Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\CBD\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\7e06e9e0-87d5-4e01-b0db-272feb251bf6\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2019-жылдын 17-майы № 64

Бюджеттик мыйзамдар чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

2019-жылдын 10-апрелинде

Кыргыз Республикасынын

Жогорку Кеңеши тарабынан

кабыл алынган

1-берене.

Кыргыз Республикасынын Токой кодексине (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 1999-ж., № 12, 534-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 99-берененин 1-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Токой чарбачылыгынын фонду токой чарба органдарынын ишинин натыйжасында алынган, өсүмдүк, жаныбарлар дүйнөсүнүн жаратылыш объекттерин, козу-карындарды жана мамлекеттик токой фондун пайдалануу үчүн төлөмдөрдөн эсепке киргизилген каражаттардын өлчөмүндө республикалык бюджеттен каржыланат.";

2) 106-берене төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"106-берене. Токой чарбачылыгын башкаруунун мамлекеттик органдарынын кызматкерлерин социалдык жактан коргоону каржылык камсыз кылуу

Токой чарбачылыгын мамлекеттик башкаруунун органдарынын кызматкерлерин жана алардын үй-бүлө мүчөлөрүн социалдык жактан коргоо жана кепилдиктерин камсыз кылуу боюнча иш-чараларды каржылоо республикалык бюджеттин каражаттарынын эсебинен жүзөгө ашырылат.".

2-берене.

Кыргыз Республикасынын Салык кодексине (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2008-ж., № 8, 922-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 73-берененин 1-бөлүгүндө "атайын" деген сөз "депозиттик" деген сөзгө алмаштырылсын;

2) 291-берененин 2-бөлүгүнүн 2-пунктунда "атайын" деген сөз "депозиттик" деген сөзгө алмаштырылсын;

3) 292-берененин бүткүл тексти боюнча "атайын" деген сөз "депозиттик" деген сөзгө алмаштырылсын;

4) 323-берененин 4-бөлүгүндө "атайын каражаттары" деген сөздөр "атайын казыналык эсептерде топтолгон каражаттары" деген сөздөргө алмаштырылсын.

3-берене.

"Билим берүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2003-ж., № 8, 323-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 43-беренеде:

а) экинчи абзацы "мамлекеттик" деген сөздөн кийин "жана муниципалдык" деген сөздөр менен толукталсын;

б) бешинчи абзацы күчүн жоготту деп таанылсын;

2) 44-берененин 5-бөлүгү күчүн жоготту деп таанылсын;

3) 50-берененин 2-бөлүгү күчүн жоготту деп таанылсын.

4-берене.

"Кыргыз Республикасында жарандардын саламаттыгын сактоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2005-ж., № 3, 187-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 2-статьянын 9-бөлүгүндө "атайын каражаттардын," деген сөздөр "атайын казыналык эсептерде топтолуучу каражаттардын," деген сөздөргө алмаштырылсын;

2) 54-статьянын бешинчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"- атайын казыналык эсептерде топтолгон каражаттар;";

3) 59-статьянын аталышы жана 1-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"59-статья. Атайын казыналык эсептердин каражаттарын түзүү

Саламаттык сактоонун мамлекеттик жана муниципалдык уюмдарынын атайын казыналык эсептери мамлекеттик жана муниципалдык акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүлөрдүн эсебинен түзүлөт.".

5-берене.

"Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2002-ж., № 9, 420-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

17-статьяда:

а) 2-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"УИАнын илимий мекемелеринин каржылык каражаттары төмөнкүлөрдүн эсебинен түзүлөт:

- республикалык бюджеттин каражаттарынан;

- биргелешкен илимий-изилдөө иштерин жүргүзүү үчүн эл аралык институттардан чегерүүлөрдөн;

- өздүк өндүрүлгөн товарларды сатуудан түшкөн каражаттардан;

- жеке жана юридикалык жактардын, анын ичинде чет өлкөлүк ыктыярдуу төгүмдөрдөн жана кайрымдуулуктардан жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында тыюу салынбаган башка булактардан.";

б) 5-бөлүгү күчүн жоготту деп таанылсын.

6-берене.

"Электр жана почта байланышы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Ведомосттору, 1998-ж., № 8, 230а-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

8-статьянын 4-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Байланыш боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органды күтүүгө чыгымдар электр байланыш жана почта байланыш кызмат көрсөтүүлөрүн жеткирип берүүчүлөрдүн пайдасынын 0,9 пайыз өлчөмүндөгү ар жылдык төлөмдөрдүн, алар толук көлөмдө республикалык бюджетке которулууга тийиш, алардын ичинен бюджеттен 40 пайызы байланыш тармагын, мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү өнүктүрүүгө багытталат, ошондой эле донордук жана башка уюмдардын гранттарынын, жардамынын эсебинен түзүлөт.".

7-берене.

"Кыргыз Республикасындагы табигый монополиялар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2011-ж., № 7, 1052-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

20-берене төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"20-берене. Монополияга каршы органдын ишин каржылоо жана материалдык-техникалык камсыз кылуу

Монополияга каршы органдын ишин каржылоо Кыргыз Республикасынын республикалык бюджетинин каражаттарынын эсебинен жүргүзүлөт.

Монополияга каршы органдын материалдык-техникалык базасын чыңдоо, иштөө үчүн зарыл шарттарды түзүү жана кызматкерлерди социалдык коргоону камсыз кылуу максатында республикалык бюджетке түшүүчү регулятивдик талаптардан четтөөнүн суммаларынан 25 пайыз өлчөмүндө республикалык бюджеттен каржылоонун эсебинен Монополияга каршы органды өнүктүрүү жана материалдык камсыз кылуу фонду түзүлөт.

Ушул Фондду түзүү жана пайдалануу тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталат.".

8-берене.

"Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту жана жергиликтүү соттор жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2003-ж., № 10, 463-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

37-берененин 4-пунктунда "Кыргыз Республикасындагы бюджеттик укуктун негизги принциптери жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамында" деген сөздөр "Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексинде" деген сөздөргө алмаштырылсын.

9-берене.

"Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2011-ж., № 7, 1001-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

50-берененин 2-бөлүгүндө "Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан шайлоону даярдоого жана өткөрүүгө, шайлоо системасын өркүндөтүүгө максаттуу түрдө пайдаланылат" деген сөздөр "республикалык бюджеттин кирешесине чегерилет" деген сөздөргө алмаштырылсын.

10-берене.

"Кыргыз Республикасынын жарандарынын жалпыга бирдей аскердик милдети жөнүндө, аскердик жана альтернативдик кызматтар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2009-ж., № 2, 116-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 21-беренеде:

а) 2-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"2. Мобилизациялык резервдин жыйындары жарандардын республикалык бюджеттин кирешесине 500 эсептик көрсөткүч суммасында акчалай салым төлөөсүн жана узактыгы отуз күндүк аскер жыйындарынан өтүүсүн карайт.

Мобилизациялык резервдин жыйындарына чакыруунун жана андан өтүүнүн тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталат.";

б) 3-бөлүгүнүн экинчи абзацы күчүн жоготту деп таанылсын;

2) 34-берененин 5-бөлүгүндө:

а) биринчи абзацында "райондук (шаардык) аскер комиссариаттары аркылуу коргоо маселелерин тескеген ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын атайын эсебине" деген сөздөр "республикалык бюджеттин кирешесине" деген сөздөргө алмаштырылсын;

б) экинчи жана үчүнчү абзацтары күчүн жоготту деп таанылсын;

3) 38-берененин 6-бөлүгүндө "коргоо маселелерин тескеген ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын атайын каражаттарынын" деген сөздөр "республикалык бюджеттин каражаттарынын" деген сөздөргө алмаштырылсын.

11-берене.

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып он күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

 

Кыргыз Республикасынын

Президенти

С. Жээнбеков