Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\CBD\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\7e06e9e0-87d5-4e01-b0db-272feb251bf6\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2019-жылдын 25-июлу № 101

"Кыргыз Республикасындагы топтолмо пенсиялык фонддор жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

2019-жылдын 26-июнунда

Кыргыз Республикасынын

Жогорку Кеңеши тарабынан

кабыл алынган

1-берене.

"Кыргыз Республикасындагы топтолмо пенсиялык фонддор жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2013-ж., № 11, 1193-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 2-беренеде:

а) 1-бөлүгүндө:

биринчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"1. Топтолмо пенсиялык фонду (мындан ары - фонд) - Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык лицензиянын негизинде пенсиялык төгүмдөрдү тартуу жана пенсиялык төлөмдөр боюнча ишти жүзөгө ашыруучу юридикалык жак:";

бөлүк төмөнкүдөй мазмундагы төртүнчү жана бешинчи абзацтар менен толукталсын:

"корпоративдик пенсиялык камсыз кылуу келишимдерине ылайык фонддун катышуучуларын корпоративдик пенсиялык камсыз кылуу боюнча;

кесиптик пенсиялык камсыздандыруу жөнүндө келишимдерге ылайык фонддун катышуучуларын кесиптик пенсиялык камсыздандыруу боюнча.";

б) 2-бөлүгүнүн биринчи абзацы "Фонддун катышуучуларын мамлекеттик эмес пенсиялык камсыз кылуу боюнча" деген сөздөрдөн кийин ", корпоративдик пенсиялык камсыз кылуу жана кесиптик пенсиялык камсыздандыруу боюнча" деген сөздөр менен толукталсын;

2) Мыйзам төмөнкүдөй мазмундагы 2-1-берене менен толукталсын:

"2-1-берене. Фонддордун түрлөрү

1. Фонддор төмөнкүдөй болушу мүмкүн:

1) ачык;

2) корпоративдик:

3) кесиптик.

2. Ачык пенсиялык фонд - топтолмо пенсиялык фонд, иштеген жерине жана ишинин мүнөзүнө карабастан, кандай болбосун жеке жактар анын катышуучусу боло алат.

3. Корпоративдик топтолмо пенсиялык фонддор алуучулар - ошол топтолмо пенсиялык фонддун уюштуруучусу жана акционерлери болуп саналышкан бир же бир нече юридикалык жактардын кызматкерлери үчүн түзүлөт.

4. Кесиптик пенсиялык фонд - топтолмо пенсиялык фонд, анын уюштуруучусу (уюштуруучулары) юридикалык жактардын - жумуш берүүчүлөрдүн, жеке жактардын бирикмеси, анын ичинде кесиптик бирликтердин бирикмеси боло алышат. Фонддун уставында аныкталгандай, алардын кесиптик ишинин (жумушунун) түрү боюнча байланышкан жеке жак гана андай фонддун катышуучулары боло алат.

5. Корпоративдик пенсиялык камсыз кылуу жана кесиптик пенсиялык камсыздандыруу иштерин жүзөгө ашыруунун тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталат.";

3) 3-берененин 1-бөлүгүндө:

а) жетинчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"фонддун кызмат адамдары - фонддун негизги багыттарын аныктаган же фонддун ишине катышууга ыйгарым укугу бар адамдар. Фонддун директорлор кеңешинин мүчөлөрү, фонддун аткаруу органынын мүчөлөрү, текшерүү комиссиясынын мүчөлөрү, коомдун катчысы жана башкы бухгалтери кызмат адамдары деп таанылат;";

б) бөлүк төмөнкүдөй мазмундагы отуз биринчи-отуз бешинчи абзацтар менен толукталсын:

"корпоративдик пенсиялык камсыз кылуу - эмгек келишими же болбосо жамааттык келишим менен аныкталган шарттарда, жумуш берүүчү менен эмгек мамилелеринде турган (мурда турган) жеке жактардын пайдасына жумуш берүүчү менен түзүлгөн пенсиялык келишимдердин негизинде корпоративдик пенсияларды түзүү, дайындоо жана төлөп берүү;

корпоративдик пенсия - негизги пенсияга кошумча төлөмдөрдү түзүү аркылуу пенсия курагындагы жарандардын байгерчилик деңгээлин жогорулатуу максатын көздөгөн мамлекеттик эмес пенсиялык камсыз кылуу бөлүгү;

кесиптик пенсиялык камсыздандыруу - эмгектин өзгөчө шарттарында жана кесиптик иштин өзүнчө түрлөрүндө (мындан ары - эмгектин өзгөчө шарттары) алектенген кызматкерлер үчүн жумуш берүүчү тарабынан төлөнүүчү ыктыярдуу кесиптик пенсиялык төгүмдөрдүн эсебинен келечектеги кесиптик пенсияны түзүү үчүн акча топтолмолорунун жана эмгектин өзгөчө шарттары менен байланышкан пенсияларды төлөп берүү үчүн бул каражаттарды пайдалануунун тутуму;

корпоративдик пенсиялык камсыз кылуу боюнча пенсиялык топтолмолор - фонддун менчигинде турган жана корпоративдик пенсиялык камсыз кылуу жөнүндө келишимдерге ылайык катышуучулардын алдындагы фонддун милдеттенмелерин аткаруу үчүн арналган каражаттардын жыйындысы;

кесиптик пенсиялык камсыздандыруу боюнча пенсиялык топтолмолор - фонддун менчигинде турган жана кесиптик пенсиялык камсыздандыруу жөнүндө келишимдерге ылайык катышуучулардын алдындагы фонддун милдеттенмелерин аткаруу үчүн арналган каражаттардын жыйындысы.";

4) 4-беренеде:

а) 1-бөлүгү "топтолмо пенсиялык фонду" деген сөздөрдөн кийин "же "корпоративдик пенсиялык фонду" же "кесиптик пенсиялык фонду" деген сөздөр менен толукталсын;

б) 2-бөлүгү "топтолмо пенсиялык фонду" деген сөздөрдөн кийин "же "корпоративдик пенсиялык фонду" же "кесиптик пенсиялык фонду" деген сөздөр менен толукталсын;

5) 5-берене төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"5-берене. Фондду, фонддун филиалдарын (өкүлчүлүктөрүн) түзүү

1. Фонд акционердик коом формасында түзүлөт.

2. Уюштуруу жолу менен фондду түзүү "Акционердик коомдор жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамында каралган тартипте жана шарттарда жүзөгө ашырылат.

3. Фонд, анын филиалы (өкүлчүлүгү) Кыргыз Республикасынын юстиция органдарында мамлекеттик каттоодон өткөн учурдан тартып түзүлдү деп эсептелет.

4. Кыргыз Республикасынын резиденттери - юридикалык жана жеке жактары фонддун уюштуруучулары жана (же) акционерлери боло алышат.

5. Уюштуруу жолу менен фондду түзүүдө жайгаштырылган анын акциялары тиешелүү лицензияны алууга арызды бергенге чейин уюштуруучулар тарабынан толук төлөнүүгө тийиш. Фонд жөнөкөй энчилүү акцияларды гана чыгарууга укуктуу. Фонддун векселдер менен операцияларды жүзөгө ашырууга жана зайымдарды берүүгө укугу жок. Фондго коюлган акча талаптарын чегерүү жолу менен фонддун акцияларын төлөөгө жол берилбейт. Фонд тарабынан баалуу кагаздарды жайгаштыруу "Акционердик коомдор жөнүндө" жана "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүзөгө ашырылат.

6. Фонддун филиалдарын жана өкүлчүлүктөрүн ачуу үчүн төмөнкүлөр милдеттүү шарттар болуп саналат:

1) акыркы аяктаган финансылык жылдын жыйынтыгы боюнча фонддун ишинин чыгашалуу эместиги;

2) фонддун филиалын (өкүлчүлүктөрүн) ачуу тууралуу чечимди кабыл алуу алдындагы үч ай ичинде фонд тарабынан пруденциялык ченемдердин сакталышы.";

6) 6-беренесинин 8-бөлүгүндө "фонддун жалпы чогулушу" деген сөздөр "фонддун акционерлеринин жалпы чогулушу" деген сөздөргө алмаштырылсын;

7) 7-беренеде:

а) 1-бөлүгүнүн 1-пункту "жогорку билими" деген сөздөрдөн кийин "жана баалуу кагаздар рыногуна кесипкөй катышуучунун тиешелүү квалификациялык күбөлүгү" деген сөздөр менен толукталсын;

б) 3-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"3. Фонддун капиталынын 10 жана андан ашык пайызына ээлик кылган уюштуруучулар фонддун аткаруу органынын жетекчисинин кызмат ордуна дайындалышы (шайланышы) мүмкүн эмес. Фонддун Директорлор кеңешиндеги уюштуруучунун өкүлү жана фонддун текшерүү комиссиясынын мүчөсү фонддун жетекчиси жана аткаруу органынын мүчөсү боло алышпайт.";

в) 4-бөлүгүндө:

1-пунктунда "башкармалыгынын төрагасынын" деген сөздөр "аткаруу органынын жетекчисинин" деген сөздөргө алмаштырылсын;

2-пунктунда "фонддун башкармалыгынын мүчөлөрүнүн" деген сөздөр "фонддун аткаруу органынын мүчөлөрүнүн" деген сөздөргө алмаштырылсын;

г) 5-бөлүгүндө "Фонддун кеңешинин төрагасынын жана Фонддун кеңешинин мүчөлөрүнүн" деген сөздөр "Фонддун директорлор кеңешинин төрагасынын жана Фонддун директорлор кеңешинин мүчөлөрүнүн" деген сөздөргө алмаштырылсын;

8) 8-берене төмөнкүдөй мазмундагы 4 жана 5-пункттар менен толукталсын:

"4) корпоративдик пенсиялык камсыз кылуу боюнча пенсиялык топтолмо каражаттары;

5) кесиптик пенсиялык камсыздандыруу боюнча пенсиялык топтолмо каражаттары.";

9) 12-берене төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"12-берене. Фонддун башкаруу органдары

1. Фонддун башкаруу органдарынын курамы жана түзүмү анын уставы жана акционердик коомдор жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен аныкталат.

2. Фонддун жеке өздүк аткаруу органынын ыйгарым укуктарын коммерциялык уюмга (башкаруучу уюмга) же жеке ишкерге (башкаруучуга) өткөрүп берүүгө жол берилбейт.";

10) 13-17-беренелер күчүн жоготту деп таанылсын;

11) 18-берененин 2-бөлүгүндө:

а) 2-пункту "камсыздандыруу тууралуу келишимдерди" деген сөздөрдөн кийин ", корпоративдик пенсиялык камсыз кылуу жөнүндө келишимдерди, кесиптик пенсиялык камсыздандыруу жөнүндө келишимдерди" деген сөздөр менен толукталсын;

б) 10-пункту "резервдерди түзөт" деген сөздөрдөн кийин ", пенсиялык резервдердин каражаттарын жайгаштырууну уюштурат жана пенсиялык резервдерди жайгаштырат" деген сөздөр менен толукталсын;";

в) 11-пункту "инвестициялоону уюштурат" деген сөздөрдөн кийин "жана аларды инвестициялайт" деген сөздөр менен толукталсын;

12) 19-берененин 3-бөлүгүнүн 9-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"9) биринчи пенсиялык келишимди (милдеттүү пенсиялык камсыздандыруу жөнүндө келишимдерди, корпоративдик пенсиялык камсыз кылуу жөнүндө келишимдерди жана кесиптик пенсиялык камсыздандыруу жөнүндө келишимдерди) түзгөн датадан кечиктирбестен депозитарий менен фондго депозитарийдин кызмат көрсөтүүсүнө келишим түзүүгө;";

13) 20-беренеде:

а) 1-бөлүгүндө "Фонддун кеңеши" деген сөздөр "Фонддун директорлор кеңеши" деген сөздөргө алмаштырылсын;

б) 4-бөлүгүндө "фонддун Кеңеши" деген сөздөр "Фонддун директорлор кеңеши" деген сөздөргө алмаштырылсын;

14) 21-беренеде:

а) 1-бөлүгүндө "пенсиялык келишимдер жана милдеттүү пенсиялык камсыздандыруу тууралуу келишимдер" деген сөздөр "пенсиялык келишим жана милдеттүү пенсиялык камсыздандыруу тууралуу келишим, корпоративдик пенсиялык камсыз кылуу жөнүндө келишим, кесиптик пенсиялык камсыздандыруу жөнүндө келишим" деген сөздөргө алмаштырылсын;

б) 2-бөлүгүнүн 4-пункту күчүн жоготту деп таанылсын;

15) 22-беренеде:

а) 3-бөлүгү "мамлекеттик эмес пенсиялык камсыз кылуу боюнча пенсиялык топтомдордун каражаттарын түзгөн мүлктөрдүн" деген сөздөрдөн кийин ", корпоративдик пенсиялык камсыз кылуу боюнча пенсиялык топтомдордун каражаттарын түзгөн мүлктөрдүн, кесиптик пенсиялык камсыздандыруу боюнча пенсиялык топтомдордун каражаттарын түзгөн мүлктөрдүн" деген сөздөр менен толукталсын;

б) 12-бөлүгүндө "жана Соцфондго" деген сөздөр алып салынсын;

16) 30-берененин 1-бөлүгүндө "башкаруучу компания (башкаруучу компаниялар) аркылуу гана" деген сөздөр "мыйзамдарда белгиленген тартипте тиешелүү лицензияларды алган шарттарда өз алдынча же башкаруучу компания аркылуу" деген сөздөргө алмаштырылсын:

17) 32-берененин 2-бөлүгүнүн 13-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"13) пенсиялык топтомдордун каражаттарын ишенимдүү башкаруу келишиминде белгиленген тартипте жана мөөнөттө лицензияны колдонуунун токтотулушу же жокко чыгарылышы жөнүндө фондго маалымдоого, ошондой эле башкаруучу компаниянын уюштуруу документтериндеги олуттуу өзгөрүүлөр жөнүндө ыйгарым укуктуу органга жана фондго маалымдоого:";

18) 34-берененин 2-бөлүгүндө "баалуу кагаздар боюнча депозитарийлик кесипкөй ишти" деген сөздөр "баалуу кагаздар рыногундагы депозитарийдик ишти" деген сөздөргө алмаштырылсын.

2-берене.

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

 

Кыргыз Республикасынын

Президенти

С. Жээнбеков