Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\CBD\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\7e06e9e0-87d5-4e01-b0db-272feb251bf6\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2019-жылдын 18-марты № 35

"Аудитордук иш жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

2019-жылдын 6-февралында

Кыргыз Республикасынын

Жогорку Кеңеши тарабынан

кабыл алынган

1-берене.

"Аудитордук иш жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2002-ж., № 10, 435-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 1-статьяда:

а) 1-бөлүк "Аудитордук иш" деген сөздөрдөн кийин "(аудитордук кызмат көрсөтүүлөр)" деген сөздөр менен толукталсын;

б) 2-бөлүк төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Аудиттин максаты финансылык отчет берүүнүн колдонулуучу негиздерине ылайык финансылык отчеттун бардык олуттуу аспектилеринде анын аныктыгына болгон пайдалануучулардын ишениминин даражасын жогорулатуу болуп саналат.";

в) 6-бөлүк төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Аудитордук уюмдарга жана жеке аудиторлорго аудит жүргүзүүдөн жана ушул статьяда каралган кызмат көрсөтүүлөрдөн башка кандайдыр бир башка ишкердик иш менен алектенүүгө тыюу салынат.

Аудитордук уюмдар жана жеке аудиторлор аудитордук кызмат көрсөтүүлөр менен бирге аудитордук иш менен байланышкан кызматтарды көрсөтө алышат, алар төмөнкүлөр:

- бухгалтердик эсепти жолго коюу, калыбына келтирүү жана жүргүзүү, бухгалтердик (финансылык) отчётторду түзүү, бухгалтердик консультацияларды берүү;

- салыктык консультацияларды берүү, анын ичинде салыктык эсептерди жолго коюу, калыбына келтирүү жана жүргүзүү, салыктык эсептерди жана декларацияларды түзүү;

- уюмдардын жана жеке ишкерлердин финансылык-чарбалык иштерин талдоого алуу, экономикалык жана финансылык консультацияларды берүү;

- башкаруучулук, анын ичинде уюмдарды кайра түзүү же аларды менчиктештирүү менен байланышкан консультацияларды берүү;

- маалыматтык тутумдарга аудит;

- Финансылык отчеттуулуктун эл аралык стандартынын жана аудиттин эл аралык стандартынын талаптарына ылайык баалоо иши;

- ички аудит менен байланышкан кызмат көрсөтүүлөр;

- аудитордук ишке байланыштуу жааттарда, ошондой эле бухгалтердик эсепке, экономикага жана финансыга окутуу.";

2) 2-статьяда:

а) 1-бөлүк төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Аудиттин стандарттары деп аудитти жана аудитти коштогон кызмат көрсөтүүлөрүн өткөрүүнүн жана жыйынтыктарын жол-жоболоштуруунун тартибине, ишенимдүүлүктү камсыз кылган тапшырмаларга жана аудиттин сапатын контролдоого карата бирдиктүү талаптар түшүнүлөт.";

б) статья төмөнкүдөй мазмундагы 4-бөлүк менен толукталсын:

"Аудитордук ишти жүзөгө ашырууда аудиторлор Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилген Этика кодексинин талаптарын сактайт.";

3) 5-статьянын 3-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Аудитордук уюмдун кадрдык курамынын 75 пайыздан аз эмесин Кыргыз Республикасынын аймагында туруктуу жашаган Кыргыз Республикасынын жарандары түзүүгө тийиш.";

4) 6-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"6-статья. Аудитордук корутунду (отчет)

Жүргүзүлгөн аудиттин жана (же) коштоочу кызмат көрсөтүүлөрдүн жыйынтыктары боюнча аны аткарган адам аудитордук корутунду (отчет) берет, анын формасы, мазмуну жана берүүнүн тартиби аудиттин тийиштүү стандарттары менен аныкталат. Аудитордук корутундуга (отчетко) квалификациялык сертификаттын номери жана берилген датасы көрсөтүлүп, аудитордук уюмдун аткаруу органынын жетекчисинин (аудитордун), ошондой эле тапшырманын жетекчисинин колу коюлат жана аудитордук уюмдун мөөрү менен ырасталат.

Аудиттин белгиленген стандарттарын бузуу менен аудит жүргүзүүнүн жүрүшүндө, ошондой эле анык эмес же жетишсиз финансылык, бухгалтердик, башкаруучулук жана башка маалыматтардын негизинде аудитор же аудитордук уюм тарабынан түзүлгөн аудитордук корутунду (отчет) жарандык сот өндүрүшү тартибинде соттун мыйзамдуу күчүнө кирген чечими менен жараксыз деп таанылышы мүмкүн.

Аудиторлор тарабынан өзүнүн иш-милдеттерине туура келбеген, аудитти жүргүзүүсүз түзүлгөн, же болбосо анын натыйжалары боюнча түзүлсө да, аудитти жүргүзүүнүн жүрүшүндө аудитор же аудитордук уюм тарабынан каралган документтердин мазмунуна ачык карама-каршы келген жалган аудитордук корутундуну (отчетту) билип туруп жасоо аркылуу өз ыйгарым укуктарынан кыянат пайдалануу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген жазык жоопкерчилигине алып келет.

Өз ыйгарым укуктарынан кыянат пайдаланганы үчүн аудиторго карата соттун айыптоо өкүмүнүн мыйзамдуу күчүнө кириши ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын арызын кароонун негизинде чыгарылган соттун чечими менен жеке аудитордун жана (же) аудитордук уюмдун аудитордук ишти жүзөгө ашыруу лицензиясын жокко чыгаруу үчүн, ал эми мындай аудитордук корутундуга (отчетко) кол койгон жак үчүн анын аудитордук квалификациялык сертификатынан ажыратуу (алып коюу) үчүн негиз болуп саналат.

Аудитордук уюмдар жана жеке аудиторлор аудитордук ишти жөнгө салуучу ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга, бир эле убакта аудит жүргүзүлгөн жактарга аудитордук корутундуга (отчетко) кол коюлган датадан тартып беш жумушчу күндүн ичинде аудиттин натыйжасында табылган финансылык отчеттуулук стандарттарынын бузулгандыгы жөнүндө маалымдоо менен билдирүүгө милдеттүү.";

5) 9-статьянын 2-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Квалификациялык сертификат алуу укугуна төмөнкү адамдар ээ болушат:

- жогорку экономикалык билими барлар;

- аудит жана аудитти коштоочу кызмат көрсөтүүлөр жаатында акыркы үч жыл ичинде же экономикалык адистик боюнча акыркы беш жыл ичинде иш стажы барлар;

- экономикалык кылмыштар үчүн соттолбогондор;

- белгилүү бир кызмат ордун ээлөө же белгилүү бир иш менен алектенүү укугунан ажыратылбагандар.";

6) 10-статьянын 1-бөлүгүндө:

а) 2-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"2) ыйгарым укуктарын кыянат пайдаланганы үчүн аудиторго карата соттун айыптоо өкүмү мыйзамдуу күчүнө киргенде;";

б) 4-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"4) ошол аудитор кол койгон аудитордук корутундуну (отчетту) жараксыз деп таануу жөнүндө соттун чечиминин мыйзамдуу күчүнө кириши;";

в) бөлүк төмөнкүдөй мазмундагы 6-пункт менен толукталсын:

"6) квалификациясын ар жыл сайын милдеттүү түрдө жогорулатып туруу жөнүндө талапты жүйөлүү себептерсиз эки ирет бузганда.".

2-берене.

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып үч ай өткөндөн кийин күчүнө кирет.

"Эркин Тоо" газетасынын 2019-жылдын 19-мартындагы N 20 жарыяланды

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү үч айлык мөөнөттө өзүнүн чечимдерин ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

 

Кыргыз Республикасынын

Президенти

С. Жээнбеков