Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\CBD\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\7e06e9e0-87d5-4e01-b0db-272feb251bf6\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2019-жылдын 15-февралы № 25

Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

 

2019-жылдын 7-февралында

Кыргыз Республикасынын

Жогорку Кеңеши тарабынан

кабыл алынган

1-берене.

Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексине (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2017-ж., № 4, 285-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 29-беренедеги "0,05 пайызга" деген сөздөр "1 пайызга" деген сөздөргө алмаштырылсын;

2) 30-берененин 2-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"2. Жүгүртүүгө тыюу салынган же аларды жүгүртүү чектелген буюмдардан жана заттардан, ошондой эле жасалган бузуунун натыйжасында алынган, ыйгарым укуктуу органдын чечиминин негизинде жок кылынууга, же болбосо тиешелүү уюмдарга алардын өтүнүчү боюнча өткөрүлүп берилүүгө тийиш болгон буюмдарды жана заттарды кошпогондо, алынып коюлган буюмдар же башка заттар бузуу жөнүндө иш боюнча чечим кабыл алынгандан кийин ээсине кайра берилүүгө тийиш.";

3) 11-главада:

а) главага эскертүү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Эскертүү. 1. Ушул Кодекстин 49, 50 жана 54-беренелеринде каралган бузуулар жөнүндө иштер саламаттык сактоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу орган тарабынан каралат.

2. Ушул Кодекстин 51-беренесинде каралган бузуулар жөнүндө иштер саламаттык сактоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу орган жана экологиялык жана техникалык коопсуздукту контролдоо жана көзөмөлдөө боюнча ыйгарым укуктуу орган тарабынан каралат.

3. Ушул Кодекстин 52 жана 53-беренелеринде каралган бузуулар жөнүндө иштер ички иштер чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу орган тарабынан каралат.

4. Ушул Кодекстин 55-беренесинин 1 жана 2-бөлүктөрүндө каралган бузуулар жөнүндө иштер - саламаттык сактоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу орган тарабынан, ал эми ушул Кодекстин 55-беренесинин 3-бөлүгүндө каралгандар ички иштер чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу орган тарабынан каралат.

5. Ушул Кодекстин 56 жана 57-беренелеринде каралган бузуулар жөнүндө иштер экологиялык жана техникалык коопсуздукту контролдоо жана көзөмөлдөө боюнча ыйгарым укуктуу орган тарабынан каралат.";

б) 53-берене төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"53-берене. Тыюу салынган жерлерде тамеки заттарын чегүү, коомдук жерлерде жалпы кабыл алынган жүрүм-турум ченемдерин бузуу

Тамеки заттарын тыюу салынган жерлерде чегүү, коомдук жерлерде жүрүм-турумдун жалпы кабыл алынган ченемдерин бузуу (түкүрүү, чимкирүү, чемичке чагуу жана башка ушундай аракеттер) -

1-категориядагы айып пул салууга алып келет.

Эскертүү. Эгерде адамдын аракеттери гигиена эрежелерин сактоо жана бет аарчыны, салфетканы, башка каражатты же урнаны пайдалануу менен жасалса, ал жоопкерчиликке тартылбайт.";

4) 12-главага эскертүү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Эскертүү. 1. Ушул Кодекстин 58 жана 60-беренелеринде каралган бузуулар жөнүндө иштер саламаттык сактоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу орган тарабынан каралат.

2. Ушул Кодекстин 59-беренесинде каралган бузуулар жөнүндө иштер ички иштер чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу орган тарабынан каралат.";

5) 13-главага эскертүүнүн 2-бөлүгүндө "интеллектуалдык менчик чөйрөсүндөгү" деген сөздөр "тарыхый-маданий мурастарды коргоо жана пайдалануу боюнча" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

6) 14-главага эскертүү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Эскертүү. 1. Ушул Кодекстин 66-71 жана 77-79-беренелеринде каралган бузуулар жөнүндө иштер жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан каралат.

2. Ушул Кодекстин 72-76-беренелеринде каралган бузуулар жөнүндө иштер экологиялык жана техникалык коопсуздукту контролдоо жана көзөмөлдөө боюнча ыйгарым укуктуу орган жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан каралат.

3. Ушул Кодекстин 80-беренесинде каралган бузуулар жөнүндө иштер транспорт чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу орган тарабынан каралат.";

7) 71-берененин 1-бөлүгүндөгү биринчи абзацта ", ошондой эле түкүрүү" деген сөздөр алып салынсын;

8) 15-главага эскертүү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Эскертүү. 1. Ушул Кодекстин 81-86 жана 89-91-беренелеринде каралган бузуулар жөнүндө иштер ички иштер чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу орган тарабынан каралат.

2. Ушул Кодекстин 87, 88 жана 93-беренелеринде каралган бузуулар жөнүндө иштер экологиялык жана техникалык коопсуздукту контролдоо жана көзөмөлдөө боюнча ыйгарым укуктуу орган тарабынан каралат.

3. Ушул Кодекстин 92-беренесинде каралган бузуулар жөнүндө иштер диний иштер чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу орган тарабынан каралат.";

9) 16-главага эскертүү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Эскертүү. 1. Ушул Кодекстин 94-беренесинде каралган бузуулар жөнүндө иштер архитектура жана курулуш чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу орган жана экологиялык жана техникалык коопсуздукту контролдоо жана көзөмөлдөө боюнча ыйгарым укуктуу орган тарабынан каралат.

2. Ушул Кодекстин 95-беренесинде каралган бузуулар жөнүндө иштер архитектура жана курулуш, саламаттык сактоо чөйрөсүндөгү, экологиялык жана техникалык коопсуздукту контролдоо жана көзөмөлдөө боюнча ыйгарым укуктуу органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан каралат.

3. Ушул Кодекстин 96-беренесинде каралган бузуулар жөнүндө иштер экологиялык жана техникалык коопсуздукту контролдоо жана көзөмөлдөө чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу орган жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан каралат.";

10) 17-главага эскертүү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Эскертүү. 1. Ушул Кодекстин 97-106-беренелеринде каралган бузуулар жөнүндө иштер транспорт чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу орган тарабынан каралат.

2. Ушул Кодекстин 107-беренесинде каралган бузуулар жөнүндө иштер ички иштер чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу орган тарабынан каралат.";

11) 18-главада:

а) главага эскертүү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Эскертүү. Ушул Кодекстин 108-118-беренелеринде каралган бузуулар жөнүндө иштер транспорт чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу орган жана экологиялык жана техникалык коопсуздукту контролдоо жана көзөмөлдөө боюнча ыйгарым укуктуу орган тарабынан каралат.";

б) 109-беренеде:

- берененин аталышындагы "чакан" деген сөз алып салынсын;

- 1-бөлүгүндөгү "чакан" деген сөз алып салынсын; "жүргүнчүлөрдү батырып салуу" деген сөздөр "жүргүнчүлөрдү батыштыруу" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

в) 117-берененин аталышындагы жана биринчи абзацындагы "чакан" деген сөз алып салынсын;

12) VI бөлүмдүн аталышы "радиациялык" деген сөздөн кийин ", өнөр жайлык" деген сөздөр менен толукталсын;

13) 20-главага эскертүү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Эскертүү. 1. Ушул Кодекстин 136-беренесинин 1, 3 жана 4-бөлүктөрүндө каралган бузуулар жөнүндө иштер транспорт чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу орган тарабынан каралат, ал эми ушул Кодекстин 136-беренесинин 2-бөлүгүндө каралгандар ички иштер чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу орган тарабынан каралат.

2. Ушул Кодекстин 137 жана 138-беренелеринде каралган бузуулар жөнүндө иштер транспорт чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу орган жана экологиялык жана техникалык коопсуздукту контролдоо жана көзөмөлдөө боюнча ыйгарым укуктуу орган тарабынан каралат.";

14) 21-главага эскертүү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Эскертүү. Ушул Кодекстин 139-149-беренелеринде каралган бузуулар жөнүндө иштер экологиялык жана техникалык коопсуздукту контролдоо жана көзөмөлдөө боюнча ыйгарым укуктуу орган тарабынан каралат.";

15) 22-главага эскертүү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Эскертүү. 1. Ушул Кодекстин 150-беренесинде каралган бузуулар жөнүндө иштер саламаттык сактоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу орган тарабынан каралат.

2. Ушул Кодекстин 151-беренесинде каралган бузуулар жөнүндө иштер саламаттык сактоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу орган жана экологиялык жана техникалык коопсуздукту контролдоо жана көзөмөлдөө боюнча ыйгарым укуктуу орган тарабынан каралат.

3. Ушул Кодекстин 152-155-беренелеринде каралган бузуулар жөнүндө иштер өсүмдүктөрдүн карантини чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу орган тарабынан каралат.

4. Ушул Кодекстин 156-беренесинде каралган бузуулар жөнүндө иштер ветеринардык көзөмөл чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу орган тарабынан каралат.";

16) 23-главада:

а) главанын аталышы "радиациялык" деген сөздөн кийин ", өнөр жайлык" деген сөздөр менен толукталсын;

б) главага эскертүү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Эскертүү. 1. Ушул Кодекстин 157, 158 жана 161-беренелеринде каралган бузуулар жөнүндө иштер экологиялык жана техникалык коопсуздукту контролдоо жана көзөмөлдөө боюнча ыйгарым укуктуу орган жана саламаттык сактоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу орган тарабынан каралат.

2. Ушул Кодекстин 159 жана 160-беренелеринде каралган бузуулар жөнүндө иштер экологиялык жана техникалык коопсуздукту контролдоо жана көзөмөлдөө боюнча ыйгарым укуктуу орган тарабынан каралат.";

17) 24-главага эскертүү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Эскертүү. 1. Ушул Кодекстин 162-167, 169, 172, 174 жана 175-беренелеринде каралган бузуулар жөнүндө иштер экологиялык жана техникалык коопсуздукту контролдоо жана көзөмөлдөө боюнча ыйгарым укуктуу орган тарабынан каралат.

2. Ушул Кодекстин 168, 170 жана 171-беренелеринде каралган бузуулар жөнүндө иштер экологиялык жана техникалык коопсуздукту контролдоо жана көзөмөлдөө боюнча ыйгарым укуктуу орган жана айлана-чөйрөнү коргоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу орган тарабынан каралат.

3. Ушул Кодекстин 173-беренесинде, 177-183-беренелеринде каралган бузуулар жөнүндө иштер экологиялык жана техникалык коопсуздукту контролдоо жана көзөмөлдөө боюнча ыйгарым укуктуу орган жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан каралат.

4. Ушул Кодекстин 176-беренесинде каралган бузуулар жөнүндө иштер экологиялык жана техникалык коопсуздукту контролдоо жана көзөмөлдөө боюнча ыйгарым укуктуу орган, айлана-чөйрөнү коргоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу орган жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан каралат.";

18) 25-главада:

а) главага эскертүү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Эскертүү. 1. Ушул Кодекстин 184, 186, 187, 194 жана 196-беренелеринде каралган бузуулар жөнүндө иштер экологиялык жана техникалык коопсуздукту контролдоо жана көзөмөлдөө боюнча ыйгарым укуктуу орган тарабынан каралат.

2. Ушул Кодекстин 185, 189 жана 191-беренелеринде каралган бузуулар жөнүндө иштер айлана-чөйрөнү коргоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу орган тарабынан каралат.

3. Ушул Кодекстин 188, 190, 192, 193 жана 195-беренелеринде каралган бузуулар жөнүндө иштер айлана-чөйрөнү коргоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу орган жана экологиялык жана техникалык коопсуздукту контролдоо жана көзөмөлдөө боюнча ыйгарым укуктуу орган тарабынан каралат.

4. Ушул Кодекстин 197-беренесинде каралган бузуулар жөнүндө иштер ветеринардык көзөмөл чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу орган тарабынан каралат.";

б) 193-берененин биринчи абзацы "Жапайы өсүмдүктөрдүн" деген сөздөрдөн кийин "жана (же) алардын бир бөлүгүнүн жана продуктуларынын" деген сөздөр менен толукталсын;

19) 27-главага эскертүү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Эскертүү. 1. Ушул Кодекстин 203 жана 204-беренелеринде каралган бузуулар жөнүндө иштер этил спиртин жана алкоголдук продукцияны өндүрүүнү жана жүгүртүүнү контролдоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу орган тарабынан каралат.

2. Ушул Кодекстин 205 жана 206-беренелеринде каралган бузуулар жөнүндө иштер тиешелүү лицензия (уруксат) берүүчү ыйгарым укуктуу орган тарабынан каралат.

3. Ушул Кодекстин 207-208-беренелеринде каралган бузуулар жөнүндө иштер экологиялык жана техникалык коопсуздукту контролдоо жана көзөмөлдөө боюнча ыйгарым укуктуу орган тарабынан каралат.";

20) 28-главага эскертүүнүн 2-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"2. Ушул Кодекстин 216-беренесинде каралган бузуулар жөнүндө иштер финансылык чалгындоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу орган тарабынан каралат, ал эми ушул Кодекстин 216-беренесинин 1 жана 2-бөлүктөрүндө каралгандар баалуу металлдар жана асыл таштар менен болгон операцияларга байланыштуу маселелерди жөнгө салуу чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу орган, байланыш чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу орган, баалуу кагаздар рыногун жөнгө салуу чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу орган, юстиция органы жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан өз компетенциясынын чегинде каралат.";

21) 218-беренедеги "эң төмөнкү" деген сөздөр алып салынсын;

22) 34-главага эскертүү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Эскертүү. Ушул Кодекстин 264-266-беренелеринде каралган бузуулар жөнүндө иштер банкроттук иштер боюнча ыйгарым укуктуу орган тарабынан, ал эми депозиттерди тарткан банктарга жана башка финансылык-кредиттик уюмдарга карата Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан каралат.";

23) 35-главага эскертүү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Эскертүү. 1. Ушул Кодекстин 267-беренесинде каралган бузуулар жөнүндө иштер саламаттык сактоо чөйрөсүндөгү, экологиялык жана техникалык коопсуздукту контролдоо жана көзөмөлдөө боюнча, монополияга каршы жөнгө салуу жана ветеринардык көзөмөл чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу органдар тарабынан каралат.

2. Ушул Кодекстин 268-беренесинде каралган бузуулар жөнүндө иштер экологиялык жана техникалык коопсуздукту контролдоо жана көзөмөлдөө боюнча, саламаттык сактоо жана ветеринардык көзөмөл чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу органдар тарабынан каралат.

3. Ушул Кодекстин 269-беренесинде каралган бузуулар жөнүндө иштер экологиялык жана техникалык коопсуздукту контролдоо жана көзөмөлдөө боюнча ыйгарым укуктуу орган тарабынан каралат.

4. Ушул Кодекстин 270-беренесинде каралган бузуулар жөнүндө иштер монополияга каршы жөнгө салуу, экологиялык жана техникалык коопсуздукту контролдоо жана көзөмөлдөө боюнча жана саламаттык сактоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу органдар тарабынан каралат.

5. Ушул Кодекстин 271-беренесинде каралган бузуулар жөнүндө иштер транспорт чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу орган тарабынан каралат.

6. Ушул Кодекстин 272-274-беренелеринде каралган бузуулар жөнүндө иштер отун-энергетика комплексинин субъекттеринин ишин мамлекеттик жөнгө салуучу ыйгарым укуктуу орган жана экологиялык жана техникалык коопсуздукту контролдоо жана көзөмөлдөө боюнча ыйгарым укуктуу орган тарабынан каралат.";

24) 36-главада:

а) главага эскертүү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Эскертүү. 1. Ушул Кодекстин 275-беренесинде каралган бузуулар жөнүндө иштер мамлекеттик каттоо кызматы чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу орган тарабынан каралат.

2. Ушул Кодекстин 276-беренесинде каралган бузуулар жөнүндө иштер архивдик мекемелер чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу орган тарабынан каралат.

3. Ушул Кодекстин 277-беренесинде каралган бузуулар жөнүндө иштер монополияга каршы жөнгө салуу чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу орган жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан каралат.

4. Ушул Кодекстин 278 жана 279-беренелеринде каралган бузуулар жөнүндө иштер жалпыга маалымдоо каражаттары чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу орган тарабынан каралат.

5. Ушул Кодекстин 280-283-беренелеринде каралган бузуулар жөнүндө иштер байланыш чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу орган тарабынан каралат.";

б) 279-берененин биринчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Телекөрсөтүү жана радиоуктуруу чөйрөсүндөгү монополияга каршы чектөөлөрдү бузуу -";

25) 39-главага эскертүүнүн 2-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"2. Ушул Кодекстин 292-беренесинде каралган бузуулар жөнүндө иштер ички иштер чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу орган тарабынан каралат.";

26) 310-беренеде:

а) 1-бөлүктүн биринчи абзацындагы "ыйгарым укуктуу орган" деген сөздөр "ыйгарым укуктуу органдын кызмат адамы" деген сөздөргө алмаштырылсын;

б) берене төмөнкүдөй мазмундагы 3-бөлүк менен толукталсын:

"3. Эгерде жак бузууларды жасагандыгынын фактысын, ага карата жаза чарасын жана кошумча укуктук кесепеттердин колдонуларын талашып-тартышпаса, анда бузуу жасалган жерде ушул Кодекстин 329-беренесинин 1 жана 2-бөлүктөрүндө каралган талаптарды сактоо менен токтом чыгарылат, ага протоколду түзгөн адам кол коет, мында көрсөтүлгөн токтом бузуучуга анын көчүрмөсү тапшырылган учурдан тартып күчүнө кирет.";

27) 313-берененин 3-бөлүгүнүн экинчи жана үчүнчү абзацтары төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары өздөрүнүн чечимдери менен бузуулар жөнүндө протоколду түзүүгө, ушул Кодексте каралган учурларда жаза чарасын көрүүгө ыйгарым укук берилген кызмат адамдарынын тизмегин аныктайт жана бузуулар жөнүндө иштерди кароого ыйгарым укук берилген комиссияларды түзөт.

Комиссия жөнүндө жобо, анын сандык жана жекече курамы - ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын чечими менен, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары үчүн жергиликтүү кеңештин чечими менен бекитилет.";

28) 324-берененин 2-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"2. Ушул берененин 1-бөлүгүнүн 1-5-пункттарында каралган чечимдер аныктама түрүндө чыгарылат.";

29) 327-берененин 1-бөлүгүнүн 7-пунктундагы "иш боюнча - токтомду" деген сөздөр "протоколду" деген сөзгө алмаштырылсын;

30) 330-беренеде:

а) 1-бөлүк төмөнкүдөй мазмундагы 3-пункт менен толукталсын:

"3) туумду эсептөө жөнүндө.";

б) берене төмөнкүдөй мазмундагы 3-бөлүк менен толукталсын:

"3. Туумду эсептөө жөнүндө токтом анын өлчөмүн, ошондой эле айыптын өлчөмүн жана жаза чарасына алынууга тийиш болгон жалпы сумманы көрсөтүү менен сот аткаруучуларынын ишин уюштуруу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга аткаруу өндүрүшү тууралуу мыйзамдарга ылайык жаза чарасын колдонуу үчүн жиберилет.";

31) 346-беренеде:

а) 2-бөлүктүн 1-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"1) ушул берененин 3-бөлүгүндө каралган жоболорду копшогондо, 1998-жылдын 4-августундагы № 114 Кыргыз Республикасынын администрациялык жоопкерчилиги жөнүндө кодекси (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Ведомосттору, 1999-ж., № 2, 77-ст.);";

б) берене төмөнкүдөй мазмундагы 3-бөлүк менен толукталсын:

"3. Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодекси күчүнө киргенге чейин жасалган административдик укук бузуулар тууралуу иштер же материалдар соттор жана ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар тарабынан Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодексине ылайык каралат.

Мында, эгерде Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексинде жазаны четтетүү же жеңилдетүү каралса, анда соттордун өндүрүшүндө турган 2019-жылдын 1-январына чейин жасалган административдик укук бузуулар жөнүндө иштер Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексине ылайык аларды кароо үчүн ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдарга кайтарылууга жатат.

Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодекси күчүнө киргенге чейин маңызы боюнча карала элек, райондор аралык соттордун өндүрүшүндө турган административдик укук бузуулар тууралуу иштер алардын ведомстволорго таандуулугуна ылайык Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексинин алкагында райондук сотторго кароо үчүн өткөрүп берилет.

Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодекси күчүнө киргенге чейин райондор аралык соттор тарабынан чыгарылган административдик укук бузуулар жөнүндө иштер боюнча сот актылары 1999-жылдын 29-декабрындагы редакциясындагы Кыргыз Республикасынын Жарандык-процесстик кодексинде (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2000-ж., № 3, 58-ст.) белгиленген эрежелер боюнча апелляциялык жана кассациялык тартипте каралууга жатат.".

2-берене.

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

"Эркин Тоо" газетасынын 2019-жылдын 19-февралындагы N 12 жарыяланды

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү алты айлык мөөнөттө өзүнүн чечимдерин ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

 

Кыргыз Республикасынын

Президенти

С. Жээнбеков