Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\CBD\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\7e06e9e0-87d5-4e01-b0db-272feb251bf6\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2019-жылдын 26-июну № 76

"Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

 

2019-жылдын 20-июнунда

Кыргыз Республикасынын

Жогорку Кеңеши тарабынан

кабыл алынган

1-берене.

"Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2015-ж., № 4, 327-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 2-берененин 3-бөлүгүндө:

а) 3-пунктта:

биринчи абзац "персондоштуруу менен байланышкан" деген сөздөрдөн кийин ", буга Кыргыз Республикасынын жарандарынын улуттук типтеги паспортторунун жана Кыргыз Республикасынын улуттук үлгүдөгү айдоочулук күбөлүктөрүнүн бланктары кирбейт" деген сөздөр менен толукталсын;

экинчи абзац "жана Кыргыз Республикасынын" деген сөздөрдөн кийин "улуттук үлгүдөгү" деген сөздөр менен толукталсын;

б) бөлүк төмөнкүдөй мазмундагы 4-пункт менен толукталсын:

"4) бешинчи стадиядагы өнөкөт бөйрөк жетишсиздиги менен ооругандар үчүн гемодиализ кызмат көрсөтүүлөрүнө байланышкан. Кызмат көрсөтүүлөрдү уюштуруу жана жүзөгө ашыруу тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталат.";

2) 3-беренеде:

а) он тогузунчу абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"демпингдик баа - жумуштарга, кызмат көрсөтүүлөргө жана товарларга берүүчү (подрядчы) тарабынан сунуш кылынган, айрым сатып алуучу уюм тарабынан пландалган сатып алуулардын суммасынан мамлекеттик сатып алуулардын бардык усулдарына 20 пайыздан ашыкка төмөн болгон баа;";

б) берене төмөнкүдөй мазмундагы элүү үчүнчү абзац менен толукталсын:

"эки пакеттүү ыкма - эки этапта өткөрүлүүчү конкурсту бир этаптык усул менен өткөрүү жол-жобосу: биринчи этапта конкурстук табыштамалардын сатып алуучу уюмдун квалификациясына жана техникалык талаптарына ылайык келүүсүнө баа берүү жүзөгө ашырылат жана экинчи этапта эң аз бааланган нарк боюнча жеңүүчүнүн аныкталышына баа берүү жүзөгө ашырылат.";

3) 6-берененин 4-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"4. Сатып алуучу уюм түзүүчүлөрү жана (же) катышуучулары саясый мамлекеттик, саясый муниципалдык кызмат орундарын, атайын мамлекеттик кызмат орундарын ээлеп турган адамдар жана алардын жакын туугандары болуп саналган берүүчү (подрядчы) менен сатып алуулар жөнүндө келишимди же алкактык макулдашууну түзө албайт.

Сатып алуучу уюм берүүчүдөн (подрядчыдан) саясый мамлекеттик, саясый муниципалдык кызмат орундарын, атайын мамлекеттик кызмат орундарын ээлеп турган адамдар жана алардын жакын туугандары менен аффилирленгендиги жок экендиги тууралуу жазуу жүзүндөгү ырастоону талап кылууга укуктуу.";

4) 9-беренеде:

а) 1-бөлүк төмөнкүдөй мазмундагы 9 жана 10-пункттар менен толукталсын:

"9) веб-порталдын электрондук каталогун жана мамлекеттик сатып алуулар веб-порталын башкаруу;

10) сатып алуучу уюмдар кулактандыруу берген мамлекеттик сатып алууларга келишимди аткарууну кепилденген камсыз кылуу түрүндө катышкан берүүчүлөрдөн (подрядчылардан), мамлекеттик сатып алуулардын веб-порталында, анын ичинде электрондук каталогго мезгилдүү жазылуу үчүн жана көз карандысыз ведомстволор аралык комиссияга даттануу бергендиги жана алардын Кыргыз Республикасынын Өкмөтү аныктаган тартипте каралышы үчүн төлөмдөрдөн келип түшүүчү акча каражаттарын депозиттик эсепте топтоо.";

б) 2-бөлүктүн 7-пунктунда "мамлекеттик сатып алуулардын мониторинги боюнча ыйгарым укуктуу бөлүмдүн" деген сөздөр "мамлекеттик сатып алуулар боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын" деген сөздөргө алмаштырылсын;

5) 17-берене төмөнкүдөй мазмундагы 3-бөлүк менен толукталсын:

"3. Сатып алуулардын предметинин пландалган суммасы максималдуу босоголук сумманын эки эселенген өлчөмүнөн ашкан товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууда сатып алуучу уюм ушул Мыйзамдын 28-1-беренесине ылайык эки пакеттүү ыкманы колдонууга тийиш.";

6) 21-беренеде:

а) 1-бөлүк төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"1. Түздөн-түз келишим түзүү усулу менен сатып алуулар - сатып алуучу уюм веб-порталга же веб-порталдагы электрондук каталогго келип түшкөн табыштамалардын (сунуштардын) ортосунда бааларга мониторинг жүргүзгөндөн кийин сатып алуулар жөнүндө келишимге кол кое турган мамлекеттик сатып алуулардын жол-жобосу. Сатып алуулар жөнүндө маалымат веб-порталда кеминде эки жолу жайгаштырылуучу ушул берененин 4-бөлүгүнүн 1, 2, 3, 7, 8, 9, 18-пункттарында көрсөтүлгөн учурларды кошпогондо, эгерде веб-порталга табыштамалар (сунуштар) келип түшпөсө, сатып алуулар табыштамаларды кагаз түрүндө суратып алуу аркылуу кайрадан мониторинг жүргүзүү жолу менен жүзөгө ашырылат.

Сатып алуучу уюм табыштамага кепилдик берүүчү декларацияга берүүчүлөрдүн (подрядчылардын) кол коюшу жөнүндө талапты белгилей алат. Берүүчү (подрядчы) ушул Мыйзамдын 27-беренесинде каралган, сатып алуучу уюм тарабынан белгиленген квалификациялык талаптарга ылайык келүүгө тийиш. Түздөн-түз келишим түзүү усулу менен сатып алууларды жүргүзүүдө сатып алуу жөнүндө документтер ушул Мыйзамдын 14-беренесине ылайык иштелип чыгат. Ушул берененин 4-бөлүгүнүн 6-пунктунда каралган сатып алууларда сатып алуучу уюм салыктар жана социалдык төлөмдөр боюнча камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча карыз тууралуу маалыматтарды талап кылбастан келишим түзүүгө укуктуу.";

6) 4-бөлүктө:

1-пунктта "10" деген цифралар "5" деген цифрага алмаштырылсын;

2-пунктта "10" деген цифралар "5" деген цифрага алмаштырылсын;

12-пункт күчүн жоготту деп таанылсын;

бөлүк төмөнкүдөй мазмундагы 20 жана 21-пункттар менен толукталсын:

"20) ички рынокту коргоодо жана улуттук экономиканы өнүктүрүүдө, өндүрүшү толук бойдон Кыргыз Республикасынын аймагында улуттук сапат стандарттарына ылайык жүзөгө ашырылуучу, тизмеги Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталуучу товарларды ички товар өндүрүүчүлөрдөн сатып алууда;

21) маданият жана искусство жаатындагы чыгармачылык долбоорду жана чыгармачылык иштерди аткаруу үчүн сатып алууларды жүзөгө ашырууда.";

в) берене төмөнкүдөй мазмундагы 5-бөлүк менен толукталсын:

"5. Ушул берененин 4-бөлүгүнүн 3, 6, 7, 8, 11, 15, 17 жана 19-пункттарында каралган сатып алуулар электрондук каталог аркылуу жүзөгө ашырылышы мүмкүн.";

7) 24-берененин 2-бөлүгүнүн 1-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"1) конкурстардын жол-жоболорун бир этаптуу жана эки этаптуу усул менен жүзөгө ашырууда - кеминде эки жума; бир этаптуу усулду эки пакеттүү ыкма аркылуу жүзөгө ашырууда - алдыдагы конкурс жөнүндө кулактандыруу жарыялангандан кийин кеминде үч жума;".

8) 26-беренеде:

а) 1-бөлүктүн биринчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"1. Аудитордук кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууну кошпогондо, сатып алуучу уюм аудиттин эл аралык стандарттарына ылайык сатып алуулардын пландалган суммасынын 2 пайызынан ашпаган конкурстук табыштаманы кепилдик камсыз кылуунун өлчөмүн белгилейт.";

б) 2-бөлүктө "конкурстук документацияда" деген сөздөр "сатып алуучу уюмдун конкурстук документациясында" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

9) 27-беренеде:

а) 1-бөлүктүн 3-пунктунда "(эгерде иш-аракет лицензияланса)" деген сөздөр "(эгерде иш-аракет лицензияланса, Кыргыз Республикасынын резиденттери болуп саналбаган катышуучулар үчүн Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп эсептелген эл аралык келишимдин негизинде тараптар лицензияларды өз ара тааныган учурда аларды чыгарган өлкөнүн лицензиялары бар болсо), Кыргыз Республикасынын ветеринария жаатындагы мыйзамдарына ылайык жаныбарлардан алынган продуктуларды жана чийки заттарды өндүрүү, кайра иштетүү, сактоо, сатуу боюнча ишти каттоонун жана өндүрүштүк объекттердин болушу" деген сөздөргө алмаштырылсын;

б) берене төмөнкүдөй мазмундагы 5-бөлүк менен толукталсын:

"5. Сатып алуучу уюм өткөрүлүп жаткан конкурста берүүчүдө (подрядчыда) иштөө тажрыйбасынын жана сатып алуулардын предметинин пландалган суммасынан жогору аткарылган иштин көлөмүнүн болушу жөнүндө талапты белгилөөгө укуксуз.";

10) 2-глава төмөнкүдөй мазмундагы 28-1-берене менен толукталсын;

"28-1-берене. Эки пакеттүү ыкмада кагаз жана электрондук түрдөгү конкурстук табыштамаларды ачуу

1. Квалификациялык, техникалык жана финансылык сунуштар жазуу жүзүндө же электрондук формада төмөнкүдөй түрдө берилүүгө тийиш:

1) эгерде конкурстук табыштама кагаз түрүндө берилсе, анда квалификациялык, техникалык жана финансылык сунуштар бир эле убакта өзүнчө мөөрлөнүп чапталган пакеттерде (конверттерде) берилет;

2) эгерде конкурстук табыштама электрондук формада берилсе, анда жөнөтүүчү уюм квалификациялык, техникалык жана финансылык сунуштардын аныктыгын, бүтүндүгүн жана купуялыгын камсыз кылууга тийиш.

2. Квалификациялык жана техникалык сунуштары бар конкурстук табыштамалар конкурстук табыштамаларды берүүнүн акыркы мөөнөтү аяктагандан кийин конкурстук документтерде көрсөтүлгөн белгилүү бир жерде дароо ачылат. Конкурстук табыштамаларды берүүнүн акыркы мөөнөтү узартылган учурда квалификациялык жана техникалык сунуштары бар пакетти (конвертти) ачуу тийиштүү күнү жүргүзүлөт.

3. Финансылык сунуштары бар пакеттер (конверттер) мөөрлөнүп чапталган боюнча конкурстун катышуучусунда калат. Конкурстун катышуучусу финансылык сунушу бар пакетти ачып көрбөшү үчүн сатып алуулар бөлүмүнүн жооптуу адамы пакетке каттоо номери бар штампты басат. Конкурстун катышуучусу же болбосо ал ыйгарым укук берген адам финансылык сунушу бар мөөр басылган пакетти (конвертти) аны ача турган күнү алып келет. Финансылык сунуштары бар пакеттер (конверттер) квалификациялык жана техникалык талаптарга дал келүүсүнө баа берилгенден кийин эки пакеттүү ыкманын биринчи этабын өткөрүү жөнүндө кабар жарыяланган датадан тартып он жумушчу күндөн ашпаган мөөнөттө веб-порталда ачылат. Сатып алуулардын экинчи этабын кароо мөөнөтү бир жумушчу күндөн ашпайт.

4. Берүүнүн акыркы мөөнөтү бүткөндөн кийин алынган конкурстук табыштамалар ачылбайт жана кайра кайтарылып берилет.

5. Конкурстук табыштамаларды ачып жатканда кызыкдар тараптардын өкүлдөрүнүн катышуусуна уруксат берилет. Аудио жазууга же видео тартууга уруксат берилет. Конкурстук табыштамаларды ачуу сатып алуучу уюмдардын режимдик, аскердик же жашырын объекттеринде жүргүзүлгөн учурда аудио жазуулар жана видео тартуулар сатып алуучу уюмдун макулдугу менен жүргүзүлүшү мүмкүн.

6. Конкурстук табыштамаларды ачуу жол-жобосуна катышып жаткан адамдар конкурстук комиссиянын ишине кийлигишүүгө укуксуз.

7. Конкурстук табыштамаларды ачуу жол-жобосунда конкурстук табыштамалардын жоболоруна түшүндүрмө алуу үчүн берүүчүлөргө (подрядчыларга) кайрылууга, ошондой эле берилген табыштамалар жагынан катышуучулардын суроолоруна жооп берүүгө тыюу салынат.

8. Квалификациялык жана техникалык сунуштары бар конкурстук табыштамаларды ачуу жол-жобосунда жеңүүчүгө баа берүү жана аны аныктоо жүргүзүлбөйт.

9. Квалификациялык жана техникалык сунуштары бар конкурстук табыштамаларды ачуу жол-жобосунда төмөнкүдөй маалыматтар окулат жана (же) белгиленет:

1) табыштамасы ачылган ар бир берүүчүнүн (подрядчынын) аталышы жана дареги;

2) конкурстук табыштаманы кепилдик камсыздоо формасы, өлчөмү;

3) конкурстук табыштамалардын колдонулушунун мөөнөтү;

4) Кыргыз Республикасындагы салыктар жана камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча карыздары жөнүндө маалымкатты берген уюмдун аталышы, маалымкаттардын номерлери;

5) иштөө тажрыйбасы жана товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү берүүнүн аткарылган көлөмдөрү;

6) финансылык мүмкүнчүлүктөрдүн болушу, чыгашалардын жоктугу, жетиштүү жүгүртүү каражаттарынын болушу;

7) техникалык мүмкүнчүлүктөр, зарыл жабдуулардын, квалификациялуу кадрлардын, лицензиялардын болушу (эгерде иш-аракет лицензияланса, Кыргыз Республикасынын резиденттери болуп саналбаган катышуучулар үчүн - Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп эсептелген эл аралык келишимдердин негизинде тараптар лицензияларды өз ара тааныган учурда, өз өлкөсүнүн лицензиясынын болушу), Кыргыз Республикасынын ветеринария жаатындагы мыйзамдарына ылайык жаныбарлардан алынган продуктуларды жана чийки заттарды өндүрүү, кайра иштетүү, сактоо, сатуу боюнча иш-аракетти каттоонун жана өндүрүштүк объекттердин жана продукциянын коопсуздугун, сапатын ырастаган жана (же) ага карата долбоорлоо (анын ичинде изилдөө), өндүрүү, куруу, монтаждоо, жөндөө, сактоо, ташуу, ишке ашыруу, пайдалануу, утилдештирүү процесстеринин талаптары менен байланышкан берилүүчү товарларга, аткарылуучу жумуштарга жана кызмат көрсөтүүлөргө тиешелүү сертификаттардын болушу, Кыргыз Республикасынын техникалык жөнгө салуу жөнүндө мыйзамдарына жана Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган, белгиленген тартипте ратификацияланган ылайыктуулугун баалоону жана техникалык жөнгө салууну стандартташтыруу жаатындагы эл аралык келишимдерге ылайык жеке жактардын өмүрүнө, ден соолугуна, айлана-чөйрөгө, анын ичинде жаныбарлардын жана өсүмдүктөрдүн жашоосуна жана ден соолугуна, жеке жана юридикалык жактардын мүлкүнө, мамлекеттик жана муниципалдык мүлккө зыян келтирүү менен байланышкан жол берилгис тобокелдиктин жоктугу.

10. Конкурстук комиссия андан ары баа берүү үчүн кагаз түрүндөгү же электрондук форматтагы конкурстук табыштамаларды ачуу жол-жобосун жүргүзүүдө ачылбаган жана угуза окулбаган квалификациялык жана техникалык сунуштарды жана аларга өзгөртүүлөрдү кабыл алууга тийиш эмес.

11. Баа берүүнүн экинчи этабында квалификациялык жана техникалык сунуштар боюнча биринчи этаптан өткөн катышуучулардын финансылык сунуштары ачылат.

12. Конкурстук табыштамаларды ачуу жол-жобосунда угуза окулган маалымат конкурстук табыштамаларды ачуу протоколунда белгиленет жана ага ачууга катышып жаткан бардык берүүчүлөр (подрядчылар) жана конкурстук комиссиянын мүчөлөрү кол коет. Конкурстук табыштамаларды ачуу протоколу конкурстук табыштамалар ачылгандан кийин бир күндүн ичинде мамлекеттик сатып алуулардын веб-сайтына жайгаштырылат.

13. Электрондук ыкма менен сатып алууда ачуу протоколу система тарабынан автоматтык түрдө түзүлөт жана тийиштүү түрдө ар бир этап боюнча веб-порталга жайгаштырылат.";

11) 29-берене төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"29-берене. Конкурстук табыштамаларды баалоо жана салыштыруу, жеңүүчүнү аныктоо

1. Конкурстук табыштамаларды баалоодо жана салыштырууда ушул Мыйзамга жана конкурстук документацияга ылайык келген жол-жоболор жана критерийлер гана колдонулат.

2. Сатып алуучу уюм конкурстук табыштамаларды баалоонун жана салыштыруунун жүрүшүндө берүүчүлөрдөн (подрядчылардан) конкурстук табыштамаларга түшүндүрмөнү сурата алат. Түшүндүрмө берүү жөнүндө бардык суроо-талаптар жана жооптор жазуу жүзүндө берилүүгө тийиш. Конкурстук табыштаманын маңызын өзгөртүү максатындагы эч кандай суроо-талаптарга, сунуштарга, сүйлөшүүлөргө же уруксаттарга жол берилбейт. Конкурстук документациянын талаптарына жооп бербеген конкурстук табыштамага бул талаптарга ылайык келтирүү максатында өзгөртүүлөрдү киргизүүгө жол берилбейт. Конкурстук документацияга ылайык талап кылынган, жетишпеген документтерди конкурстун катышуучусунан суратууга тыюу салынат.

3. Сатып алуучу уюм берүүчүлөрдүн (подрядчылардын) квалификациялык маалыматтарын конкурстук документацияда баяндалган квалификациялык талаптарга ылайык баалайт.

4. Эгерде конкурстук табыштамалардын баасы эки же андан ашык валюталарда көрсөтүлсө, анда бардык конкурстук табыштамалардын баалары конкурстук табыштамалары бар конверттерди ачкан күндөгү Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын курсу боюнча улуттук валютага кайра эсептелет.

5. Эгерде конкурстук документтерде баяндалган мүнөздөмөлөрдү, шарттарды жана башка талаптарды олуттуу өзгөртпөгөн же алардан олуттуу четтебеген анча болор-болбос дал келбестиктер бар болсо, сатып алуучу уюм аны талаптарга жооп берген табыштама катары карай алат.

Төмөнкүдөй четтөөлөр, эскертмелер жана жок маалыматтар же документтер олуттуу деп эсептелет:

- берүүнүн же жумуштардын предметине же көлөмүнө, же сапатына, же конкурстук документациянын талаптарын аткарууга олуттуу таасирин тийгизиши мүмкүн болгон;

- конкурстук документациянын жоболоруна карабастан сатып алуучу уюмдун келишимде каралган укуктарын же конкурска катышуучунун милдеттерин олуттуу өлчөмдө чектеши мүмкүн болгон;

- белгиленген талаптарга олуттуу өлчөмдө жооп берген табыштамаларды берген конкурстун башка катышуучуларын тең эмес шарттарга коюшу мүмкүн болгон.

6. Сатып алуучу уюм баа берүүнүн жүрүшүндө конкурстук табыштаманы төмөнкү учурларда четке кагат, эгерде:

1) бул конкурстук табыштаманы сунуштаган берүүчү (подрядчы) конкурстук документацияда белгиленген квалификациялык талаптарга жооп бербесе;

2) берүүчүлөр (подрядчылар) табыштаманы кепилдеген декларацияга кол койбосо, же болбосо конкурстук табыштамага кепилдик камсыз кылууну бербесе (эгерде конкурстук документациянын шарты боюнча талап кылынса);

3) берүүчүлөрдүн (подрядчылардын) салыктар же мамлекеттик социалдык камсыздандыруу жана социалдык төлөмдөр боюнча камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча карыздары бар болсо;

4) конкурстук табыштамада сунушталган техникалык параметрлер конкурстук документациянын техникалык өзгөчөлүктөрүнө туура келбесе;

5) бул конкурстук табыштама маңызы боюнча конкурстук документациянын талаптарына жооп бербесе.

7. Эгерде сатып алуучу уюм конкурстук табыштаманын баасы сатып алуу предметине карата ашкере төмөндөтүлгөнүн аныктаса жана конкурстук табыштама берген берүүчүнүн (подрядчынын) сатып алуулар жөнүндө келишимди аткарууга кудуреттүүлүгү шек туудурат деп аныктаса, сатып алуучу уюм берүүчүдөн (подрядчыдан) анын келишимди аткарууга кудуреттүүлүгү шек туудурган позициялар боюнча конкурстук табыштамага карата кең-кесири маалыматты берүүгө (жазуу жүзүндө) суроо-талап берген шартта, конкурстук табыштаманы четке кагат. Ушул беренеге ылайык сатып алуучу уюмдун конкурстук табыштаманы четке кагуу чечими, мындай чечимдин себептери сатып алуу жол-жоболорунун протоколуна киргизилет.

8. Конкурстук комиссия конкурстук документациянын төмөнкүдөй талаптарына маңызы боюнча жооп берген, жеңип чыккан конкурстук табыштаманы аныктайт:

1) эгерде баа бирден-бир критерий болуп саналса, эң төмөнкү баа менен;

2) эгерде конкурстук документацияда баа менен катар баалоонун башка критерийлери да каралса, белгиленген критерийлерди эсепке алуу менен алда канча төмөн бааланган нарк менен.

9. Эгерде жүргүзүлгөн баа берүүнүн жыйынтыктары боюнча берүүчүлөр (подрядчылар) конкурстук документациянын талаптарына жооп берүүчү конкурстук табыштамаларды бирдей баалар жана шарттар менен сунуштаса, анда сатып алуучу уюм бирдей бааларды жана шарттарды сунуштаган берүүчүлөргө (подрядчыларга) мамлекеттик сатып алуулардын веб-порталына баштапкы сунушталган баанын өлчөмүнөн бааны төмөндөтүү (арзандатууну берүү) мүмкүнчүлүгү жөнүндө суроо-талап жөнөтөт. Негиздемеси менен эң төмөнкү бааны (эң көп арзандатууну) сунуш кылган берүүчүнүн (подрядчынын) табыштамасы жеңген конкурстук табыштама деп эсептелет.

Эгерде бааны төмөндөтүүдөн (арзандатууну бергенден) кийин берүүчүлөр (подрядчылар) бирдей сунуш (баа, арзандатуу) берсе, анда жеңүүчү капилет тандоо (чүчүкулак) менен аныкталат.

10. Эки пакеттүү ыкма учурунда конкурстук табыштамаларды баалоо эки этап менен жүргүзүлөт. Адегенде квалификациялык жана техникалык сунуштар (ачылбастан калуучу финансылык сунуштарды эсепке албастан) бааланат. Баалоо ушул берененин ченемдерине ылайык жүргүзүлөт.

11. Квалификациялык жана техникалык сунуштарды баалоодон кийин, квалификациялык жана техникалык сунуштары конкурстук документацияга ылайык келген берүүчүлөрдүн (подрядчылардын) финансылык сунуштары мамлекеттик сатып алуулар порталында ачылат. Конкурстук комиссия финансылык сунуштарды демпингдик баанын болушу жагынан баалайт.

12. Эгерде берүүчү (подрядчы) сунуштаган баа сатып алуунун пландалган суммасынан ашып кетсе, сатып алуучу уюм баа берүүнүн жүрүшүндө финансылык сунуштарды четке кагат.

13. Ушул Мыйзамдын 31-беренесинде көрсөтүлгөн учурларды кошпогондо, эки пакеттүү ыкма менен баалоонун натыйжалары боюнча конкурс болуп өттү деп эсептелет жана жокко чыгарылбайт.";

12) 31-беренеде:

а) 1-бөлүк төмөнкүдөй мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын:

"Кийин сатып алуучу уюмга финансылык жылдын ичинде сатып алуучу уюмдун чечими боюнча зарылдык болбой калган сатып алуу предметин сатып алууга тыюу салынат.".

б) 2-бөлүктүн 4-пунктунда "мамлекеттик сатып алуулардын мониторинги боюнча ыйгарым укуктуу бөлүм" деген сөздөр "мамлекеттик сатып алуулар боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган" деген сөздөргө алмаштырылсын;

13) 32-беренеде:

а) 2-бөлүк төмөнкүдөй мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын:

"21-берененин 4-бөлүгүндө (6, 10, 11, 15, 17-пункттарды кошпогондо) көрсөтүлгөн сатып алууларды колдонууда, сатып алуучу уюм үч жумушчу күндөн эрте эмес мөөнөттө келишимге кол коёт.";

б) 4-бөлүк төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"4. Аныкталган берүүчү (подрядчы) кабарламаны ырастабаган учурда, ушул Мыйзамдын 30-беренесинин 1-бөлүгүнүн 19-пунктуна ылайык, келишим конкурстун жеңүүчүсүнүн рейтингинде экинчи орунду ээлеген берүүчү (подрядчы) менен түзүлөт.";

14) 40-берененин биринчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Сатып алуучу уюм Кыргыз Республикасынын Өкмөтү бекиткен консультациялык кызмат көрсөтүүлөр боюнча стандарттуу конкурстук документацияны колдонуу менен конкурстук документацияны өз алдынча иштеп чыгат, ал милдеттүү тартипте төмөнкүдөй маалыматтарды камтууга тийиш:";

15) 48-берененин 1-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"1. Дем алыш жана жумуш эмес майрам күндөрдү кошпогондо, берүүчүлөр (подрядчылар), консультанттар сатып алуу жол-жоболорунун кайсы болбосун этабында, анын ичинде түздөн-түз келишим түзүү усулу менен сатып алууларга даттанууларды мамлекеттик сатып алуулардын веб-порталы аркылуу ведомстволор аралык көз карандысыз комиссияга берүүгө укуктуу.

Бир этаптуу усул менен сатып алууда, биринчи пакет (конверт) боюнча сатып алуучу уюмдун чечими жарыяланган датадан тартып даттануу эки жумушчу күндөн кечиктирилбестен берилет. Ушул Мыйзамдын 21-беренесинин 4-бөлүгүнүн 6, 10, 11, 15, 17-пункттарын кошпогондо, түздөн-түз келишим түзүү усулу менен сатып алууда, даттануу чечим жарыяланган датадан тартып эки жумушчу күндөн кечиктирилбестен берилет.";

16) 49-берененин 7-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"7. Ведомстволор аралык көз карандысыз комиссиянын мүчөлөрү каралган даттануулардын жана кайрылуулардын алкагында кабыл алынган чечимдер үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жекече жоопкерчилик тартат.".

2-берене.

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

"Эркин Тоо" газетасынын 2019-жылдын 28-июнундагы N 54 жарыяланды

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү алты айлык мөөнөттө өзүнүн ченемдик укуктук актыларын ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

 

Кыргыз Республикасынын

Президенти

С. Жээнбеков