкы саясий ведомство жетекчилеринин, эл аралык уюмдардын жетекчилеринин, ошондой эле аларга теңдештирилген жактардын деңгээлиндеги дипломатиялык протоколдорду жана чет өлкөлүк делегациялардын визиттерин камсыз кылуу менен байланышкан (турмуш-тиричиликтик, мейманканалык, транспорттук тейлөө, компьютердик жабдууларды пайдалануу, санитардык-эпидемиологиялык шарттарды камсыздоо, коопсуз тамактандыруу) сатып алууларды жүргүзүүдө;

12) жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары өз ишин камсыз кылуу үчүн товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү бир жыл ичинде бир миллион сомго чейин сатып алганда;

13) табигый монополияларды жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан белгиленген баалар боюнча табигый монополиянын субъекттеринен товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууда;

14) мамлекеттик орган тарабынан анын ыйгарым укуктарына ылайык же анын ведомствосуна караштуу болгон, тиешелүү ыйгарым укуктары мыйзамдар, Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ченемдик укуктук актылары менен белгиленген мамлекеттик мекемелер, мамлекеттик ишканалар, акцияларынын 100 пайызы мамлекетке таандык юридикалык жактар тарабынан гана аткарылуучу же көрсөтүлүүчү жумуштарды же кызматтарды сатып алууда;

15) улуттук коргонууну жана улуттук коопсуздукту камсыз кылууда;

16) мамлекеттин же болбосо сатып алуучу уюмдардын эл аралык арбитраждарда, эл аралык коммерциялык арбитраждарда жана чет өлкөлүк сот органдарында кызыкчылыктарын коргоо жана көрсөтүү боюнча консультациялык жана юридикалык кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууда;

17) жыл бою чыгымдардын ар бир беренеси боюнча минималдуу босоголук сумманын 3 пайызына чейин товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууда;

18) максималдуу босоголук суммадан ашпаган суммага изилдөөлөрдү, эксперименттерди өткөрүүдө же илимий корутундуларды даярдоодо;

19) майыптар үчүн адистештирилген товарларды жана Брайль шрифти менен терилген окуу куралдарын сатып алууда.";

15) Мыйзам төмөнкүдөй мазмундагы 21-1-берене менен толукталсын:

"21-1-берене. Улуттук режимден алып коюу

Улуттук режимден алып коюу (Евразия экономикалык бирлигинин башка мүчө-мамлекеттеринин потенциалдуу берүүчүлөрүнүн (подрядчыларынын) конкреттүү товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү мамлекеттик сатып алуу жол-жоболоруна катышуусуна уруксат берүүнү бир тараптуу белгиленген тартипте чектөө, же болбосо экономиканын белгилүү бир тармактарында жүзөгө ашырылуучу мамлекеттик сатып алууларга катышууну чектөө) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чечимине ылайык товарлардын, жумуштардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн айрым түрлөрүн сатып алуу өзгөчөлүктөрүн аныктоо жолу менен өзгөчө учурларда эки жылдан ашык эмес мөөнөткө белгиленет.";

16) 22-берененин 7-бөлүгүндөгү "берүүчүнүн (подрядчынын) акыркы конкурстук табыштаманы берүүсү жөнүндө суроо-талапта" деген сөздөр "конкурстук документацияда" деген сөздөргө алмаштырылсын;

17) 23-берененин 4-бөлүгүндөгү "жумуш" деген сөз "календардык" деген сөзгө алмаштырылсын;

18) 24-берененин 7-бөлүгү "конкурстук табыштамаларды берүүнүн акыркы мөөнөтүн" деген сөздөрдөн кийин "сатып алууларды бир этаптуу жана эки этаптуу усулу менен жүргүзүүдө он календардык күндөн кем эмес, сатып алууларды жөнөкөйлөтүлгөн усул жана бааны төмөндөтүү усулу менен жүргүзүүдө - үч календардык күнгө" деген сөздөр менен толукталсын;

19) 25-беренинин 8-бөлүгүндөгү "3 жумуш күндөн" деген сөздөр "бир календардык күндөн" деген сөздөргө алмаштырылсын;

20) 26-берененин 1-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"1. Аудиттин эл аралык стандарттарына ылайык, аудитордук кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууну кошпогондо, сатып алуучу уюм конкурстук табыштаманы кепилдик камсыз кылуунун өлчөмүн белгилейт, ал берүүчүлөр (подрядчылар) тарабынан анын табыштамасында сунуш кылган товарлардын, жумуштардын, кызмат көрсөтүүлөрдүн наркынын 2 пайызынан ашпайт.

Даттанууну кароо мезгилинде конкурстук табыштаманын колдонулушунун мөөнөтү токтотула турат жана даттанууну кароо күндөрүнүн санына өзүнөн-өзү узартылат.";

21) 27-берененин 1-бөлүгүндө:

а) 3-пункт "лицензиялардын (эгерде иш-аракет лицензияланса)" деген сөздөрдөн кийин "жана продукциянын жана (же) ага карата долбоорлоо (анын ичинде изилдөө) процесстеринин, өндүрүүнүн, куруунун, монтаждоонун, жөндөөнүн, сактоонун, ташуунун, ишке ашыруунун, эксплуатациялоонун, утилизациялоонун талаптары менен байланышкан коопсуздукту, сапатты - Кыргыз Республикасынын техникалык жөнгө салуу жөнүндө мыйзамдарына жана Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган, белгиленген тартипте ратификацияланган стандартташтыруу, шайкештигин баалоо жана техникалык жөнгө салуу жаатындагы эл аралык келишимдерге ылайык адамдардын өмүрүнө, ден соолугуна, айлана-чөйрөгө, анын ичинде жаныбарларга жана өсүмдүктөргө, жеке жана юридикалык жактардын мүлкүнө, мамлекеттик жана муниципалдык мүлккө зыян келтирүү менен байланышкан жол берилгис тобокелдиктин жоктугун ырастоочу тиешелүү сертификаттардын" деген сөздөр менен толукталсын;";

б) 4-пункт төмөнкүдөй мазмундагы экинчи сүйлөм менен толукталсын: "Кыргыз Республикасынын резиденти эместер үчүн келген өлкөнүн мыйзамдарына ылайык карызы тууралуу маалымат.";

22) 2-глава төмөнкүдөй мазмундагы 27-1-берене менен толукталсын:

"27-1-берене. Мамлекеттик сатып алууларды жүргүзүүдөгү демпингге каршы чаралар

Мамлекеттик сатып алууларды жүргүзүүдө берүүчү (подрядчы) тарабынан келишимди аткарууну камсыздоого кошумча демпингдик деп таанылбаган, минималдуу жол берилген баанын төмөндөтүлгөн суммасына барабар өлчөмдө банктык кепилдик киргизүү келишимин аткарууну камсыз кылуунун шартында демпингдик бааны берүүгө жол берилет. Демпингге каршы чаралар сатып алууларга карата босоголук суммага барабар же анын максималдык суммасынан жогору колдонулат.";

23) мамлекеттик тилдеги 28-берененин 7-бөлүгү төмөнкүдөй мазмундагы 6-пункт менен толукталсын:

"6) бардык талап кылынган документтердин болушу.";

24) 29-беренеде:

а) 10-бөлүк төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"10. Эгерде берүүчүлөр (подрядчылар) баалоо жүргүзүүнүн жыйынтыгы боюнча конкурстук документациянын талаптарына жооп берүүчү конкурстук табыштамаларды бирдей баалар жана шарттар менен беришсе, анда сатып алуучу уюм бирдей бааларды жана шарттарды сунуштаган берүүчүлөргө (подрядчыларга) мамлекеттик сатып алуулар веб-порталы аркылуу биринчи сунушталган баанын өлчөмүнөн бааны түшүрүү (арзандатуу) мүмкүнчүлүгү жөнүндө суроо-талап жөнөтөт. Негиздемеси менен эң арзан бааны (кыйла арзандатууну) сунуш кылган берүүчүнүн (подрядчынын) табыштамасы конкурста жеңип чыккан конкурстук табыштама деп эсептелет.

Эгерде бааны түшүргөндөн (арзандаткандан) кийин берүүчүлөр (подрядчылар) бирдей сунуш (баа, арзандатуу) беришкен болсо, анда жеңүүчү капысынан тандоо (чүчүкулак) аркылуу аныкталат.";

б) 11-бөлүк күчүн жоготту деп таанылсын;

25) 2-глава төмөнкүдөй мазмундагы 29-1-берене менен толукталсын:

"29-1-берене. Конкурсту өттү деп таануунун негиздери

1. Эгерде конкурс бир этаптуу усул аркылуу өткөн жана конкурстук документациянын белгиленген бардык талаптарына жооп берген бир гана конкурстук табыштама берилген учурда, же болбосо четтетилгенден кийин конкурстук документациянын белгиленген бардык  талаптарына жооп берүүчү бир гана конкурстук табыштама калган болсо, анда бул конкурс өттү деп таанылат.

2. Эгерде конкурс жөнөкөйлөтүлгөн усул аркылуу өткөн жана өткөрүлгөн баалоонун жыйынтыгы боюнча конкурстук документацияда белгиленген талаптарга жооп берүүчү жалгыз конкурстук табыштама калган болсо, анда бул конкурс өттү деп таанылат.";

26) 30-беренеде:

а) 3-бөлүктүн биринчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"3. Келишимди түздөн-түз түзүү усулу аркылуу сатып алууда сатып алуулар бөлүмү ушул Мыйзамдын 21-беренесинин 4-бөлүгүндөгү 1, 2, 6, 11, 13-15-пункттарын кошпогондо, төмөнкүдөй маалыматтарды камтыган сатып алуулардын жол-жоболорунун протоколун түзөт:";

б) 4-бөлүгүндөгү "үч жумуш күндүн" деген сөздөр "бир календардык күндүн" деген сөздөргө алмаштырылсын;

27) 31-беренеде 2-бөлүк төмөнкүдөй мазмундагы 3 жана 4-пункттар менен толукталсын:

"3) конкурстук табыштаманын мөөнөтү аяктаганда;

4) ведомстволор аралык көз карандысыз комиссия жана (же) мамлекеттик сатып алуулардын мониторинги боюнча ыйгарым укуктуу бөлүм тапкан сатып алууларды бузуулар белгилүү болсо.";

28) 32-беренеде:

а) 1-бөлүктө:

- "үч жумуш күндүн" деген сөздөр "бир календардык күндүн" деген сөздөргө алмаштырылсын;

- бөлүк төмөнкүдөй мазмундагы экинчи сүйлөм менен толукталсын: "Конкурстун жеңүүчүсү деп аныкталган берүүчү (подрядчы) бир этаптуу жана эки этаптуу усул аркылуу конкурстан өткөндө үч жумуш күндүн ичинде конкурс жөнөкөйлөтүлгөн усул аркылуу жана бааны төмөндөтүү жана түздөн-түз келишим түзүү усулдары аркылуу өткөндө - бир жумуш күндүн ичинде аны жеңүүчү деп таануу жөнүндө кабарлоону тастыктоого тийиш.";

б) 2-бөлүк төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"2. Эгерде сатып алуу жол-жоболору гана ушул Мыйзамдын 4-главасына ылайык он календардык күндөн эрте эмес жана отуз календардык күндөн кеч эмес мөөнөттө ведомстволор аралык көз карандысыз комиссиянын чечими боюнча убактылуу токтотулбаган болсо, сатып алуучу уюм мамлекеттик сатып алуулардын веб-порталында жүргүзүлгөн тандоо жөнүндө маалымат жарыяланган күндөн тартып жеңип чыккан берүүчү (подрядчы) менен келишимге кол коёт.";

29) Мыйзам төмөнкүдөй мазмундагы 32-1-беренеси менен толукталсын:

"32-1-берене. Уставдык капиталында акциялардын 50 жана андан ашык пайызы мамлекетке таандык болгон акционердик коомдор үчүн атайын мөөнөт

1. Мамлекеттик сатып алууларды жүзөгө ашыруунун атайын мөөнөтү уставдык капиталында акциялардын 50 жана андан ашык пайызы мамлекетке таандык болгон акционердик коомдорго карата колдонулат.

2. Уставдык капиталында акциялардын 50 жана андан ашык пайызы мамлекетке таандык болгон акционердик коомдор мамлекеттик сатып алууларды ушул Мыйзамдын талаптарына жана мамлекеттик сатып алууларды жүргүзүүнүн атайын мөөнөттөрүнө ылайык жүзөгө ашырат.

3. Мамлекеттик сатып алууларды жүргүзүүнүн атайын мөөнөттөрү Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленет.";

30) 34-беренеде:

а) 1-бөлүктө:

- 1 жана 2-пункттары төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"1) квалификациясы жана наркы боюнча тандоо;

2) квалификациясы боюнча тандоо;";

- 5-пункт күчүн жоготту деп таанылсын;

б) 2 жана 3-бөлүктөр күчүн жоготту деп таанылсын;

31) 40-беренеде:

а) биринчи абзацындагы "Конкурстук документацияда" деген сөздөр "конкурстук документация сатып алуучу уюм тарабынан өз алдынча иштелип чыгат жана анда" деген сөздөргө алмаштырылсын;

б) 4-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"4) конкурстук документациянын жалпы жана өзгөчө шарттары (анын ичинде келишимдин (контракттын) долбоору).";

32) 42-берененин 2 жана 3-бөлүктөрүндөгү "жумуш" деген сөз "календардык" деген сөзгө алмаштырылсын;

33) 46-берененин 2-бөлүгүндөгү "балл алган консультант" деген сөздөрдөн кийин "сатып алуулар жөнүндө келишим (контракт) түзүү үчүн" деген сөздөр менен толукталсын;

34) 47-беренеде:

а) 4-бөлүк күчүн жоготту деп таанылсын;

б) 7-бөлүктөгү "жумуш күн өткөндөн кийин" деген сөздөр "он календардык күндөн эрте эмес жана отуз календардык күндөн кеч эмес" деген сөздөргө алмаштырылсын;

35) Мыйзам төмөнкүдөй мазмундагы 3-1-глава менен толукталсын:

"3-1-глава. Консультациялык кызмат көрсөтүүлөрдү тандоонун башка усулдары

47-1-берене. Квалификациясы боюнча тандоо

1. Квалификациясы боюнча тандоо төмөнкүлөрдү аткаруу зарылчылыгы пайда болгон учурда колдонулат:

1) консультанттардан талап кылынуучу так техникалык тапшырманы иштеп чыгуу жана материалдык-техникалык ресурстардын чыгымдалышын так аныктоо үчүн кыйын болгон татаал же тар адистештирилген тапшырмаларды;

2) андан ары иштетүү жагдайынан алганда олуттуу натыйжаларга алып келиши мүмкүн болгон жана квалификациялуу эксперттерди алуу максатын көздөгөн тапшырмаларды;

3) сунуштарды өз ара салыштыруу мүмкүнчүлүгүн жокко чыгарган, ар кандай ыкмалар менен аткарылышы мүмкүн болгон тапшырмаларды.

2. Квалификациясы боюнча тандоо алкагында сатып алуучу уюм сунуш берүүгө чакыруу кагазында консультанттардан техникалык сунуштарды гана берүүнү (финансылык сунуштарсыз) же техникалык жана финансылык сунуштарды бир эле убакытта, бирок ар башка конверттерде берүүнү сурай алат.

3. Сунуш берүүгө чакыруу кагазында болжолдуу бюджет көрсөтүлбөйт, бирок негизги персонал үчүн күн мурунтан сарпталуучу убакыт эсеби көрсөтүлүшү мүмкүн, мында бул маалымат багыт берүү иретинде гана келтирилгени жана консультанттар өздөрүнүн эсептерин сунуш кылууга укуктуу экендиги айтылат.

4. Эгерде техникалык сунуштар гана суратылган болсо, техникалык сунуштарга баа берүү ушул Мыйзамдын 44-беренесине ылайык жүргүзүлөт жана сатып алуучу уюм техникалык сунушу эң жогорку баллга ээ болгон консультанттан толук финансылык сунуш берүүнү суранат, ушундан кийин сатып алуучу уюм менен консультант финансылык сунуш жана келишим боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт.

5. Финансылык сунуш конверти эң жогорку баллы бар техникалык конверттин сунушунан кийин ачылат, ал эми калган сунуштар келишим түзүлгөндөн кийин ачылбастан кайра кайтарылууга тийиш.

6. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө тараптар келишим түзүү жөнүндө келише алышпаган учурда ушул Мыйзамдын 47-беренесинин 6-бөлүгү колдонулат.

47-2-берене. Белгиленген бюджет шарттарында тандап алуу

1. Белгиленген бюджет шарттарында тандап алуу усулу так аныкталган тапшырма жана белгиленген бюджет болгон учурларда колдонулат.

2. Сунуш берүүгө чакыруу кагазында тапшырманын бюджети көрсөтүлөт, ал эми консультанттарга ар башка конверттерде бюджеттин чегинде техникалык жана финансылык сунуштарды берүү сунуш кылынат. Техникалык тапшырма абдан ойлонулган жана тапшырманы аткаруу үчүн бюджеттин жетиштүүлүгүн кепилдендирүүгө тийиш.

3. Бардык техникалык сунуштарды баалоо ушул Мыйзамдын 44-беренесине ылайык "сапатты баалоо" усулу боюнча жүргүзүлөт. Андан кийин финансылык сунуштар ачылат жана сунуштун баасы сунушталган бюджеттин чегинен ашып кеткен учурда сунуш четке кагылат.

4. Келишим боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө техникалык сунуш боюнча эң жогорку балл берген консультант чакырылат.

47-3-берене. Эң төмөнкү баа боюнча тандап алуу

1. Консультанттарды тандоодо, эгерде калыптанган практика менен ченемдер бар болсо, типтүү же стандарттуу тапшырмалар үчүн максималдуу босоголук суммадан төмөн, эң төмөнкү нарк боюнча тандап алуу усулу колдонулат. Сатып алуучу уюм техникалык сунуштар боюнча эң төмөнкү өтүүчү баллды белгилейт жана аны сунуштарды берүүгө чакыруу кагазында көрсөтөт.

2. Ушул Мыйзамдын 38-беренесине ылайык сатып алуучу уюм конкурстук документтерди алуу үчүн консультанттарды чакырат. Кызыкдар консультанттар бир эле мезгилде техникалык жана финансылык сунуштарды беришет. Адегенде бардык техникалык сунуштар ачылат жана бааланат. Минималдуу баллды албаган техникалык сунуштар четке кагылат, андан кийин калган финансылык сунуштар ачылат.

3. Келишим боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө эң төмөнкү баллдан көбүрөөк алган жана финансылык сунуш боюнча эң аз наркты сунуш кылган консультант тандалып алынат.

47-4-берене. Түздөн-түз келишим түзүү аркылуу тандап алуу

1. Сатып алуучу уюм жеке консультанттарды жалпыга маалымдоо каражаттары же мамлекеттик сатып алуулардын веб-порталы аркылуу төмөнкүдөй учурларда тапшырмаларды аткарууга чакырат, эгерде:

1) адистер тобун жалдоо зарылчылыгы болбосо;

2) сырттан кошумча маалымат алуу зарылчылыгы болбосо;

3) негизги талап болуп адамдын тажрыйбасы жана квалификациясы саналат.

2. Конкреттүү тапшырманы аткаруу үчүн жеке консультанттарды тандап алуу алардын тажрыйбасын жана квалификациясын эске алуу менен жүргүзүлөт. Консультанттар тапшырманы аткарууга кызыкдар болгондордун ичинен, же сатып алуучу уюм түз кайрылгандардын арасынан тажрыйбасын жана квалификациясын салыштыруу жолу менен тандалып алынат.

3. Сатып алуучу уюм тарабынан жалданган жеке консультанттар квалификациялык талаптарга жооп берүүгө тийиш жана тапшырманы аткаруу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушу керек. Алардын мүмкүнчүлүгү алган билимине, тажрыйбасына жана квалификациясына жараша бааланат.

4. Сатып алуучу уюм жеке консультанттарды төмөнкүдөй учурларда гана конкурссуз (түздөн-түз келишим түзүү усулу аркылуу) тандап алышы мүмкүн:

1) эгерде тапшырма конкурстун негизинде тандап алынган консультант тарабынан мурда аткарылган иштин уландысы болсо;

2) эгерде тапшырманын узактыгы үч айдан кем болсо жана сатып алуу наркы максималдуу босоголук суммадан ашпаса;

3) эгерде кырдаал форс-мажордук жагдайдын кесепетинен өзгөчө мүнөзгө ээ болсо;

4) эгерде адам бул тапшырманы аткаруу үчүн зарыл болгон квалификацияга жана тажрыйбага ээ болгон жалгыз консультант болсо.";

36) 48-беренеде:

а) 1-бөлүк төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"1. Берүүчүлөр (подрядчылар), консультанттар сатып алуу жол-жоболорунун ар кандай этабында, анын ичинде түздөн-түз келишим түзүү усулу аркылуу сатып алууларга даттанууларды мамлекеттик сатып алуулардын веб-порталы аркылуу ведомстволор аралык көз карандысыз комиссияга берүүгө укуктуу.";

б) 3-бөлүк төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"3. Даттануунун натыйжасында кызыкчылыктары бузулган же бузулушу мүмкүн болгон берүүчү (подрядчы), консультант даттануунун жол-жоболоруна катышууга укугу бар. Мындай жол-жоболорго катышпаган берүүчү (подрядчы), консультант, эгерде алар даттануу жөнүндө кабарландырылса, кийин ошол эле маселе боюнча даттануу берүү укугунан ажыратылат.";

37) 49-беренеде:

а) 1-бөлүк төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"1. Даттанууну объективдүү кароо үчүн Кыргыз Республикасынын Өкмөтү көз карандысыз ведомстволор аралык комиссияны түзөт, ал министрликтердин, мамлекеттик комитеттердин, ведомстволордун жана коомчулуктун өкүлдөрүнөн, мамлекеттик сатып алуулар жаатындагы сертификацияланган адистерден турат. Көз карандысыз ведомстволор аралык комиссия Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилген Жобону жетекчиликке алат.";

б) 3-бөлүк төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Ведомстволор аралык көз карандысыз комиссия даттанууларды алгандыгы тууралуу сатып алуучу уюмга токтоосуз кабарлайт жана сатып алуулардын жол-жобосун он күнгө токтотот. Ведомстволор аралык көз карандысыз комиссия даттанууну электрондук форматта карайт. Керек учурда даттанууну сатып алуучу уюмдун жана даттанууну берген катышуучунун катышуусунда карайт. Эгерде карап чыгуу учурунда документтерди кошумча суратуу, же башка адистерди же эксперттерди чакыруу, же болбосо кошумча экспертизаны жүргүзүү зарыл болсо, анда комиссия зарыл жол-жоболорду жана иш-чараларды жүргүзгөндөн кийин беш жумушчу күндүн ичинде биротоло чечим чыгарат. Ведомстволор аралык көз карандысыз комиссия жети жумуш күндүн ичинде жазуу жүзүндөгү жүйөлөнгөн чечим чыгарат жана мамлекеттик сатып алуулардын веб-порталына жайгаштырат, чечимде төмөнкүлөр камтылат:

1) чечимди кабыл алуунун жүйөлөрүнүн негиздемеси;

2) даттануу толук же бөлүгүндө канааттандырылган учурда, баяндалган талаптарды канааттандырууга багытталган чаралар.";

в) 4-бөлүктөгү "берүүчүнүн (подрядчынын)" деген сөздөр "конкурска катышкан берүүчүлөрдүн (подрядчылардын)" деген сөздөргө алмаштырылсын;

г) 6-бөлүк төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"6. Эгерде даттануу боюнча чечим белгиленген тартипте бейтарап сотто же жалпы юрисдикциядагы сотто даттанылбаган болсо, ал биротоло чечим деп эсептелет.";

д) 7-бөлүк төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"7. Эгерде ведомстволор аралык көз карандысыз комиссия сатып алуу ушул Мыйзамдын талаптарын бузуу менен жүргүзүлдү деп тааныса, ал даттануунун негиздүүлүгү жөнүндө корутунду чыгарат, аны менен катышуучу бейтарап сотко же жалпы юрисдикциядагы сотко конкурсту жараксыз деп таануу үчүн кайрылууга укуктуу.";

38) 50-берене төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"50-берене. Сот тартибинде даттануу

1. Сатып алуу жол-жоболорун жүзөгө ашырууда берүүчүлөр (подрядчылар) менен сатып алуучу уюмдун ортосундагы келип чыгуучу талаштар, ошондой эле сатып алуучу уюмдун, көз карандысыз ведомстволор аралык комиссиянын ушул Мыйзамдын 49-беренесине ылайык кабыл алынган чечимдери Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган тартипте бейтарап сотко же жалпы юрисдикциядагы сотко даттанылат.

2. Ушул главанын жоболору пикир келишпестиктерди ушул Мыйзамга ылайык алдын ала чечпей туруп, бейтарап сотко же жалпы юрисдикциядагы сотко кайрылуу берүүчүлөрдүн (подрядчылардын) укуктарын чектөө катары каралышы мүмкүн эмес.";

39) 51-берене төмөнкүдөй мазмундагы 7-бөлүк менен толукталсын:

"7. Сатып алуучу уюм берүүчү (подрядчы) тарабынан келишимди аткаруунун жыйынтыгы боюнча мамлекеттик сатып алуулардын веб-порталына үч жумушчу күндүн ичинде мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө келишимдин аткарылышынын статусу тууралуу маалыматты жайгаштырат.";

40) 52-берененин 1-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"1. Сатып алуучу уюм аудитордук кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууларды кошпогондо, аудиттин эл аралык стандарттарына ылайык, берүүчүдөн (подрядчыдан) келишимди аткарууну кепилдик камсыз кылууну сурата алат.".

2-берене.

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып отуз календардык күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү алты айлык мөөнөттө өзүнүн ченемдик укуктук актыларын ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

 

Кыргыз Республикасынын

Президенти

 

С.Жээнбеков