Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\CBD\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\7e06e9e0-87d5-4e01-b0db-272feb251bf6\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2019-жылдын 29-марты № 41

Инвестициялык фонддордун ишинин маселелери боюнча айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

 

2019-жылдын 20-февралында

Кыргыз Республикасынын

Жогорку Кеңеши тарабынан

кабыл алынган

1-берене.

"Инвестициялык фонддор жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2000-ж., № 1, 17-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 1-статьяда:

а) 1-бөлүгү төмөнкүдөй мазмундагы экинчи сүйлөм менен толукталсын: "Ушул Мыйзамда белгиленген учурларда, инвестициялык фонддорго акча каражаттарын тартуу жеке сунуштоо аркылуу жүзөгө ашырылышы мүмкүн.";

б) 6-бөлүгү төмөнкүдөй мазмундагы экинчи сүйлөм менен толукталсын: "Ушул Мыйзамда белгиленген учурларда, үлүштүк инвестициялык фондго акча каражаттарын тартуу инвестициялык үлүштөрдү жеке сунуштоо аркылуу жүзөгө ашырылышы мүмкүн.";

2) 2-статьяда:

а) биринчи абзацы күчүн жоготту деп таанылсын;

б) экинчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Аффилирленген жак - башка жеке же юридикалык жак тарабынан кабыл алынуучу чечимдерге төмөнкүлөрдүн күчү менен тикелей же кыйыр таасир көрсөтө алган кандай гана болбосун жеке же юридикалык жак:

- түзүлгөн келишимдин;

- акциялардын ири пакетине (үлүшкө) ээ болуунун;

- юридикалык жактын кызмат адамы болуп саналганынын;

- жогоруда көрсөтүлгөн негиздер боюнча башка жеке же юридикалык жак жеке же юридикалык жакка карата контролду жүзөгө ашыра алганынын.";

в) төртүнчү абзацында ", баалуу кагаздар рыногунун катышуучусу" деген сөздөр "же болбосо башкаруучу компания" деген сөздөргө алмаштырылсын;

г) он биринчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Жүгүртүүдөгү баалуу кагаздардын жалпы саны - сатып алынган баалуу кагаздардын жалпы санын алып салганда, инвестициялык фонддун жайгаштырылган баалуу кагаздарынын жалпы саны. Ачык инвестициялык фонд жана интервалдык фонд үчүн жүгүртүүдөгү баалуу кагаздардын жалпы саны өзгөрүп турат. Ушул Мыйзамдын 18-1-статьясынын негизинде милдеттүү тындырууга карата инвестициялык үлүштөрдү берүү учурларын кошпогондо, жабык үлүштүк инвестициялык фонд үчүн жүгүртүүдөгү баалуу кагаздардын жалпы саны туруктуу болот.";

д) статья төмөнкүдөй мазмундагы жыйырманчы-жыйырма экинчи абзацтар менен толукталсын:

"Квалификациялуу инвестор - баалуу кагаздар рыногу чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында квалификациялуу инвесторго коюлган талаптарга ылайык келген жеке же юридикалык, анын ичинде Кыргыз Республикасынын резиденти болуп саналбаган жак. Квалификациялуу инвестор акча каражаттарын инвестициялык фонддордун баалуу кагаздарына инвестициялоого багытталган кандай гана болбосун документтерге кол коюуда ушундай жак катарында өзүнүн статусун көрсөтүүгө милдеттүү.

Квалификациялуу инвесторлор үчүн инвестициялык фонд - акцияларына (үлүштөрүнө) квалификациялуу инвестор гана ээлик кылуучу жабык типтеги инвестициялык фонд.

Инвестициялык үлүш боюнча орто аралыктагы киреше - үлүшчүлөрдүн жалпы чогулушунун чечиминин негизинде жабык үлүштүк инвестициялык фонддун эрежелерине ылайык инвестициялык үлүш ээлерине төлөнүүчү инвестициялык үлүш боюнча киреше. Орто аралыктагы киреше жылына бир жолудан көп эмес төлөнөт.";

3) 4-статьяда:

а) экинчи абзацы "акционерлердин талабы боюнча" деген сөздөрдөн кийин "(ачык акционердик инвестициялык фонддор)" деген сөздөр менен толукталсын;

б) үчүнчү абзацы "инвестициялык фонддор" деген сөздөрдөн кийин "(интервалдык акционердик инвестициялык фонддор)" деген сөздөр менен толукталсын;

в) төртүнчү абзацы "инвестициялык фонддор" деген сөздөрдөн кийин "(жабык акционердик инвестициялык фонддор)" деген сөздөр менен толукталсын;

г) алтынчы абзацы "инвестициялык фонддор" деген сөздөрдөн кийин "(ачык үлүштүк инвестициялык фонддор)" деген сөздөр менен толукталсын;

д) жетинчи абзацы "инвестициялык фонддор" деген сөздөрдөн кийин "(интервалдык үлүштүк инвестициялык фонддор)" деген сөздөр менен толукталсын;

е) статья төмөнкүдөй мазмундагы сегизинчи абзац менен толукталсын:

"- үлүштүк инвестициялык фонддор тарабынан эмиссияланган инвестициялык үлүштү үлүш ээлеринин (жабык үлүштүк инвестициялык фонддордун) талабы боюнча сатып алуу милдеттенмеси жок үлүштүк инвестициялык фонддор.";

4) 5-статьянын 1-бөлүгүнүн экинчи жана үчүнчү абзацтары төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"инвестициялык фонд ачык, интервалдык же жабык болуп санала турганын көрсөтүү менен "акционердик инвестициялык фонд";

инвестициялык фонд ачык, интервалдык же жабык болуп санала турганын көрсөтүү менен "үлүштүк инвестициялык фонд" деген сөздөр сөзсүз болууга тийиш.";

5) 7-статьянын 4-бөлүгү төмөнкүдөй мазмундагы экинчи сүйлөм менен толукталсын: "Аны Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын курсу боюнча эсепке алынган шартта, Акционердик инвестициялык фонддун уставында квалификациялуу инвесторлор үчүн уставдык капиталды чет өлкөлүк валюта менен төлөө мүмкүнчүлүгү каралышы мүмкүн.";

6) 9-статьянын 3-бөлүгүнүн бешинчи абзацы күчүн жоготту деп таанылсын;

7) 12-1 жана 13-статьялар төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"12-1-статья. Акционердик инвестициялык фонддун аткаруу органы

1. Акционердик инвестициялык фонддун аткаруу органы ушул Мыйзамда жана уставда берилген ыйгарым укуктардын чегинде акционердик инвестициялык фонддун ишине жетекчилик кылат.

2. Акционердик инвестициялык фонддун аткаруу органынын ыйгарым укуктарына Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында же уставда аныкталган акционердик инвестициялык фонддун башка башкаруу органдарынын айрыкча компетенциясына кирбеген бардык маселелерди чечүү кирет.

3. Акционердик инвестициялык фонддун аткаруу органынын мүчөлөрү акционердик инвестициялык фонддун директорлор кеңеши тарабынан дайындалат.

4. Акционерлердин жалпы чогулушунун чечими менен акционердик инвестициялык фонддун аткаруу органынын функциялары келишим боюнча башкаруучу компанияга өткөрүлүп берилиши мүмкүн. Башкаруучу компанияны тандап алуу жана аны менен келишим түзүү акционердик инвестициялык фонддун директорлор кеңешинин компетенциясына кирет. Акционердик инвестициялык фонддун башкаруучу компаниясы инвестициялык активдерди ишенимдүү башкаруу боюнча баалуу кагаздар рыногундагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын лицензиясына ээ болууга тийиш.

5. Акционердик инвестициялык фонддун уставы фондду башкаруунун тартиби жөнүндө жоболорду камтууга тийиш.

6. Акционердик инвестициялык фонддун аткаруу органынын мүчөлөрүнө төлөмдөрдүн тартиби жана сыйакылардын өлчөмү акционердик инвестициялык фонддун директорлор кеңеши тарабынан белгиленет.

7. Жыл сайын акционерлердин чогулушун өткөрүүгө 20 календардык күн калганга чейин акционердик инвестициялык фонддун аткаруу органы бухгалтердик балансты, кирешелер жана чыгашалар жөнүндө отчетту жана башка финансылык отчетторду камтыган жылдык отчетту даярдоого жана таанышуу үчүн бул материалдардын акционерлерге жеткиликтүү болушун камсыз кылууга тийиш.

Акционердик инвестициялык фонддун аткаруу органынын жылдык отчетуна фонддун башкармасынын төрагасы же болбосо анын башкы директору же болбосо башкаруучу компаниянын жетекчиси кол коюшу керек жана жылдык отчет акционердик инвестициялык фонддун директорлор кеңешинин отурумунда каралууга жана жактырылууга тийиш.

13-статья. Акционердик инвестициялык фонддун акциялары

1. Акционердик инвестициялык фонд өзүнүн жөнөкөй акцияларын жарыя эмиссиялоо же жекече сунуштоо (жабык жайгаштыруу) аркылуу акча каражаттарын тартат.

2. Акцияларды чыгаруу Кыргыз Республикасынын баалуу кагаздар рыногу чөйрөсүндөгү мыйзамдарына ылайык жүргүзүлөт. Акционердик инвестициялык фонддун акциялары аларды жайгаштыруу же андан кийин сатуу учурунда (сатып алынган акциялар үчүн) акча каражаттары менен гана төлөнөт (пайданы капиталдаштыруу учурун кошпогондо) жана кызмат көрсөтүү үчүн акы төлөө катары берилиши мүмкүн эмес.";

8) 15-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"15-статья. Акционердик инвестициялык фонд тарабынан акцияларды сатып алуу

1. Акционердик инвестициялык фонд тарабынан акцияларды сатып алуу акционердик инвестициялык фонддун жайгаштырылган бир акциясына туура келүүчү таза активдердин наркына тең баада жүргүзүлөт.

2. Ачык акционердик инвестициялык фонд үчүн анын акцияларынын сатып алуу баасы күн сайын ар бир күндүн аягында эсептелип чыгат жана ал кийинки күндүн ичинде гана пайдаланууга жарактуу. Сатып алуу баасы сатып алууга тиешелүү табыштама берилген күнү аныкталат.

3. Интервалдык акционердик инвестициялык фонд үчүн анын акцияларынын сатып алуу баасы ушул статьянын 2-пунктуна ылайык эсептелип чыгат жана фонддун уставында белгиленген интервалдардын ичинде колдонулат. Интервалдык акционердик инвестициялык фонддун акцияларын сатып алуу жылына кеминде бир жолу жүзөгө ашырылууга тийиш.

4. Жабык акционердик инвестициялык фонд үчүн анын акцияларын сатып алуу "Акционердик коомдор жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык жүзөгө ашырылат.

5. Төмөнкү мезгилдерди кошпогондо, инвестициялык фонд сатып алууга берилген акциялар үчүн төлөмдү 14 календардык күндөн ашык кармоого укуксуз:

- фондулук биржа жабылган же баалуу кагаздар рыногу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан фондулук биржада соода кылууга тыюу салынган мезгилди;

- баалуу кагаздар рыногу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан инвестициялык фонддун активдери сарамжалдуу эмес жайгаштырылышы же инвестициялык фонд тарабынан анын таза активдеринин наркы адекваттуу эмес аныкталышы мүмкүн болгон өзгөчө кырдаалдын бар экени аныкталган мезгилди.";

9) 16-статьянын 3-бөлүгү күчүн жоготту деп таанылсын;

10) Мыйзам төмөнкүдөй мазмундагы 18-1-статья менен толукталсын:

"18-1-статья. Жабык үлүштүк инвестициялык фондду түзүүнүн жана башкаруунун өзгөчөлүктөрү

1. Анын инвестициялык үлүштөрүн жайгаштыруу жеке сунуштоо жолу менен гана жүзөгө ашырылышы мүмкүн болгон шартта жабык үлүштүк инвестициялык фонд квалификациялуу инвесторлор үчүн гана түзүлүшү мүмкүн.

2. Жабык үлүштүк инвестициялык фонддун эрежелери инвестициялык үлүш боюнча орто аралыктагы кирешени төлөп берүүнү карашы мүмкүн, мында мындай кирешени төлөө киреше жүгүртүүдөгү бардык инвестициялык үлүштөр боюнча гана төлөнүп берилет. Орто аралыктагы кирешени төлөп берүү жабык үлүштүк инвестициялык фонддун таза активдеринин наркынын 20 пайыздан ашык төмөндөшүнө алып келбеши керек. Инвестициялык үлүш боюнча орто аралыктагы кирешени төлөп берүү жөнүндө чечим үлүшчүлөрдүн жалпы чогулушунда кабыл алынышы керек. Эгерде орто аралыктагы кирешени төлөп берүү жабык үлүштүк инвестициялык фонддун эрежесинде каралса, бирок үлүшчүлөрдүн жалпы чогулушунда мындай төлөм жөнүндө чечим кабыл алынбаса, анда төлөмдөр жүргүзүлбөйт.

3. Үлүшчүлөрдүн жалпы чогулушу - үлүштүк инвестициялык фондду башкаруунун жогорку органы, анын компетенциясына төмөнкү маселелерди чечүү кирет:

- жабык үлүштүк фонддун эрежесине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү;

- орто аралыктагы кирешени төлөп берүү жана анын өлчөмүн бекитүү;

- жабык үлүштүк инвестициялык фондду мөөнөтүнөн мурда жоюу.

Жабык үлүштүк инвестициялык фонддун башкаруучу компаниясы үлүшчүлөрдүн жалпы чогулушунун компетенциясына кирген маселелер боюнча чечим кабыл алуу үчүн үлүшчүлөрдүн жалпы чогулушун чакырууга жана өткөрүүгө милдеттүү.

Жабык үлүштүк инвестициялык фонддун эрежесин өзгөртүү жөнүндө маселени үлүшчүлөрдүн жалпы чогулушунда кароо, милдеттүү түрдө жабык үлүштүк инвестициялык фонддун эрежелерине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүүгө каршы добуш берген үлүшчүлөрдөн инвестициялык үлүштөрдү сатып алуу талабына укуктун пайда болушуна алып келет.

Үлүшчүлөрдүн жаппы чогулушун чакыруунун жана өткөрүүнүн тартиби жабык үлүштүк инвестициялык фонддун эрежелеринде каралууга жана Кыргыз Республикасынын ачык акционердик коомдору үчүн акционерлердин кезексиз жыйналыштарына карата колдонулуучу нормаларга ылайык келүүгө тийиш.

4. Башкаруучу компаниянын үлүшчүлөрдүн жалпы чогулушун чакырууга жана өткөрүүгө байланышкан чыгымдары жабык үлүштүк инвестициялык фондду түзүүчү мүлктүн эсебинен төлөнөт.

5. Эгерде жалпы чогулушка катышуу үчүн каттоо аяктаган учурга карата жайгаштырылган инвестициялык үлүштөрдүн 80 пайызынан ашыгына ээлик кылган үлүшчүлөр (алардын өкүлдөрү) катталса, үлүшчүлөрдүн жалпы чогулушу укук ченемдүү деп таанылат. Үлүшчүлөрдүн жалпы чогулушунда добуш берүү "бир үлүшчү - бир добуш" принциби боюнча жүзөгө ашырылат. Үлүшчүлөрдүн жалпы чогулушунда бардык чечимдер чогулушка катышкан үлүшчүлөрдүн жөнөкөй көпчүлүгүнүн добушу менен кабыл алынат.

6. Жалпы чогулуштун протоколунун көчүрмөсү ал өткөрүлгөн күндөн тартып 3 жумушчу күндөн кечиктирилбестен, баалуу кагаздар рыногу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга жиберилүүгө жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган тартипте ошол үлүштүк инвестициялык фонддун кайсы болбосун үлүшчүсүнүн биринчи талабы боюнча ага берилүүгө тийиш.

7. Жабык үлүштүк инвестициялык фонддун эрежелерине өзгөртүүлөр жана толуктоолор, үлүшчүлөрдүн жалпы чогулушу тарабынан мындай өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду бекитүү жөнүндө чечим ал кабыл алынган күндөн тартып 10 жумушчу күндөн кечиктирилбестен, баалуу кагаздар рыногу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга каттоо үчүн берилүүгө тийиш.";

11) 19-статьяда:

а) 1-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"1. Үлүштүк инвестициялык фонддун башкаруучу компаниясы менен ошол үлүштүк инвестициялык фондго акча каражаттарын же башка мүлктү берген жактардын (инвесторлордун) ортосунда мүлктү үлүштүк инвестициялык фонддун курамында ишенимдүү башкарууга өткөрүп берүү жөнүндө ачык оферта шарттарын инвесторлор тарабынан акцептөө жолу менен мүлктү ишенимдүү башкарууга өткөрүп берүү жөнүндө келишим түзүлөт. Баалуу кагаздар рыногу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда катталган үлүштүк инвестициялык фонддун эрежеси ушундай ачык оферта болуп саналат. Жабык үлүштүк инвестициялык фонддун эрежелеринде ушул Мыйзамга ылайык инвестициялык актив катары аныкталган кайсы болбосун активдерди ушул үлүштүк инвестициялык фондго өткөрүп берүү каралышы мүмкүн.";

б) расмий тилдеги тексттин 3-бөлүгүндө "переданных" деген сөз "переданного" деген сөзгө алмаштырылсын;

12) 20-статьяда:

а) 1-бөлүгүндө:

- жетинчи абзацы күчүн жоготту деп таанылсын;

- бөлүк төмөнкүдөй мазмундагы сегизинчи жана тогузунчу абзацтар менен толукталсын:

"- ушул Мыйзамда каралган учурларда инвестициялык үлүштөрдүн ээлеринин жалпы чогулушуна катышууга;

- эгерде жабык үлүштүк инвестициялык фонддун эрежелеринде мындай кирешени төлөп берүү каралса, бул фондду түзүүчү мүлктү ишенимдүү башкаруудан киреше (орто аралыктагы киреше) алууга.";

б) 3-бөлүгү төмөнкүдөй мазмундагы экинчи сүйлөм менен толукталсын: "Эгерде бул жабык үлүштүк инвестициялык фонддун эрежелеринде каралса, жабык үлүштүк инвестициялык фонддун үлүштөрүнө карата орто аралыктагы киреше чегерилиши жана төлөп берилиши мүмкүн.";

в) 6 жана 7-бөлүктөрү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"6. Инвестициялык үлүштөрдү төлөө улуттук валютадагы акча каражаттары менен жүргүзүлөт. Квалификациялуу инвесторлор үчүн инвестициялык фонддордун инвестициялык үлүштөрүн төлөө улуттук же чет өлкөлүк валютада, ошондой эле башка мүлк түрүндө жүргүзүлүшү мүмкүн. Инвестициялык фондго чет өлкөлүк валютаны салганда, ал Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын курсу боюнча эсепке алынат. Үлүштүк инвестициялык фондго мүлктү салганда, улуттук же чет өлкөлүк валютадагы акча каражаттарынан айырмалуу мүлктүн рыноктук наркы көз карандысыз баалоочунун корутундусу менен ырасталат.

7. Үлүштүк инвестициялык фонддун инвестициялык үлүштөрүнөн келип чыгуучу баалуу кагаздар квалификациялуу инвесторлор үчүн чыгарылган учурда алардын ээлери квалификациялуу инвесторлор гана боло алат.";

13) 21-статьяда:

а) 1-бөлүгүндө:

- биринчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"1. Үлүштүк инвестициялык фонддун иши үлүштүк инвестициялык фондду башкаруучу компания тарабынан бекитилүүчү, ал эми ушул Мыйзамда каралган учурларда - инвестициялык үлүштөрдүн ээлеринин жалпы чогулушунда бекитилүүчү үлүштүк инвестициялык фонддун эрежелери менен жөнгө салынат.";

- бөлүк төмөнкүдөй мазмундагы төртүнчү абзац менен толукталсын:

"- фонддун үлүштөрүн жабык үлүштүк инвестициялык фонддор үчүн квалификациялуу инвесторлор гана сатып алышы мүмкүн;";

- бөлүк төмөнкүдөй мазмундагы он экинчи жана он үчүнчү абзацтар менен толукталсын:

"- жабык үлүштүк инвестициялык фонддор үчүн инвестициялык үлүштөрдүн ээлеринин жалпы чогулушун чакыруунун жана өткөрүүнүн тартиби;

- орто аралыктагы кирешени төлөөнү караган жабык үлүштүк инвестициялык фонддор үчүн мындай кирешени эсептөөнүн жана төлөөнүн тартиби;";

б) 2-бөлүгү төмөнкүдөй мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын:

"Жабык үлүштүк инвестициялык фонддун эрежелерине өзгөртүүлөр жана толуктоолор каттоо жөнүндө билдирүү жарыялангандан кийинки күнү күчүнө кирет.";

14) 22-статьянын 1-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"1. Инвестициялык үлүштү сатып алууга табыштама берүү мүлктү үлүштүк инвестициялык фонддун курамында ишенимдүү башкарууга берүү жөнүндө офертанын акцепти болуп саналат.";

15) 23-статьяда:

а) 1-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"1. Ачык жана интервалдык үлүштүк инвестициялык фонддордун инвестициялык үлүштөрү аларды ачык сунуштоо аркылуу гана жайгаштырылышы мүмкүн. Жабык үлүштүк инвестициялык фонддун инвестициялык үлүштөрүн жайгаштыруу жеке сунуштоо жолу менен жүрүшү мүмкүн.";

б) 5-бөлүгүндө "эркин конвертирленүүчү валюта" деген сөздөр "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын баалуу кагаздары" деген сөздөргө алмаштырылсын;

в) 6-бөлүгү "аны басылмаларда" деген сөздөрдөн мурда "инвестициялык үлүштөр ачык жайгаштырылган учурда" деген сөздөр менен толукталсын;

г) статья төмөнкүдөй мазмундагы 7-бөлүк менен толукталсын:

"7. Ачык жана интервалдык үлүштүк инвестициялык фонддор үчүн инвестициялык үлүштөрдүн алгачкы жайгаштырылуусунун жыйынтыктарын каттоодо жайгаштырылбай калган инвестициялык үлүштөр жокко чыгарылбайт, алар эмитент сатып алган баалуу кагаздардын эсебине киргизилет жана кийин ал тарабынан сатылышы мүмкүн. Инвестициялык үлүштөрдүн эмитенти өзүнүн инвестициялык үлүштөрүнүн сатылышы жана сатып алынышы жөнүндө баалуу кагаздар рыногу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга ай сайын маалымдоого милдеттүү.";

16) 24-статьяда:

а) статьянын аталышы жана 1-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"24-статья. Башкаруучу компания тарабынан инвестициялык үлүштөрдүн кийинки сатылышы жана сатып алынышы;

1. Инвестициялык үлүштү сатып алуунун же сатуунун баасы башкаруучу компания тарабынан үлүштүк инвестициялык фонддун таза активдеринин наркын ал өзү жайгаштырган инвестициялык үлүштүн санына бөлүү жолу менен эсептелип чыгат.";

б) 2-бөлүгү күчүн жоготту деп таанылсын;

17) 25-статьянын 1-бөлүгү төмөнкүдөй мазмундагы сегизинчи абзац менен толукталсын:

"- ушул Мыйзамдын 18-1-статьясына ылайык жабык үлүштүк инвестициялык фонддун үлүш ээлеринин жалпы чогулушунун чечими боюнча;";

18) 26-статьянын 1 жана 2-бөлүктөрү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"1. Инвестициялык фонддун башкаруучу компаниясы - баалуу кагаздар рыногу чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын лицензиясына ээ болгон, акционердик инвестициялык фондду башкаруу жөнүндө келишимди түзгөн же үлүштүк инвестициялык фонддун эрежесин каттаган юридикалык жак.

Башкаруучу компания өз ишин баалуу кагаздар рыногундагы брокердик жана дилердик иштер менен айкалыштырууга укуктуу, мында ага баалуу кагаздар менен бүтүмдөрдү жасоодо бир эле убакта инвестициялык фонддун жана мындай бүтүм боюнча контрагенттин кызыкчылыктарынын өкүлү болууга тыюу салынат.

2. Башкаруучу компания тиешелүү фонддордун инвестициялык декларацияларындагы алардын инвестициялык максаттарынын мазмуну бири-биринен айырмаланган шартта бир нече инвестициялык фонддорду башкарууга укуктуу, мында бир башкаруучу компанияга ээ инвестициялык фонддордун ортосундагы бүтүмдөргө тыюу салынат.";

19) 27-статьянын 8-бөлүгүнүн үчүнчү абзацы "башкаруучу" деген сөздөн мурда "ушул Мыйзамдын 21-статьясынын 1-бөлүгүнүн жоболорун эске алуу менен," деген сөздөр менен толукталсын;

20) 28-статьяда:

а) 1-бөлүгүндө:

- жетинчи абзацы "чогулушун" деген сөздөн кийин "жана инвестициялык үлүштөрдүн ээлеринин жалпы чогулушун (жабык үлүштүк инвестициялык фонддор үчүн)" деген сөздөр менен толукталсын;

- бөлүк төмөнкүдөй мазмундагы сегизинчи жана тогузунчу абзацтар менен толукталсын:

"- инвестициялык активдерди сатып алууга, ээлөөгө жана сатып өткөрүүгө байланышкан чыгымдар;

- инвестициялык активдердин баасынын жагымсыз жакка өзгөрүшүн хеджерлөөгө чыгымдар.";

б) 3-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"3. Квалификациялуу инвесторлор үчүн акционердик инвестициялык фондорду кошпогондо, акционердик инвестициялык фонддун жылдык жыйынды чыгымдарынын эң жогорку чеги инвестициялык фонддун таза активдеринин жылдык орточо наркынын 8 пайызынан ашпайт.

Квалификациялуу инвесторлор үчүн үлүштүк инвестициялык фонддорду кошпогондо, үлүштүк инвестициялык фонддун жылдык жыйынды чыгымдарынын эң жогорку чеги инвестициялык фонддун таза активдеринин жылдык орточо наркынын 5 пайызынан ашпайт.";

21) 29-статьянын 1-бөлүгү "Акционердик инвестициялык фонддун" деген сөздөрдөн мурда "Квалификациялуу инвесторлор үчүн үлүштүк инвестициялык фонддордон башка" деген сөздөр менен толукталсын;

22) 31-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"31-статья. Инвестициялык фонддун инвестициялык активдерине болгон укуктарды эсепке алууга жана аларды сактоого карата талаптар

1. Акционердик инвестициялык фонд жана үлүштүк инвестициялык фонддун башкаруучу компаниясы төмөнкүлөргө милдеттүү:

- Кыргыз Республикасынын баалуу кагаздар рыногу чөйрөсүндөгү мыйзамдарына ылайык лицензияланган депозитарийде сактала турган активдерге укуктарды эсепке алуу үчүн инвестициялык фонддун депозитарийи менен келишим түзүүгө;

- инвестициялык фонддун инвестициялык портфелин түзүүчү баалуу кагаздарга болгон укуктарды инвестициялык фонддун депозитарийинде эсепке алууну өз-өзүнчө эсептерде жүзөгө ашырууга;

- Кыргыз Республикасынын резиденттери эмес - эмитенттери тарабынан чыгарылган баалуу кагаздарды инвестициялык фонддун депозитарийинин жана чет өлкөлүк депозитарийлердин ортосундагы келишимдик корреспонденттик мамилелердин тутуму аркылуу инвестициялык фонддун депозитарийинде эсепке алууну жүзөгө ашырууга;

- инвестициялык фонддун инвестициялык активдеринин курамына кирген банктык депозиттерге, кыймылсыз мүлктөргө жана башка мүлктөргө карата укук белгилөөчү жана укук ырастоочу бардык документтердин көчүрмөлөрүн инвестициялык фонддун депозитарийине берүүгө, ошондой эле инвестициялык фонддун депозитарийинин талабы боюнча мүлккө же депозитке менчик укуктарын эсепке алуучу органдан мындай депозиттердин жана мүлктөрдүн факт жүзүндө бар экенин бышыктоочу эсеп боюнча маалымкатты/көчүрмөнү алып берүүгө.

2. Инвестициялык фонддордун мүлкүн сактоонун жана баалуу кагаздарга укуктарды эсепке алуунун тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталат.";

23) 32-статьяда:

а) 1-бөлүгү төмөнкүдөй мазмундагы экинчи сүйлөм менен толукталсын: "Инвестициялык фонд чет өлкөлүк эмитенттердин баалуу кагаздарын иши чет мамлекеттин мыйзамдары боюнча жүзөгө ашырылуучу чет өлкөлүк депозитарийлерде сактоого укуктуу.";

б) 3-бөлүгү "Ар бир инвестициялык фонддун" деген сөздөрдөн мурда "Активдеринин курамына бир депозитарийде эсепке алууга мүмкүн болбогон активдер кирген фонддорду кошпогондо," деген сөздөр менен толукталсын;

24) 33-статьянын 1-бөлүгүндө:

а) төртүнчү абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"- квалификациялуу инвесторлор үчүн инвестициялык фонддорду жана мамлекеттик баалуу кагаздарга жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан кепилденген баалуу кагаздарга инвестициялоону кошпогондо, инвестициялык фонддун бардык таза активдеринин 20 пайыздан ашыгын бир эмитенттин баалуу кагаздарына инвестициялоо жүргүзүүгө;";

б) жетинчи-тогузунчу абзацтар төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"- таза активдердин 20 пайызынан ашкан инвестициялык активин күрөөгө коюу менен акча каражаттары же башка мүлк түрүндө карыз берүүгө;

- квалификациялуу инвесторлор үчүн инвестициялык фонддорду кошпогондо, эгерде кайтарылуусу тийиш болгон кредиттин (карыздын) жалпы көлөмү кредит (карыз) жөнүндө келишимге кол коюлган күнгө карата инвестициялык фонддун таза активдеринин наркынын 10 пайызынан ашса, карыз капиталын тартууга. Кредит (карыз) узартуу укугусуз 6 айдан ашпаган мөөнөткө алынышы мүмкүн. Кредит (карыз) жөнүндө келишим инвестициялык фонд чыгарган баалуу кагаздарды сатып алуу үчүн зарыл болгон акча каражаттарына кыска мөөнөттүү муктаждыкты канааттандыруу үчүн гана акционердик инвестициялык фонд же үлүштүк инвестициялык фондду башкаруучу компания менен түзүлүшү мүмкүн;

- инвестициялык активдер менен репо операцияларын кошпогондо, кандай гана болбосун түрдөгү кепилдиктерди берүүгө же күрөө бүтүмдөрүн жасоого;";

в) он биринчи абзацы "башка инвестициялык фонддор" деген сөздөрдөн мурда "квалификациялуу инвесторлор үчүн инвестициялык фонддорду кошпогондо," деген сөздөр менен толукталсын;

г) он үчүнчү абзацы "инвестициялык фонддун" деген сөздөрдөн мурда "квалификациялуу инвесторлор үчүн инвестициялык фонддорду кошпогондо," деген сөздөр менен толукталсын;

д) бөлүк төмөнкүдөй мазмундагы он алтынчы абзац менен толукталсын:

"- квалификациялуу инвесторлор үчүн инвестициялык фонддорду кошпогондо, күрөөлүк бүтүмдөрдү жасоого.";

25) Мыйзам төмөнкүдөй мазмундагы VI-1 глава менен толукталсын:

"VI-1 ГЛАВА. КВАЛИФИКАЦИЯЛУУ ИНВЕСТОРЛОР ҮЧҮН ИНВЕСТИЦИЯЛЫК ФОНДДОР

33-1-статья. Квалификациялуу инвесторлор үчүн инвестициялык фонддорду түзүү

1. Акционердик инвестициялык фонддун уставында жана эмиссия проспектинде жана үлүштүк инвестициялык фонддун эрежелеринде инвестициялык фонд квалификациялуу инвесторлорго гана арнала турганы каралышы мүмкүн.

Ушул Мыйзамда каралган учурларды кошпогондо, мындай фонддордун акцияларын (үлүштөрүн) квалификациялуу инвестор болуп саналбаган жактардын сатып алышына жол берилбейт.

2. Квалификациялуу инвесторлор үчүн инвестициялык фонд өзүнүн статусун акцияларын (үлүштөрүн) квалификациялуу инвестор болуп саналбаган жактардын сатып алышына жол берген фондго өзгөртө албайт.

3. Инвестициялык фонд квалификациялуу инвесторлорго гана арналганы жөнүндө маалыматтар инвестициялык фонддун эмиссия проспектинин (эрежелеринин) титулдук барагында, ошондой эле инвестициялык фонддун эмиссия проспектинин (эрежелеринин) текстинин эң башталышында көрсөтүлүүгө тийиш, ал эми акционердик инвестициялык фонд үчүн анын уставында да көрсөтүлүүгө тийиш.

Квалификациялуу инвесторлор үчүн инвестициялык фонддун кандай гана болбосун ачык кулактандыруулары бул фонд квалификациялуу инвесторлор үчүн гана экенин көрсөтүү менен коштолууга тийиш.

4. Жабык үлүштүк инвестициялык фонддор квалификациялуу инвесторлор үчүн фонддор гана болушу мүмкүн.

33-2-статья. Инвесторду квалификациялуу инвестор деп таануу

1. Инвестордун Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган квалификациялуу инвестордун критерийлерине ылайык келүүсү инвестор менен келишимдик мамилелери бар Кыргыз Республикасынын баалуу кагаздар рыногунун кесипкөй катышуучусу тарабынан белгиленет.

Кесипкөй инвесторлор үчүн инвестициялык фонддун акцияларына (үлүштөрүнө) карата инвестордун укуктарын эсепке алууда баалуу кагаздар рыногунун көптөгөн кесипкөй катышуучулары катышканда, баалуу кагаздар рыногунун инвестор менен келишимдик мамилелери бар кесипкөй катышуучусу баалуу кагаздар рыногунун ушул катышуучусу менен келишимдик мамилелери бар кесипкөй катышуучуларынын суроо-талабы боюнча бул инвестордун квалификациялуу инвестордун статусуна ылайык келе турганын ырастоого милдеттүү.

2. Квалификациялуу инвесторлор үчүн инвестициялык фонддун акциялары (үлүштөрү) баштапкы же экинчи рынокто баалуу кагаздар рыногунун кесипкөй катышуучусу тарабынан өзүнүн кардарынын кызыкчылыгы үчүн сатып алынган учурда, баалуу кагаздар рыногунун кесипкөй катышуучусу квалификациялуу инвестор болуп саналуучу жактын кызыкчылыктарында иш жүргүзүп жатканы тууралуу акционердик инвестициялык фонддун, башкаруучу компаниянын, адистешкен каттоочунун, депозитарийдин, фонддук биржанын суроо-талабы боюнча аларга жазуу жүзүндө ырастоо берүүгө милдеттүү.

3. Квалификациялуу инвестор болуп саналбаган инвестордун кызыкчылыгында баалуу кагаздар рыногунун кесипкөй катышуучусу сатып алган, квалификациялуу инвесторлор үчүн акционердик коомго тийиштүү болгон акциянын (үлүштүк инвестициялык фондго тийиштүү болгон үлүштүн) рыноктук наркынын төмөндөшүнүн натыйжасында инвестордо келип чыгуучу чыгашалар үчүн баалуу кагаздар рыногунун кесипкөй катышуучусунун квалификациялуу инвестор болуп саналбаган инвестордун алдындагы жоопкерчилиги баалуу кагаздар рыногу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен белгиленет.

Эгерде баалуу кагаздар рыногунун кесипкөй катышуучусу инвестор өзү жөнүндө же баалуу кагаздар рыногунун бул инвестордун кызыкчылыгында иш жүргүзгөн кесипкөй катышуучусу билдирген жалган маалыматтардын негизинде инвесторду квалификациялуу деп тааныса, ушул бөлүктө каралган жоопкерчилик келип чыкпайт.

33-3-статья. Квалификациялуу инвесторлор үчүн инвестициялык фонддордун акцияларын (үлүштөрүн) жүгүртүүнүн өзгөчөлүктөрү

1. Квалификациялуу инвесторлор үчүн инвестициялык фонддордун акцияларын (үлүштөрүн) мураска алуу, ошондой эле жубайлар ажырашканда бирге топтогон мүлктү бөлүштүрүүнүн натыйжасында, жоюлган уюмдун мүлкүн бөлүштүрүүнүн натыйжасында жана күрөө предметине өндүрүп алууну жүгүртүүнүн жүрүшүндө күрөөнүн предметин өзүнө калтырууда аларды сатып алуу чектелбейт.

2. Эгерде инвестор квалификациялуу инвестор болуп саналбаган же болбосо квалификациялуу инвестордун статусун жоготкон учурда, акционердик инвестициялык фонд (үлүштүк инвестициялык фондду башкаруучу компания) мындай инвесторго таандык болгон (же анын пайдасына ишенимдүү башкарууда турган) квалификациялуу инвесторлор үчүн арналган акциялар (үлүштөр) менен аларды тындыруу же квалификациялуу инвесторго ажыратып берүү боюнча гана операцияларды өткөрүүгө укуктуу.

3. Квалификациялуу инвесторлор үчүн инвестициялык фонддордун акцияларын (үлүштөрүн) Кыргыз Республикасынын резиденттери тарабынан фонддук биржада сатып алуу Кыргыз Республикасынын баалуу кагаздар рыногунун кесипкөй катышуучулары аркылуу гана жүзөгө ашырылат.".

2-берене.

"Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2009-ж., № 7, 761-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

7-глава төмөнкүдөй мазмундагы 39-1-берене менен толукталсын:

"39-1-берене. Квалификациялуу инвесторлорго арналган баалуу кагаздарды жүгүртүүгө чектөөлөр

1. Эгерде Кыргыз Республикасынын баалуу кагаздар чөйрөсүндөгү ченемдик укуктук актысында, баалуу кагаздарды чыгаруу жөнүндө чечимде, ачык сунуштоонун шарттарында же баалуу кагаздарды чыгаруунун проспектинде баалуу кагаз квалификациялуу инвесторлорго гана арналганы каралса, баалуу кагаздар рыногунун кесипкөй катышуучулары мындай баалуу кагаздардын квалификациялуу инвесторлор тарабынан гана сатып алынышынын мүмкүндүгүн камсыз кылууга милдеттүү.

2. Квалификациялуу инвестор болуп саналбаган инвестордун кызыкчылыктарында баалуу кагаздар рыногунун кесипкөй катышуучусу тарабынан сатып алынган, квалификациялуу инвесторлор үчүн арналган баалуу кагаздын рыноктук наркынын төмөндөшүнүн натыйжасында инвестордо келип чыгуучу чыгашалар үчүн баалуу кагаздар рыногунун кесипкөй катышуучусу квалификациялуу инвестор болуп саналбаган инвестордун алдында жоопкерчилик тартат.

Эгерде баалуу кагаздар рыногунун кесипкөй катышуучусу инвестор өзү жөнүндө же баалуу кагаздар рыногунун анын кызыкчылыктарында аракеттенген башка кесипкөй катышуучусу билдирген жалган маалыматтардын негизинде инвесторду квалификациялуу деп тааныса, ушул бөлүктө каралган жоопкерчилик келип чыкпайт.

3. Эгерде инвестор квалификациялуу инвестор болуп саналбаган же болбосо квалификациялуу инвестордун статусун жоготкон учурда, баалуу кагаздар рыногунун кесипкөй катышуучусу мындай инвесторго таандык болгон (же анын пайдасына ишенимдүү башкарууда турган) квалификациялуу инвесторлор үчүн арналган баалуу кагаздар менен аларды ажыратып берүү же тындыруу боюнча гана операцияларды өткөрүүгө укуктуу.

4. Квалификациялуу инвесторлор үчүн баалуу кагаздарды мураска алуу, ошондой эле жубайлар ажырашканда бирге топтогон мүлктү бөлүштүрүүнүн натыйжасында, жоюлган уюмдун мүлкүн бөлүштүрүүнүн натыйжасында жана күрөө предметине өндүрүп алууну жүгүртүүнүн жүрүшүндө күрөөнүн предметин өзүнө калтырууда аларды сатып алуу чектелбейт.".

3-берене.

"Чарбалык шериктиктер жана коомдор жөнүндө" Кыргыз Республикасынын 1996-жылдын 15-ноябрындагы № 60 Мыйзамына төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

39-статьянын 1-пункту төмөнкүдөй мазмундагы төртүнчү абзац менен толукталсын:

"Коом квалификациялуу инвесторлор үчүн облигацияларды чыгарууга укуктуу, мында коомдун ишинин мөөнөтүнө карата ушул пункттун биринчи абзацында белгиленген талаптар колдонулбайт.".

4-берене.

"Акционердик коомдор жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2003-ж., № 6, 240-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

27-статьянын 3-пункту төмөнкүдөй мазмундагы сегизинчи абзац менен толукталсын:

"Коом квалификациялуу инвесторлор үчүн облигацияларды чыгарууга укуктуу, мында коомдун ишинин мөөнөтүнө карата ушул пункттун алтынчы абзацында белгиленген талаптар колдонулбайт.".

5-берене.

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү ушул Мыйзам күчүнө кирген күндөн тартып алты айлык мөөнөттө өзүнүн ченемдик укуктук актыларын ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

 

Кыргыз Республикасынын

Президенти

С. Жээнбеков